האחריות על ביתו של האדם | כללי

הרב יגאל לוינשטיין

י באייר תש"פ

האחריות על ביתו של האדם | כללי

הרב יגאל לוינשטיין

י באייר תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: כללי - הרב יגאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 15888 האחריות על ביתו של האדם | כללי כללי - הרב יגאל י באייר תש"פ 31:30
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 10391 לימוד תורה בצורתו הרעה ועיקון העדר הקודם להוויה | כללי, שבת א' פרק א' פס' נו' - נט' כללי - הרב יגאל כ"ג בשבט תשע"ו 37:40
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 10282 תשובה אינה מתקנת את החטא | עין אי''ה שבת א' פרק ראשון פס' נג' כללי - הרב יגאל ט בשבט תשע"ו 53:30
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 10226 זלזול בדברי חכמים מוביל בהכרח לאיסורי תורה! | עין אי''ה שבת א' פרק ראשון פס' נב' כללי - הרב יגאל ב בשבט תשע"ו 46:05
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 10089 למה החולה יכול להתפלל באנגלית והמבקר לא? |עין אי"ה שבת א' פרק ראשון פס' מט' כללי - הרב יגאל י"ב בטבת תשע"ו 1:03:15
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 9794 שבת - החיבור לפנימיות | כללי עין אי''ה שבת א' פרק ראשון פס' מב' כללי - הרב יגאל כ"א בחשוון תשע"ו 53:20
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 9720 מצות, פרטי מצות ושמירה על פנימיות האדם | עין אי''ה שבת א' פרק ראשון פס' לט' כללי - הרב יגאל ז בחשוון תשע"ו 50:45
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 9547 עשה לך רב | עין אי"ה שבת א' פרק ראשון פס' יט' כללי - הרב יגאל י"א באלול תשע"ה 59:50
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 9349 אנוכיות וכלליות באישיותו של האדם | עין אי"ה כללי - הרב יגאל ו בתמוז תשע"ה 55:10
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 9305 צורת הפעולה של התפילה האישית ומעלתה | כללי עין איה ברכת ב' פרק תשיעי פס' כג' כללי - הרב יגאל כ"ט בסיוון תשע"ה 1:08:45
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 9269 כבוד מלכות - הקמת מדינה מתוך שלשה שלבים של הכרח | עין אי"ה כללי - הרב יגאל כ"א בסיוון תשע"ה 1:11:50
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 9232 הדרך הנכונה להסתכל על המוות | עין איה ברכות ב' פרק שביעי פס' נא' כללי - הרב יגאל י"ד בסיוון תשע"ה 54:25
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 9139 התפקידה של האונברסיטה על פי היהדות, חלק ב' | עין אי"ה כללי - הרב יגאל כ"ב באייר תשע"ה 1:05:10
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 9101 התפקידה של האונברסיטה על פי היהדות חלק א' | עין אי"ה כללי - הרב יגאל ט"ו באייר תשע"ה 53:15
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 8096 גבורה רוחנית מול גבורה חומרית - מלחמתו של משה מול עוג | עין אי''ה ברכות ב' פ''ט פס' ח'-י' כללי - הרב יגאל י בתמוז תשע"ד 1:09:35
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 8125 סוגיית המתת חסד | עין אי''ה כללי - הרב יגאל ט"ז באדר ב תשע"ד 1:09:10
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 7401 הכוחות המנסים למנוע את שיבת ישראל לארצם | עין אי"ה כללי - הרב יגאל א בשבט תשע"ד 1:17:45
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 8006 מעלתו וכחו של הדיבור | עין אי"ה שבת א' פרק שני פס' רנו' כללי - הרב יגאל כ בטבת תשע"ד 52:25
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 7265 התמודדות עם צרות- התכופפות או עמידה איתנה | עין אי"ה כללי - הרב יגאל ט"ז בטבת תשע"ד 1:22:45
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 8005 מחלות - השורש הרוחני של המחלות | עין אי"ה שבת א' פרק שני פס' רמה' כללי - הרב יגאל ה בטבת תשע"ד 41:50
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 7376 מה כן ניתן לקחת מהגויים | עין אי"ה שבת א' פרק שני פס' יא' כללי - הרב יגאל י"ח בכסלו תשע"ד 49:15
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 7985 תענית חלום - יתרונות טבעיים ויתרונות מלאכותים | עין איה שבת א' פרק ראשון פס' לד' כללי - הרב יגאל ח בכסלו תשע"ד 1:08:05
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 6942 ערכה של תורה | עין אי"ה ברכות ב' פרק שביעי פס' ד' כללי - הרב יגאל י"ט בחשוון תשע"ד 1:22:50
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 7065 ההבדל בין מדרגת משה ביראת שמים לביננו | עין אי"ה שבת א' פרק שני פס' לב' יראת שמים כללי - הרב יגאל י"ז בחשוון תשע"ד 1:01:10
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 7056 יראת שמים מצמצמת את הפער בין הידיעות בחיים לבין החיים עצמם | עין אי"ה שבת א' פרק שני פס' קסט' יראת שמים כללי - הרב יגאל י בחשוון תשע"ד 1:03:25
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 6955 ביקורת על ת''ח | עין איה ברכות א' פרק שלישי פס' כח'-כט' כללי - הרב יגאל ד בחשוון תשע"ד 1:11:10
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 7032 ההבדל בין מדרגת היראת שמים של משה לביננו | עין איה ברכות ב' פרק חמישי פס' קח' יראת שמים כללי - הרב יגאל ז בתשרי תשע"ד 1:04:50
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 7033 הכרת האמת ויראת שמים | עין איה ברכות ב' פרק חמישי פס' קח' יראת שמיים כללי - הרב יגאל ה בתשרי תשע"ד 1:00:05
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 5166 עין אי"ה שבת א' [15] פס' מ''ד-מ''ו כללי - הרב יגאל ד באדר תשע"א 49:55
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 5203 קדושת פרטי המצוות וקידוש הזמנים יכולים להופיע רק ע''י רצונם של ישראל במלוא שיעור קומתם | עין אי"ה ברכות ב' כללי - הרב יגאל כ"ט בשבט תשע"א 1:18:45
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 5165 עין אי"ה שבת א' [14] פס' מ''ב - מ''ג כללי - הרב יגאל כ"ו בשבט תשע"א 56:20
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 5164 עין אי"ה שבת א' [13] פס' ל''ט - מ''א כללי - הרב יגאל י"ט בשבט תשע"א 52:45
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 5167 ציונות תורנית תיאורטית מול יישוב הארץ בפועל אף ללא ידיעה ברורה בערכה | עין אי"ה ברכות ב' כללי - הרב יגאל ט"ו בשבט תשע"א 1:21:10
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 5153 עין אי"ה שבת א' [12] כללי - הרב יגאל ד בשבט תשע"א 44:30
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 5154 עין אי"ה ברכות ב'- "המאריך בתפילתו ומעיין" - עמ' 257-258 פס' כ''ג כללי - הרב יגאל א בשבט תשע"א 1:11:50
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 5023 עין אי"ה שבת א' [11] כללי - הרב יגאל כ"ח בטבת תשע"א 52:30
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 5025 פעולתה של ברכת המזון - חלק ב' | עין אי"ה ברכות ב' כללי - הרב יגאל כ"ד בטבת תשע"א 42:00
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 5022 עין אי"ה שבת א' [10] פס' כה' כללי - הרב יגאל כ"א בטבת תשע"א 57:45
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 5024 פעולתה של ברכת המזון - חלק א' | עין אי'"ה ברכות ב' -מחלוקות ב''ה עם ב''ש כללי - הרב יגאל ט"ז בטבת תשע"א 1:20:40
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 4979 היחס בין השתדלות אנושית במלחמה לבין בטחון בה' ובניסים | עין אי"ה ברכות כללי - הרב יגאל כ"ב בכסלו תשע"א 1:32:05
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 4911 עין אי"ה שבת א' [9] פס' יט' כללי - הרב יגאל ח בכסלו תשע"א 44:40
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 4892 עין אי"ה שבת א' [8] פס' טז' כללי - הרב יגאל ב בכסלו תשע"א 48:15
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 4893 עין אי"ה שבת א' [7] פס' טו' כללי - הרב יגאל כ"ד בחשוון תשע"א 48:10
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 9463 עין אי"ה שבת א' [6] פס' יד' כללי - הרב יגאל י"ז בחשוון תשע"א
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 4873 עין אי"ה שבת א' [5] פס' יג' כללי - הרב יגאל י בחשוון תשע"א 56:20
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 4857 מקור האנטישמיות ולמה אין שלום | עין אי"ה כללי - הרב יגאל ו בחשוון תשע"א 1:25:00
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 4872 עין אי"ה שבת א' [4] פס' יא'-יב' כללי - הרב יגאל ג בחשוון תשע"א 44:45
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 4871 עין אי"ה שבת א' [3] פס' י' כללי - הרב יגאל ה בתשרי תשע"א 46:25
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 4870 עין אי"ה שבת א' [2] פס' ו'-ז' כללי - הרב יגאל כ באלול תש"ע 47:45
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 4856 החולשות שהמנהיג צריך להזהר מהן | עין אי"ה כללי - הרב יגאל ט"ז באלול תש"ע 1:15:50
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 4869 בין בבל לישראל | עין אי"ה שבת א' [1] כללי - הרב יגאל י"ג באלול תש"ע 1:00:10
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 4855 התכונות הדרושות למנהיג | עין אי"ה כללי - הרב יגאל ט באלול תש"ע 1:06:50
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 4850 איך מבררים את האמת | עין אי"ה כללי - הרב יגאל ז באלול תש"ע 1:03:45
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 2469 עין איה שבת ב' פ''ה כללי - הרב יגאל י"ט בסיוון תשס"ח 38:15
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול