השפעת הגלות על חיי האומה השפעת הגלות על חיי האומה | אורות התחיה [26] פס' טו'

הרב אליעזר קשתיאל

י באדר תש"פ

השפעת הגלות על חיי האומה השפעת הגלות על חיי האומה | אורות התחיה [26] פס' טו'

הרב אליעזר קשתיאל

י באדר תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח]
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15743 השפעת הגלות על חיי האומה השפעת הגלות על חיי האומה | אורות התחיה [26] פס' טו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י באדר תש"פ 20:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15717 דור הבנים דורש לחיות את תורת האבות | אורות התחיה [25] פס' יד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג באדר תש"פ 23:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15742 הרצון הכללי | אורות התחיה [24] פס' יג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו בשבט תש"פ 29:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15676 תיקון הלאומיות האוניברסלית | אורות התחיה [23] פס' יב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט בשבט תש"פ 47:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15654 השכל הישראלי נחצב ממדרגה עליונה - עולם האצילות | אורות התחיה [22] עמ' סד' פס' יא' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב בשבט תש"פ 31:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15632 הבניין הלאומי בישראל נובע משאיפה לקרבת אלוקים | אורות התחיה [21] עמ' סד' פס' י' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה בשבט תש"פ 35:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15627 אורות התחיה [21] פס' ט' [חסר] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז בטבת תש"פ
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15591 מעבר מיהדות בגולה ליהדות חדשה בארץ | אורות התחיה [20] עמ' סב' פס' ח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ בטבת תש"פ 29:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15546 התנ"ך מקור הרוח ושורש החיים הישראלים | אורות התחיה [19] עמ' סב' פס' ז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג בטבת תש"פ 36:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15521 מה באמת השאיפה המניעה את עם ישראל? | אורות התחיה [18] עמ' סא' פס' ז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו בטבת תש"פ 31:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15520 אורות התחיה [17] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב בכסלו תש"פ 26:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15472 ניתוק הציונות מהתנ"ך מנתק את האומה מהחיים | אורות התחיה [16] עמ' ס' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו בכסלו תש"פ 33:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15448 חיבור הציונות לשאיפת המקדש | אורות התחיה [15] עמ' נח' - נט' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח בכסלו תש"פ 35:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15441 התמצית לחיי אומה תקינים גנוז במצוות התלויות בארץ | אורות התחיה [14] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] א בכסלו תש"פ 28:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15392 עם ישראל חי מעל רצף הזמן | אורות התחיה [13] עמ' נה' - נו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז בחשוון תש"פ 36:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15359 ישראל שונים לחלוטין מכל אומה אחרת | אורות התחיה [12] עמ' נה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בחשוון תש"פ 53:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15275 הטבע הישראלי | אורות התחיה [8] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג באלול תשע"ט 33:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15249 היהדות היא עניין לאומי, טבעי ולא אישי | אורות התחיה [7] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו באלול תשע"ט 29:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15225 היהדות היא לאומית בטבע שלה | אורות התחיה [6] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח באב תשע"ט 37:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15182 במישור הלאומי הטבע והאינסטינקט חזקים יותר מהבחירה | אורות התחיה [5] פס' ב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ג בתמוז תשע"ט 24:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15161 מטרת של תחיית ישראל - שינוי תפיסת הלאומיות | אורות התחיה [4] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ז בתמוז תשע"ט 35:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15136 המטרה והשאיפה הלאומית - לעשות טוב לכל | אורות התחיה [3] פס' א' עמ' מח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט בתמוז תשע"ט 17:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15117 הלאומיות הישראלית משכללת את היחס לאלוקים | אורות התחיה [2] פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ב בתמוז תשע"ט 31:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15099 החידוש של עם ישראל - לאומיות מאמינה | אורות התחיה [1] פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בסיוון תשע"ט 25:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15042 השלום הטבעי ינצח את החילוק והפירוד | אורות ישראל ותחייתו [32] פס' לא' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"א בסיוון תשע"ט 23:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15019 תחיית ישראל דורשת את ביטוי כל הכוחות כולם | אורות ישראל ותחייתו [31] פס' ל' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ד בסיוון תשע"ט 24:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15020 אליהו הנביא כמחדד את הטבע ולא את הבחירה | אורות ישראל ותחייתו [30] פס' כח' - כט' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו באייר תשע"ט 39:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14997 שכחת השבטים ויצרת השלום על ידי אליהו | אורות ישראל ותחייתו [29] פס' כז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט באייר תשע"ט 21:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14982 השורש של השלום בעולם הוא האמון המשפחתי | אורות ישראל ותחייתו [28] פס' כו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב באייר תשע"ט 30:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14956 בעתיד יתגלה שכל ההדרכה והשאיפה האנושית נובעת מהמגמה האלוקית | אורות ישראל ותחייתו [27] פס' כה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה באייר תשע"ט 18:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14907 רוח ההלכה מסדרת את אורחות החיים והתרבות | אורות ישראל ותחייתו [26] פס' כד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב באדר ב תשע"ט 37:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14853 יחד עם ההדרכה הכללית צריך גם הדרכה פרטית המביאה נחת ושלום | אורות ישראל ותחייתו [25] פס' כג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח באדר ב תשע"ט 27:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14836 הפליאה הגדולה שבהתאמת תרבות הקודש | אורות ישראל ותחייתו [24] פס' כ' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] א באדר ב תשע"ט 23:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14771 הנאמנות להלכה חייבת ללוות כל שאיפה ורצון | אורות ישראל ותחייתו [23] פס' יט' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י באדר א תשע"ט 33:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14748 מיקום הכח המדמה בחיי האומה | אורות ישראל ותחייתו [22] פס' יח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג באדר א תשע"ט 41:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14708 התרבות בימינו מלאה בדמיון וחוויה שמקורם בעבודת האלילים | אורות ישראל ותחייתו [21] פס' יז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו בשבט תשע"ט 47:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14691 מטרת התרבות להוסיף קדושה בעולם | אורות ישראל ותחייתו [20] פס' טז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט בשבט תשע"ט 44:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14673 הסכנה הגדולה שבהכנסת תרבות הטומאה לתוך הקודש על ידי הנצרות | אורות ישראל ותחייתו [19] פס' טו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב בשבט תשע"ט 43:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14660 ההסתכלות המאחדת תגיע רק מאור התורה הפנימית | אורות ישראל ותחייתו [18] פס' יד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה בשבט תשע"ט 36:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14617 הצדיקים רואים את הנהגת ה' בכל חלקי המציאות | אורות ישראל ותחייתו [17] פס' יג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז בטבת תשע"ט 48:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14591 כדי להבין את המציאות באמת נדרשים כבוד ויראה | אורות ישראל ותחייתו [16] פס' יג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ בטבת תשע"ט 58:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14590 אורות ישראל ותחייתו [15] פס' יג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג בטבת תשע"ט 34:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14543 חשיבות לימוד תנ''ך | אורות ישראל ותחייתו [14] פס' יב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו בטבת תשע"ט 32:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14515 העולם הזה מתחייה מהעולם הבא | אורות ישראל ותחייתו [13] פס' יא' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב בכסלו תשע"ט 45:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14495 נצחון הנצרות הוותרנית - הרצון לתקן את הכל | אורות ישראל ותחייתו [12] פס' י' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו בכסלו תשע"ט 40:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14465 המלחמה בנצרות על ידי האמונה בשלטון ה' צבאות | אורות ישראל ותחייתו [11] פס' ט' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח בכסלו תשע"ט 57:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14437 הקב''ה הוא מקור הקודש והחול יחד | אורות ישראל ותחייתו [10] פס' ח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] א בכסלו תשע"ט 32:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14402 הזהירות הגדולה מקישור רגשי ונפשי לסגולות זרות | אורות ישראל ותחייתו [9] פס' ז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד בחשוון תשע"ט 50:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14383 ענוות הירידה לפרטים מרוממת את העולם העליון | אורות ישראל ותחייתו [8] פס' ו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז בחשוון תשע"ט 42:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14352 הסיפור שלנו מתחיל מהתורה ולא מלב האדם | אורות ישראל ותחייתו [7] פס' ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בחשוון תשע"ט 42:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14332 תחיית ישראל מדליקה את האור ומבריחה את השדים | אורות ישראל ותחייתו [6] פס' ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג בחשוון תשע"ט 48:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14310 היהדות לא נשארת רוחנית אלא יורדת אל סדרי המשפט המתקנים את החברה | אורות ישראל ותחייתו [5] פס' ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו בתשרי תשע"ט 25:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14297 האורגניות הישראלית צריכה לשמח את עם ישראל | אורות ישראל ותחייתו [4] פס' ב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז באלול תשע"ח 47:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14275 ההבנה מטרתה שכלול החופש והחרות של האדם | אורות ישראל ותחייתו [3] פס' ב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ באלול תשע"ח 52:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14255 תפיסת התחיה - תפיסת הביטחון בה' | אורות ישראל ותחייתו [2] פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג באלול תשע"ח 45:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14230 מטרת עם ישראל - לספר תהילת ה' | אורות ישראל ותחייתו [1] פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו באלול תשע"ח 42:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14161 עם ישראל בגלות ועם ישראל בארץ ישראל | אורות המלחמה [9] פס' י' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ג בתמוז תשע"ח 47:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14123 מלחמת העולם הראשונה מובילה שינוי | אורות המלחמה [8] פס' ט' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט בתמוז תשע"ח 36:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14102 התרבות האירופית - הרס האנושית | אורות המלחמה [7] פס' ח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ב בתמוז תשע"ח 26:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14076 הצרות גורמות לשאיפות גדולות | אורות המלחמה [6] פס' ז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בסיוון תשע"ח 42:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14042 המוסריות המוטעית שהביא למלחמות ברוטאליות | אורות המלחמה [5] פס' ה' - ו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ח בסיוון תשע"ח 39:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14015 חטא העגל - תוצאה של מחשבה שאחנו עם טבעי ורגיל | אורות המלחמה [4] פס' ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"א בסיוון תשע"ח 38:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13989 השאיפה לממלכה על בסיס הרצון הטוב | אורות המלחמה [3] פס' ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ד בסיוון תשע"ח 32:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13925 ממלחמות התנ''ך לומדים גבורה, עדינות ורוחניות | אורות המלחמה [2] פס' ב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו באייר תשע"ח 43:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13897 מכוח המלחמה ליצור התקדמות מוסרית | אורות המלחמה [1] פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט באייר תשע"ח 58:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13872 המשפט והמצוות - גילוי מדוייק של האמת האלוקית | אורות ארץ ישראל [11] אורות ארץ ישראל פס' ז' - ח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב באייר תשע"ח 49:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13834 המצוות בארץ ישראל - האות המדויקת לנשמה | אורות ארץ ישראל [10] אורות ארץ ישראל פס' ז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה באייר תשע"ח 18:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13739 תפקיד ומהות המצוות בחו''ל לעומת ארץ ישראל | אורות ארץ ישראל [9] אורות ארץ ישראל פס' ז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב באדר תשע"ח 36:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13694 געגועים לארץ ישראל - געגועים לקדושה | אורות ארץ ישראל [8] אורות ארץ ישראל פס' ו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח באדר תשע"ח 37:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13658 הברכה הרוחנית שיש לארץ ישראל - הנבואה | אורות ארץ ישראל [7] אורות ארץ ישראל פס' ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] א באדר תשע"ח 40:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13657 אויר ארץ ישראל תומך בהתקדמות רוחנית | אורות ארץ ישראל [6] אורות ארץ ישראל פס' ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ג בשבט תשע"ח 38:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13644 מהי יצירה המיוחדת לישראל? | אורות ארץ ישראל [5] אורות ארץ ישראל פס' ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז בשבט תשע"ח 56:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13619 המלחמה של הרב בשלילת תורת חסד | אורות ארץ ישראל [4] אורות ארץ ישראל פס' ב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בשבט תשע"ח 44:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13625 הקשר לארץ ישראל - שומר על הזהות היהודית | אורות ארץ ישראל [3] אורות ארץ ישראל פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג בשבט תשע"ח 46:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13574 עולם הנסתר - עולם המהויות | אורות ארץ ישראל [2] אורות ארץ ישראל פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בטבת תשע"ח 40:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13541 ארץ ישראל - הבסיס של האומה הישראלית | אורות ארץ ישראל [1] פתיחה לספר אורות אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ח בטבת תשע"ח 54:30
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
שיר השירים