כנפי רוח [88ב] עמ' רפג'

הרב רביד ניסים

ב באדר תשע"ז

כנפי רוח [88ב] עמ' רפג'

הרב רביד ניסים

ב באדר תשע"ז
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: בנין כוחות הנפש - הרב רביד
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב רביד ניסים 47 14195 האושר הטמון לאחר החושך | כנפי רוח [127] עמ' שעג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ה באב תשע"ח 27:20
אמונה הרב רביד ניסים 47 14185 כנפי רוח [126] בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ז בתמוז תשע"ח 30:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14152 טהרת הנפש מאפשרת לאדם להביט קדימה, אל האופק של היחיד והאומה | כנפי רוח [125] בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ בתמוז תשע"ח 34:45
אמונה הרב רביד ניסים 47 14174 ''חייב אדם להיות שמח בכל העובר עליו...'' | כנפי רוח [124] עמ' שסט' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ג בתמוז תשע"ח 36:30
אמונה הרב רביד ניסים 47 14110 איך לטעום את החיים? | כנפי רוח [123] עמ' שסט' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ו בתמוז תשע"ח 48:10
אמונה הרב רביד ניסים 47 14091 שמחת הביטחון | כנפי רוח [122] עמ' שסח' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ט בסיוון תשע"ח 44:15
אמונה הרב רביד ניסים 47 14058 פחד וביטחון | כנפי רוח [121] עמ' שסו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ב בסיוון תשע"ח 37:40
אמונה הרב רביד ניסים 47 14031 "קרוב ה' לנשברי לב" | כנפי רוח [120] עמ' שסו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט"ו בסיוון תשע"ח 40:40
אמונה הרב רביד ניסים 47 13987 צהלת הנפש מאמונה בטוב האלוקי שהעולם מלא ממנו | כנפי רוח [119] עמ' שסה' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ח בסיוון תשע"ח 42:50
אמונה הרב רביד ניסים 47 13963 כנפי רוח [118] בנין כוחות הנפש - הרב רביד א בסיוון תשע"ח 47:35
אמונה הרב רביד ניסים 47 13908 אור וצל ב'שאיפה לחופש הדעות' | כנפי רוח [117] עמ' שמה' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ג באייר תשע"ח 44:30
אמונה הרב רביד ניסים 47 13887 סוגי נפשות שונות - השקדנים והטיילנים | כנפי רוח [116] עמ' שנג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט"ז באייר תשע"ח 37:35
אמונה הרב רביד ניסים 47 13854 התורה מצמיחה את כוחות נפש האדם | כנפי רוח [82] עמ' שנב' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט באייר תשע"ח 37:30
אמונה הרב רביד ניסים 47 13844 רעיונות של קדושה ותשובה הבאים מתוך עצבות | כנפי רוח [114] עמ' שנא' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ב באייר תשע"ח 35:35
אמונה הרב רביד ניסים 47 13718 הפחד הנפרז מאבד את הטוב שבאדם | כנפי רוח [113] עמ' שמד' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ב באדר תשע"ח 42:05
אמונה הרב רביד ניסים 47 13679 פרפקציוניזם רוחני | כנפי רוח [112] עמ' שמב' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ה באדר תשע"ח 32:25
אמונה הרב רביד ניסים 47 13629 על נפילות רוחניות והתמודדות איתן | כנפי רוח [111] עמ' שנב' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ד בשבט תשע"ח 44:45
אמונה הרב רביד ניסים 47 13609 היראה מקדמת אותנו בבירור האמונה ואהבת החיים | כנפי רוח [110] עמ' שכה' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ז בשבט תשע"ח 41:50
אמונה הרב רביד ניסים 47 13542 היראה מול עצמי | כנפי רוח [108] פס' לו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ב בטבת תשע"ח 19:40
אמונה הרב רביד ניסים 47 13543 שלושה שלבים של היראה | כנפי רוח [76] עמ' שכ' פס' ל' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ב בטבת תשע"ח 18:15
אמונה הרב רביד ניסים 47 13527 מטרת היראת שמים - עמידה מול המקום | כנפי רוח [107] עמ' שיט' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט"ו בטבת תשע"ח 34:10
אמונה הרב רביד ניסים 47 13500 חשיפת הדבקות כמקור לאהבה | כנפי רוח [106] עמ' שיז' פס' לד' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ח בטבת תשע"ח 8:35
אמונה הרב רביד ניסים 47 13499 מקום אור השבת ואי היראה ממנו | כנפי רוח [105] עמ' שיז' פס' לג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ח בטבת תשע"ח 22:00
אמונה הרב רביד ניסים 47 13470 מקומה המאוזן של יראת העונש | כנפי רוח [104] עמ' שיב' פס' כז' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ד בכסלו תשע"ח 35:30
אמונה הרב רביד ניסים 47 13431 היראה היתרה - מה הטוב שהפחד טומן בחובו | כנפי רוח [103] עמ' שמ' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ז בכסלו תשע"ח 40:00
אמונה הרב רביד ניסים 47 13405 איך הכפירה מגברת את הרוחניות | כנפי רוח [102] עמ' שלג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י בכסלו תשע"ח 33:50
אמונה הרב רביד ניסים 47 13365 יראה יתרה פוגמת את האמונה | כנפי רוח [101] עמ' שי' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ג בכסלו תשע"ח 32:05
אמונה הרב רביד ניסים 47 13343 היראה והאמונה ההמוניים | כנפי רוח [100] עמ' שלב' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ז בחשוון תשע"ח 29:20
אמונה הרב רביד ניסים 47 13293 רכות הלב - מצמיחה או הורסת | כנפי רוח [99] עמ' שז' פס' יח' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ח בחשוון תשע"ח 38:05
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 13271 הופעת היראה השלמה המגיעה מתוך הניגוד | כנפי רוח [98] בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"א בחשוון תשע"ח 50:15
אמונה הרב רביד ניסים 47 13242 האדם צריך לדעת את הערך העצמי שלו | כנפי רוח [97] בנין כוחות הנפש - הרב רביד ד בחשוון תשע"ח 37:45
אמונה הרב רביד ניסים 47 12955 קרבת השם - האמונה הטבעית | כנפי רוח [96] עמ' רצט' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ז בתמוז תשע"ז 49:35
אמונה הרב רביד ניסים 47 12904 כנפי רוח [95] בנין כוחות הנפש - הרב רביד ג בתמוז תשע"ז 35:00
אמונה הרב רביד ניסים 47 12836 יחד עם הרצון יכולה להיות תחושת פספוס מהחלום | כנפי רוח [94] עמ' רצג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ט בסיוון תשע"ז 34:30
אמונה הרב רביד ניסים 47 12791 מקום האדם אל מול גודל האמיתות בתכליתן | כנפי רוח [93] עמ' רצב' פס' קח' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ב בסיוון תשע"ז 38:45
אמונה הרב רביד ניסים 47 12682 שקיקה בהדרגה למידות גדולות, בניית הבסיס היסודי בשביל להתגדל | כנפי רוח [92] עמ' רצא' פס' קז' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ באייר תשע"ז 39:40
אמונה הרב רביד ניסים 47 12645 להעלות את השאיפות וליישמם בנחת ובהפוגה | כנפי רוח [91] רצ' פס' קו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ג באייר תשע"ז 37:55
אמונה הרב רביד ניסים 47 12583 חכמת ההדרגה | כנפי רוח [90] רצ' פס' קה' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ט בניסן תשע"ז 38:20
אמונה הרב רביד ניסים 47 12481 שתי סוגי נפשות - שני סוגים של התמודדות עם חסרונות | כנפי רוח [89] עמ' רפד' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י באדר תשע"ז 50:50
אמונה הרב רביד ניסים 47 12823 כנפי רוח [88ג] בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט באדר תשע"ז 35:35
אמונה הרב רביד ניסים 47 12790 כנפי רוח [88ב] עמ' רפג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ב באדר תשע"ז 40:00
אמונה הרב רביד ניסים 47 12378 העצבות מהפחד ליפול שוב ושכחת הטוב העתיד להיחשף | כנפי רוח [88] בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ה בשבט תשע"ז 9:40
אמונה הרב רביד ניסים 47 12377 כשמתגלה הפער בין הרצון הטוב ליישומו | כנפי רוח [87] עמ' רפב' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ה בשבט תשע"ז 21:10
אמונה הרב רביד ניסים 47 12312 קדרות הנפש הנוצרת מאור הנשמה שלא מצליח לצאת אל הפועל | כנפי רוח [86] עמ' רפא' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ח בשבט תשע"ז 41:30
אמונה הרב רביד ניסים 47 12299 כשהאדם מצטער על שאין שאיפותיו הטובות שבו מתממשות, זו התחלת פיתוחן | כנפי רוח [85] עמ' רפ' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ב בשבט תשע"ז 33:10
אמונה הרב רביד ניסים 47 12298 עצבות אינה מידה, אלא איתות ומצוקה של הנפש | כנפי רוח [84] עמ' רעט' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ד בשבט תשע"ז 43:45
אמונה הרב רביד ניסים 47 12188 אימון בעבודת השם דרך יסוד התשובה, דיוק המזון הרוחני! | כנפי רוח [83] עמ' רעט' פסקה פח' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ו בטבת תשע"ז 40:05
אמונה הרב רביד ניסים 47 12121 ההתבודדות הפנימית מחזירה לאדם את אור נשמתו | כנפי רוח [82] עמ' רעא' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ב בטבת תשע"ז 38:15
אמונה הרב רביד ניסים 47 12120 לפעמים דווקא המנוחה הגופנית היא המענה לחולשה הרוחנית | כנפי רוח [81] עמ' רסח' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ה בטבת תשע"ז 35:20
אמונה הרב רביד ניסים 47 12119 יש בחולשה ובעייפות כח מעודד לשאר המידות הרעות | כנפי רוח [80] עמ' רסו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ בכסלו תשע"ז 44:00
אמונה הרב רביד ניסים 47 12118 חיי הגוף הם חלק משמעותי מעבדות ה' - לפרט ולכלל | כנפי רוח [79] עמ' רסג' אות סז' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ג בכסלו תשע"ז 11:35
אמונה הרב רביד ניסים 47 11920 אמונת הקב"ה באדם מחייה אותו | כנפי רוח [78] עמ' רסא' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ו בכסלו תשע"ז 43:20
אמונה הרב רביד ניסים 47 11887 הפגישה עם השאיפות הרוחניות והריחוק מהן | כנפי רוח [77] עמ' רסא' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ח בחשוון תשע"ז 38:35
אמונה הרב רביד ניסים 47 11855 שורש הפחד - טישטוש מקומו האישי | כנפי רוח [76] עמ' רנו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"א בחשוון תשע"ז 47:25
אמונה הרב רביד ניסים 47 11787 שורש העצבות - כשהאדם מצפה שאושרו יבוא מחוץ לנפשו | כנפי רוח [75] עמ' רנב' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ד בחשוון תשע"ז 51:50
אמונה הרב רביד ניסים 47 11548 פעולת התשובה המנמיכה ופעולת התשובה המעצימה | כנפי רוח [74] עמ' רמט' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ז באלול תשע"ו 39:55
אמונה הרב רביד ניסים 47 11564 הרצון - מקור חיי האדם | כנפי רוח [73] עמ' רמז' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י באלול תשע"ו 32:15
אמונה הרב רביד ניסים 47 11461 כשכח הרצון חלש, האדם לא מצליח להוציא את הטוב החבוי בנפשו | כנפי רוח [72] פס' מ' עמ' רמו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ג באלול תשע"ו 32:05
אמונה הרב רביד ניסים 47 11436 צריך ללמוד להעריך את כח הרצון שבאדם | כנפי רוח [71] עמ' רמו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ה באב תשע"ו 15:20
אמונה הרב רביד ניסים 47 11407 עומס הטרדות בחיי האדם, מטשטש את אור הנפש | כנפי רוח [70] עמ' רמה' פס' לו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ז בתמוז תשע"ו 51:50
אמונה הרב רביד ניסים 47 11362 כשנפש האדם לא מקבלת את מזונה הראוי לה, מסתפק האדם במגבלות הטבע | כנפי רוח [69] עמ' רמד' פס' לה' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ בתמוז תשע"ו 47:20
אמונה הרב רביד ניסים 47 11293 יסוד דעת אלוקים - בניית חיים שלמים ומלאים גם בעולם הזה | כנפי רוח [68] עמ' רמג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ו בתמוז תשע"ו 40:55
אמונה הרב רביד ניסים 47 11277 תורת חיים המרחיקה אותנו מהטומאה | כנפי רוח [67] עמ' רמב' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ט בסיוון תשע"ו 43:15
אמונה הרב רביד ניסים 47 11269 השכל - מלך כוחות הנפש | כנפי רוח [66] עמ' רמא סימן כט' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ב בסיוון תשע"ו 42:25
אמונה הרב רביד ניסים 47 11175 אמונה טהורה מלאת רגש פנימי ואמונה שכלית | כנפי רוח [65] עמ' רמ' פס' כח' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"א בסיוון תשע"ו 48:10
אמונה הרב רביד ניסים 47 11174 עצלות הדעת שבאדם מצמיחה בו תפיסה שכל דבר גשמי הוא שלילי, למרות שהוא טוב וישר | כנפי רוח [64] עמ' רלב' פס' ט' בנין כוחות הנפש - הרב רביד א בסיוון תשע"ו 49:30
אמונה הרב רביד ניסים 47 11070 החוצפה שבתקופתינו - מביאה את הקדושה שבאדם הגדול | כנפי רוח [60] עמ' רכה' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט"ו באייר תשע"ו 41:45
אמונה הרב רביד ניסים 47 10959 אנשי קדושת הדומיה | כנפי רוח [59] עמ' רכה' פס' א' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט באייר תשע"ו 41:20
אמונה הרב רביד ניסים 47 10803 כששב מאהבה - צריך לסלוח לעצמו ובכך ישלח סליחה ורפואה לסביבתו | כנפי רוח [57] עמ' רז' פס' מב' - מד' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ט באדר ב תשע"ו 44:00
אמונה הרב רביד ניסים 47 10780 יש תשובה שלא מכוונת לחטא מסוים אלא לחסימה נפשית כללית שיש לאדם | כנפי רוח [56] עמ' רג' פס' מ' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ג באדר ב תשע"ו 48:15
אמונה הרב רביד ניסים 47 10741 יסורי התשובה - מקורם בעקירת הנטיות המקלקלות את הנפש | כנפי רוח [55] עמ' ר' פס' לג' - לד' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ז באדר ב תשע"ו 46:10
אמונה הרב רביד ניסים 47 10666 השלווה והאחריות שבתשובה | כנפי רוח [54] עמ' קצז' פס' כט' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ח באדר א תשע"ו 43:00
אמונה הרב רביד ניסים 47 10601 צער התשובה ואושר ההצלחה | כנפי רוח [53] עמ' קצה' פס' כו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"א באדר א תשע"ו 36:55
אמונה הרב רביד ניסים 47 10557 המבט הפנימי על נשמות טבועות ואבודות | כנפי רוח [52] עמ' קצא' פס' כב' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ד באדר א תשע"ו 42:45
אמונה הרב רביד ניסים 47 10432 כשמבקשים לחזור בתשובה - גם אם יש עיכובים, אין שום מניעה | כנפי רוח [50] עמ' קפה' פס' טו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ג בשבט תשע"ו 51:35
אמונה הרב רביד ניסים 47 10348 דווקא כשמבקשים להתרפא מודגשים פגמי הנפש וחסרונתיה | כנפי רוח [49] עמ' קפב' - קפג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט"ו בשבט תשע"ו 42:30
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9922 הכעס - סיבתו ותיקונו | בנין כוחות הנפש [41] עמ' קלו' אות צא' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ה בכסלו תשע"ו 55:45
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9891 כשאין מכירים בצער הנשמה מתגברים ייסוריה | בנין כוחות הנפש [40] עמ' קלב' אות פג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ה בחשוון תשע"ו 1:00:35
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9786 שורש העצבות בחיי האדם | בנין כוחות הנפש [39] עמ' קלא' אות פב' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"א בחשוון תשע"ו 44:05
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9742 אושר האדם - בשימת הלב אל הנשמה | בנין כוחות הנפש [38] עמ' קכו' אות עב' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ד בחשוון תשע"ו 51:00
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים