הגודל שבכל הקוטן | אורות הקודש א' [53] פס' פט'

הרב אליעזר קשתיאל

ט"ו בכסלו תשפ"ב

הגודל שבכל הקוטן | אורות הקודש א' [53] פס' פט'

הרב אליעזר קשתיאל

ט"ו בכסלו תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ']
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16719 הגודל שבכל הקוטן | אורות הקודש א' [53] פס' פט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ו בכסלו תשפ"ב 47:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16702 אחדות האינסוף והסוף | אורות הקודש א' [52] פס' פח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ז בכסלו תשפ"ב 44:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16669 הדרך להסתכל בצורה בהירה ומוארת | אורות הקודש א' [51] פס' פז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] א בכסלו תשפ"ב 37:11
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16656 האמונה היא ודאות החיים | אורות הקודש א' [50] פס' פו' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ה בחשוון תשפ"ב 01:02:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16627 הברכה נמצאת בדבר הסמוי | אורות הקודש א' [48] פס' פג' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט בחשוון תשפ"ב 40:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16607 חכמת הנסתר נקלטת באופן סובייקטיבי | אורות הקודש א' [47] פס' פב' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ב בחשוון תשפ"ב 44:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16595 העולם החיצוני יוצר שיכרון | אורות הקודש א' [46] עמ' צח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה בתשרי תשפ"ב 51:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16594 אורות הקודש א' [45] הקלטה חלקית אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ט באלול תשפ"א 14:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16593 אורות הקודש א' [44] עמ' צה', פס' עו' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ב באלול תשפ"א 49:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16592 שתי דרכים להתמודד עם יצר הרע | אורות הקודש א' [43] עמ' צו', פס' עה' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה באלול תשפ"א 01:11:17
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16490 קליטת רזי תורה ע" חוש המאשר להבחין בין קודש לחול | אורות הקודש א' [42] עמ' צג' פס' עד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ב בתמוז תשפ"א 46:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16477 למה הוכרח ליצור את שפת הנסתר | אורות הקודש א' [41] עמ' צב' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ו בתמוז תשפ"א 39:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16461 השמחה בלימוד הסוד | אורות הקודש א' [40] עמ' צא', פס' עא'-עב' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ח בתמוז תשפ"א 31:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16460 לא לחשוש מעיסוק בנסתר מחשש למכשול | אורות הקודש א' [39] פס' סט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] א בתמוז תשפ"א 34:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16448 אורות הקודש א' [38] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ד בסיוון תשפ"א 37:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16447 השייכות לעולם הסוד | אורות הקודש א' [37] פס' סו' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ז בסיוון תשפ"א 44:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16446 אורות הקודש א' [36] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י בסיוון תשפ"א 41:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16445 אורות הקודש א' [35] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ג בסיוון תשפ"א 42:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16444 פס' 'טיול ויחוד' | אורות הקודש א' [34] עמ' עט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"א באייר תשפ"א 47:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16443 אורות הקודש א' [33] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ד באייר תשפ"א 42:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16634 אורות הקודש א' [32] פס' נד'-נה', עמ' ע' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"א באדר תשפ"א 59:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16633 אורות הקודש א' [31] פס' 'מקודש לחול ומחול לקודש', עמ' סח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ח באדר תשפ"א 18:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16442 אורות הקודש א' [30] פס' 'ערך השכל הטבעי לקודש', עמ' סו' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ל בשבט תשפ"א 36:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16441 אורות הקודש א' [29] פס' 'יסוד החול לקודש', עמ' סד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ג בשבט תשפ"א 34:06
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16440 פס' 'מדע הקודש והחול' | אורות הקודש א' [28] עמ' סג' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ז בשבט תשפ"א 42:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16279 פס' 'מושגים פנימיים וחיצוניים' | אורות הקודש א' [27] פס' מג' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט בשבט תשפ"א 31:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16278 פס' בהירות הנשמה והידיעות | אורות הקודש א' [26] פס' מא' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ב בשבט תשפ"א 49:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16439 לפעמים ריבוי פרטים יוצר תמונה כללית | אורות הקודש א' [25] פס' לח'-מ' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ה בטבת תשפ"א 40:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16277 שורשים וענפים בחכמה העליונה | אורות הקודש א' [24] פס' לה-לז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ז בטבת תשפ"א 49:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16276 ראיית הפרטים והמכלול הכללי | אורות הקודש א' [23] פס' לג', לד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י בטבת תשפ"א 38:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16254 התאחדות אנשי הרוח ואנשי המדע | אורות הקודש א' [22] פס' "התכונה הכללית והפרטית", עמ' מז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ג בטבת תשפ"א 43:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16166 יש נפשות של נגלה ויש של נסתר | אורות הקודש א' [21] עמ' לו', פס' כד-כה' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ד בכסלו תשפ"א
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16165 מערכת היחסים בין הנסתר לנגלה | אורות הקודש א' [20] עמ' לד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ו בחשוון תשפ"א 47:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16164 הכח להתקדמות מגיע ממרומים | אורות הקודש א' [19] פס' כב', עמ לג' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ט בחשוון תשפ"א 28:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16163 אל תצטער שאתה לא מצליח לאחד את הכל | אורות הקודש א' [18] פס' כא' עמ' ל' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ב בחשוון תשפ"א 48:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16120 סוגים שונים של רוח הקודש | אורות הקודש א' [17] פס' כ' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה בחשוון תשפ"א 37:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16119 האיחוד בין הלכה לאגדה | אורות הקודש א' [16] עמ' כו' פס' יח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ב באלול תש"פ 39:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16118 האיחוד בין נבואה להלכה | אורות הקודש א' [15] עמ' כד' סע' יז' - יח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ו באלול תש"פ 46:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16117 איחוד התורה והנבואה | אורות הקודש א' [14] עמ' כג' פס' טז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ח באלול תש"פ 42:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16028 אורות הקודש א' [13] פס' ט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ה בתמוז תש"פ
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15744 שני הדרכים להשגת השלום והאחדות בדעות | אורות הקודש א' [10] פס' ט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ז באדר תש"פ 37:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15732 התורה כמשנה את נפש האדם - ליכולת הכלת השלום האמיתי | אורות הקודש א' [9] פס' ח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י באדר תש"פ 1:01:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15716 תורת האם היא תורת השלום | אורות הקודש א' [8] פס' ז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ג באדר תש"פ 35:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15694 מעשה בראשית - החקירה מצד האדם, מעשה מרכבה - הארה ממרומים | אורות הקודש א' [7] פס' 'הארת מעשה בראשית ומעשה מרכבה' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ו בשבט תש"פ 43:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15686 הצורך בהעמקה וחשיבה שורשית בזמני הכרעה ומשבר | אורות הקודש א' [6] פס' ד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ט בשבט תש"פ 42:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15655 האמת נוגעת בכל | אורות הקודש א' [5] עמ' ג' פס' 'האמת הנתבעת מכל' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ב בשבט תש"פ 42:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15631 חכמת הקודש מביאה לעולם את שאיפת הטוב והצדק | אורות הקודש א' [4] עמ' ג' פס' 'טוב חכמת הקודש' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה בשבט תש"פ 41:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15611 ידיעת העולם והמציאות באמת היא רק מצד הקודש | אורות הקודש א' [3] עמ' ב' פס' ב' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ז בטבת תש"פ 55:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15590 התורה אינה תוכן אלא תכונה | אורות הקודש א' [2] עמ' א' פס' א' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ בטבת תש"פ 1:01:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15545 הקדמה לספר | אורות הקודש א' [1] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ג בטבת תש"פ 35:30
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
חינוך ילדים