"אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים" | פרשת שמות

הרב אליעזר קשתיאל

י"ט בטבת תשפ"ב

"אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים" | פרשת שמות

הרב אליעזר קשתיאל

י"ט בטבת תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16783 "אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים" | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשפ"ב 34:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15669 למה התורה ניתנה דווקא במדבר? | פרשת יתרו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח בשבט תש"פ 36:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15626 חיבור וקשר על ידי השלילה | פרשת בא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד בשבט תש"פ 36:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15589 משמעות מכות מצרים והקשרן לשואה | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תש"פ 39:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15567 היווצרות עם ישראל מתוך ולא מהחומר | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בטבת תש"פ 38:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13620 עמידה מול הזרם | פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בשבט תשע"ח 36:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13569 עשרת המכות - מידה כנגד מידה | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשע"ח 35:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13548 מדוע הקב"ה העביד את ישראל בפרך | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ח 35:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12524 משבר הזהות שלנו בחטא העגל | פרשת כי תשא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח באדר תשע"ז 35:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12365 נעשה ונשמע - לחיות תורה | פרשת משפטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ז בשבט תשע"ז 35:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12324 ירידת יתרו למדבר - לימוד תורה מתוך צמא | פרשת יתרו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בשבט תשע"ז 35:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12275 קריעת יום סוף - התגברות על הזרימה | פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ג בשבט תשע"ז 32:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12193 מכות מצרים - התוכחה הנוקבת של אלוקים לאנושות | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"ז 31:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10702 הצורך בהסתרה | פרשת פקודי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ל באדר א תשע"ו 32:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10620 אהבת המלאכה | פרשת ויקהל פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג באדר א תשע"ו 37:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10554 בית המקדש כמרכז השלום העולמי | פרשת תצוה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט באדר א תשע"ו 31:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10506 חיי תרבות אוטנתיים וטהורים | פרשת תרומה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ב באדר א תשע"ו 29:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10405 השילוב הנכון בין העקרונות והפרטים | פרשת משפטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תשע"ו 35:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10353 התורה - מרכיב לשינוי פנימי | פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ו 36:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10281 עם ישראל - יצירה אלוקית | פרשת בא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד בשבט תשע"ו 34:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10202 מכות מצריים - בניין חברה אנושית תקינה | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תשע"ו 31:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10142 שליטה עצמית ושליטה בזמן כיסוד ליציאה לחירות | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשע"ו 34:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8969 עמוד הענן - מעלת ההסתרה | פרשת ויקהל פקודי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"א באדר תשע"ה 36:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8857 האהבה בין הקב"ה לעם ישראל | פרשת משפטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשע"ה 44:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8840 התורה מסדרת את העולם | פרשת יתרו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תשע"ה 43:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8810 המסלול לקבלת התורה עובר דרך המן | פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בשבט תשע"ה 41:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8764 סוגיית הבכורה המלווה אותנו ביציאת מצרים | פרשת בא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ב בשבט תשע"ה 41:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8732 עשרת המכות הן מידה כנגד מידה על ההתנהלות של האומה המצרית | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשע"ה 41:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8710 הניגוד בין משה רבנו לתפיסת העולם המצרית | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ה 36:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7524 נתינת שם ועקרון ההקרבה | פרשת פקודי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ז באדר א תשע"ד 39:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7467 הכיור והטהרה | פרשת כי תשא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ד באדר א תשע"ד 8:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7463 טהרת הכוונות והמחשבות - עיניינו של הכיור | פרשת כי תשא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ג באדר א תשע"ד 30:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7446 האדם הפרטי ובגדי הפשתן של הכהן | פרשת תצוה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ז באדר א תשע"ד 8:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7408 שני יסודות לעיצוב החברה- הכלכלה והתרבות | פרשת תרומה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ל בשבט תשע"ד 11:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7404 היחס לכלכלה ולתרבות והשראת השכינה בעם ישראל | פרשת תרומה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשע"ד 37:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7370 אם תמיד הולכים אחר דעת הרוב | פרשת משפטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשע"ד 14:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7361 נעשה ונשמע- עבודת ה' האמיתית | פרשת משפטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשע"ד 35:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7324 תכונת המדבר וקבלת התורה | פרשת יתרו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשע"ד 34:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7321 התמודדות או התרוממות רוח | פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בשבט תשע"ד 9:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7295 קבלת עול מלכות שמים בעם ישראל- הבנת מסובב הסיבות | פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ח בשבט תשע"ד 35:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7254 שלח עמי ויעבדוני | פרשת בא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ב בשבט תשע"ד 10:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7252 חשיפת הזהות הישראלית ביציאת מצרים | פרשת בא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ד 34:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7217 הקולות בעשרת המכות- הביטוי להכנה למתן תורה | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשע"ד 33:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7202 המים שמולם מתמודדים משה ועם ישראל | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ד 10:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7183 כי מן המים משיתהו | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשע"ד 41:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5077 פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בשבט תשע"א 31:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5091 פרשת בשלח -נס קריעת ים-סוף פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ח בשבט תשע"א 30:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5031 פרשת שמות [מכינה] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשע"א 32:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4298 פרשת כי תשא-ההכשרה לקבלת הקדושה ע''י הדרכה ממרומים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח באדר תש"ע 36:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4253 מהות המזבח | פרשת תרומה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד באדר תש"ע 39:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4185 פרשת יתרו- הקב"ה וישראל- אב ובן פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ בשבט תש"ע 31:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4170 פרשת בשלח -יבשה וים כשתי תרבויות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ג בשבט תש"ע 32:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4164 מכות מצרים כלימוד לקח מוסרי | פרשת בא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו בשבט תש"ע 30:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4113 פרשת שמות שתי דרכים בהנהגת ד' פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ בטבת תש"ע 42:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4143 פרשת שמות -ללכת נגד הזרם פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בטבת תש"ע 32:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4227 פרשת משפטים– המשפט בישראל פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשס"ט 36:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3257 פרשת 'וארא' -ערך החרות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשס"ט 40:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2457 פרשת תצוה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו באדר א תשס"ח 40:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2458 פרשת תרומה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשס"ח 48:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2447 שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשס"ח 45:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2449 מקץ פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשס"ח 38:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2448 תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה בחשוון תשס"ח 42:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1237 פרשת שמות (בוגרים) [תשס"ה] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשס"ז
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1235 המכות כהכנה לקבלת תורה | פרשת וארא (בוגרים) פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ו בטבת תשס"ו 1:04:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1233 פרשת פקודי [תשס"ה] הענג והנעם - הרצון החופשי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ט באדר א תשס"ה 49 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1232 פרשת תצוה (שנה ב') [תשס"ד] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ד באדר א תשס"ה 1:03 ש'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1230 פרשת ויקהל [תשס"ה] בחינות בצלאל ואהליאב פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג באדר א תשס"ה 51 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1229 עבודת המשכן ותיקון חטא העגל | פרשת כי תשא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ו באדר א תשס"ה 59 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1226 פרשת תצוה (שנה ב') פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ח באדר א תשס"ה 44 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1222 פרשת משפטים - השיטה הכוללנית (שנה ב') [תשס''ה] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ד בשבט תשס"ה 40 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1218 פרשת יתרו [תשס"ה] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ז בשבט תשס"ה 1:03 ש'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1216 פרשת בשלח - קריעת ים סוף (בוגרים) [תשס"ה] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י בשבט תשס"ה 50 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1211 פרשת בא [תשס"ה] (שנה ב') פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג בשבט תשס"ה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1210 פרשת וארא [תשס"ה] (שנה ב') פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ו בטבת תשס"ה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1208 פרשת שמות (שנה ב') [תשס"ה] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח בטבת תשס"ה 39 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1207 פרשת כי תשא (שנה ב') [תשס"ד] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט באדר תשס"ד 1:04 ש'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1206 פרשת תרומה (שנה ב') [תשס"ד] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד באדר תשס"ד 52 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1205 פרשת משפטים (שנה ב') [תשס"ד] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ז בשבט תשס"ד 57 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1204 פרשת יתרו (שנה א') [תשס"ד] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ בשבט תשס"ד 49 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1203 פרשת יתרו (שנה ב') [תשס"ד] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ בשבט תשס"ד 56 ד'
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים