ההבדל בין קיום מצוות ללימוד תורה | תפארת ישראל [25] פרק יג'

הרב אליעזר קשתיאל

ט"ז באייר תשע"ה

ההבדל בין קיום מצוות ללימוד תורה | תפארת ישראל [25] פרק יג'

הרב אליעזר קשתיאל

ט"ז באייר תשע"ה
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12860 מתן שכר מצוות בעולם הזה | תפארת ישראל [87] פרק ס' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ה בסיוון תשע"ז 31:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12816 תפארת ישראל [86] תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"ח בסיוון תשע"ז 23:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12777 מדוע לא מוזכר עולם הבא בתורה? | תפארת ישראל [85] פרק נח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"א בסיוון תשע"ז 24:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12537 למה העולם הבא לא מוזכר בתורה? | תפארת ישראל [84] פרק נז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ב באדר תשע"ז 19:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12484 לימוד תורה ע''פ סדר, וחוסר הופעתו של העולם הבא בתורה | תפארת ישראל [83] פרק נו'- נז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ח באדר תשע"ז 27:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12303 בניין גדול נבנה רק עם תשתיות | תפארת ישראל [82] פרק נו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"ז בשבט תשע"ז 41:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12209 ביאור המגמה הכללית של טעמי המצוות על פי הנביאים | תפארת ישראל [81] פרק נה' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תשע"ז 33:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12092 תפארת ישראל [80] תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"א בטבת תשע"ז 16:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12007 התורה היא מתנה לא מהעולם הזה | תפארת ישראל [79] פרק נ' תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"ז 27:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11963 חוקי הטבע והרוח ניצחיים ואינם משתנים לעולם | תפארת ישראל [78] פרק מט' תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ז 35:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11911 מכח מה מצליח השטן לבלבל את ישראל? | תפארת ישראל [77] פרק מח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ז 27:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11869 תשובה זה לא משהו מהעולם הזה | תפארת ישראל [76] פרק מח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ז 38:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11816 אלמלא חטא המרגלים... | תפארת ישראל [75] פרק מז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"ז 31:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11772 המורכבות שהתורה מכילה | תפארת ישראל [74] פרק מו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"ז 22:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11730 את האמצעי להעברת המסרים והמסרים עצמם, הקב''ה בוחר ולא האדם | תפארת ישראל [73] פרק מו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"ז 24:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11595 הקרבה האלוקית מולידה אהבה ויראה | תפארת ישראל [72] פרקים מה' - מו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשע"ו 28:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11543 היחס בין יציאת מצרים לשמירת השבת בעם ישראל | תפארת ישראל [71] פרקים מד' - מה' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשע"ו 30:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11497 המשך השינויים שבין דיברות הראשונות והשניות, והתמקדות בדיבר השבת | תפארת ישראל [70] פרק מג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ט באלול תשע"ו 33:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11456 דיברות שניות ויחסם לראשונות והשינויים ביניהם | תפארת ישראל [69] פרקים מב - מג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ב באלול תשע"ו 34:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11437 תפארת ישראל [68] פרק מא' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ו בתמוז תשע"ו 20:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11382 תפארת ישראל [67] תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשע"ו 32:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11283 מטרת השבת | תפארת ישראל [66] פרק מ' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ה בתמוז תשע"ו 38:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11233 הקדושה מגיעה לחיינו | תפארת ישראל [65] פרק מ' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשע"ו 28:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11190 הזכרת שם השם לשוא כבריחה מהעולם הזה | תפארת ישראל [63] פרק לט' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"א בסיוון תשע"ו 29:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11191 שבת היא מלעזוק | תפארת ישראל [64] פרק מ' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"א בסיוון תשע"ו 14:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11121 שבועת שקר, שבועת שווא ומשמעותם | תפארת ישראל [62] פרק לט' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ח בסיוון תשע"ו 32:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11039 קיצוץ בנטיעות - לקחת צד אחד בעבודת ה' ולהפוך אותו למרכז | תפארת ישראל [61] פרק לח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ד באייר תשע"ו 37:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10979 עבודה זרה - השפלת כוח הערצה והיראה למקום נמוך | תפארת ישראל [60] פרק לח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשע"ו 36:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10958 מה הנושא בלימוד תורה? | תפארת ישראל [59] פרק לז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ח באייר תשע"ו 40:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10884 קומת המצוות וקומת התורה | תפארת ישראל [58] פרק לז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל א באייר תשע"ו 31:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10704 ישראל גדולים ממלאכים | תפארת ישראל [57] פרק לז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ד באדר ב תשע"ו 37:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10703 "אנוכי ה' אלוקיך" - הקב"ה מלך של ישראל | תפארת ישראל [56] פרק לז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ד באדר א תשע"ו 38:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10576 היחס בין לוחות ראשונים ללחות שניים - בניין האמונה בעשרת הדיברות | תפארת ישראל למהר"ל [55] פרק לה' - לו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ באדר א תשע"ו 27:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10575 היחס בין עשרת הדיברות לתורה | תפארת ישראל למהר"ל [54] פרק לה' תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"ג באדר א תשע"ו 35:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10492 עשרת הדיברות בדיבור אחד נאמרו | תפארת ישראל [53] פרק לד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ו באדר א תשע"ו 32:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10437 המציאות מוגדרת על פי האדם | תפארת ישראל [52] פרק לג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשע"ו 38:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10356 כפיית הר כגיגית ונעשה ונשמע - הילכו שניהם יחד? | תפארת ישראל [51] פרק לב' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשע"ו 31:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10328 לשמוע את האינסוף בפרטים | תפארת ישראל [50] פרק לא' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשע"ו 36:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10279 הוצאת העולם מהעלם לגילוי על ידי התורה | תפארת ישראל [49] פרק ל' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ח בשבט תשע"ו 38:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10220 תפקיד השכל והתמימות, והקדמת הנעשה לנשמע | תפארת ישראל [48] פרק כט' תפארת ישראל - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ו 42:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10091 המוכנות הנשית לקבלת התורה | תפארת ישראל [47] פרק כח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ט בטבת תשע"ו 25:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10090 הצדק האלוקי הנותן והצד האנושי המקבל במתן תורה | תפארת ישראל [46] סוף פרק כז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ט בטבת תשע"ו 10:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9943 למה מתן תורה היה דווקא בשבת? | תפארת ישראל [45] פרק כז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"א בכסלו תשע"ו 25:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9942 מדבר סיני או חורב | תפארת ישראל [44] סוף פרק כו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"א בכסלו תשע"ו 15:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9895 מדבר סיני - משמעות מקום נתינת התורה | תפארת ישראל [43] פרק כו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ד בכסלו תשע"ו 38:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9835 התאמת המדבר למתן תורה | תפארת ישראל [42] פרק כה' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ו 36:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9772 ביאור מושג הזמן | תפארת ישראל [41] פרק כה' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"ו 43:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9741 תורה לאדם ולא למלאכים | תפארת ישראל [40] פרק כד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"ו 42:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9740 מעלת האדם אל מול המלאכים | תפארת ישראל [39] פרק כד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ז בחשוון תשע"ו 38:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9625 למה המציאות לא יכולה לקבל תורה ומשה רבינו כן? | תפארת ישראל [38] פרק כג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשע"ה 29:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9576 מעלות משה ואהרון | תפארת ישראל [37] פרקים כא' - כב' [חסר חלק מהשיעור] תפארת ישראל - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשע"ה 21:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9575 ההבדל בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם | תפארת ישראל [36] פרק כא' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ט באלול תשע"ה 36:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9485 כלליותו ופרטיותו של עם ישראל | תפארת ישראל [35] סיכום הספר עד פרק כה' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ה באב תשע"ה 17:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9401 תפקיד מצוות העשה והלא תעשה בחיי האדם | תפארת ישראל [34] פרק כ' תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשע"ה 32:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9353 ייחודיותו של אברהם על פני שאר האבות - סוגיית קיום המצוות עי האבות | תפארת הרב קשתיאל | [33] פרק כ' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ו בתמוז תשע"ה 41:24
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9297 למה ניתנו לאבות מצוות מסויימות ולא כל התורה | תפארת ישראל [32] פרק יט' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ה 25:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9284 מוכרחות התורה וניצחיותה | תפארת ישראל [31] פרק יז' - יח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשע"ה 39:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9234 למה התורה לא ניתנה בבריאת העולם | תפארת ישראל [30] פרק יז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תשע"ה 30:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9235 האדם הוא מנהיג העולם מה שעוד יותר מחזק את הצורך בכח שינהיג אותו | תפארת ישראל [29] פרק טז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ח בסיוון תשע"ה 39:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9167 תורה מהשמים - שלוש הוכחות | תפארת ישראל [28] פרק טו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל א בסיוון תשע"ה 34:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9126 האנשים שאין להם חלק לעולם הבא- הכופרים בתורה, בקב''ה וביכולתם להיפגש עם התורה | תפארת ישראל [27] פרק טו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ג באייר תשע"ה 22:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9125 היחס בין השפעת התורה והשפעת המצוות על האדם | תפארת ישראל [26] פרק יד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ג באייר תשע"ה 22:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9098 ההבדל בין קיום מצוות ללימוד תורה | תפארת ישראל [25] פרק יג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ט"ז באייר תשע"ה 38:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9076 היחס בין הצד הגלוי שבתורה לצד הנסתר שבה | תפארת ישראל [24] פרק יג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ט באייר תשע"ה 30:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9034 עליונותו של האדם - נזר הבריאה | תפארת ישראל [23] פרק יב' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ב בניסן תשע"ה 36:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8987 יתרון התורה על פני המדע ומעלת האדם בידיעתה | תפארת ישראל [22] פרקים יא' - יב' תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"ט באדר תשע"ה 42:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8962 התורה מלמדת מבט כולל לעומת המדע שנותן נקודת מבט מזוית אחת | תפארת ישראל [21] פרק יא' תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"ב באדר תשע"ה 48:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8902 יראת שמיים ולימוד תורה | תפארת ישראל [20] פרקים י' - יא' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ה באדר תשע"ה 47:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8862 המפגש עם המצוות המעשיות מרומם את האדם | תפארת ישראל [19] פרק ט' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ בשבט תשע"ה 44:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8849 המצות הן גזרת מלך המביאות את האדם לנצחיות | תפארת ישראל [18] פרק ח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"ג בשבט תשע"ה 39:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8786 המצות הן הדרך אל הטוב האלוקי | תפארת ישראל [17 ] פרקים ז' -ח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ז בשבט תשע"ה 44:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8760 סיבת קיום המצות | תפארת ישראל [16] פרק ז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ט בטבת תשע"ה 37:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8747 המצות הן גזרות מלך ולא הבנות האזרח | תפארת ישראל [15] פרק ו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ט"ו בטבת תשע"ה 39:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8746 שיטות הרמב''ם, הרמב''ן, והמהר''ל בטעמי מצות | תפארת ישראל [14] פרק ו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ט"ו בטבת תשע"ה 35:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8684 מהי ההנהגה האלוקית | תפארת ישראל [13] פרק ו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ז בטבת תשע"ה 36:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8653 מה הזכות בריבוי מצות | תפארת ישראל [12] פרק ה' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ג בכסלו תשע"ה 44:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8612 תפקיד המצוות איזון והתקדמות | תפארת ישראל [11] פרק ד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"ז בכסלו תשע"ה 42:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8573 מצוות לא תעשה כמאזנות ומצוות עשה כמקדמות ומכוונות | תפארת ישראל [10] פרק ד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל י בכסלו תשע"ה 38:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8536 ביטוי מדרגת האדם מתבטאת ע''י לימוד תורה ומצוות | תפארת ישראל [9] פרק ג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ג בכסלו תשע"ה 46:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8505 התגברות האדם אל מול הטבע | תפארת ישראל [8] פרק ב' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ד בחשוון תשע"ה 41:10
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים