בירור יחסנו לציונות ולמדינת ישראל [3]

הרב אלי סדן

י בתמוז תשס"ד

בירור יחסנו לציונות ולמדינת ישראל [3]

הרב אלי סדן

י בתמוז תשס"ד
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: כללי - הרב אלי
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אלי סדן 14 18284 עומק התהום בין תפיסת הטבע המוחלט לבין תפיסת האמונה | לאמונת עתנו [4] כללי - הרב אלי ב בסיוון תשפ"ג 01:07:30
אמונה הרב אלי סדן 14 18265 הפירוד בעם ישראל זה עצם הגלות | לאמונת עתנו [3] כללי - הרב אלי כ"ד באייר תשפ"ג 54:55
אמונה הרב אלי סדן 14 18216 סוגיית הגאולה [2] כללי - הרב אלי י"ב באייר תשפ"ג 01:25:00
אמונה הרב אלי סדן 14 18202 הסיבות לשנאת חינם בעם ישראל | לאמונת עתנו [2] כללי - הרב אלי י באייר תשפ"ג 01:05:05
אמונה הרב אלי סדן 14 18215 סוגיית הגאולה [1] כללי - הרב אלי י באייר תשפ"ג 01:11:00
אמונה הרב אלי סדן 14 18176 חומרתו הגדולה של המשבר הנוכחי | לאמונת עתנו [1] כללי - הרב אלי ג באייר תשפ"ג 01:09:05
אמונה הרב אלי סדן 14 18031 הדור ימצא את מבוקשו דווקא בגבול ישראל | אנשי אמנה [6] כללי - הרב אלי י"א בשבט תשפ"ג 49:05
אמונה הרב אלי סדן 14 18030 הדור פראי ונעלה | אנשי אמנה [5] כללי - הרב אלי ד בשבט תשפ"ג 55:00
אמונה הרב אלי סדן 14 17971 סנגוריה ותוכחה בדורות מורכבים | אנשי אמנה [4] כללי - הרב אלי כ"ו בטבת תשפ"ג 49:10
אמונה הרב אלי סדן 14 17925 סגולת ישראל- התכונה של האומה ושל כל פרט ופרט | אנשי אמנה [3] כללי - הרב אלי י"ט בטבת תשפ"ג 27:55
אמונה הרב אלי סדן 14 17904 הרב קוק צפה את המשבר שבדר | מבט בהיר [3] כללי - הרב אלי ט"ז בטבת תשפ"ג 01:18:15
אמונה הרב אלי סדן 14 17890 אהבת הקב"ה את ישראל מתחילה מלמעלה | משקפיים למציאות [2] אנשי אמנה כללי - הרב אלי י"ב בטבת תשפ"ג 44:55
אמונה הרב אלי סדן 14 17889 אנחנו עסוקים בלסנגר על הדור | מבט בהיר [2] חלק ב כללי - הרב אלי י בטבת תשפ"ג 01:06:25
אמונה הרב אלי סדן 14 17888 הדור הזה הוא טוב מבפנים | מבט בהיר [2] חלק א כללי - הרב אלי י בטבת תשפ"ג 33:40
אמונה הרב אלי סדן 14 17886 להבין את המציאות בה אנו חיים | משקפיים למציאות [1] אנשי אמנה כללי - הרב אלי ו בטבת תשפ"ג 46:20
אמונה הרב אלי סדן 14 17874 הכפירה והרצון להיות ככל הגויים בזמן הגאולה | מבט בהיר [1] חלק ב כללי - הרב אלי ג בטבת תשפ"ג 38:40
אמונה הרב אלי סדן 14 17873 העמדה הנפשית בזמן מאבק הדעות במדינה | מבט בהיר [1] חלק א כללי - הרב אלי ג בטבת תשפ"ג 01:01:00
אמונה הרב אלי סדן 14 17438 האם שיטת אלקנה עובדת - חלק א כללי - הרב אלי י"ט בתמוז תשפ"ב 48:10
אמונה הרב אלי סדן 14 17439 האם שיטת אלקנה עובדת - חלק ב כללי - הרב אלי י"ט בתמוז תשפ"ב 01:37:55
אמונה הרב אלי סדן 14 16936 שלוש סיבות להתפשטות הכפירה | סיבות הכפירה בדורנו [חלק ג'] כללי - הרב אלי ל בשבט תשפ"ב 01:25:25
אמונה הרב אלי סדן 14 16935 לאורך השנים לא למדו אמונה, למה פתאום זו בעיה? | סיבות הכפירה בדורנו [חלק ב'] כללי - הרב אלי כ"ט בשבט תשפ"ב 01:19:50
אמונה הרב אלי סדן 14 16913 הכפירה מופיעה דווקא בדור הגאולה | סיבות הכפירה בדורנו [חלק א'] כללי - הרב אלי כ"ג בשבט תשפ"ב 01:38:30
אמונה הרב אלי סדן 14 18482 הלאומיות הישראלית | לאמונת עתנו [6] כללי - הרב אלי ה באדר תשפ"א 01:08:20
אמונה הרב אלי סדן 14 16262 יחס האומות לבני אדם מול היחס של ישראל לבני אדם | לאמונת עתנו [5] כללי - הרב אלי י"ד בשבט תשפ"א
אמונה הרב אלי סדן 14 18481 בין עולם התורה לעולם המעשה | לאמונת עתנו [4] כללי - הרב אלי ז בשבט תשפ"א 01:33:50
אמונה הרב אלי סדן 14 16235 תורה שמקושרת לעם לעומת שאר הדתות | לאמונת עתנו [3] כללי - הרב אלי א בשבט תשפ"א 1:22:10
אמונה הרב אלי סדן 14 16239 יחס הפרט והכלל בישראל | לאמונת עתנו [2] כללי - הרב אלי כ"ב בטבת תשפ"א 1:24:00
אמונה הרב אלי סדן 14 9671 היציאה מהחלום קשה והחובה בהצבת אלטרנטיבה | בעקבות התגברות הטרור [3] כללי - הרב אלי א בחשוון תשע"ו 39:20
אמונה הרב אלי סדן 14 9670 התרסקות התפיסה ההרצלאינית על קרקע המציאות | בעקבות התגברות הטרור [2] כללי - הרב אלי א בחשוון תשע"ו 53:30
אמונה הרב אלי סדן 14 9669 שלוש הקדמות קצרות - הגאולה קשה, מבט רחב, להתאחד | בעקבות התגברות הטרור [1] כללי - הרב אלי א בחשוון תשע"ו 19:25
אמונה הרב אלי סדן 14 7160 הצלחת מדינת ישראל היא הביטוי לרצון ה' | כללי כללי - הרב אלי ח בטבת תשע"ד 19:20
אמונה הרב אלי סדן 14 345 נאמנותנו לתורה ולצבא - קטעים נבחרים מהחוברת 'נאמנותנו לתורה ולצבא' כללי - הרב אלי ו בכסלו תש"ע
אמונה הרב אלי סדן 14 222 להוסיף אור - אגרת לנוער כללי - הרב אלי ב באייר תשס"ו
אמונה הרב אלי סדן 14 220 דברים שנאמרו בכנס 'במבט בהיר' - ניסן תשס"ו כללי - הרב אלי ט בניסן תשס"ו 2:16
אמונה הרב אלי סדן 14 215 דברים שנאמרו בכנס המכינות - אדר תשס"ו כללי - הרב אלי י"ט באדר תשס"ו 1:14 ש'
אמונה הרב אלי סדן 14 209 שיעור מענייני דיומא כללי - הרב אלי י"ח בטבת תשס"ו 2:42 ש'
אמונה הרב אלי סדן 14 208 האם צריך להתפלל על בריאות ראש הממשלה? כללי - הרב אלי י בטבת תשס"ו 46 ד'
אמונה הרב אלי סדן 14 203 מענייני דיומא כללי - הרב אלי י"ח באב תשס"ה 21 ד'
אמונה הרב אלי סדן 14 198 מכתב הרב סדן ביחס ל"הכנות צה"ל להתנתקות" כללי - הרב אלי י"ט בתמוז תשס"ה
אמונה הרב אלי סדן 14 181 התמודדות עם גזרת ההתנתקות כללי - הרב אלי ג באדר ב תשס"ה 58 ד'
אמונה הרב אלי סדן 14 179 שיחת התעוררות על המצב והתייחסות לתכנית ההתנתקות כללי - הרב אלי כ"ט בטבת תשס"ה 11 ד'
אמונה הרב אלי סדן 14 293 בירור יחסנו לציונות ולמדינת ישראל [4] כללי - הרב אלי כ"ד בתמוז תשס"ד 1:19 ש'
אמונה הרב אלי סדן 14 178 דברים שנאמרו בכינוס רבנים בגבעת הראה שבעלי כללי - הרב אלי י בתמוז תשס"ד 31 ד'
אמונה הרב אלי סדן 14 291 בירור יחסנו לציונות ולמדינת ישראל [3] כללי - הרב אלי י בתמוז תשס"ד 42 ד'
אמונה הרב אלי סדן 14 290 בירור יחסנו לציונות ולמדינת ישראל [2] כללי - הרב אלי ג בתמוז תשס"ד 1:20 ש'
אמונה הרב אלי סדן 14 177 שו"ת בנושא ממלכתיות [תמוז תשס"ד] כללי - הרב אלי ג בתמוז תשס"ד 1:13 ש'
אמונה הרב אלי סדן 14 289 בירור יחסנו לציונות ולמדינת ישראל [1] כללי - הרב אלי י"ט בסיוון תשס"ד 1:24 ש'
אמונה הרב אלי סדן 14 176 האמנם חייבים לשלם את מחיר הפתיחות? כללי - הרב אלי ב באדר תשס"ד 48 ד'
אמונה הרב אלי סדן 14 171 מסירות נפש בדורנו כללי - הרב אלי ה בניסן תשס"ג
אמונה הרב אלי סדן 14 172 שיטת אלקנה - עת לקום לעשות! כללי - הרב אלי ה בניסן תשס"ג
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים