אורות ישראל ותחיתו [52] פס' ל"ב ותחילת אורות התחיה

הרב יוסף קלנר

ה בתשרי תשס"ז

אורות ישראל ותחיתו [52] פס' ל"ב ותחילת אורות התחיה

הרב יוסף קלנר

ה בתשרי תשס"ז
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1753 אורות ישראל ותחיתו [52] פס' ל"ב ותחילת אורות התחיה אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר ה בתשרי תשס"ז 1:11:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1752 אורות ישראל ותחיתו [51] פס' ל"א אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר כ באלול תשס"ו 1:11:11
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 848 אורות ישראל ותחיתו [50] פס' ל' אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר י"ג באלול תשס"ו 1:00:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 846 אורות ישראל ותחיתו [49] פס' כ"ח - כ"ט אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר ו באלול תשס"ו 48:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 843 אורות ישראל ותחיתו [48] פס' כ"ז אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר כ"ג בתמוז תשס"ו 1:05:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 842 אורות ישראל ותחיתו [47] פס' כ"ו אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר ט בתמוז תשס"ו 1:10:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 841 אורות ישראל ותחיתו [46] פס' כ"ד אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר ל בסיוון תשס"ו 39:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 840 אורות ישראל ותחיתו [45] פס' כ"ב - כ"ד אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר כ"ה בסיוון תשס"ו 1:00:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 839 אורות ישראל ותחיתו [44] פס' כ"ב אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר י"ח בסיוון תשס"ו 1:03:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 838 אורות ישראל ותחיתו [43] פס' כ"א אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר י"א בסיוון תשס"ו 1:04:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 837 אורות ישראל ותחיתו [42] פס' כ' אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר ג בסיוון תשס"ו 1:18:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 836 אורות ישראל ותחיתו [41] פס' כ' אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר כ"ו באייר תשס"ו 58:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 835 אורות ישראל ותחיתו [40] פס' כ' אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר י"ט באייר תשס"ו 59:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 833 אורות ישראל ותחיתו [39] פס' י"ט אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר י"ב באייר תשס"ו 45:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 831 אורות ישראל ותחיתו [38] פס' י"ט אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר כ"ב באדר תשס"ו 59:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 829 אורות ישראל ותחיתו [37] פס' י"ח אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר ח באדר תשס"ו 1:39:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 826 אורות ישראל ותחיתו [36] פס' י"ח אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר א באדר תשס"ו 53:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 824 אורות ישראל ותחיתו [35] פס' י"ח אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר כ"ד בשבט תשס"ו 1:01:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 822 אורות ישראל ותחיתו [34] פס' י"ז אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר י"ז בשבט תשס"ו 1:11:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 821 אורות ישראל ותחיתו [33] פס' י"ז אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר ט"ו בשבט תשס"ו 51:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 819 אורות ישראל ותחיתו [32] פס' ט"ז אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר י בשבט תשס"ו 1:02:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 818 אורות ישראל ותחיתו [30] פס' ט"ו אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר כ"ה בטבת תשס"ו 1:10:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 815 אורות ישראל ותחיתו [29] פס' י"ד אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר י"ח בטבת תשס"ו 1:10:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 813 אורות ישראל ותחיתו [28] פס' י"ד אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר י"א בטבת תשס"ו 1:13:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 811 אורות ישראל ותחיתו [27] פס' י"ג אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר ד בטבת תשס"ו 1:13:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 808 אורות ישראל ותחיתו [26] פס' יג' אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר כ בכסלו תשס"ו 1:07:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 801 אורות ישראל ותחיתו [25] פס' יג' אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר י"ג בכסלו תשס"ו 1:01:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 800 אורות ישראל ותחיתו [24] פס' יג' אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר ו בכסלו תשס"ו 1:00:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 799 אורות ישראל ותחיתו [23] פס' יג' אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר כ"ח בחשוון תשס"ו 1:14:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 798 אורות ישראל ותחיתו [22] פס' יב'-יג' אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר כ"א בחשוון תשס"ו 1:03:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 797 אורות ישראל ותחיתו [21] פס' י"ב אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר י"ד בחשוון תשס"ו 57:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 796 אורות ישראל ותחיתו [20] פס' י"ב אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר ז בחשוון תשס"ו 58:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 795 אורות ישראל ותחיתו [19] פס' י"ב אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר כ"ד באלול תשס"ה 45:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 794 אורות ישראל ותחיתו [18] פס' י"ב אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר י"ז באלול תשס"ה 59:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 793 אורות ישראל ותחיתו [17] פס' י"ב אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר ט באלול תשס"ה 1:03:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 792 אורות ישראל ותחיתו[16] פס' יא [חלק א'] אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר ה באב תשס"ה 1:06:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 791 אורות ישראל ותחיתו [15] פס' י' אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר כ בתמוז תשס"ה 59:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 790 אורות ישראל ותחיתו [14] פס' ט' אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר ו בתמוז תשס"ה 1:03:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 789 אורות ישראל ותחיתו [13] -פס' ח' אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר ט"ו בסיוון תשס"ה 1:02:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 788 אורות ישראל ותחיתו [12] פס' ח' אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר ח בסיוון תשס"ה 1:04:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 787 אורות ישראל ותחיתו [11] פס' ו'-ז' אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר א בסיוון תשס"ה 49:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 786 אורות ישראל ותחיתו [10] פס' ו' אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר כ"ג באייר תשס"ה 59:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 785 אורות ישראל ותחיתו [9] פס' ה'-ו' אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר ט"ז באייר תשס"ה 59:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 784 אורות ישראל ותחיתו [8] פס' ד'-ה' אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר ט באייר תשס"ה 59:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 6372 אורות ישראל ותחיתו [7] פס' ד אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר ב באייר תשס"ה 1:02:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 783 אורות ישראל ותחיתו [6] פס' ג' אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר כ"ו באדר ב תשס"ה 59:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 782 אורות ישראל ותחיתו [5] פס' ג' אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר י"ט באדר ב תשס"ה 1:05:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 781 אורות ישראל ותחיתו [4] פס' ב' [חלק ג'] אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר י"ב באדר ב תשס"ה 1:00:02
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 780 אורות ישראל ותחיתו [3] פס' ב' [חלק ב'] אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר ג באדר ב תשס"ה 1:08:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 779 אורות ישראל ותחיתו [2] פס' ב' [חלק א'] אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר כ"ח באדר א תשס"ה 1:01:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 778 אורות ישראל ותחיתו [1] פס' א' אורות ישראל ותחיתו [תשס"ה] - הרב קלנר כ"א באדר א תשס"ה 57:00
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים