נתיב התורה 58 פרק י''ח- עוד מרכיבים חשובים בקיום המצוות

הרב אליעזר קשתיאל

ה בחשוון תשס"ח

נתיב התורה 58 פרק י''ח- עוד מרכיבים חשובים בקיום המצוות

הרב אליעזר קשתיאל

ה בחשוון תשס"ח
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2601 נתיב התורה 58 פרק י''ח- עוד מרכיבים חשובים בקיום המצוות נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל ה בחשוון תשס"ח 35:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2600 נתיב התורה 57 סיום פי''ז- זריזות במצוות נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל ד בחשוון תשס"ח 41:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2599 נתיב התורה 56 פרק יז' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל ג בחשוון תשס"ח 45:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2598 נתיב התורה 55 סיום פרק טז' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל ב בחשוון תשס"ח 46:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2597 נתיב התורה 54 סיום פרק טו' ותחילת טז' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל כ"ו באלול תשס"ז 41:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2596 נתיב התורה 53 עמ' סו' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל י"ב באלול תשס"ז 45:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2595 נתיב התורה 52 פרק טו' עמ' סה'-ההתחלה חסרה נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל ה באלול תשס"ז 39:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2602 נתיב התורה 51 פרק טו' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל כ"ג בתמוז תשס"ז 50:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2593 נתיב התורה 50 נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל ט בתמוז תשס"ז 51:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2592 נתיב התורה 49 נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל כ"ו באייר תשס"ז 39:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2591 נתיב התורה 48 נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל י"ט באייר תשס"ז 42:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2590 נתיב התורה 47 פרק יג' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל י"ב באייר תשס"ז 44:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2589 נתיב התורה 46 פרק יג' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל כ"ב באדר תשס"ז 55:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2588 נתיב התורה 45 סוף פרק יב' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל ח באדר תשס"ז 41:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2587 נתיב התורה 44 המשך פרק יב' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל כ"ד בשבט תשס"ז 36:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2582 נתיב התורה 43 סוף פרק יא'-תחילת יב' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל י"ז בשבט תשס"ז 51:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2581 נתיב התורה 42 המשך פרק יא' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל י בשבט תשס"ז 45:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2580 נתיב התורה 41 המשך פרק יא' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל ג בשבט תשס"ז 39:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2579 נתיב התורה 40 פרק יא' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תשס"ז 45:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2578 נתיב התורה 39 סוף פרק י' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל ד בטבת תשס"ז 35:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2577 נתיב התורה 38 פרק י' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל כ בכסלו תשס"ז 39:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2576 נתיב התורה 37 פרק י' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל ו בכסלו תשס"ז 44:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2575 נתיב התורה 36 פרק י' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשס"ז 43:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2574 נתיב התורה 35 סוף פרק ט' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל ט"ו בחשוון תשס"ז 43:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2573 נתיב התורה 34 פרק ט' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל ח בחשוון תשס"ז 44:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2572 נתיב התורה 33 פרק ט' ''את ה' אלוקיך תירא'' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל א בחשוון תשס"ז 44:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2571 נתיב התורה 32 פרק ח' הזורק אבן למרקוליס נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל כ"ה באלול תשס"ו 49:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2570 נתיב התורה 31 פרק ח' יח' אלול יום הפטירה של המהר'ל נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל י"ח באלול תשס"ו 1:01:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2569 נתיב התורה 30 פרק ט' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל י"א באלול תשס"ו 43:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2561 נתיב התורה 29 פרק ח' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל ה באלול תשס"ו 44:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2560 נתיב התורה 28 פרק ח' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל כ"ט בתמוז תשס"ו 26:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2559 נתיב התורה 27 נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשס"ו 41:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2558 נתיב התורה 26 נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל י"ד בתמוז תשס"ו 1:03:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2557 נתיב התורה 25 פרק ז' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל ז בתמוז תשס"ו 46:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2556 נתיב התורה 24 סוף פרק ו תחילת פרק ז נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל כ"ג בסיוון תשס"ו 48:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2549 נתיב התורה 23 פרק ו' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל ט"ז בסיוון תשס"ו 43:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2548 נתיב התורה 22 פרק ו' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל ט בסיוון תשס"ו 47:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2542 נתיב התורה 21 פרק ו' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל ב בסיוון תשס"ו 51:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 834 נתיב התורה 20 פרק ה' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל כ"ד באייר תשס"ו 33 ד'
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 832 נתיב התורה 19 פרק ד' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל י באייר תשס"ו 38 ד'
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 830 נתיב התורה 18 פרק ד' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל ו באדר תשס"ו 30 ד'
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 828 נתיב התורה 17 פרק ד' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשס"ו 39 ד'
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 827 נתיב התורה 16 פרק ד' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשס"ו 51 ד'
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 825 נתיב התורה 15 פרק ד' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל י בשבט תשס"ו 51 ד'
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2084 נתיב התורה 14 פרק ד נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל א בשבט תשס"ו 56:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 820 נתיב התורה 13 פרק ג' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשס"ו 1 ש'
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 817 נתיב התורה 12 פרק ג' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשס"ו 55 ד'
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 816 נתיב התורה 11 פרק ג' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל י"א בטבת תשס"ו 1:10 ש'
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 814 נתיב התורה 10 פרק ב' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל ד בטבת תשס"ו 45 ד'
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 812 נתיב התורה 9 פרק ב' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל י"א בכסלו תשס"ו 1:09 ש'
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 810 נתיב התורה 8 פרק ב' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשס"ו 54 ד'
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 809 נתיב התורה 7 פרק א' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשס"ו 1:18 ש'
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 807 נתיב התורה 6 פרק א' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל ז בחשוון תשס"ו 58 ד'
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 806 נתיב התורה 5 פרק א' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל כ"ד באלול תשס"ה 35 ד'
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 805 נתיב התורה 4 פרק א' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל כ"ב באלול תשס"ה 58 ד'
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 804 נתיב התורה 3 פרק א' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל י"ז באלול תשס"ה 1:03 ש'
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 803 נתיב התורה 2 פרק א' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל י באלול תשס"ה 53 ד'
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 802 נתיב התורה 1 פרק א' נתיב התורה - תשס"ה - הרב קשתיאל ג באלול תשס"ה 1:03 ש'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
מגילת אסתר