אמונה היא התכונה של הנשמה | מה זה אמונה? [2]

הרב אלי סדן

י"ח בטבת תש"פ

אמונה היא התכונה של הנשמה | מה זה אמונה? [2]

הרב אלי סדן

י"ח בטבת תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: כללי - הרב אלי
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אלי סדן 14 16454 התייחסות לממשלה החדשה כללי - הרב אלי ד בתמוז תשפ"א 01:49:15
אמונה הרב אלי סדן 14 16370 מענייני דיומא - מבצע 'שומרי החומות' | כללי כללי - הרב אלי א בסיוון תשפ"א 1:36:20
אמונה הרב אלי סדן 14 16300 לדמותו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל | כללי כללי - הרב אלי י"ג באדר תשפ"א 1:01:05
אמונה הרב אלי סדן 14 16295 מבט על משימת חיינו מתוך מצוות מחיית עמלק | כללי [שבת זכור] כללי - הרב אלי י באדר תשפ"א 1:25:50
אמונה הרב אלי סדן 14 16265 לא רק שאנחנו נגאלים, יש לנו זכות לפעול עם אל כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תשפ"א 27:10
אמונה הרב אלי סדן 14 16262 יחס האומות לבני אדם מול היחס של ישראל לבני אדם | לאמונת עתנו [3] כללי - הרב אלי י"ד בשבט תשפ"א
אמונה הרב אלי סדן 14 16250 הקודש שבחול - הופעה יכולה להיות דווקא בארץ ישראל | שיעור כללי כללי - הרב אלי ו בשבט תשפ"א 57:50
אמונה הרב אלי סדן 14 16235 תורה שמקושרת לעם לעומת שאר הדתות | לאמונת עתנו כללי - הרב אלי א בשבט תשפ"א 1:22:10
אמונה הרב אלי סדן 14 16237 הרגש האלוקי שבכולנו | לימוד יסודות האמונה [5] כללי - הרב אלי כ"ז בטבת תשפ"א 1:06:40
אמונה הרב אלי סדן 14 16221 מהי אמונה? | לימוד יסודות האמונה [4] כללי - הרב אלי כ"א בטבת תשפ"א 1:31:00
אמונה הרב אלי סדן 14 16220 ההכרח להעמיק ולבנות עולם אמוני משמעותי | לימוד יסודות האמונה [3] כללי - הרב אלי כ בטבת תשפ"א 1:06:25
אמונה הרב אלי סדן 14 16219 חובת לימוד האמונה | לימוד יסודות האמונה [2] כללי - הרב אלי י"ג בטבת תשפ"א 1:18:20
אמונה הרב אלי סדן 14 16193 חמש נקודות למה צריך ללמוד אמונה? | לימוד יסודות האמונה [1] כללי - הרב אלי ח בטבת תשפ"א 1:35:10
אמונה הרב אלי סדן 14 15989 מדוע אנשים מרגישים שהתורה מגבילה אותם? | מצוות למה ניתנו? [5] כללי - הרב אלי ט"ז בתמוז תש"פ 1:11:10
אמונה הרב אלי סדן 14 15978 מצוות למה ניתנו? [4] כללי - הרב אלי י"ד בתמוז תש"פ 54:25
אמונה הרב אלי סדן 14 15977 המצוות הן הדרך להוציא לפועל את ערכי היהדות | מצוות למה ניתנו? [3] כללי - הרב אלי ח בתמוז תש"פ 1:05:50
אמונה הרב אלי סדן 14 15973 מצוות - סוד השמירה על הנפש היהודית | מצוות למה ניתנו? [2] כללי - הרב אלי ז בתמוז תש"פ 1:13:45
אמונה הרב אלי סדן 14 15972 הכרחיות המצוות המעשיות לביטוי האמונה | מצוות למה ניתנו? [1] כללי - הרב אלי כ"ג בסיוון תש"פ 1:18:55
אמונה הרב אלי סדן 14 15919 כך היא גאולתם של ישראל | כללי כללי - הרב אלי ט"ז בסיוון תש"פ 1:28:40
אמונה הרב אלי סדן 14 15925 מהי שקידה? | כללי כללי - הרב אלי ט"ז בסיוון תש"פ 1:50
אמונה הרב אלי סדן 14 15858 מהי האמונה הנצרכת לדורנו? | כך היא גאולתן של ישראל, שיעור ראשון כללי - הרב אלי כ"ו בניסן תש"פ 58:35
אמונה הרב אלי סדן 14 15783 גם מכון ויצמן נושא עיניו לשמים [תגובה לראיון ראש הממשלה עם דנה ויס] | כללי כללי - הרב אלי כ"ט באדר תש"פ 45:50
אמונה הרב אלי סדן 14 15782 השתתפות בצרת הציבור בעומק הלב באמת! | שיעור שהועבר בתקופת נגיף הקורונה כללי - הרב אלי כ"ט באדר תש"פ 36:00
אמונה הרב אלי סדן 14 15739 מחשבות על הקורונה | כללי כללי - הרב אלי כ באדר תש"פ 1:02:30
אמונה הרב אלי סדן 14 15708 לא להפוך את הסדר! צריך להתחיל מלמטה | היחס למדינת ישראל [3] כללי - הרב אלי כ"ט בשבט תש"פ 40:35
אמונה הרב אלי סדן 14 15691 אסור לאבד את החשבון הכללי | היחס למדינת ישראל [2] כללי - הרב אלי כ"ב בשבט תש"פ 1:00:20
אמונה הרב אלי סדן 14 15690 התגלות הקב''ה באדם | מפגשים עם אלוקים [12] כללי - הרב אלי כ"ב בשבט תש"פ 1:17:15
אמונה הרב אלי סדן 14 15689 התגלות הקב''ה בתורה | מפגשים עם אלוקים [11] כללי - הרב אלי כ"ב בשבט תש"פ 38:50
אמונה הרב אלי סדן 14 15671 החכמה שבתורה - המפגש עם חכמת הקודש | מפגשים עם אלוקים [10] כללי - הרב אלי ט"ז בשבט תש"פ 32:50
אמונה הרב אלי סדן 14 15670 יסודות המוסר העולמיים נמצאים בתנ"ך | מפגשים עם אלוקים [9] כללי - הרב אלי ט"ז בשבט תש"פ 44:05
אמונה הרב אלי סדן 14 15663 הכרת האמת מצד עצמה ולא על ידי שלילת הרע | מפגשים עם אלוקים [8] כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תש"פ 41:40
אמונה הרב אלי סדן 14 15662 התגלות הקב"ה בהיסטוריה - שום דבר לא במקרה | מפגשים עם אלוקים [7] כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תש"פ 49:55
אמונה הרב אלי סדן 14 15661 משמעות ופעולת האמונה במדינה | היחס למדינת ישראל [1] כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תש"פ 50:40
אמונה הרב אלי סדן 14 15652 סוד הקיום, סוד ההשפעה וסוד הכישרון של האומה הישראלית | מפגשים עם אלוקים [6] כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תש"פ 1:04:55
אמונה הרב אלי סדן 14 15650 איך לחנך את עצמך על פי האמונה? | מפגשים עם אלוקים [4] כללי - הרב אלי ח בשבט תש"פ 40:35
אמונה הרב אלי סדן 14 15651 חזרה מקוצרת על השיעורים הקודמים | מפגשים עם אלוקים [5] כללי - הרב אלי ח בשבט תש"פ 39:25
אמונה הרב אלי סדן 14 15603 יציאת מצרים - הבסיס לאמונה היהודית - שו"ת | מפגשים עם אלוקים [3] כללי - הרב אלי כ"ד בטבת תש"פ 56:25
אמונה הרב אלי סדן 14 15602 יציאת מצרים - הבסיס לאמונה היהודית | מפגשים עם אלוקים [2] כללי - הרב אלי כ"ד בטבת תש"פ 39:35
אמונה הרב אלי סדן 14 15601 מה גורם לי להאמין בה' ובתורתו? | מפגשים עם אלוקים [1] כללי - הרב אלי כ"ג בטבת תש"פ 1:32:00
אמונה הרב אלי סדן 14 15587 אמונה היא התכונה של הנשמה | מה זה אמונה? [2] כללי - הרב אלי י"ח בטבת תש"פ 41:45
אמונה הרב אלי סדן 14 15588 אמונה היא התכונה של הנשמה | מה זה אמונה? [3] כללי - הרב אלי י"ח בטבת תש"פ 52:10
אמונה הרב אלי סדן 14 15586 האם אפשר להאמין בצורה ודאית? | מה זה אמונה? [1] כללי - הרב אלי י"ז בטבת תש"פ 1:19:45
אמונה הרב אלי סדן 14 15538 איך נכון להסתכל על הדור הנוכחי - חלק ראשון | כללי כללי - הרב אלי י בטבת תש"פ 1:04:40
אמונה הרב אלי סדן 14 15539 איך נכון להסתכל על הדור הנוכחי - חלק שני | כללי כללי - הרב אלי י בטבת תש"פ 46:10
אמונה הרב אלי סדן 14 15526 השפעת התורה על הנפש | בירור מהותה של תורה [5] כללי - הרב אלי ט בטבת תש"פ 1:34:20
אמונה הרב אלי סדן 14 15491 ארעיות המוסר האנושי ונצחיות המוסר האלוקי | בירור מהותה של תורה [4] כללי - הרב אלי ג בטבת תש"פ 1:14:05
אמונה הרב אלי סדן 14 15479 הבחנה בין החכמה האנושית לחכמת הקודש | בירור מהותה של תורה [3] כללי - הרב אלי י"ח בכסלו תש"פ 1:45:55
אמונה הרב אלי סדן 14 15478 הטעויות הנובעות מההשוואה השגויה בין תורת ישראל לשאר הדתות | כללי כללי - הרב אלי י"ח בכסלו תש"פ 1:20:15
אמונה הרב אלי סדן 14 15460 רוח האומה הישראלית | כללי כללי - הרב אלי י"ד בכסלו תש"פ 1:00:45
אמונה הרב אלי סדן 14 15454 התורה היא סדר העולם | בירור מהותה של תורה [2] כללי - הרב אלי י"ג בכסלו תש"פ 1:18:10
אמונה הרב אלי סדן 14 15459 מה פירוש "תורה מן השמיים"? | בירור מהותה של תורה [1] כללי - הרב אלי י"ב בכסלו תש"פ 1:26:25
אמונה הרב אלי סדן 14 15452 העם היהודי אינו עם דתי | סוגיית הפרדת דת ומדינה [1] כללי - הרב אלי י"א בכסלו תש"פ 1:04:20
אמונה הרב אלי סדן 14 15440 הבדלים בין הדתות | שיחות על אמונה [5] כללי - הרב אלי ד בכסלו תש"פ 1:20:30
אמונה הרב אלי סדן 14 15439 הסיבות לכפירה בדורינו | שיחות על אמונה [4] כללי - הרב אלי כ"ח בחשוון תש"פ 1:25:55
אמונה הרב אלי סדן 14 15384 הקשר בין הכפירה ללימוד אמונה | שיחות על אמונה [3] כללי - הרב אלי י"ד בחשוון תש"פ 1:08:25
אמונה הרב אלי סדן 14 15383 מטרת הכפירה לעודד לימוד אמונה | כללי כללי - הרב אלי י"ג בחשוון תש"פ 40:45
אמונה הרב אלי סדן 14 15352 בירור החובה ללמוד אמונה | שיחות על אמונה [2] כללי - הרב אלי ז בחשוון תש"פ 1:21:10
אמונה הרב אלי סדן 14 15339 האם יש חובה ללמוד אמונה? | שיחות על אמונה [1] כללי - הרב אלי ו בחשוון תש"פ 1:02:20
אמונה הרב אלי סדן 14 15338 מהי לאומנת עתנו? | לאמנות עתנו [1] כללי - הרב אלי ו בחשוון תש"פ 1:01:30
אמונה הרב אלי סדן 14 15273 דמותו האידאלית של המנהיג | כללי כללי - הרב אלי ט"ז באלול תשע"ט 1:19:15
אמונה הרב אלי סדן 14 15191 טב מלגאו וביש מלבר - האמונה בנפשות ישראל | התרבות הישראלית [2] כללי - הרב אלי כ"ו בתמוז תשע"ט 1:10:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15160 תיקון הגלות ותיקון הגאולה | חשבון הנפש של בין המצרים [1] כללי - הרב אלי י"ט בתמוז תשע"ט 26:55
אמונה הרב אלי סדן 14 15145 חיים של אומה כוללים גם חיי חול מלאים ושלמים | תרבות ישראלית [1] כללי - הרב אלי י"ב בתמוז תשע"ט 59:10
אמונה הרב אלי סדן 14 15112 מידת הגבורה - איך קונים את מידת הגבורה? | כללי כללי - הרב אלי ל בסיוון תשע"ט 43:40
אמונה הרב אלי סדן 14 15111 סיכום סוגיית ' צדיק ורע לו רשע וטוב לו' [3] כללי - הרב אלי כ"ט בסיוון תשע"ט 1:01:10
אמונה הרב אלי סדן 14 15110 גזענות - הבדלה והכללה | יחס התורה לגזענות [2] כללי - הרב אלי כ"ח בסיוון תשע"ט 1:04:10
אמונה הרב אלי סדן 14 15071 התמודדות עם הקושי של צדיק ורע לו רשע וטוב לו | צדיק ורע לו רשע וטוב לו [2] כללי - הרב אלי י"ז בסיוון תשע"ט 1:20:25
אמונה הרב אלי סדן 14 15079 חטא המרגלים - מה היתה הדאגה של המרגלים ומה התיקון אליה? | כללי כללי - הרב אלי י"ד בסיוון תשע"ט 1:23:10
אמונה הרב אלי סדן 14 15077 מעלת ארץ ישראל - האם הארץ חשובה יותר מהחיים? | כללי כללי - הרב אלי י"ד בסיוון תשע"ט 58:10
אמונה הרב אלי סדן 14 15078 מהי השגחת ה' ומציאות השכר והעונש? | צדיק ורע לו רשע וטוב לו [1] כללי - הרב אלי ט בסיוון תשע"ט 1:21:20
אמונה הרב אלי סדן 14 15190 התגלות תורת הנסתר כסממן להתקדמות הגאולה | הגאולה בישראל כללי - הרב אלי י"ז באייר תשע"ט 1:05:15
אמונה הרב אלי סדן 14 14968 החשיבות בעיסוק בטעמי מצוות | טעמי מצוות [1] הקדמה כללי - הרב אלי ט באייר תשע"ט 1:12:15
אמונה הרב אלי סדן 14 14955 נכון, אנחנו משיחיסטים! | כללי כללי - הרב אלי א באייר תשע"ט 1:15:55
אמונה הרב אלי סדן 14 14988 המוכוונות אל הכלל מקדמת את הכלל | אינדבדואליזים וכלליות [9] כללי - הרב אלי כ"ה באדר ב תשע"ט 35:30
אמונה הרב אלי סדן 14 14875 מטרת הכלל היא לתקן את הפרט | אינדבדואליזים וכלליות [8] כללי - הרב אלי י"ח באדר ב תשע"ט 50:35
אמונה הרב אלי סדן 14 14865 הקונטקסט הנכון של תורת הפרט | אינדבדואליזים וכלליות [7] כללי - הרב אלי י"א באדר ב תשע"ט 57:35
אמונה הרב אלי סדן 14 14840 היחס בין השלמות הפרטית והתמסרות לכלל | אינדבדואליזים וכלליות [6] כללי - הרב אלי ד באדר ב תשע"ט 1:13:25
אמונה הרב אלי סדן 14 14821 להיות אדם כללי זה קודם כל לעבוד על עצמי | אינדבדואליזים וכלליות [5] כללי - הרב אלי כ"ז באדר א תשע"ט 1:04:15
אמונה הרב אלי סדן 14 14830 הלימוד מההיסטוריה של עם ישראל וגדולתו | דעת אלוקים [4] כללי - הרב אלי כ"ו באדר א תשע"ט 1:14:50
אמונה הרב אלי סדן 14 14806 עד היכן מגיעה חובת ההשתדלות ומאיפה מתחיל הביטחון? | כללי כללי - הרב אלי כ באדר א תשע"ט 1:09:35
1234
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים