כשישראל אינם צורה הם אפילו חומר | נצח ישראל [91] פרק יד'

הרב יוסף קלנר

כ"ז בתמוז תשע"ח

כשישראל אינם צורה הם אפילו חומר | נצח ישראל [91] פרק יד'

הרב יוסף קלנר

כ"ז בתמוז תשע"ח
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: נצח ישראל - הרב קלנר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14182 כשישראל אינם צורה הם אפילו חומר | נצח ישראל [91] פרק יד' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ז בתמוז תשע"ח 43:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14153 מדוע באות דווקא על עם ישראל פורענויות רבות כל כך? | נצח ישראל [90] פרק יד' נצח ישראל - הרב קלנר כ בתמוז תשע"ח 45:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14143 הקב''ה סומך את ישראל שלא תיהיה להם נפילה גמורה | נצח ישראל [89] פרק יג' נצח ישראל - הרב קלנר י"ג בתמוז תשע"ח 48:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14120 האמצעי מוכן אל הנפילה | נצח ישראל [88] פרק יג' נצח ישראל - הרב קלנר ז בתמוז תשע"ח 45:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14098 ההבדל בין האות 'נון' לשאר האותיות | נצח ישראל [87] פרק יג' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ט בסיוון תשע"ח 19:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14066 פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון | נצח ישראל [86] פרק יג' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ג בסיוון תשע"ח 44:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14050 ישראל - מצד עצמם אין להם כלל | נצח ישראל [85] פרק יג' נצח ישראל - הרב קלנר ט"ז בסיוון תשע"ח 41:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14012 מידת הדין של יצחק | נצח ישראל [84] פרק יג' נצח ישראל - הרב קלנר ח בסיוון תשע"ח 58:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13962 לימוד הזכות על עם ישראל מצד עומק הדין | נצח ישראל [83] פרק יג' נצח ישראל - הרב קלנר א בסיוון תשע"ח 52:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13913 נצח ישראל [82] נצח ישראל - הרב קלנר כ"ג באייר תשע"ח 53:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13894 הצמדת ישראל לעבודה זרה, ולהבדיל דביקותם בקב''ה | נצח ישראל [81] פרק יב' נצח ישראל - הרב קלנר ט"ז באייר תשע"ח 58:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13862 'חביב אדם שנברא בצלם' - פירוש המשנה באבות | נצח ישראל [80] פרק יא' נצח ישראל - הרב קלנר ט באייר תשע"ח 55:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13763 הבחירה החופשית בישראל מצד שלמותם | נצח ישראל [79] פרק יא' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ו באדר תשע"ח 47:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13757 החיבור עם ישראל - חיבור מוכרח, וישראל הם העלול והעילה | נצח ישראל [78] פרק יא' נצח ישראל - הרב קלנר י"ט באדר תשע"ח 58:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13756 נצח ישראל [77] נצח ישראל - הרב קלנר כ"ח בשבט תשע"ח 40:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13755 נצח ישראל [76] נצח ישראל - הרב קלנר כ"א בשבט תשע"ח 43:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13648 הברית עם ישראל לא תלויה במעשים | נצח ישראל [75] פרק יא' נצח ישראל - הרב קלנר י"ד בשבט תשע"ח 44:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13607 הבחירה באבות - בחירה כללית | נצח ישראל [74] פרק יא' נצח ישראל - הרב קלנר ז בשבט תשע"ח 53:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13564 קניניו של הקב''ה | נצח ישראל [73] פרק יא' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ב בטבת תשע"ח 58:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13525 איסור התגודדות למת - בגידה במהות | נצח ישראל [72] פרק יא' נצח ישראל - הרב קלנר ט"ו בטבת תשע"ח 53:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13519 עם ישראל בכל מקרה - בנים | נצח ישראל [71] פרק יא' נצח ישראל - הרב קלנר ח בטבת תשע"ח 52:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13440 בני בכורי ישראל | נצח ישראל [70] פרק י' - יא' נצח ישראל - הרב קלנר י"ז בכסלו תשע"ח 55:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13410 שכינה עם ישראל בגלותם ובגאולתם | נצח ישראל [69] פרק י' נצח ישראל - הרב קלנר ט בכסלו תשע"ח 55:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13372 הקב''ה שיתף את שמו בישראל | נצח ישראל [68] פרק י' נצח ישראל - הרב קלנר ג בכסלו תשע"ח 49:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13342 ביטול האלוקיות של ישראל - שינוי סדרי המציאות | נצח ישראל [67] פרק י' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ה בחשוון תשע"ח 53:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13291 לפני יציאת מצרים אין מציאות לישראל | נצח ישראל [66] פרק י' נצח ישראל - הרב קלנר י"ח בחשוון תשע"ח 34:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13284 ישראל אומה יחידה אל ה' יתברך | נצח ישראל [65] פרק י' נצח ישראל - הרב קלנר י"א בחשוון תשע"ח 56:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13255 ישראל ראשית תבואתה לעומת עמלק ראשית גויים | נצח ישראל [64] פרק י' נצח ישראל - הרב קלנר ד בחשוון תשע"ח 55:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13211 אומת הראשית - ישראל | נצח ישראל [63] פרק י' נצח ישראל - הרב קלנר ו בתשרי תשע"ח 1:02:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13210 המציאות אומרת אחדות | נצח ישראל [62] פרק ט' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ח באלול תשע"ז 43:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13209 פרקי כנגד הצרות שבאו על ישראל | נצח ישראל [61] פרק ט' - י' נצח ישראל - הרב קלנר כ"א באלול תשע"ז 43:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13111 בכיית הנשמה | נצח ישראל [60] פרק ט' נצח ישראל - הרב קלנר י"ג באלול תשע"ז 42:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13136 מה שראוי אל המקבל | נצח ישראל [59] פרק ט' נצח ישראל - הרב קלנר ז באלול תשע"ז 19:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12997 הכפירה בברית והבכיה האלוקית | נצח ישראל [58] פרק ט' נצח ישראל - הרב קלנר ב באב תשע"ז 36:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12990 עוון לשון הרע ומבנה מגילת איכה | נצח ישראל [57] סוף פרק ח' תחילת פרק ט' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ג בתמוז תשע"ז 34:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12989 מיתת צדיקים מכפרת כחלק מתהליך החורבן | נצח ישראל [56] נצח ישראל - הרב קלנר י בתמוז תשע"ז 38:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12901 ז', ט', י' באב - שלושה זמנים עקרוניים | נצח ישראל [55] נצח ישראל - הרב קלנר ג בתמוז תשע"ז 35:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12865 עניינו הרוחני של חטא המרגלים | נצח ישראל [54] נצח ישראל - הרב קלנר כ"ו בסיוון תשע"ז 39:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12820 הקצה המנוגד לקדושה | נצח ישראל [53] פרק ח' נצח ישראל - הרב קלנר י"ט בסיוון תשע"ז 38:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12768 המציאות והזמן | נצח ישראל [51] פרק ח' נצח ישראל - הרב קלנר י"ב בסיוון תשע"ז 37:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12689 היופי - המתאים בין הפנים לחוץ | נצח ישראל [50] נצח ישראל - הרב קלנר כ באייר תשע"ז 48:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12534 ביתר ראויים לתפילין | נצח ישראל [49] פרק ז' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ג באדר תשע"ז 39:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12496 המשך אגדות החורבן | נצח ישראל [48] פרק ז' נצח ישראל - הרב קלנר י"ז באדר תשע"ז 40:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12471 טומאת הצרעת | נצח ישראל [47] פרק ז' נצח ישראל - הרב קלנר ט באדר תשע"ז 41:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12410 כוחות גדולים - כוחות עליונים | נצח ישראל [46] פרק ז' נצח ישראל - הרב קלנר ב באדר תשע"ז 43:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12368 חורבן ביתר בדברי חז''ל על ידי הסברת המושגים המספר 8, ידיים ומים | נצח ישראל [45] פרק ז' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ד בשבט תשע"ז 43:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12309 תודעת הערך של ירושלים וחורבן ביתר | נצח ישראל [44] פרקים ו' - ז' נצח ישראל - הרב קלנר י"ח בשבט תשע"ז 40:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12266 פלאיות הריבוי בטור מלכא | נצח ישראל [43] פרק ו' נצח ישראל - הרב קלנר י"א בשבט תשע"ז 46:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12238 עונשי הרשעים כנגד חטאיהם ואתרנגולתא ותרנגולתא חרב טור מלכא | נצח ישראל [42] פרקים ה' - ו' נצח ישראל - הרב קלנר ד בשבט תשע"ז 39:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12186 טיטוס, בלעם ואותו האיש | נצח ישראל [41] פרק ה' - אגדות החורבן נצח ישראל - הרב קלנר כ"ו בטבת תשע"ז 38:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12162 ביאור עונשו של טיטוס | נצח ישראל [40] פרק ה', אגדות החורבן נצח ישראל - הרב קלנר י"ט בטבת תשע"ז 44:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12100 נצח ישראל [39] פרק ה' - אגדות החורבן נצח ישראל - הרב קלנר י"ב בטבת תשע"ז 46:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12057 נצח ישראל [38] פרק ה' - אגדות החורבן נצח ישראל - הרב קלנר ה בטבת תשע"ז 48:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11916 האומות ובית המקדש, האומות וישראל | נצח ישראל [35] פרק ה' - אגדות החורבן נצח ישראל - הרב קלנר ו בכסלו תשע"ז 48:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11872 אירועי החורבן מבטאים רעיונות עמוקים | נצח ישראל [34] פרק ה' - אגדות החורבן נצח ישראל - הרב קלנר כ"ח בחשוון תשע"ז 48:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11839 על השם ''קמצא'' | נצח ישראל [33] פרק ה' - אגדות החורבן נצח ישראל - הרב קלנר כ"א בחשוון תשע"ז 39:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11777 המאורעות שהביאו לגלות | נצח ישראל [32] פרק ה' נצח ישראל - הרב קלנר י"ד בחשוון תשע"ז 47:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11688 מעלת האבות מול כנסת ישראל | נצח ישראל [31] פרק ד' נצח ישראל - הרב קלנר ל בתשרי תשע"ז 42:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11611 מה היה קורה אילו היתה שנאת חינם גם בבית ראשון ? | נצח ישראל [30] פרק ד' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ד באלול תשע"ו 45:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11550 בתי המקדש כנגד נפש האדם | נצח ישראל [29] פרק ד' נצח ישראל - הרב קלנר י"ז באלול תשע"ו 49:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11507 נצח ישראל [28] פרק ד' נצח ישראל - הרב קלנר י באלול תשע"ו 49:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11458 תפקידי בית המדרש, מעלת האדם ועם ישראל | נצח ישראל [27] פרק ד' נצח ישראל - הרב קלנר ג באלול תשע"ו 49:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11426 הבנת מעלת עם ישראל מתוך מה שאבד ועניינם של בית ראשון ושני | נצח ישראל [26] פרק ד' נצח ישראל - הרב קלנר ז באב תשע"ו 59:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11389 המרחק התודעתי ביננו לבין דורות ראשונים ומשמעותו של יצר הרע בישראל | נצח ישראל [25] פרק ג' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ז בתמוז תשע"ו 57:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11365 המשך ביכורים, מעשרות וחלה וכיצד להתייחס לדורות הראשונים | נצח ישראל [24] פרק ג' נצח ישראל - הרב קלנר כ בתמוז תשע"ו 40:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11311 ביכורים, מעשר וחלה - שלוש בחינות של ראשית כנגד ג' עולמות שברא ה' | נצח ישראל [23] פרק ג' נצח ישראל - הרב קלנר י"ג בתמוז תשע"ו 42:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11305 משה ותורה הביטוי המציאותי של הראשית | נצח ישראל [22] פרק ג' נצח ישראל - הרב קלנר ו בתמוז תשע"ו 49:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11258 בזכות ובשביל הראשית, סוף מעשה במחשבה תחילה | נצח ישראל [21] פרק ג' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ט בסיוון תשע"ו 47:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11195 שיטת המהר''ל ושיטת הרמב''ם ביחס לראשית | נצח ישראל [20] פרק ג' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ב בסיוון תשע"ו 44:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11147 מטרת העולם - התוספת וההשתלמות | נצח ישראל [19] פרק ג' נצח ישראל - הרב קלנר ט"ו בסיוון תשע"ו 48:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11096 לא ריבוי אלא תוספת, עושר הגוונים במציאות | נצח ישראל [18] פרק ג' נצח ישראל - הרב קלנר ח בסיוון תשע"ו 42:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11059 הגדרת המושג ראשית על פי המהר''ל והרב קוק | נצח ישראל [17] פרק ג נצח ישראל - הרב קלנר א בסיוון תשע"ו 44:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11030 התשובה הישראלית לשאלת הריבוי | נצח ישראל [16] פרק ג' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ג באייר תשע"ו 46:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10992 מורכבת הבנת האחדות והריבוי | נצח ישראל [15] פרק ג' נצח ישראל - הרב קלנר ט"ז באייר תשע"ו 42:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10949 העיסוק הפילוסופי באחדות וריבוי | נצח ישראל [14] פרק ג' נצח ישראל - הרב קלנר ט באייר תשע"ו 47:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10848 מעלת עם ישראל בנטייתם אל הרע | נצח ישראל [13] פרק ב' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ו באדר ב תשע"ו 39:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10718 הימשכות ישראל אחר הרע | נצח ישראל [12] פרק ב' נצח ישראל - הרב קלנר ה באדר ב תשע"ו 44:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10665 השלמות שבחיסרון והחיסרון בשלמות | נצח ישראל [11] פרק ב' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ח באדר א תשע"ו 48:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10613 הדרך של ישראל להתקשר לקב''ה | נצח ישראל [10] פרק ב' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ג באדר א תשע"ו 48:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10564 מדוע מי שגדול מחברו יצרו גדול ממנו? | נצח ישראל [9] פרק ב' נצח ישראל - הרב קלנר י"ד באדר א תשע"ו 43:35
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים