מהי מחשבת המלכות? (על כלים ושבירתם) | כללי

הרב אליעזר קשתיאל

ה באב תשע"ח

מהי מחשבת המלכות? (על כלים ושבירתם) | כללי

הרב אליעזר קשתיאל

ה באב תשע"ח
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: כללי - הרב קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18179 שיחת פתיחת זמן קיץ כללי - הרב קשתיאל ב באייר תשפ"ג 12:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17558 עם ישראל הוא עם קדוש | אזכרה לרב קוק והרב צוקרמן זצ''ל כללי - הרב קשתיאל ג באלול תשפ"ב 46:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16317 גיור - להצטרף לעמי זה מצריך עמל | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ח באדר תשפ"א 8:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16111 ברכת התורה - מעורבות רגשית ונפשית בלימוד | כללי כללי - הרב קשתיאל ט בחשוון תשפ"א 38:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16096 מעלת ואופן לימוד התורה | כללי כללי - הרב קשתיאל ב בחשוון תשפ"א 34:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16042 השופר כסמל לחיבור שבין הבחירה להכרח | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל י"ב באלול תש"פ 34:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16024 אין מציאות אלא אהבת ה' | שיעור כללי [פתיחת זמן אלול תשפ"א] כללי - הרב קשתיאל ג באלול תש"פ 46:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16022 בית שהוא מקדש - להכניס את הקודש בחיים | כללי כללי - הרב קשתיאל ז באב תש"פ 35:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16031 ''ישאג על נוהו''- שאגת הארי על החורבן | הרב אליעזר קשתיאל כללי - הרב קשתיאל --- באב תש"פ 18:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15988 חשבון הנפש על מטרתנו הלאומית בבין המצרים | בין המצרים כללי - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תש"פ 34:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15891 ההתלהבות והחיות בעבודת ה' | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ב באייר תש"פ 42:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15684 עיינים שיצאו חוץ למקומם - נזק אש [התייחסות למגפת הקורונה] | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תש"פ 33:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15659 פורענות מתחילה כשיוצאים ללא הבחנה וגבולות - נזק אש | כללי כללי - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תש"פ 33:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15635 סכנת התייבשות - יצר הרע נמצא באילוצים של החיים | כללי כללי - הרב קשתיאל ט בשבט תש"פ 33:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15613 יתרון גודל האישיות על פני הדקדוק בפרטים | כללי כללי - הרב קשתיאל ב בשבט תש"פ 33:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15431 מקומו של יצר ההרס בחיינו | כללי כללי - הרב קשתיאל ה בכסלו תש"פ 32:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15415 השבת - מהותנו הלאומית | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תש"פ 44:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15395 אברהם יצחק ויעקב - איזון בין רוויה וצמאון בעבודת ה' | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"א בחשוון תש"פ 32:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15279 'מלך פורץ לו גדר' - לשבור את הכללים של החיים | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ט באלול תשע"ט 42:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15243 ארבע אבות נזיקין כנגד ארבע מידות רעות שבאדם | כללי כללי - הרב קשתיאל ה באלול תשע"ט 36:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15240 אהבה - הדרך שלנו להתכונן באלול | שיחת פתיחה כללי - הרב קשתיאל ב באלול תשע"ט 15:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14899 אדם לעמל יולד | כללי כללי - הרב קשתיאל כ באדר ב תשע"ט 36:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14833 סוד קבלת התפילות של אסתר - התבטלות לגדול הדור | כללי כללי - הרב קשתיאל ל באדר א תשע"ט 12:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14829 למה הגמרא נכתבה גם בארמית? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ט באדר א תשע"ט 13:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14786 בירורים על חטא העגל | כללי כללי - הרב קשתיאל ט"ו באדר א תשע"ט 28:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14787 מה משמעות הבגדים? | כללי כללי - הרב קשתיאל ט"ו באדר א תשע"ט 7:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14759 הצריכה התרבותית שלנו יכולה להשפיע על התרבות של כולם | כללי כללי - הרב קשתיאל ו באדר א תשע"ט 6:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14725 מסילת ישרים - ספר קצר שברכתו אדירה | ערב מחזור ל' [1] כללי - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ט 16:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14531 מהו יופי ומה תכליתו? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ז בכסלו תשע"ט 7:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14501 הקיצוניות מאפשרת את הסובלנות | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשע"ט 42:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14451 'החמרה הלכתית' או 'גישה חינוכית' - שמירה על גדרי הצניעות לאור שבת ארגון | כללי כללי - הרב קשתיאל ו בכסלו תשע"ט 24:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14348 צדיק וטוב לו - המלחמה בין הטוב לרע | כללי על פי פרשת לך לך כללי - הרב קשתיאל ח בחשוון תשע"ט 18:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14198 מהי מחשבת המלכות? (על כלים ושבירתם) | כללי כללי - הרב קשתיאל ה באב תשע"ח 37:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14168 ארבע מיתות בית דין ומשמעותם במשל ההסטוריה | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ח בתמוז תשע"ח 37:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14165 זהותנו העצמית - חסד | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשע"ח 24:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14156 מהותינו הלאומית - צדקה וחסד [החזרת הכבוד הלאומי] | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"א בתמוז תשע"ח 41:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14148 עבודת ה' בכל האברים ובעיקר במוח | כללי כללי - הרב קשתיאל כ בתמוז תשע"ח 48:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14149 פעולת לימוד התורה על העולם | כללי כללי - הרב קשתיאל כ בתמוז תשע"ח 6:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14118 כל הדר בארץ ישראל נדמה כמי שיש לו אלוקה | כללי כללי - הרב קשתיאל ז בתמוז תשע"ח 45:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14108 ההבדל בין פשט לדרש | כללי, עין איה שבת ב' פרק ג' פס' ב' - ה' כללי - הרב קשתיאל ה בתמוז תשע"ח 42:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14088 החומר המשתנה והאמת הרוחנית הקבועה | כללי כללי - הרב קשתיאל ל בסיוון תשע"ח 38:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14075 הנהגה ציבורית והנהגה פרטית | כללי, עין איה שבת ב' פרק ג' פס' א' כללי - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשע"ח 47:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14131 יש לך רצון לעלות להר הבית? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ה בסיוון תשע"ח 3:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14060 תיקון חטא המרגלים על ידי עבודת המיזוג בארץ ישראל | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ג בסיוון תשע"ח 34:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14021 איך מחנכים לצניעות? בצניעות! | כללי כללי - הרב קשתיאל ט בסיוון תשע"ח 23:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14006 ניחום אבלים - השבת הכבוד אל האבל | כללי כללי - הרב קשתיאל ט בסיוון תשע"ח 39:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13980 חול ועפר - משמעות דימויי הכמות של ישראל | כללי כללי - הרב קשתיאל ג בסיוון תשע"ח 6:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13904 שאלת רב - במה נכון להתייעץ עם תלמיד חכם ובמה לא? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ב באייר תשע"ח 44:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13892 הדרך להתקדמות רוחנית לא ע"י האפסת העולם החומרי | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ז באייר תשע"ח 31:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13883 הדמיון - סכנה גם בעולם הרוח | הדמיון [2] כללי - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשע"ח 58:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13864 הצניעות - ערך עליון | כללי כללי - הרב קשתיאל י באייר תשע"ח 37:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13839 שעבוד לדמיון - שלטון הדמיון | הדמיון [1] כללי - הרב קשתיאל ח באייר תשע"ח 1:01:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13837 עמל וכניעה - עבודת החסד הגדולה של חודש ניסן | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ז באדר תשע"ח 39:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13733 שמחה אמיתית - שמחה של ענוה | כללי כללי - הרב קשתיאל כ באדר תשע"ח 39:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13724 הרצון כמקור השמחה והאושר | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ג באדר תשע"ח 38:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13673 מקור השמחה - התחדשות בקודש | כללי כללי - הרב קשתיאל ו באדר תשע"ח 39:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13674 המקור לחוכמה - צניעות | סוגיית הצניעות [1] כללי - הרב קשתיאל ד באדר תשע"ח 55:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13654 שמחה יהודית | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשע"ח 37:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13638 החתונה הבלתי פוסקת | כללי על פי ביאור ברכה ששביעית מהשבע ברכות כללי - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשע"ח 31:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13608 השמעת קול - יסוד קיומי באדם | כללי על פי ביאור ברכה שביעית מהשבע ברכות כללי - הרב קשתיאל ח בשבט תשע"ח 37:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13601 אהבת דוד ויונתן - נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים | כללי כללי - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ח 3:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13599 האם ניתן להצליח כשדבקים באמת?! | כללי כללי - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ח 16:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13579 זוג או פרט - מעלת הזוג לעומת הפרט | כללי על פי ביאור ברכה שביעית מהשבע ברכות כללי - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ח 34:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13554 האחריות על המסורת | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשע"ח 33:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13570 האמון ברבנות הראשית | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשע"ח 17:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13559 ירידתו של החתן אל הכלה | כללי ביאור ברכה שישית מהשבע ברכות כללי - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשע"ח 37:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13523 חתונה - יציאה מהטבע אל הבחירה | כללי כללי - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשע"ח 38:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13448 "משמח ציון בבניה" - ביאור ברכה רביעית מהשבע ברכות | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשע"ח 40:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13423 תגיד שלום לאנשים השקופים | כללי כללי - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תשע"ח 5:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13383 איך צריך להיות היחס לאישה? | כללי כללי - הרב קשתיאל ד בכסלו תשע"ח 8:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13384 לימוד תורה לנשים | כללי כללי - הרב קשתיאל ד בכסלו תשע"ח 6:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13371 מורכבות האדם | כללי, ביאור הברכה השלישית של שבע הברכות 'יאשר יצר את האדם' כללי - הרב קשתיאל ד בכסלו תשע"ח 39:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13332 החובה לחבר בין עולם הבריאה ועולם היצירה | כללי, ביאור הברכה שניה של שבעה הברכות 'יוצר האדם' כללי - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשע"ח 37:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13331 למה יעקב רימה את יצחק? ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשע"ח 9:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13301 מהו כבוד ה'? | כללי, ביאור הברכה הראשונה של השבע ברכות 'שהכל ברא לכבודו' כללי - הרב קשתיאל י"ט בחשוון תשע"ח 36:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13277 איך משאירים את התורה מרכזית אצלי גם כשעזבתי את הישיבה? | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ב בחשוון תשע"ח 4:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13276 המתח בין לימוד התורה וביטול התורה | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ב בחשוון תשע"ח 5:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13264 לצוד את התורה - חשיבות החזרות והסיכומים בלימוד | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ב בחשוון תשע"ח 37:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13259 הטוב והמוסר תמיד צריך לנצח - סיפורו של אברהם אבינו | כללי כללי - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"ח 28:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13192 תורה נקנת בטיפטופים ולא בשיטפון | כללי כללי - הרב קשתיאל ה בחשוון תשע"ח 34:20
123
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים