פרשת תרומה- המשכן ויריעותיו - מלבושי הנפש

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ט בשבט תשע"ב

פרשת תרומה- המשכן ויריעותיו - מלבושי הנפש

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ט בשבט תשע"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 19080 הכל עומד על הכסף על הציבור (לקראת פורים) | פרשת פקודי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ד באדר ב תשפ"ד 32:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 19047 את החולמות ואת בית המקדש הנשים הן אלו שבונות | פרשת ויקהל פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ז באדר א תשפ"ד 40:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 19020 כבוד האדם המתגלה באמצעות העבודה | פרשת תצווה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ג באדר א תשפ"ד 40:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16969 פסיביות ואקטיביות - שני ערוצים בעבודת ה' | פרשת פקודי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ל באדר א תשפ"ב 50:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16962 אש פיתוח המציאות, למול אש פיתוח האישיות והחיים עצמם | פרשת ויקהל פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ג באדר א תשפ"ב 43:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16958 חטא העגל - טעות בהבנת ייחודיותו של עמ"י פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ז באדר א תשפ"ב 50:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16944 חשיבות הדיוק בעבודת ה' | פרשת תצוה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט באדר א תשפ"ב 48:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16929 עבודת ה' - שהקב"ה יקח את ליבנו | פרשת תרומה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ב באדר א תשפ"ב 56:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16914 עקרונות התשובה והאחווה העומדים בבסיס דיני התורה | פרשת משפטים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תשפ"ב 47:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16881 אחדות הדת והמוסר | פרשת יתרו פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשפ"ב 41:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16859 שירת המלחמה | פרשת בשלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א בשבט תשפ"ב 29:47
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16846 יציאת מצרים - יציאה מעבדות לחרות | פרשת בא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ד בשבט תשפ"ב 49:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16805 המלחמה עם החרטומים | פרשת וארא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תשפ"ב 58:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16782 איך יוצאים משיעבוד בהווה? על ידי שיעבוד לעתיד | פרשת שמות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשפ"ב 45:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15735 התיקון שיוצרת הקורונה | פרשת כי תשא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ז באדר תש"פ 16:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14763 הקשר בין ההנהגה למנורה, אהרון מנהיג אחראי על הנר | פרשת תצוה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט באדר א תשע"ט 33:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14702 התורה כברית בין ישראל לקב''ה | פרשת משפטים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תשע"ט 31:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12539 המשכן - בית האהבה בין ישראל לקב''ה | פרשת ויקהל - פקודי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה באדר תשע"ז 48:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12192 המכות - תודעת האחדות לעומת תודעת החלקיות | פרשת וארא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"ז 39:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10669 מה באמת קרה בשמונת ימי המילואים? | פרשת פקודי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ל באדר א תשע"ו 35:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10553 חטא העגל - עבודת ה' באופן חד מימדי | פרשת כי תשא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ז באדר א תשע"ו 42:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10499 האם יש שמות קדושים? | פרשת תצוה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט באדר א תשע"ו 32:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10447 ארון הקודש - המשך מתן תורה | פרשת תרומה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ב באדר א תשע"ו 33:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10225 מיהו הפרשן האולטימטיבי לאירועי הסביבה? | פרשת בא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ד בשבט תשע"ו 35:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10171 יום הולדת לפסוק ''וידבר ה' אל משה לאמר'' - לדמותו של משה | פרשת וארא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ו בטבת תשע"ו 38:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6480 בגדי הכונה, בגדי הבד- ייחודיות הפרט בעבודת ה' | פרשת תצוה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א באדר תשע"ג 40:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6460 השלחן והמנורה - כביטוי לשתי בחינות בעבודת ה' | פרשת תרומה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ג באדר תשע"ג [32:21]
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6436 מהות ודרך ההליכה אחר הרוב | פרשת משפטים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ו בשבט תשע"ג 35:13
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6410 ''מן השמים היא''- התורה היא המעצבת את ערכי המציאות | פרשת יתרו פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ט בשבט תשע"ג 32:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6394 בירור גאוות ה' מתוך שירת הים | פרשת בשלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ב בשבט תשע"ג 37:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6378 עבודת ההשתייכות לכלל ישראל | פרשת בא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ה בשבט תשע"ג 40:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6361 הבנת שליחותו של עם ישראל היוצאת מעשרת המכות | פרשת וארא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"ג 41:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6343 סוגיית המלך והמלכות בישראל- רצון למלכות שמים | פרשת שמות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ בטבת תשע"ג 41:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5677 פרשת ויקהל פקודי- שמן משחת קודש, ברכת הקודש פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ באדר תשע"ב 36:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5637 פרשת תרומה- המשכן ויריעותיו - מלבושי הנפש פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשע"ב 34:11
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5612 חד מימדיות - חטא הע''ז [עיון בעשרת הדיברות] | פרשת יתרו פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תשע"ב 49:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5595 פרשת בשלח- שני צדדים המלווים אותנו מיציאת מצרים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח בשבט תשע"ב 37:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5591 המכות כהכנה לקבלת תורה | פרשת בא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ב 38:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5554 משה ככוח הפועל | פרשת שמות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשע"ב 30:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5206 חטא העגל- פגיעה בלאומיות הישראלית | פרשת כי תשא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ג באדר א תשע"א 39:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5171 פרשת תצוה- קורבנות המילואים ותפקיד הכהנים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ו באדר א תשע"א 45:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5136 מזבח הנחושת- עבודת הרגשות | פרשת תרומה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשע"א 44:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5105 פרשת משפטים- תפקיד המשפט בישראל פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשע"א 37:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5026 מעלת הבית הישראלי | פרשת בא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א בשבט תשע"א 43:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4991 סבלות מצרים כמבררים את הזהות הישראלית | פרשת שמות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשע"א 37:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4250 פרשת משפטים- פרט וכלל פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ז בשבט תש"ע 37:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4186 פרשת יתרו- מדוע התורה ניתנה לבני אדם ולא למלאכים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ בשבט תש"ע 43:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4167 פרשת בשלח-חיזוק לב פרעה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ג בשבט תש"ע 36:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3352 פרשת תרומה-כלי המשכן-שתי דרכים בהופעת הקודש פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ב באדר תשס"ט 38:56
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3318 מהות מתן תורה - תפקיד הנהגת ישראל | פרשת יתרו פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשס"ט 40:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3294 קריעת הים - המלכות בישראל | פרשת בשלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א בשבט תשס"ט 37:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3286 החיפזון ויצירת עמ''י | פרשת בא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ד בשבט תשס"ט 40:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3261 פרשת וארא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ו בטבת תשס"ט 41:24
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3231 פרשת שמות - מהאבות אל משה,משה כללות עמ"י פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשס"ט 42:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1225 פרשת תרומה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א באדר א תשס"ה 43 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1219 פרשת משפטים - נעשה ונשמע פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ד בשבט תשס"ה 55 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1214 עניינן של שלש המכות בפרשה | פרשת בא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ג בשבט תשס"ה 56 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1209 מהות שבע מכות מצרים | פרשת וארא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תשס"ה 1:03 ש'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים