מיקוד באידיאה הלאומית בלבד מקריס את חיות האומה | למהלך האידיאות בישראל [02]

הרב אליעזר קשתיאל

י"ט בשבט תשפ"ב

מיקוד באידיאה הלאומית בלבד מקריס את חיות האומה | למהלך האידיאות בישראל [02]

הרב אליעזר קשתיאל

י"ט בשבט תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח]
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16893 מיקוד באידיאה הלאומית בלבד מקריס את חיות האומה | למהלך האידיאות בישראל [02] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט בשבט תשפ"ב 38:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16810 שתי השגיאות של תרבות המערב | אורות התחיה [72] 'קריאה גדולה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז בטבת תשפ"ב 40:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16800 שימוש בתפיסות הרווחות לטובת בניין האמונה | אורות התחיה [71] מאמר 'קריאה גדולה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ בטבת תשפ"ב 54:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16769 אורות התחיה [70] פס' עב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג בטבת תשפ"ב 13:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16752 עושר עולמנו נובע ממימד האצילות | אורות התחיה [69] פס' עא' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו בטבת תשפ"ב 31:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16734 הגאולה דורשת תשובה ממקום חדש | אורות התחיה [68] פס' ע' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב בכסלו תשפ"ב 28:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16720 אורות התחיה [67] פס' סט' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו בכסלו תשפ"ב 28:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16701 תשובת הכלל והגאולה מתפרצים ממעיין הנשמה | אורות התחיה [66] פס' סח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז בכסלו תשפ"ב 29:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16668 התעצמות הטבע הישראלי כשחיים על פי התורה | אורות התחיה [65] פס' סז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] א בכסלו תשפ"ב 31:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16655 חידושה של מדינת ישראל - הצימאון לנבואה כעם | אורות התחיה [64] פס' סו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בחשוון תשפ"ב 40:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16638 הנשמה שהדליקה מנועים ורוצה להופיע בעולם | אורות התחיה [63] פס' סד'-סה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ז בחשוון תשפ"ב 28:04
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16626 הגלות לא פוגעת בסגולת האומה | אורות התחיה [62] פס' סב'-סג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט בחשוון תשפ"ב 22:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16606 חמדת התורה יוצרת שייכות לכל הפרטים | אורות התחיה [61] פס' סא' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ב בחשוון תשפ"ב 26:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16591 אורות התחיה [60] פס' ס' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ד בתשרי תשפ"ב 33:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16590 אורות התחיה [59] פס' נט' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט באלול תשפ"א 40:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16589 אורות התחיה [58] פס' נח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב באלול תשפ"א 14:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16588 אורות התחיה [57] פס' נז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה באלול תשפ"א 25:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16491 התפשטות חיי החופש בכל | אורות התחיה [56] פס' נו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב בתמוז תשפ"א 39:51
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16478 נגלה ונסתר בתורת הגאולה | אורות התחיה [55] פס' נה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו בתמוז תשפ"א 28:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16463 העוצמה בקבלת עול מלכות שמים | אורות התחיה [54] פס' נד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח בתמוז תשפ"א 46:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16462 מהות התחיה - חזרת רוח הקודש | אורות התחיה [53] פס' נג' עמ' פח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] א בתמוז תשפ"א 47:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16435 החוצפה היא שלב בדרך לביישנות הטהורה | אורות התחיה [52] פס' נב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד בסיוון תשפ"א 27:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16434 החוצפה מטהרת את הסיגים שהשתרשו בגלות | אורות התחיה [51] פס' נא' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז בסיוון תשפ"א 28:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16396 אורות התחיה [50] פס' נ אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בסיוון תשפ"א 37:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16394 אורות התחיה [49] פס' מט אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג בסיוון תשפ"א 35:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16393 אורות התחיה [48] פס' מח אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"א באייר תשפ"א 22:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16392 אורות התחיה [47] פס' מו אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ד באייר תשפ"א 34:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16632 אורות התחיה [46ב] פס' מד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"א באדר תשפ"א 23:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16631 אורות התחיה [46א] פס' מג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח באדר תשפ"א 40:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16391 אורות התחיה [46] פס' מב אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ל בשבט תשפ"א 28:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16390 החוצפא בעקבתא דמשיחא | אורות התחיה [45] פס' מא אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ג בשבט תשפ"א 16:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16389 אורות התחיה [44] פס' לט אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז בשבט תשפ"א 35:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16388 אורות התחיה [43] פס' לח אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט בשבט תשפ"א 22:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16387 טהרת הנפש, המידות והנשמה | אורות התחיה [42] פס' לו- לז אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ב בשבט תשפ"א 22:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16386 ככל שהתרבות היהודית מתרחבת למרחבי החול נדרשת יותר טהרה | אורות התחיה [41] פס' לה אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בטבת תשפ"א 34:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16385 בריאות הגוף והביטחון העצמי הלאומי | אורות התחיה [40] פס' לד אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז בטבת תשפ"א 28:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16227 התגברות הנטייה לחומר בחזרה לא"י | אורות התחיה [39] פס' לג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בטבת תשפ"א 28:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16383 אורות התחיה [38] פס' לב אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג בטבת תשפ"א 28:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16226 אורות התחיה [37] פס' כח, עמ' עז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ד בכסלו תשפ"א 35:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16213 התחזקות מערכת היחסים בין חומר לרוח | אורות התחיה [36] פס' כז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו בחשוון תשפ"א 25:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16225 הגאולה היא דבר חדש לחלוטין | אורות התחיה [35] פס' כו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט בחשוון תשפ"א 23:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16224 חשיבות אחדות האומה בזמן הגאולה | אורות התחיה [34] פס' כה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב בחשוון תשפ"א 22:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16122 אורות התחיה [33] פס' כד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה בחשוון תשפ"א 33:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16121 קיבוץ הפרודים - קיבוץ הגלויות | אורות התחיה [32] פס' כב', כב' אלול אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב באלול תש"פ 41:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16113 המלחמה בפירוד - חלק ב' | אורות התחיה [31] פס' כא' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו באלול תש"פ 37:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16112 המלחמה בפירוד | אורות התחיה [30] פס' כ' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט באלול תש"פ 46:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15743 השפעת הגלות על חיי האומה השפעת הגלות על חיי האומה | אורות התחיה [26] פס' טו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י באדר תש"פ 20:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15717 דור הבנים דורש לחיות את תורת האבות | אורות התחיה [25] פס' יד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג באדר תש"פ 23:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15742 הרצון הכללי | אורות התחיה [24] פס' יג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו בשבט תש"פ 29:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15676 תיקון הלאומיות האוניברסלית | אורות התחיה [23] פס' יב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט בשבט תש"פ 47:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15654 השכל הישראלי נחצב ממדרגה עליונה - עולם האצילות | אורות התחיה [22] עמ' סד' פס' יא' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב בשבט תש"פ 31:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15632 הבניין הלאומי בישראל נובע משאיפה לקרבת אלוקים | אורות התחיה [21] עמ' סד' פס' י' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה בשבט תש"פ 35:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15627 אורות התחיה [21] פס' ט' [חסר] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז בטבת תש"פ
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15591 מעבר מיהדות בגולה ליהדות חדשה בארץ | אורות התחיה [20] עמ' סב' פס' ח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ בטבת תש"פ 29:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15546 התנ"ך מקור הרוח ושורש החיים הישראלים | אורות התחיה [19] עמ' סב' פס' ז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג בטבת תש"פ 36:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15521 מה באמת השאיפה המניעה את עם ישראל? | אורות התחיה [18] עמ' סא' פס' ז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו בטבת תש"פ 31:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15520 אורות התחיה [17] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב בכסלו תש"פ 26:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15472 ניתוק הציונות מהתנ"ך מנתק את האומה מהחיים | אורות התחיה [16] עמ' ס' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו בכסלו תש"פ 33:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15448 חיבור הציונות לשאיפת המקדש | אורות התחיה [15] עמ' נח' - נט' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח בכסלו תש"פ 35:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15441 התמצית לחיי אומה תקינים גנוז במצוות התלויות בארץ | אורות התחיה [14] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] א בכסלו תש"פ 28:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15392 עם ישראל חי מעל רצף הזמן | אורות התחיה [13] עמ' נה' - נו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז בחשוון תש"פ 36:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15359 ישראל שונים לחלוטין מכל אומה אחרת | אורות התחיה [12] עמ' נה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בחשוון תש"פ 53:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15320 הראיה הלאומית יוצרת סבלנות ומפתחת את הכוחות באומה | אורות התחיה [10] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז באלול תשע"ט 42:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15293 הטוב האלוקי צריך להוביל את ההתפתחות החומרית | אורות התחיה [9] עמ' נב' פס ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ באלול תשע"ט 30:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15275 הטבע הישראלי | אורות התחיה [8] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג באלול תשע"ט 33:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15249 היהדות היא עניין לאומי, טבעי ולא אישי | אורות התחיה [7] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו באלול תשע"ט 29:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15225 היהדות היא לאומית בטבע שלה | אורות התחיה [6] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח באב תשע"ט 37:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15182 במישור הלאומי הטבע והאינסטינקט חזקים יותר מהבחירה | אורות התחיה [5] פס' ב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ג בתמוז תשע"ט 24:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15161 מטרת של תחיית ישראל - שינוי תפיסת הלאומיות | אורות התחיה [4] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ז בתמוז תשע"ט 35:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15136 המטרה והשאיפה הלאומית - לעשות טוב לכל | אורות התחיה [3] פס' א' עמ' מח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט בתמוז תשע"ט 17:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15117 הלאומיות הישראלית משכללת את היחס לאלוקים | אורות התחיה [2] פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ב בתמוז תשע"ט 31:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15099 החידוש של עם ישראל - לאומיות מאמינה | אורות התחיה [1] פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בסיוון תשע"ט 25:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15042 השלום הטבעי ינצח את החילוק והפירוד | אורות ישראל ותחייתו [32] פס' לא' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"א בסיוון תשע"ט 23:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15019 תחיית ישראל דורשת את ביטוי כל הכוחות כולם | אורות ישראל ותחייתו [31] פס' ל' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ד בסיוון תשע"ט 24:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15020 אליהו הנביא כמחדד את הטבע ולא את הבחירה | אורות ישראל ותחייתו [30] פס' כח' - כט' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו באייר תשע"ט 39:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14997 שכחת השבטים ויצרת השלום על ידי אליהו | אורות ישראל ותחייתו [29] פס' כז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט באייר תשע"ט 21:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14982 השורש של השלום בעולם הוא האמון המשפחתי | אורות ישראל ותחייתו [28] פס' כו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב באייר תשע"ט 30:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14956 בעתיד יתגלה שכל ההדרכה והשאיפה האנושית נובעת מהמגמה האלוקית | אורות ישראל ותחייתו [27] פס' כה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה באייר תשע"ט 18:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14907 רוח ההלכה מסדרת את אורחות החיים והתרבות | אורות ישראל ותחייתו [26] פס' כד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב באדר ב תשע"ט 37:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14853 יחד עם ההדרכה הכללית צריך גם הדרכה פרטית המביאה נחת ושלום | אורות ישראל ותחייתו [25] פס' כג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח באדר ב תשע"ט 27:00
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים