היין - סמל השמחה | יואל [2] פרק א'

הרב אליעזר קשתיאל

י"ד באלול תשע"ד

היין - סמל השמחה | יואל [2] פרק א'

הרב אליעזר קשתיאל

י"ד באלול תשע"ד
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: שמחה
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14834 השמחה = קבלת עול מלכות שמים | כללי [שיעור לר'ח אדר] כללי - הרב אוהד ל באדר א תשע"ט 27:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13724 הרצון כמקור השמחה והאושר | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ג באדר תשע"ח 38:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13673 מקור השמחה - התחדשות בקודש | כללי כללי - הרב קשתיאל ו באדר תשע"ח 39:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13654 שמחה יהודית | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשע"ח 37:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12056 מקומה של השמחה בחיים | בנין עדי עד [7] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ו בטבת תשע"ז 38:05
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11167 לעוף משמחה - בריחה מהחיים או שמחה בעצם החיים | אורות התשובה [59] ע''פ עין אי''ה ברכות ב' פרק ט' פס' ריז' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ז בסיוון תשע"ו 39:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10205 השמחה והעונג הכרחים להשתייכות וקיום המצוות | אדר היקר [62] מאמר ''העונג והשמחה'' עמ' קיז' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ט בטבת תשע"ו 32:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10173 הענווה והשמחה - מטרה או אמצעי? | אדר היקר [61] 'מאמר ''העונג והשמחה'' עמ' קיז' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תשע"ו 35:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10152 מנוע ההתלהבות והשמחה | אדר היקר [60] ''מאמר עונג והשמחה'' עמ' קיז' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשע"ו 33:45
מוסר הרב רביד ניסים 47 10162 כשהאדם שוכח עוונתיו בכדי להתמלא בשמחה בעבודת ה' נסללת דרך חדשה בנפשו | כנפי רוח [45] עמ' קנה' אות כ' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ז בטבת תשע"ו 40:55
מוסר הרב רביד ניסים 47 10054 שמחה בנטיית ליבנו לטוב | כנפי רוח [42] עמ' קמ' אות י' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ב בכסלו תשע"ו 50:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9885 השמחה וההתמודדות עם עולם הכפירה | איגרות [12] איגרות ראי''ה א' - איגרת מד' עמ' נ' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ד בכסלו תשע"ו 50:05
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9198 חשיבות עבודת ה' בריכוז הנפש | בניין כוחות הנפש [29] אות לא' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ז בסיוון תשע"ה 45:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8286 היין - סמל השמחה | יואל [2] פרק א' ספר יואל - הרב קשתיאל י"ד באלול תשע"ד 45:00
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 7573 השמחה אצל מבקשי ה' | ר' צדוק לפורים [2] - רסיסי לילה נג' חגים - הרב אוהד ח באדר ב תשע"ד 39:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 7574 נקודת השמחה והשתיה בפורים | מתוך שיעור על ר' צדוק [2] תשע"ד חגים - הרב אוהד ח באדר ב תשע"ד 3:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 7569 היושר והשמחה | ר' צדוק לפורים [1] - רסיסי לילה אות נג' חגים - הרב אוהד ז באדר ב תשע"ד 36:30
מוסר הרב אוהד תירוש 12 6824 "תורה מתשת כוחו של אדם" וגם התשובה | ענייני תשובה [5] אורות התשובה פרק ט' פס' ט' ענייני תשובה - הרב אוהד ה בתשרי תשע"ד 40:00
שבת ומועדים כללי 37 6025 והיית אך שמח | בירור בתכונת השמחה - הרב צחי להמן | לימוד ליל הושענא רבא רבנים-כללי כ"ד בתשרי תשע"ג 1:05:05
שבת ומועדים הרב אברהם שילר 41 6024 שני סוגי שמחות בחג הסוכות | לימוד ליל הושענא רבא רבנים-כללי כ"א בתשרי תשע"ג 47:00
שבת ומועדים כללי 37 5393 סוכות- זמן שמחתנו - הרב צחי להמן | לימוד הושענא רבא רבנים-כללי כ"א בתשרי תשע"ב 51:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5228 חודש אדר- מאמץ השלום והשמחה | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל כ באדר א תשע"א 43:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 2824 "ופרוש עלינו סוכת שלומך"- שמחת החג | סוכות חגים - הרב קשתיאל כ בתשרי תשס"ט 40:20
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
ספר משלי <