כיבוי בגרמא | הלכות שבת [13]

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ג בשבט תשפ"ג

כיבוי בגרמא | הלכות שבת [13]

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ג בשבט תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18443 דיני קבלנות של גוי בשבת | הלכות שבת [22] הלכה - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשפ"ג 43:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18353 מלאכת גוי בשכירות ובקבלנות | הלכות שבת [21] הלכה - הרב קשתיאל כ"ד בסיוון תשפ"ג 42:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18325 דרכי אמירה לגוי בשבת, מלאכת גוי ( טעות בשקופית) | הלכות שבת [20] הלכה - הרב קשתיאל י"ז בסיוון תשפ"ג 35:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18307 מלאכת גוי בשינוי | הלכות שבת [19] , מלאכת גוי הלכה - הרב קשתיאל י בסיוון תשפ"ג 45:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18297 דיון בהתר של בעל העיטור במלאכת גוי במצווה | הלכות שבת [18] , מלאכת גוי הלכה - הרב קשתיאל ג בסיוון תשפ"ג 43:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18270 מלאכה שלילית בגוי ואמירה של ישראל לגוי במלאכת מצוה | הלכות שבת [17] הלכה - הרב קשתיאל כ"ה באייר תשפ"ג 48:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18246 האם קיימת הנאת ישראל במעשי הגוי | הלכות שבת [16] הלכה - הרב קשתיאל י"ח באייר תשפ"ג 53:50
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18212 דיני מלאכות הגוי הנעשות בשבת | הלכות שבת [15] הלכה - הרב קשתיאל י"א באייר תשפ"ג 50:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18091 האם יש בישול בגרמא | הלכות שבת [14] הלכה - הרב קשתיאל ל בשבט תשפ"ג 48:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18063 כיבוי בגרמא | הלכות שבת [13] הלכה - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשפ"ג 47:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18004 פתיחת בקבוקים בשבת | הלכות שבת [12] , מהלכות 'מכה בפטיש' הלכה - הרב קשתיאל י בשבט תשפ"ג 47:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17951 מגדרי מלאכת מוחק | הלכות שבת [11] הלכה - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשפ"ג 46:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17909 הגדרת מלאכת מבשל | הלכות שבת [10] הלכה - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשפ"ג 49:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17822 מלאכת ממרח | הלכות שבת [9] הלכה - הרב קשתיאל ג בטבת תשפ"ג 49:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17790 מהי הגדרה של מלאכה בדיני שבת | הלכות שבת [8] הלכה - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשפ"ג 43:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17767 טחינה תוך כדי הליכה | הלכות שבת [7] הלכה - הרב קשתיאל ו בכסלו תשפ"ג 43:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17745 האם מותר לרסק דברים בשבת | הלכות שבת [6] , מלאכת בורר הלכה - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשפ"ג 45:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17735 שימוש אל מול תיקון במלאכת בורר | הלכות שבת[5] , גדרי מלאכת בורר הלכה - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשפ"ג 45:45
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17697 מכה בפטיש וצביעה במאכלים | הלכות שבת [4] הלכה - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשפ"ג 44:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17656 חשמל בשבת - דאורייתא או דרבנן | הלכות שבת [3] הלכה - הרב קשתיאל כ"ד באלול תשפ"ב 43:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17625 למה מותר להבריג מלחיה ולפתוח שולחן, אבל אוהל אסור | הלכות שבת [02] הלכה - הרב קשתיאל י"ז באלול תשפ"ב 46:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17584 מדד הזמן במלאכות שבת | הלכות שבת [01] הלכה - הרב קשתיאל ט באלול תשפ"ב 43:50
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17459 הצורך בגוף כללי שיעסוק בגיור | הלכות גיור [6] הלכה - הרב קשתיאל כ בתמוז תשפ"ב 48:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17398 חזקת כשרות אם אומר שהוא יהודי | הלכות גיור [5] הלכה - הרב קשתיאל י"ב בתמוז תשפ"ב 48:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17397 האם אפשר לבטל גיור? | הלכות גיור [4] הלכה - הרב קשתיאל ו בתמוז תשפ"ב 48:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17365 תשובת הרמב"ם - תקנת השבים | הלכות גיור [3] הלכה - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשפ"ב 54:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17344 גיור אדם בוגר | הלכות גיור [02] הלכה - הרב קשתיאל י"ד בסיוון תשפ"ב 52:45
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17315 הקדמה וגיור קטינים | הלכות גיור [1] הלכה - הרב קשתיאל ח בסיוון תשפ"ב 52:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17299 כתיבת פרוזבול בעל כרחו של הלווה | הלכות שמיטת כספים [05] הלכה - הרב קשתיאל א בסיוון תשפ"ב 45:50
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17250 מנגנון הפרוזבול | הלכות שמיטת כספים [4] הלכה - הרב קשתיאל כ"ג באייר תשפ"ב 50:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17226 המקור לשמיטת כספים | הלכות שמיטת כספים [03] הלכה - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשפ"ב 45:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17168 עניין ההשמטה ומה היא הלוואה | הלכות שמיטת כספים [2] הלכה - הרב קשתיאל ט באייר תשפ"ב 36:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17162 הלכות שמיטת כספים [1] הלכה - הרב קשתיאל ב באייר תשפ"ב 40:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16496 איסור ספיחין | הלכות שמיטה [12] הלכה - הרב קשתיאל כ"ו בתמוז תשפ"א 44:15
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16467 איסור 'לא תחנם' במכירת הקרקע לגוי | הלכות שמיטה [11] הלכה - הרב קשתיאל י"ב בתמוז תשפ"א 42:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16453 אוצר בית דין | הלכות שמיטה [10] הלכה - הרב קשתיאל ה בתמוז תשפ"א 44:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16422 דילול פירות וייצוא | הלכות שמיטה [09] הלכה - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשפ"א 44:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16418 האם יש קדושה עצמית בפירות שביעית | הלכות שמיטה [08] הלכה - הרב קשתיאל כ"א בסיוון תשפ"א 43:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16403 קדושת פירות שביעית | הלכות שמיטה [07] הלכה - הרב קשתיאל י"ד בסיוון תשפ"א 41:45
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16402 הפקרת השדה | הלכות שמיטה [06] הלכה - הרב קשתיאל ז בסיוון תשפ"א 43:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16401 מהו שדה | הלכות שמיטה [05] הלכה - הרב קשתיאל כ"ט באייר תשפ"א 36:45
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16400 שתילת עצים ושיחים סמוך לשמיטה | הלכות שמיטה [04] הלכה - הרב קשתיאל כ"ב באייר תשפ"א 39:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16399 מלאכה שאינה צריכה לגופה בשמיטה | הלכות שמיטה [03] (וידאו מתחיל ב7 דקות איחור) הלכה - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשפ"א 41:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16398 השקיית הגינה בשנת השמיטה | הלכות שמיטה [02] הלכה - הרב קשתיאל ט באייר תשפ"א 26:35
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16397 האם מותר להשכיר קרקע בשמיטה | הלכות שמיטה [01] (חצי שני חסר) הלכה - הרב קשתיאל א באייר תשפ"א 23:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 12663 אירועים וסעודות בערב שבת | הלכות שבת הלכה - הרב קשתיאל י"ד באייר תשע"ז 42:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12412 חובת קריאת זכור, והמלחמה בעמלק - קבלת עול מלכות שמים כעם ללא מניעים אחרים | כללי - הלכה הלכה - הרב קשתיאל ג באדר תשע"ז 38:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 12362 דיני העולה לתורה והקבלתו למתן תורה | הלכה - כללי הלכה - הרב קשתיאל כ"ו בשבט תשע"ז 36:35
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11935 מדיני הבדלה | הלכות שבת [7] הלכה - הרב קשתיאל ז בכסלו תשע"ז 39:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11840 הלכות סעודה שלישית | הלכות שבת [6] הלכה - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשע"ז 25:15
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11807 בציעת הלחם - האם לחם משנה יכול להיות עוגה? | הלכות שבת [5] הלכה - הרב קשתיאל ט"ו בחשוון תשע"ז 21:45
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11701 קידוש במקום סעודה | הלכות קידוש [4] הלכה - הרב קשתיאל א בחשוון תשע"ז 42:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11607 האם ראש השנה הוא יום טוב ? | ראש השנה - הלכה הלכה - הרב קשתיאל כ"ה באלול תשע"ו 31:45
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11586 הלכות קידוש [3] הלכה - הרב קשתיאל י"ח באלול תשע"ו 9:50
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11517 שיעור שתיית היין וחשיבותו | הלכות קידוש [2] הלכה - הרב קשתיאל י"א באלול תשע"ו 20:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11521 הלכות קידוש [1] הלכה - הרב קשתיאל ד באלול תשע"ו 25:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11392 דיני קטן בשבת - האם מותר להגיד לו לכבות את האור | הלכות שבת [38] הלכה - הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשע"ו 48:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11315 מלאכת הדלקה - חשמל בשבת | הלכות שבת [37] הלכה - הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשע"ו 36:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11263 מלאכת כותב ומוחק | הלכות שבת [36] הלכה - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ו 41:45
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11206 דיני מחתך ומלאכת כותב ומוחק | הלכות שבת [35] הלכה - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשע"ו 53:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11151 הלכות עיבוד עורות - נפקא מינות לימינו | הלכות שבת [34] מלאכות ממחק וממרק הלכה - הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תשע"ו 47:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11064 נטילת נשמה | הלכות שבת [33] מלאכת צד חלק ב' הלכה - הרב קשתיאל א בסיוון תשע"ו 23:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11026 צידת חרקים וחיות מחמד | הלכות שבת [32] מלאכת צד הלכה - הרב קשתיאל כ"ג באייר תשע"ו 41:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10988 כלי נגינה, ריקודים ורחיצה בנהר בשבת | הלכות שבת [31] מלאכת בונה חלק ד' - הסתעפויות דינים הלכה - הרב קשתיאל ט"ז באייר תשע"ו 38:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10945 בניית אוהל בשבת | הלכות שבת [30] מלאכת בונה חלק ג' הלכה - הרב קשתיאל ט באייר תשע"ו 35:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10918 מלאכת בונה - הברגות ומשחקי ילדים | הלכות שבת [29] הלכה - הרב קשתיאל ב באייר תשע"ו 43:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10805 מלאכות קושר ובונה | הלכות שבת [28] הלכה - הרב קשתיאל י"ט באדר ב תשע"ו 40:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10707 מלאכות קורע ותופר | הלכות שבת [27] הלכה - הרב קשתיאל ה באדר ב תשע"ו 53:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10667 איפור וצביעה בשבת | הלכות שבת [26] מלאכת צובע הלכה - הרב קשתיאל כ"ח באדר א תשע"ו 39:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10591 מדיני כביסה בשבת | הלכות שבת [25] מלאכת מלבן הלכה - הרב קשתיאל כ"א באדר א תשע"ו 42:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10547 דיני מחזי כבישול | הלכות שבת [23] מלאכת בישול חלק ז' הלכה - הרב קשתיאל י"ד באדר א תשע"ו 21:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10548 מלאכת גוזז | הלכות שבת [24] הלכה - הרב קשתיאל י"ד באדר א תשע"ו 18:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10496 דיני הטמנה בשבת | הלכות שבת [22] מלאכת בישול חלק ו' הלכה - הרב קשתיאל ז באדר א תשע"ו 29:05
הרב אליעזר קשתיאל 15 10473 דיני מגיס [מערבב] ודינ השהיה | הלכות שבת [21] מלאכת בישול חלק ה' הלכה - הרב קשתיאל ל בשבט תשע"ו 42:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10474 דיני מגיס [מערבב] ודיני השהיה | הלכות שבת [21] מלאכת בישול חלק ה' הלכה - הרב קשתיאל ל בשבט תשע"ו 42:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10407 רחיצה ויבוש בגדים בשבת | הלכות שבת [20] הלכה - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשע"ו 43:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10338 בישול בכלי ראשון ושני וקלי בישול | הלכות שבת [19] הלכות בישול חלק ג' הלכה - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תשע"ו 41:50
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10278 מלאכת אופה - הלכות בישול | הלכות שבת [18] הלכה - הרב קשתיאל ח בשבט תשע"ו 46:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10219 מלאכת אופה (ענייני בישול) | הלכות שבת [17] הלכה - הרב קשתיאל ב בשבט תשע"ו 19:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10218 מלאכת לש | הלכות שבת [16] הלכה - הרב קשתיאל ב בשבט תשע"ו 30:20
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
פורים