חג הסיגד ועליית הישראלים יוצאי אתיופיה - שלו וובו | הפודקאסט של 'בני דוד'

כללי

כ"ח בחשוון תשפ"א

חג הסיגד ועליית הישראלים יוצאי אתיופיה - שלו וובו | הפודקאסט של 'בני דוד'

כללי

כ"ח בחשוון תשפ"א
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
שיעורים מומלצים:
נושאשם הרבIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אלי סדן 14 17888 הדור הזה הוא טוב מבפנים | מבט בהיר [2] חלק א כללי - הרב אלי י בטבת תשפ"ג 33:40
כתבי הראי"ה הרב יהודה סדן 49 17690 קשר החיים בין ישראל לארצו | אורות א''י [2] פס' א אורות- הרב יהודה [תשפ"ג] י"ג בחשוון תשפ"ג 58:00
שבת ומועדים הרב פנחס עציון 58 16895 חג לרצונות | ט"ו בשבט חגים - הרב פנחס ט"ו בשבט תשפ"ב 44:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14698 חודש שבט - טיפול בסוגיית האכילה | טו' בשבט חגים - הרב אוהד ט"ו בשבט תשע"ט 1:00:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11504 מטרות התפילה: שחרית - לעמוד בניסיונות, מנחה - הפרחת כוחות הנפש | עין אי''ה על הסדר [2] ברכות א' פרק רביעי פס' ב' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י באלול תשע"ו 1:04:05
שיעורים אחרונים:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18007 קדושת הזמן משפיעה על קדושת המקום | על השבת [13] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] י"א בשבט תשפ"ג 28:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18009 ארבע תרופות מקריעת ים סוף כנגד התלונות של המרגלים על התורה | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י בשבט תשפ"ג 56:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18008 מדרגת הנבואה המדרגה הבאה אחרי המדבר | כוזרי 15 , מאמר ראשון פס' לא'- מא' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] י בשבט תשפ"ג 21:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18004 פתיחת בקבוקים בשבת | הלכות שבת [12] , מהלכות 'מכה בפטיש' הלכה - הרב קשתיאל י בשבט תשפ"ג 47:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18005 הגאווה- הצורך להגדיר את עצמך | מסילת ישרים [30] , פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ט בשבט תשפ"ג 51:40
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18012 דבקות באמת- מתוך מוסר או מתוך חופש? | אורות התחיה [11] , פס' ה' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] ח בשבט תשפ"ג 49:15
כתבי הראי"ה הרב איתי הלוי 51 18011 נפש בריאה מרגישה מאליו את נעימות הטוב ואת מכאובי הרע | עין איה [11] , שבת א' פרק שני פס' רס' עין איה שבת א'- הרב איתי [תשפ"ג] ח בשבט תשפ"ג 57:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18002 היחס בין לימוד הלכה ללימוד אגדה | אורות התורה [18] , פרק ו' פס' ה'- ז' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ז בשבט תשפ"ג 46:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17998 הברק העליון מופיע בהפסקות' מאיר המון לרגע ונעלם | אורות הקודש א' [99] , עמ' קפד'- קפו, פס' כ- כב אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה בשבט תשפ"ג 50:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17997 לאומיות חילונית בישראל היא ניתוק שתוביל למשב והרס, נדרשת יקיצה שניה ויניקה מאור התנ''ך והקודש | זרעונים [20] , עמ' קלג'- קלה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה בשבט תשפ"ג 33:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18000 גבורות ה' [18] פרק ז' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ד בשבט תשפ"ג 49:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18003 לא נכנעים לזרם! כך יצאנו ממצרים | שיעור לבוגרים כללי - הרב קשתיאל ד בשבט תשפ"ג 24:00
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18006 שביתה בשבת- הכרח לקבלת עול מלכות שמיים | על השבת [12] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] ד בשבט תשפ"ג 27:25
מוסר כללי 37 17991 דברים לכבוד יום הולדתו ה60 של הרב אוהד | רבני הבוגר"צ רבנים-כללי ג בשבט תשפ"ג 44:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 17995 מליח כרותח- כשחלב קר נוגע בבשר מלוח קר | הלכות כשרות [29] , סימן צא' סע' ה', הלכה - הרב אופיר ג בשבט תשפ"ג 24:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17999 קנאות לאהבת ה' וזהירות מחילול שמו | תפארת ישראל [72] , פרק לח'- לט' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ג בשבט תשפ"ג 58:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17975 הגדרה עצמית היא גאווה | מסילת ישרים [29] פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ב בשבט תשפ"ג 59:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17992 סגולת ישראל והתחברות הגרים אליה | כוזרי [14] מאמר ראשון פס' כה'-ל' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] ב בשבט תשפ"ג 37:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18001 שלוש מדרגות בלימוד תורה לפי גודל התשובה | אורות התורה [17], פרק ו' פס' ב'- ד' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל א בשבט תשפ"ג 45:30
אנשי אמונה בעולם המעשה כללי 37 17996 אביתר דוד - הנחלת השפה הערבית כחלק מתפיסת עולם | הפודקאסט של בני דוד פודקאסט 'בני דוד' א בשבט תשפ"ג 47:55
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך