מעשי האדם בבריאה, בהקמת המשכן ובשבת | פרשת ויקהל- פקודי

הרב אוהד תירוש

כ"ב באדר תשפ"ג

מעשי האדם בבריאה, בהקמת המשכן ובשבת | פרשת ויקהל- פקודי

הרב אוהד תירוש

כ"ב באדר תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18145 מעשי האדם בבריאה, בהקמת המשכן ובשבת | פרשת ויקהל- פקודי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב באדר תשפ"ג 47:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18094 זהב וכסף - אהבה ויראה | פרשת תרומה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א באדר תשפ"ג 49:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18058 כוונת הלב של כל אחד היא תחילת השלמות | פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד בשבט תשפ"ג 46:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18035 זכור ושמור - שתי בחינות במהותה של השבת | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז בשבט תשפ"ג 47:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18009 ארבע תרופות מקריעת ים סוף כנגד התלונות של המרגלים על התורה | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י בשבט תשפ"ג 56:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17953 שימת גבולות ושמירת הברית | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ה בטבת תשפ"ג 50:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17908 ''וירא בסבלותם'' - מטוב לטוב מאוד| פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח בטבת תשפ"ג 51:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16961 סוד העמודים והאדנים | פרשת ויקהל פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב באדר א תשפ"ב 52:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16957 "פסול לך" - פיסול לבבות ישראל | פרשת כי תשא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ו באדר א תשפ"ב 51:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16943 מתפקדי הכהן, קירוב רחוקים ותיקון פגם הברית | פרשת תצווה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח באדר א תשפ"ב 51:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16915 פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ה בשבט תשפ"ב 47:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16873 דיבור קדוש ויד חזקה | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז בשבט תשפ"ב 51:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16858 יציאת מצרים כמנגדת לחטא המרגלים | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י בשבט תשפ"ב 54:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16845 המכות שנגד גלות הנפש | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ג בשבט תשפ"ב 52:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16806 האטמות הדיבור בגלל אטימות הלב | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד בטבת תשפ"ב 57:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16290 זכור - בין שבת לעמלק | פרשת תרומה - זכור פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ה באדר תשפ"א 39:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16284 שור+חמור= כלב? | פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ח בשבט תשפ"א 47:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16272 מהו רועה עם? ומה השפעתו? | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב בשבט תשפ"א 38:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16258 על העץ ועל האילן | פרשת בשלח וטו' שבט פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ד בשבט תשפ"א 45:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16243 נחש מחופש לתלמיד חכם | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז בשבט תשפ"א 38:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16238 מיהו גואל של אמת | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב בטבת תשפ"א 40:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15762 דחפים, חיידקים, מלאכים... וגיהנום ! | פרשת ויקהל - פקודי, חלק שני פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ג באדר תש"פ 1:02:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15763 אדם, מקום, זמן - בנית הברכה על ידי השלום | פרשת ויקהל - פקודי, חלק ראשון פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב באדר תש"פ 1:07:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15682 חוק הרחמים | פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ה בשבט תש"פ 54:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15667 על שמיעה, גירות וקרבת אלוקים | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז בשבט תש"פ 59:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15647 מה נחקק בישראל באירועי יציאת מצרים וקריעת הים | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י בשבט תש"פ 48:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15622 התיקון המוסרי שבסימון הדם על פתחי הבתים | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ג בשבט תש"פ 53:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15569 "בית יעקב"- לכל יהודי יש חלק בתורה שבע"פ | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ט בטבת תש"פ 44:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14810 אין כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום | פרשת ויקהל פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב באדר א תשע"ט 57:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14789 פעולתו של משה כמכניסה את ראובן לכלל ישראל על אף חטאיו | פרשת כי תשא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ו באדר א תשע"ט 58:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14720 לחנך את עצמנו להתגברות ועמל | פרשת תרומה וחודש אדר פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א באדר א תשע"ט 57:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14699 הקשבה - הדרך לקבל עול מלכות שמים | פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד בשבט תשע"ט 54:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14681 כח השבת להפוך ביתך לבית ה' | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז בשבט תשע"ט 46:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14665 שלוש צווחות ושברון לב גדול | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י בשבט תשע"ט 59:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14640 המעבר מהנהגת החסד למידת הדין מתגלה ע"י קרבן פסח | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בשבט תשע"ט 40:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14638 יציאת מצרים - הוספת קדושה על ידי המימד האנושי | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ג בשבט תשע"ט 51:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14584 אורו של משה - מילה ותשובה מכוננות תקוה | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח בטבת תשע"ט 1:02:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13690 איך בונים משכן ע''י התחדשות וכיסופים? | פרשת תצוה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ו באדר תשע"ח 1:04:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13642 שמירת השבת היא המאפשרת לאדם מנוחה אמיתית | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ז בשבט תשע"ח 52:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13613 "התורה נבללת בגופם" - מקליפת מצרים לאכילת המן | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט בשבט תשע"ח 37:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13580 תרבות בלי שבת - חושך מצרים | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א בשבט תשע"ח 56:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13552 מכת שחין - שרטוט תשובתם של ישראל במצרים | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ג בטבת תשע"ח 1:02:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12538 האמת והשלום- מכלול, הלכה ומעשה | פרשת ויקהל - פקודי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד באדר תשע"ז 1:01:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12502 הנפילה מתבקשת מהמפגש עם הגודל | פרשת כי תשא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז באדר תשע"ז 1:14:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12418 תרומה ותלמוד תורה כתנועת נפש המאירה את הופעת ה' בלבנו | פרשת תרומה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ג באדר תשע"ז 1:04:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12328 עשה עצמך כמדבר והפקר עצמך! הדרך לקנות חכמה ותורה | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ בשבט תשע"ז 53:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12274 צעקת פרעה וצעקת משה- מה בניהן? | פרשת בשלח [סוף השיעור חסר] פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ב בשבט תשע"ז 59:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12242 מעלתו של עם ישראל | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ה בשבט תשע"ז 1:05:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12194 הכרת הבורא בדרך טבעית | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ז בטבת תשע"ז 51:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 10670 לימוד תורה מתוך התמסרות, ותפילה מתוך קביעות | פרשת פקודי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ט באדר א תשע"ו 1:11:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 10606 ברכת השבת מופיעה ב"ויקהל" | פרשת ויקהל פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ג באדר א תשע"ו 55:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 10500 קירוב רחוקים | פרשת תצוה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח באדר א תשע"ו 50:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 10449 ההשתדלות במצוות מביאה את הקב''ה אל החיים שלנו | פרשת תרומה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א באדר א תשע"ו 54:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 10390 המשפטים הם תיקון האדם ברחמים | פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד בשבט תשע"ו 45:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 10342 קנייית התורה וקבלת השבת מתוך הפקר | פרשת יתרו - דרשות ב' , י' פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז בשבט תשע"ו 1:02:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 10224 אור החיים הישראלי לעומת חושך החיים הממשים | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ג בשבט תשע"ו 1:01:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 10174 מהאבות למשה - מהשגת אל שדי לדעת יקוק | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ה בטבת תשע"ו 1:11:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 10120 ראיה של אמונה | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח בטבת תשע"ו 1:00:00
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים