הרצון כמנוע המציאות | אורות התשובה [75] פרק ט' פס' א'

הרב אוהד תירוש

ט"ו בכסלו תשע"ז

הרצון כמנוע המציאות | אורות התשובה [75] פרק ט' פס' א'

הרב אוהד תירוש

ט"ו בכסלו תשע"ז
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15656 התשובה ממלאת את האדם מוטיבציית חיים | אורות התשובה [14] פרק יג סע' יב' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ט בשבט תש"פ 50:40
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 14181 ''מקדש מלך עיר מלוכה'' | אורות התשובה [133] פרק יב' פס' יב' ועולת ראיה ב' עמ' פו' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ג באב תשע"ח 40:40
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 14167 אורות התשובה [132] פרק יב' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ה בתמוז תשע"ח 38:30
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 14142 תורה ומצוות - האגד הרוחני של עם ישראל | אורות התשובה [131] פרק יב' פס' יא' - יב' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ט בתמוז תשע"ח 50:20
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 14129 התשובה כחידוש החיים - הסדרת ערכי החיים | אורות התשובה [130] פרק יב' פס' י' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"א בתמוז תשע"ח 45:35
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 14111 מידת הבינה - העלאת הרע לשורשו - לטוב | אורות התשובה [129] על פי תומר דבורה פרק ד' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ד בתמוז תשע"ח 44:30
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 14053 כשהחיים נמשכים | אורות התשובה [128] פרק יב' פס' י' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ בסיוון תשע"ח 40:35
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 14017 הופעת החטא בפרט ובכלל | אורות התשובה [127] פרק יב' פס' ט' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ג בסיוון תשע"ח 44:00
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13930 אורות התשובה [126] פרק יב' פס' ח1' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"א באייר תשע"ח 45:35
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13878 התאמת האדם למוסר | אורות התשובה [125] פרק יב' פס' ח' - ח1' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ד באייר תשע"ח 31:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13857 תשובה מתוך הכרת מגמת הטוב והיושר במציאות | אורות התשובה [124] פרק יב' פס' יח' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ז באייר תשע"ח 40:35
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13829 התשובה מחברת את המעשה לשורשו | אורות התשובה [123] פרק יב' פס' ו' - ז' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ל בניסן תשע"ח 43:05
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13749 הפירוד והאחדות - מקום הרע והטוב | אורות התשובה [122] פרק יב' פס' ה' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ד באדר תשע"ח 40:25
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13729 השנאה כאבסורד | אורות התשובה [121] פרק יב' פס' ד' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ז באדר תשע"ח 26:30
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13696 נחיצות התשובה להאיר את אופק החיים בפרט ובכלל | אורות התשובה [120] פרק יב' פס' ג' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י באדר תשע"ח 41:20
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13675 התגברות החיים בגבולות הנכונים ונחיצות התשובה | אורות התשובה [119] פרק יב' פס' ב' - ג' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ג באדר תשע"ח 40:10
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13667 התשובה והקשר עם המציאות | אורות התשובה [118] פרק יב' פס' א' - ב' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ו בשבט תשע"ח 21:05
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13649 לחיות את ולא להאמים ב... | אורות התשובה [117] פרק יב' פס' א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ט בשבט תשע"ח 25:00
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13626 קידום הטוב על ידי עשיית טוב! פרט וכלל | אורות התשובה [116] פרק יא' פס' ו' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ב בשבט תשע"ח 45:40
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13600 מהלך קפיצת התשובה מרשע לצדיק | אורות התשובה [115] פרק יא' פס' ו' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ה בשבט תשע"ח 34:35
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13573 יסוד המעשה - התמצית הרוחנית שבו | אורות התשובה [114] פרק יא' פס' ה' - ו' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ז בטבת תשע"ח 46:00
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13537 התשובה - תבנית המציאות | אורות התשובה [113] פרק יא' פס' ד' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ בטבת תשע"ח 37:05
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13517 התגלות ה' בצמצום השליטה לטובת קרבה והתרחבות | אורות התשובה [112] פרק יא' סע' ד' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ג בטבת תשע"ח 46:30
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13487 הניצחון על המוות | אורות התשובה [111] פרק יא' סע' ג' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ו בטבת תשע"ח 1:00:20
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13430 הרדיפה אחרי הדברים שנותנים חיות כביטוי לפחד מהמות | אורות התשובה [110] אורות הקודש ב' עמ' שפא' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ט"ו בכסלו תשע"ח 43:45
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13360 כשערך החיים גבוה הפחד מהמוות קטן | אורות התשובה [109] פרק יא' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד א בכסלו תשע"ח 40:30
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13319 התשובה כנצחון המוות בעולם | אורות התשובה [108] פרק יא' פס' ג' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"א בחשוון תשע"ח 42:45
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13337 הפחד מהמוות | אורות התשובה [107] פרק יא' פס ג' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ט"ו בחשוון תשע"ח 26:00
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13336 התשובה המתקשרת לרוח הקודש | אורות התשובה [106] פרק יא' פס ב' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ט"ו בחשוון תשע"ח 18:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13186 שלוש קומות בהבנת הטוב והרע | אורות התשובה [105] פרק יא' פס א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ב בחשוון תשע"ח 27:10
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13184 הבינה והחכמה בתשובה | אורות התשובה [104] פרק יא' פס א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ד בתשרי תשע"ח 42:55
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13185 ההבנה, החכמה והופעת אור הכתר הכללי כמדרגות לתשובה | אורות התשובה [103] פרק יא' פס א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ו באלול תשע"ז 47:25
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13143 הפלת המסך על ידי התשובה | אורות התשובה [102] פרק י' פס י'- יא' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ט באלול תשע"ז 47:10
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13089 החרטה מיצרת תכונות חיים חדשות | אורות התשובה [101] פרק י' פס ט' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ב באלול תשע"ז 38:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13059 גישה אל עולם הקבלה רק מתוך תשובה גמורה | אורות התשובה [100] פרק י' פס ט' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ב באלול תשע"ז 25:10
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12979 זיכוך הדעת והרצון בכדי להגיע לסתרי תורה | אורות התשובה [98] פרק י' פס' ח' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ז בתמוז תשע"ז 41:25
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12947 הרצון, השכל ומה שבניהם | אורות התשובה [97] פרק י' פס' ח' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ט בתמוז תשע"ז 14:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12946 התגלות החטאים כשעולים לרזולוציות גבוהות | אורות התשובה [96] פרק י' פס' ז' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ט בתמוז תשע"ז 30:05
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12938 ההתקדמות בעולם התשובה מגלה את החסרונות | אורות התשובה [95] פרק י' פס' ו' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ב בתמוז תשע"ז 40:35
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12909 העברות מטמטמות את הלב | אורות התשובה [94] פרק י' פס' ו' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ה בתמוז תשע"ז 33:40
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12877 אורות התשובה [93] פרק י' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ח בסיוון תשע"ז 37:55
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12839 העבירות אוטמות לנו את הדעת מלתפוס את הפרטים של החיים | אורות התשובה [92] פרק י' פס' ה' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"א בסיוון תשע"ז 40:20
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12795 הקודש הוא באמת מה שמוביל את החיים! | אורות התשובה [91] פרק י' פס' ד' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ד בסיוון תשע"ז 49:10
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12754 הבינה והדעת כמקור החיות לתשובה | אורות התשובה [90] פרק י' פס' ג' - ד' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ז בסיוון תשע"ז 37:05
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12696 אורות התשובה [88] פרק י' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ב באייר תשע"ז 37:40
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12631 איך אתה יודע שחזרת בתשובה ? | אורות התשובה [87] פרק י' פס' ב' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ח באייר תשע"ז 44:40
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12595 תשובה שלמה המגיעה מעומק של תורה | אורות התשובה [86] פרק י' פס' א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד א באייר תשע"ז 45:30
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12567 פעולות הרע יחד עם הטוב בתהליך התשובה | אורות התשובה [85] פרק ט' פס' י' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ה באדר תשע"ז 41:05
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12527 כדי לדעת מה זה טוב, צריך לרצות בו | אורות התשובה [84] פרק ט' פס' ט' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ז באדר תשע"ז 46:10
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12428 הדעה הרצון והתשובה, ותשובה נמוכה ותשובה עליונה | אורות התשובה [83] פרק ט' פס' ו' - ז' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ד באדר תשע"ז 39:20
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12381 החיבור בין השכל לרצון | אורות התשובה [82] פרק ט' פס' ו' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ז בשבט תשע"ז 36:00
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12330 זדונות נהפכות לשגגות | אורות התשובה [81] פרק ט' פס' ה' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ בשבט תשע"ז 39:40
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12289 השבירה שבתהליך התשובה | אורות התשובה [80] פרק ט' פס' ד' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ג בשבט תשע"ז 43:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12216 כח הרצון הנולד מהצרות | אורות התשובה [79] פרק ט' פס' ג' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ח בטבת תשע"ז 37:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12113 הסתכלות על הפגמים בעין אחרת ורחבה | אורות התשובה [78] פרק ט' פס' ב' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ד בטבת תשע"ז 45:25
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12086 הרצון יוצר עין טובה | אורות התשובה [77] פרק ט' פס' ב' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ו בטבת תשע"ז 41:30
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12029 הרצון העמוק של החיים - רצון המחובר לה' | אורות התשובה [76] פרק ט' פס' א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ב בכסלו תשע"ז 41:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11992 הרצון כמנוע המציאות | אורות התשובה [75] פרק ט' פס' א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ט"ו בכסלו תשע"ז 43:25
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11948 מקור הרצון הטוב | אורות התשובה [74] פרק ט' פס' א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ח בכסלו תשע"ז 48:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11849 הטוב הוא שורש הרצון הפנימי | אורות התשובה [73] פרק ט' פס' א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ג בחשוון תשע"ז 43:05
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11795 ערך הרצון המתגלה בתשובה | אורות התשובה [72] פרק ט' פס' א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ט"ז בחשוון תשע"ז 30:25
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11759 ההרגשה של תחילת תהליך התשובה | אורות התשובה [71] פרק ח' פס' טז' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ט בחשוון תשע"ז 41:00
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11643 הרצון הוא המחולל את הכל | אורות התשובה [70] פרק ח' פס' יד' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ד בתשרי תשע"ז 40:40
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11621 אורות התשובה [69] פרק ח' פס' יג' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ז באלול תשע"ו 42:35
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11572 שימוש ברכיבי העצבות לצירוף הנשמה ולא קידוש העצבות | אורות התשובה [68] פרק ח' פס' יב' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ט באלול תשע"ו 38:00
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11529 היגון לעומת העצבות | אורות התשובה [67] פרק ח' פס' י' - יא' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ב באלול תשע"ו 41:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11481 כאב הייסורין ורפואת התשובה | אורות התשובה [66] פרק ח' פס' ט' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ה באלול תשע"ו 42:05
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11445 אורות התשובה [65] פרק ח' פס' ח' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ז באב תשע"ו 42:05
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11400 ייסורי המוסר מתגברים כשהאדם חי את חייו בצורה הרמונית | אורות התשובה [64] פרק ח' פס' ז' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ט בתמוז תשע"ו 40:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11378 המבט המאחד והמבזר | אורות התשובה [63] פרק ח' פס' ז' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ב בתמוז תשע"ו 45:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11333 פעולת האנחה והמרמור המבריאות | אורות התשובה [62] פרק ח' פס' ו' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ט"ו בתמוז תשע"ו 42:30
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11294 הצער של הצימאון | אורות התשובה [61] פרק ח' פס' ה' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ח בתמוז תשע"ו 42:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11210 איך משיגים עין טובה? | אורות התשובה [60] פרק ח' פס' ג' - ד' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ד בסיוון תשע"ו 45:10
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11167 לעוף משמחה - בריחה מהחיים או שמחה בעצם החיים | אורות התשובה [59] ע''פ עין אי''ה ברכות ב' פרק ט' פס' ריז' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ז בסיוון תשע"ו 39:05
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11116 בין שמחה להוללות | אורות התשובה [58] פרק ח' פס' ג' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ח בסיוון תשע"ו 36:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11062 טוב עין הוא יבורך | אורות התשובה [57] פרק ח' פס' ג' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ג בסיוון תשע"ו 38:05
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11069 התשובה משיבה לאדם את החיבור להוייה | אורות התשובה [56] פרק ח' פס' ג' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ה באייר תשע"ו 41:00
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11014 החטא הוא הגורם לחוסר איזון נפשי באדם | אורות התשובה [55] פרק ח' פס' ג' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ח באייר תשע"ו 38:30
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 10969 הייסורים הממרקים וקבלת באהבה | אורות התשובה [54] פרק ח' פס' ב' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"א באייר תשע"ו 43:45
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 10852 כאבי התשובה - כניתוח ללא הרדמה | אורות התשובה [53] פרק ח' פס' א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ח באדר ב תשע"ו 41:25
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים