הפחד הוא דמיון מופרז | אדר היקר [63] מאמר ''הפחד'' עמ' קיט'

הרב אליעזר קשתיאל

ב בשבט תשע"ו

הפחד הוא דמיון מופרז | אדר היקר [63] מאמר ''הפחד'' עמ' קיט'

הרב אליעזר קשתיאל

ב בשבט תשע"ו
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: דמיון
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17746 החשיבות בהקדמת הדמיון לחשיבה | פרשת תולדות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ל בחשוון תשפ"ג 33:40
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17269 הדמיון של ארץ ישראל (3) | אורות ארץ ישראל [09] , פס' ה' אורות ארץ ישראל - הרב טורנר [תשפ"ב] י"ז בשבט תשפ"ב 57:15
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17268 הדמיון של ארץ ישראל (2) | אורות ארץ ישראל [08] , פס' ה' אורות ארץ ישראל - הרב טורנר [תשפ"ב] ג בשבט תשפ"ב 38:05
אמונה דר' מיכאל אבולעפיה 65 14469 חינוך להעשרה ציורית [פיתוח כח המדמה] | חינוך לגיל הרך [7] חלק שני חינוך לגיל הרך - דר' אבולעפיה י"א בכסלו תשע"ט 1:03:00
אמונה דר' מיכאל אבולעפיה 65 14450 חינוך להעשרה ציורית [פיתוח כח המדמה] | חינוך לגיל הרך [6] חלק ראשון חינוך לגיל הרך - דר' אבולעפיה ד בכסלו תשע"ט 58:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 10834 יציאת מצרים היא היציאה מהדמיון אל האמת | שיעור לחי רועי [4] ע''פ רסיסי לילה לר' צדוק אות נח' שיעור הרב אוהד לחי רועי תשע'ו כ"ח באדר ב תשע"ו 1:05:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 10802 מהו באמת הדמיון? | שיעור לחי רועי [3] ע''פ רסיסי לילה לר' צדוק אות נח' שיעור הרב אוהד לחי רועי תשע'ו כ"א באדר ב תשע"ו 41:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 10671 הדמיון מול הגורל | שיעור לחי רועי [1] ע''פ רסיסי לילה לר' צדוק אות נח' שיעור הרב אוהד לחי רועי תשע'ו ל באדר א תשע"ו 51:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10357 הדמיון שמחליש את כל עולם הקודש וביסוסו בחיים | אורות הקודש ב' [19] פס' ''בנין הקודש'' עמ' שי' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י"ט בשבט תשע"ו 21:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10221 דמיון מפחיד בגויים ומחשבה גיבורה בישראל | אדר היקר [64] 'מאמר ''הפחד'' עמ' קיט' אדר היקר - הרב קשתיאל ג בשבט תשע"ו 31:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10208 הפחד הוא דמיון מופרז | אדר היקר [63] מאמר ''הפחד'' עמ' קיט' אדר היקר - הרב קשתיאל ב בשבט תשע"ו 29:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9415 מה חסר לנו בחיים ללא בית מקדש ? | ערב לימוד לקיץ גבעת שמואל כללי - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשע"ה 43:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9374 כשהדמיון תופס את המושכות | זרעונים [10] מאמר ''יסורים ממרקים'' זרעונים [תשע"ה - תשע"ו] ט"ו בתמוז תשע"ה 52:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9039 מהלך האידאות של כח המדמה | אורות ישראל ותחיתו [35] פס' יז' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר ג באייר תשע"ה 1:13:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8975 חיזוק כח הדמיון לפני הופעת רוח הקודש | אורות ישראל ותחיתו [34] פס' יז' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר כ באדר תשע"ה 1:15:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8949 מהו כח הדימיון | אורות ישראל ותחיתו [33] פס' יז' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר י"ג באדר תשע"ה 1:11:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8889 חשיבות בניית העולם הרוחני סביב השכל ולא סביב הדמיון | ספר מורה נבוכים [58] חלק ראשון פרק עג' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ד באדר תשע"ה 41:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8890 אינסטינקטים בריאים בעבודת ה' | עין אי''ה ברכות א' [90] פרק שלישי' פס' לה' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ט בשבט תשע"ה 34:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8850 התפילה מפתחת את כוחות הדמיון | עין אי''ה ברכות א' [89] פרק שלישי פס' לה' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ט"ו בשבט תשע"ה 36:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8765 הנמנעות אינן שייכות כלל לקב"ה | עין אי''ה ברכות א' [87] פרק שלישי פס' לה' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר א בשבט תשע"ה 31:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8734 שלמות הכח המדמה | עין אי''ה ברכות א' [86] פרק שלישי פס' לה' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ג בטבת תשע"ה 31:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8668 תשובת המחשבה | ספר הכוזרי [77] מאמר שלישי פס' ה' - ז' כוזרי - הרב אוהד ג בטבת תשע"ה 42:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8521 בירור הרצון המושכל | שמונה פרקים [6] פרק א' שמונה פרקים- הרב אוהד [תשע"ה] א בכסלו תשע"ה 1:04:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8500 הדמיון הנלוז והשפעותיו | שמונה פרקים [5] פרק א' שמונה פרקים- הרב אוהד [תשע"ה] כ"ג בחשוון תשע"ה 57:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8361 הקשר בין ירידה רוחנית לירידה ב''בין אדם לחברו'' | מאמרי ראי''ה [15] מאמר סוכה אחת מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ז באלול תשע"ד 31:00
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 8324 שופרו הגדול של הרב קוק [ע''פ רסיסי לילה לר' צדוק אות ל'] | ראש השנה חגים - הרב אוהד כ"ז באלול תשע"ד 51:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8113 חיבור השכל והדמיון - טיהור הדמיון והעלאתו לעולם האצילות | סוגיית הדמיון [6] דמיון - הרב קשתיאל י"א בתמוז תשע"ד 35:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7996 התרחקות מהשפעת החברה | מסילת ישרים [33] פרקים טו' - טז' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל כ"ה בסיוון תשע"ד 22:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7999 טיהור עולם החוויה, הדימיון והרגש נעשה ע''י טהרה גופנית | סוגיית הדמיון [5] דמיון - הרב קשתיאל י"ט בסיוון תשע"ד 44:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7949 דרכי קניין הפרישות והפרישות החברתית | מסילת ישרים [32] פרקים יד' -טו' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל י"ח בסיוון תשע"ד 58:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7993 סרטים, טלויזיה ודמיון [מתוך שיעורים בסוגיית הדמיון] | כללי דמיון - הרב קשתיאל י"ד בסיוון תשע"ד 9:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7934 המקום החיובי של הדמיון בחיינו | סוגיית הדמיון [4] אורות ישראל תחיתו פס' יז' דמיון - הרב קשתיאל י"ג בסיוון תשע"ד 55:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7880 פגיעת הדמיון בעולם התורה והעמל | סוגיית הדמיון [3] אורות ישראל ותחיתו פס' יז' דמיון - הרב קשתיאל כ"ח באייר תשע"ד 45:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7816 התרבות העכשוית וכח הדמיון | סוגיית הדמיון [2] אורות ישראל ותחיתו פס' יז' דמיון - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשע"ד 50:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7770 החיבור הין הגוף והנפש על ידי כח המדמה | עין אי'ה ברכות א' [68] פרק שלישי פס' טז' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ז באייר תשע"ד 35:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7771 כח הדמיון והשפעותיו בעולם המעשי, הרגשי והמוסרי | סוגיית הדמיון [1] אורות ישראל ותחיתו פס' יז' דמיון - הרב קשתיאל ז באייר תשע"ד 33:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7656 צורת פעולת המשפט ע''פ ההנהגה האלוקית ופתיחות הנפש אליה | עין אי''ה ברכות א' [66] פרק שלישי פס' יג' -יד' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ד באדר ב תשע"ד 34:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7303 חיים ע''פ שכל, ערכים ותורה ולא ע''פ דמיון | מסילת ישרים [16] פרק ט', בביאור מפסידי הזריזות מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל י"ב בשבט תשע"ד 45:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7148 תיאור תקופת בית ראשון בצל הנבואה | שו''ת [10] שו''ת - הרב קלנר כ"ג בכסלו תשע"ד 41:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 6614 דמיון מודרך ולא מוביל | שיעור כללי - תיקון הדמיון חלק ג' דמיון - הרב קשתיאל י"ב בתמוז תשע"ג 44:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 6598 המסע לשילוב הדמיון והשכל | שיעור כללי - תיקון הדמיון חלק ב' דמיון - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשע"ג 42:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2452 חיפושו של שלמה אחר תולעת השמיר | שיעור כללי- תיקון הדמיון חלק א' דמיון - הרב קשתיאל כ"א בסיוון תשע"ג 41:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 5790 שדים- היחס בין שכל ודמיון, גבולות הדמיון בלימוד ובחיים [ע"פ הגמ' בקידושין כט'] דמיון - הרב קשתיאל י בסיוון תשע"ב 43:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9423 הדמיון היהודי מול הדמיון המערבי - כנבואה מול עבודה זרה | אורות ארץ ישראל [5] פס' ה' אורות ארץ ישראל [תשע"ב] - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תשע"א 42:00
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים