שירת התקווה של עם ישראל- ביטחון בה' | פרשת האזינו

הרב אליעזר קשתיאל

ו בתשרי תשפ"ד

שירת התקווה של עם ישראל- ביטחון בה' | פרשת האזינו

הרב אליעזר קשתיאל

ו בתשרי תשפ"ד
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18638 שירת התקווה של עם ישראל- ביטחון בה' | פרשת האזינו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו בתשרי תשפ"ד 33:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18591 ברית הדיבור של ישראל | פרשת ניצבים וילך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"א באלול תשפ"ג 32:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18586 פרשת כי תבוא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ד באלול תשפ"ג 31:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16089 חשיבות הביטחון בה' בכל רבדי החיים | פרשת האזינו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו בתשרי תשפ"א 44:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16071 "בפיך ובלבבך לעשותו" - השינוי מתחיל מהפה | פרשת ניצבים וילך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ באלול תש"פ 35:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13099 לימוד זכות וזיכוך הנפש על ידי המצוות | פרשת כי תצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט באלול תשע"ז 40:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13052 מהות המשפט הישראלי | פרשת שופטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ב באלול תשע"ז 42:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11640 לימוד תורה מתוך פרשנות עמוקה או מתוך רגשות ודחפים | פרשת וילך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד בתשרי תשע"ז 41:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11588 ראש השנה ומצוות ביכורים - חשיבותה של ההתחלה | פרשת כי תבוא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט באלול תשע"ו 35:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9729 פרשת האזינו - שותפות האדם והקב''ה בתשובה | פרשת שבוע פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ו באלול תשע"ה 36:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9579 חומרת עון לשון הרע והשכר בשמירתה | פרשת כי תצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ג באלול תשע"ה 37:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9561 מערכת המשפט כביטוי ישיר לרצון ה' | פרשת שופטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה באלול תשע"ה 37:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8317 ואהבת את ה'... למען חייך ? | פרשת ניצבים - וילך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ד באלול תשע"ד 14:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8287 השתחויה - הבאת החיים לנקודת המלכותית | פרשת כי תבוא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשע"ד 39:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8254 מאזני צדק ומחיית עמלק | פרשת כי תצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י באלול תשע"ד 11:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8229 עגלה ערופה ותת מודע | פרשת שופטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג באלול תשע"ד 13:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8227 מערכת המשפט הישראלי כתנאי לכניסה לארץ | פרשת שופטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ב באלול תשע"ד 40:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8214 "לא יחדל אביון מקרב עמך" - עזרתו של העני לעולם | פרשת ראה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה באב תשע"ד 12:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8215 הקשר בין זכור לשמור | פרשת ואתחנן פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ז באב תשע"ד 5:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 6799 הדיבור והצעקה- הפתח לעולם התשובה וההתעלות הרוחנית | פרשת ניצבים וילך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשע"ג 32:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6749 הפוטנציאל הגנוז בעם ישראל | פרשת כי תצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט באלול תשע"ג 32:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6736 עולם המשפט- הצורך לשקול כל דבר | פרשת שופטים [דף יומי] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג באלול תשע"ג 9:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6730 מנהיגות אצל היחיד ואצל הציבור | פרשת שופטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ב באלול תשע"ג 40:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6720 בנים אתם לה' אלוקיכם | פרשת ראה [דף יומי] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ו באב תשע"ג 8:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5990 פרשת ניצבים -''אתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום'' - אהבת ה' היא החיים [33:25] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ו באלול תשע"ב 33:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5965 טנא הביכורים - כלי המחזיק ברכה | פרשת כי תבוא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט באלול תשע"ב 33:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5896 ארץ ישראל - השיבה הביתה | פרשת דברים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו באב תשע"ב 38:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5376 פרשת ניצבים וילך- מיעוט הבחירה החופשית בימי משיח -הבחירה בכלל לעמות הבחירה אצל הפרט פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשע"א 43:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6718 והיה המקום אשר יבחר ה' | פרשת ראה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ו באב תשע"א 30:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6710 הזכרון כמביא את הברכה | פרשת עקב פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט באב תשע"א 49:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6703 בחינת אהבה שבארץ | פרשת ואתחנן פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א באב תשע"א 41:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4700 פרשת כי תבוא- ברור מעלת הראשית בכניסה לא''י והשתחוייה לה' פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז באלול תש"ע 36:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4677 מטרת ריבוי המצוות | פרשת כי תצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט באלול תש"ע 35:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3811 ניצבים וילך יום שישי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ב באלול תשס"ט 26:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3812 פרשת ניצבים וילך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"א באלול תשס"ט 42:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3792 תפילה | פרשת כי תצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו באלול תשס"ט 48:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2776 פרשת ניצבים-הברית המלח והייסורים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה באלול תשס"ח 43:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2749 פרשת כי-תבוא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשס"ח 37:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2719 פרשת כי תצא - ריבוי המצוות לישראל בארץ פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א באלול תשס"ח 44:28
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2688 פרשת שופטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ב באלול תשס"ח 35:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2772 פרשת נצבים-וילך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ד באלול תשס"ז 36:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2753 פרשת כי תבוא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ באלול תשס"ז 41:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2473 פרשת כי תצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ז באלול תשס"ז 36:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2773 ניצבים וילך-דרכי התשובה {מכינה} פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ב באלול תשס"ה 44:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1275 פרשת כי תבא [תשס"ה] - ביכורים ורה"ש (שנה א') פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ז באלול תשס"ה 43 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1273 פרשת כי תצא [תשס"ה] - מידת הרחמים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א באלול תשס"ה 45 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1265 פרשת האזינו ויו"כ [תשס''ד] (ש''ב) פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ח בתשרי תשס"ה 46 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1263 פרשת כי תצא [תשס"ד] - דרכי תשובה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ט באלול תשס"ד 44 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1261 פרשת ניצבים וילך [תשס"ד] דרכי התשובה (שנה ב') פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשס"ד 44 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1259 פרשת כי תבוא [תשס"ד] - שמחה בעבודת ה' (שנה ב') פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשס"ד 36 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1268 המלך בישראל | פרשת שופטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד באלול תשס"ד 50:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2658 פרשת דברים [איכות שמיעה לא טובה] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל א באב תשס"ב 1:11:40
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים