שטות בקודש הקודשים | פרשת תרומה

הרב אוהד תירוש

א באדר א תשפ"ב

שטות בקודש הקודשים | פרשת תרומה

הרב אוהד תירוש

א באדר א תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת שבוע - הרב אוהד
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16926 שטות בקודש הקודשים | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב אוהד א באדר א תשפ"ב 49:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18232 יציאת מצרים - מהמצרים אל האור | פרשת בא פרשת שבוע - הרב אוהד ה בשבט תש"פ 06:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18231 מעבר ממדרגת האבות לעם | פרשת וארא פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ז בטבת תש"פ 04:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18230 משמעות ומהות בשלבים שונים | פרשת שמות פרשת שבוע - הרב אוהד כ בטבת תש"פ 06:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14773 הקטורת - תיקון הריח הפנימי | פרשת תצוה פרשת שבוע - הרב אוהד י באדר א תשע"ט 3:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14762 היפוך הזדונות לזכויות | פרשת תצוה פרשת שבוע - הרב אוהד ט באדר א תשע"ט 59:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14774 בניין המשכן - מודל למה שאמור להתרחש במימדים נוספים | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב אוהד ג באדר א תשע"ט 4:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13738 הברכה בשבת תלויה באמת ובשלום הנפשי | פרשת ויקהל פקודי פרשת שבוע - הרב אוהד כ באדר תשע"ח 1:02:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13521 בכח התשובה לתקן גם את החושך הכי גדול | פרשת שמות פרשת שבוע - הרב אוהד י"ז בטבת תשע"ח 52:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 8947 התנין הנחש והמטה | פרשת וארא פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ד בטבת תשע"ה 1:01:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 8946 תפקיד המיילדות ריבוי החיים כפי הופעתם בעם ישראל | פרשת שמות פרשת שבוע - הרב אוהד כ"א בטבת תשע"ה 1:09:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 8945 משמעות הפקידה | פרשת שמות פרשת שבוע - הרב אוהד י"ז בטבת תשע"ה 1:07:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 8944 מעמד הסנה | פרשת שמות פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ז בטבת תשע"ה 47:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7525 חולשתו- מהותו של הכיור | פרשת פקודי פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ז באדר א תשע"ד 47:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7496 אש קודש ואש חול | פרשת ויקהל פרשת שבוע - הרב אוהד כ באדר א תשע"ד 1:07:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7465 השבת- מתנה לישראל | פרשת כי תשא פרשת שבוע - הרב אוהד י"ג באדר א תשע"ד 1:02:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7405 מזבח הנחושת ומדרגות הקורבנות העולים בו | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ט בשבט תשע"ד 58:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7362 צווי השבת לכל מעגלי עושי המלאכה | פרשת משפטים פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ב בשבט תשע"ד 53:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7330 השבת והמן | פרשת יתרו פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ו בשבט תשע"ד 1:16:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7296 הזיקה בין השבת והמן | פרשת בשלח פרשת שבוע - הרב אוהד ח בשבט תשע"ד 54:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6507 מי הם חכמי הלב? | פרשת ויקהל-פקודי פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ה באדר תשע"ג 59:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6494 עניינו של חג המצות | פרשת כי תשא פרשת שבוע - הרב אוהד י"ח באדר תשע"ג 1:11:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6483 ניסוך היין | פרשת תצוה פרשת שבוע - הרב אוהד י"א באדר תשע"ג 48:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6464 מנורת הזהב- מקשה זהב טהור | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב אוהד ד באדר תשע"ג 33:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6413 ברכת ה' | פרשת יתרו פרשת שבוע - הרב אוהד כ בשבט תשע"ג 1:10:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6395 מסע בעקבות דתן ואבירם | פרשת בשלח פרשת שבוע - הרב אוהד י"ג בשבט תשע"ג 43:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5650 פרשת תצוה- מהות השמנים במשכן פרשת שבוע - הרב אוהד ז באדר תשע"ב 1:27:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5639 הארון ובדיו | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב אוהד ל בשבט תשע"ב 1:07:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5623 פרשת משפטים- "מכשפה לא תחיה" פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ג בשבט תשע"ב 1:10:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5613 פרשת יתרו - אנכי- ד' אלוקיך פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ז בשבט תשע"ב 1:07:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5593 הנותר בקרבן הפסח | פרשת בא פרשת שבוע - הרב אוהד ב בשבט תשע"ב 1:12:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5207 פרשת כי תשא- בירור מושג הלוחות פרשת שבוע - הרב אוהד י"ג באדר א תשע"א 47:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5172 הציץ | פרשת תצוה פרשת שבוע - הרב אוהד ו באדר א תשע"א 52:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5137 פרשת תרומה- הפרוכת פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ט בשבט תשע"א 1:04:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5192 פרשת משפטים- עבד עברי פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ב בשבט תשע"א 51:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5081 פרשת יתרו- לא תחמוד פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ו בשבט תשע"א 54:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4992 מכת הברד | פרשת וארא פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ג בטבת תשע"א 1:01:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4311 פרשת ויקהל פקודי- היחס בין הצווי לעשות משכן ולעשות את השבת פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ה באדר תש"ע 56:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4279 מחצית השקל - ברור משמעות הנגף | פרשת כי תשא פרשת שבוע - הרב אוהד י"ח באדר תש"ע 57:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4251 מזבח הנחושת | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב אוהד ד באדר תש"ע 53:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4230 פרשת משפטים- סוגיית האלימות ומשמעות החיים פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ז בשבט תש"ע 57:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4183 פרשת יתרו-נעשה אל מול נעשה ונשמע פרשת שבוע - הרב אוהד כ בשבט תש"ע :\50:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4168 הופעת השבת דרך המן | פרשת בשלח פרשת שבוע - הרב אוהד י"ג בשבט תש"ע 56:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4162 קדש לי כל בכור | פרשת בא פרשת שבוע - הרב אוהד ו בשבט תש"ע 53:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4114 פרשת שמות-נבואת ההקדשה של משה פרשת שבוע - הרב אוהד כ בטבת תש"ע 59:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3470 בגדי הכהנים : האפוד והחושן | פרשת תצוה פרשת שבוע - הרב אוהד ט באדר תשס"ט 54:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3354 פרשת תרומה - הארון והכפרת פרשת שבוע - הרב אוהד ב באדר תשס"ט 56:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3344 פרשת משפטים - סוגיית עבד עברי פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ה בשבט תשס"ט 40:04
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3300 פרשת בשלח פרשת שבוע - הרב אוהד י"א בשבט תשס"ט 58:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3282 קרבן פסח | פרשת בא פרשת שבוע - הרב אוהד ד בשבט תשס"ט 1:04:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3260 שם ה' וידיעתו | פרשת וארא פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ו בטבת תשס"ט 53:44
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3232 פרשת שמות פרשת שבוע - הרב אוהד י"ט בטבת תשס"ט 58:03
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים