קדושה ללא מלכות - כבריכה ללא מציל | אור לנתיבתי [68] מאמרים ''יחוד עליון ויחוד תחתון'' ו- ''סובב כל עלמין ממלא כל עלמין'' עמ' סד'

הרב אליעזר קשתיאל

ג בתשרי תשע"ז

קדושה ללא מלכות - כבריכה ללא מציל | אור לנתיבתי [68] מאמרים ''יחוד עליון ויחוד תחתון'' ו- ''סובב כל עלמין ממלא כל עלמין'' עמ' סד'

הרב אליעזר קשתיאל

ג בתשרי תשע"ז
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו]
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12407 עבודת הבירורים ועבודת העלאת העולמות | אור לנתיבתי [146] מאמר ''אורות הישועות'' עמ' רלח' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ג באדר תשע"ז 30:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12394 להשפיע טוב למציאות לא מתוך שיקול פרטי | אור לנתיבתי [145] מאמר ''דרכי ההשפעה'' עמ' קמט' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ב באדר תשע"ז 27:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12389 כיצד יש לתפוס את ההנאה הרוחנית הפרטית? | אור לנתיבתי [143] מאמר ''העלאת לכלליות הטוב'' עמ' רלג' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] א באדר תשע"ז 26:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12390 לאדם יש נטיה לנצחיות שמתגלה ברצון לשכלל את המציאות | אור לנתיבתי [144] מאמר ''שלמות הכלליות'' עמ' רלד' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] א באדר תשע"ז 12:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12371 ככל שהאדם יותר קשור בנפשו לכלל, יוכל ללמוד מנפשו על כל האנושות | אור לנתיבתי [140] מאמר ''הפרט והכלל'' עמ' רל' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ה בשבט תשע"ז 14:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12372 כל מעשה של אדם קדוש חשוב כמו אות בספר תורה | אור לנתיבתי [141] מאמר ''מעלות האדם'' עמ' רלא' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ה בשבט תשע"ז 7:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12373 מעשה האדם ממשיך את יצירת הקב''ה | אור לנתיבתי [142] מאמר ''האדם והיצירה האלוקית'' עמ' רלב' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ה בשבט תשע"ז 9:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12353 בחשבון הכללי גם בתוך מעשי הרשעים יש הארות קטנות של טוב - חלק א' | אור לנתיבתי [138] מאמר ''אורות מעופל'' עמ' רכז' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ג בשבט תשע"ז 30:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12354 בחשבון הכללי גם בתוך מעשי הרשעים יש הארות קטנות של טוב - חלק ב' | אור לנתיבתי [139] מאמר ''אורות מעופל'' עמ' רכז' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ג בשבט תשע"ז 33:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12307 השלום מסתכל על המכנה המשותף ולא מבליט השוני | אור לנתיבתי [136] מאמר ''מקוריות השלום המוחלטת'' עמ' רכד' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ט בשבט תשע"ז 17:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12308 יש זהות בין המימד הגשמי והרוחני | אור לנתיבתי [137] מאמר ''אחדות ההויה'' עמ' רכו' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ט בשבט תשע"ז 9:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12323 מאיפה שואבים כוחות כשבית המקדש חרב | אור לנתיבתי [135] מאמר ''פעילות הקודש למכון עולמים'' עמ' רכג' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ח בשבט תשע"ז 22:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12291 את ההיסטוריה צריך לראות במבט אחד | אור לנתיבתי [134] מאמר ''ככלות הדורות'' עמ' רכב' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ז בשבט תשע"ז 11:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12290 המבט הכללי לא נותן לנו להוציא אף פרט מן הכלל | אור לנתיבתי [133] מאמר ''ציור הכלליות'' עמ' רכא' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ז בשבט תשע"ז 14:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12284 בעזרת מבט כולל על ההיסטוריה רואים את הופעת דבר ה' | אור לנתיבתי [131] מאמר ''הכל יכול וכוללם יחד'' עמ' ריח' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ב בשבט תשע"ז 1:00:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12264 מידת הרחמים - אלוקים לא מוותר לך | אור לנתיבתי [130] מאמר ''אוצר הכלל'' עמ' ריז' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"א בשבט תשע"ז 29:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12250 אהבת הנבראים ואהבת ה' | אור לנתיבתי [129] מאמר ''מושג האהבה הכללי'' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י בשבט תשע"ז 42:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12249 העילוי שבאהבה ותפקידה של השנאה | אור לנתיבתי [128] מאמר ''יסוד האהבה והשנאה'' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ה בשבט תשע"ז 28:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12248 מקור ההרגשות של האדם כאלוקי ולא כפרטי ותפקידם | אור לנתיבתי [126] סע' קכט' - קלא' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ג בשבט תשע"ז 21:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12214 הערכת מעשי הצדקה לפי בניין מידת החסד שיש בהם | אור לנתיבתי [124] מאמר 'צדקה וחסד' עמ' רג' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ז בטבת תשע"ז 8:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12215 לפעמים מתוך רחמים גדולים מגיעים לדין קשה על החוטאים | אור לנתיבתי [125] מאמר 'הזקנה והרחמים' עמ' רד' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ז בטבת תשע"ז 11:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12213 קבלת המחשבות האמיתיות שבך ללא חשדות | אור לנתיבתי [123] מאמר 'קבל האמת ממי שאמרה' עמ' רב' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ז בטבת תשע"ז 11:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12212 אור לנתיבתי [122] אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ו בטבת תשע"ז 32:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12168 מידת הזריזות במעשים, בהשגות הרוחניות ובהנהגת ה' | אור לנתיבתי [121] מאמר "זריזות רוחנית" עמ' קצח' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ה בטבת תשע"ז 23:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12175 שיווי המשקל בעבודת המידות בין הראיה הכללית לבין הפרטים שצריך לתקן | אור לנתיבתי [119] מאמר ''הישרת הדרך' עמ' קצו' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ בטבת תשע"ז 15:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12176 שתי מדרגות במידת הביטחון בה' | אור לנתיבתי [120] מאמר 'מידת הביטחון' עמ' קצז' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ בטבת תשע"ז 23:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12136 שתי מדרגות בבטחון בה', צידוק הדין ואמונה | אור לנתיבתי [118] מאמר ''מידת האמונה'' עמ' קצה' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ט בטבת תשע"ז 35:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12131 אור לנתיבתי [117] אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ח בטבת תשע"ז 28:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12129 היכולת להיות עצמאי בכל חברה | אור לנתיבתי [115] מאמר ''התבודדות והתקשרות'' עמ' קפט' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ג בטבת תשע"ז 24:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12130 התמקדות בטוב מגינה מפני הרע | אור לנתיבתי [116] מאמר ''התרוממות של העמקה'' עמ' קצ' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ג בטבת תשע"ז 22:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12090 עצמאות מחשבתית וחירות חברתית | אור לנתיבתי [114] עמ' קפז' - קפח' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"א בטבת תשע"ז 36:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12089 חשיבות והכרח קיום המצוות לשם שמים | אור לנתיבתי [113] מאמר ''עשה דברים לשם פועלם'' עמ' קפו' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ו בטבת תשע"ז 35:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12050 ההבדל בין תשובה על עבירה וקלקול וודאי לבין ספק | אור לנתיבתי [111] מאמר ''שכלול החדירה הנפשית'' עמ' קפד' פס' קיא' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ה בטבת תשע"ז 14:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12051 התמודדות עם ספקות בכוונות הלב | אור לנתיבתי [112] מאמר ''ההעמקה הפנימית'' עמ' קפה' פס' קיב' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ה בטבת תשע"ז 19:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12049 איך מתמודדים עם נפילות בחיים? | אור לנתיבתי [110] מאמר ''כונניות החיים'' עמ' קפג' פס' קי' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ב בטבת תשע"ז 5:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12048 המצוות באות לקבוע באדם את הרצונות הטובים | אור לנתיבתי [109] מאמר ''קביעות הרצון'' עמ' קפב' פס' קט' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ב בטבת תשע"ז 8:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12047 שתי פעולות נפשיות הפוכות שיוצרות את האדם השלם | אור לנתיבתי [108] מאמר ''סור מרע ועשה טוב'' עמ' קפא' פס' קח' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ב בטבת תשע"ז 16:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12046 גם כשיש חסרונות בנפש יש לראות את החיוב הטמון בהם | אור לנתיבתי [107] מאמר ''חילוף חומרים מוסריים'' עמ' קפ' פס' קז' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ז בכסלו תשע"ז 26:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12033 החג האחרון שנקבע בא לשמר באומה מהו הקודש ולשמר באומה את הרצון לשוב לארצו | אור לנתיבתי [106] מאמר ''חנוכה חותם הזמנים'' עמ' פח' פס' מד' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ו בכסלו תשע"ז 33:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12126 לפעמים משקיעים בכוח נפשי מסויים ובזמן אחר משקיעים בהיפוכו | אור לנתיבתי [104] מאמר ''הדדיות חלקי הנפש'' עמ' קעח' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"א בכסלו תשע"ז 9:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12127 שני צדדים הפוכים בנפש משלימים זה את זה | אור לנתיבתי [105] מאמר ''סדרי כוחות הנפש'' עמ' קעט' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"א בכסלו תשע"ז 16:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12011 היצר הרע הוא חוסר הסדר והארגון של כוחות הנפש | אור לנתיבתי [102] מאמר ''עולמו הפנימי'' עמ' קעג' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ בכסלו תשע"ז 6:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12010 חשיבות ההתערבות עם הבריות | אור לנתיבתי [101] מאמר ''שפיטה והערכה עצמית'' עמ' קעב' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ בכסלו תשע"ז 6:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12012 תיקון הצדדים הרעים בנפש דווקא על ידי מציאת המקום לבטא אותם | אור לנתיבתי [103] מאמר ''ממעמקי הנפש'' עמ' קעד' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ בכסלו תשע"ז 11:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12009 חשבון נפש - הדרך הנכונה לחיים טובים וישרים | אור לנתיבתי [100] מאמר ''שפיטה והערכה עצמית'' עמ' קעא' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ט בכסלו תשע"ז 32:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11985 יש למלא את המקום הנכון של כל אחד מכוחות הנפש | אור לנתיבתי [98] מאמר ''ערך הכוחות הרוחניים'' עמ' קסט' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ד בכסלו תשע"ז 14:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11986 ממשותם של מחשבות ומדרגות שלא ניתן לדעת בנפש האדם | אור לנתיבתי [99] מאמר ''המחשבות והרצונות הפנימיים'' עמ' קע' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ד בכסלו תשע"ז 21:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11966 איך להתייחס למחשבות שלא סיימו להבשיל? | אור לנתיבתי [96] מאמר ''מחשבות שאינן נגמרות'' עמ' קסז' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ג בכסלו תשע"ז 21:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11967 הדרך לבטא מחשבות בוסריות | אור לנתיבתי [97] מאמר ''קיבוץ הכוחות הרוחניים'' עמ' קסח' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ג בכסלו תשע"ז 12:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11941 ערנות מחשבתית מביאה להשגחה פרטית | אור לנתיבתי [95] מאמר ''המחשבה והדבקות'' עמ' קסו' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ב בכסלו תשע"ז 7:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11940 שיויתי ה' - אשאלה תמיד, הצורך בשאילת שאלות | אור לנתיבתי [94] מאמר ''המחשבה המרוממת'' עמ' קסה' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ב בכסלו תשע"ז 30:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11933 גאולת המחשבה מההעלם אל הגילוי מקבילה לגאולתם של ישראל | אור לנתיבתי [93] מאמר ''גאולת המחשבות'' עמ' קנט' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ו בכסלו תשע"ז 12:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11932 יש רעיונות הצריכים לחכות עד לרגע הנכון | אור לנתיבתי [92] מאמר ''האמונה שבגניזת הרוח'' עמ' קנח' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ו בכסלו תשע"ז 6:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11931 רעיון עמוק מופיע בצורה מורכבת | אור לנתיבתי [91] מאמר ''כווני ההתבטאות'' עמ' קנז' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ו בכסלו תשע"ז 11:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11904 ההתחדשות המתמדת בלימוד תורה ובחזרה עליה | אור לנתיבתי [89] מאמר ''כווני ההתבטאות'' עמ' קנה אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ה בכסלו תשע"ז 10:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11903 מתי ההפסקה היא ביטול תורה ומתי היא לא? | אור לנתיבתי [88] מאמר ''התיקון הכפול'' עמ' קנד' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ה בכסלו תשע"ז 17:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11905 ערך החזרות על הלימוד - השינוי באדם בין חזרה לחזרה | אור לנתיבתי [90] מאמר ''החידוש בהתבטאות החוזרת'' עמ' קנו' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ה בכסלו תשע"ז 5:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11902 היתרון והחסרון שבמניעת ההתבטאות | אור לנתיבתי [87] עמ' קנ' - קנג' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ט בחשוון תשע"ז 26:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11850 ההתכנסות פנימה כאמצעי למודעות עצמית | אור לנתיבתי [86] מאמרים ''התעכבות האור העליון'', ''בהירות כח המבט'' עמ' קמח' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ח בחשוון תשע"ז 30:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11866 אנו מבטאים דברי תורה גם אם אין לנו בזה תועלת | אור לנתיבתי [84] מאמר ''ההתבטאות לשמה'' עמ' קמו' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ז בחשוון תשע"ז 14:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11867 יש מעלות רבות לכך שהאדם מתעכב מלומר דברי תורה | אור לנתיבתי [85] מאמר ''התעכבות ההתבטאות'' עמ' קמז' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ז בחשוון תשע"ז 30:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11835 האדם חייב לבטא את עצמו וכשרונותיו מתוך מניעים טהורים | אור לנתיבתי [82] מאמר ''ניב ההתבטאות'' עמ' קמד' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ב בחשוון תשע"ז 11:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11836 ערך הפרטים הקטנים והדברים הגדולים | אור לנתיבתי [83] מאמר ''דבר גדול ודבר קטן'' עמ' קמה' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ב בחשוון תשע"ז 16:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11848 ערך הפרטים הקטנים והדברים הגדולים | אור לנתיבתי [83] מאמר ''דבר גדול ודבר קטן'' עמ' קמה' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ב בחשוון תשע"ז 16:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11818 חן ויופי - שקר או אמת | אור לנתיבתי [81] מאמר ''התבטאות ויראת שמים'' עמ' קמג' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"א בחשוון תשע"ז 33:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11810 הרצון לרדת לפרטי המעשה מתוך דעת ה' | אור לנתיבתי [80] מאמרים ''דעת השם וישור אורחות'' ו- ''ה' ימלוך לעולם ועד'' עמ' קלו' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ בחשוון תשע"ז 31:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11808 אצל הקב''ה אין פער בין האידיאלים הרוחניים לבין הביצוע בפועל | אור לנתיבתי [78] מאמר ''צדק ואמת'' עמ' קלג' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ט"ו בחשוון תשע"ז 20:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11809 שיתוף הפעולה בינינו לבין הקב''ה בהגשמת האידיאלים האלוקיים | אור לנתיבתי [79] מאמר ''בכל דרכך דעהו'' עמ' קלד' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ט"ו בחשוון תשע"ז 11:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11768 אלוהים הוא הטבע - תפיסת שפינוזה | אור לנתיבתי [77] מאמר ''אלוהים בגימטריא טבע'' עמ' קלא' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ד בחשוון תשע"ז 35:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11756 שמות ומפגשים עם ה' אלוקים בעולם הזה ובעולם הבא | אור לנתיבתי [76] מאמר ''שמש ומגן ה' אלוקים'' עמ' קכט' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ג בחשוון תשע"ז 31:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11745 הכרת פעולות ה' בעולם | אור לנתיבתי [75] מאמר ''ההכרה העליונה וההכרה התחתונה'' עמ' קכח' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ח בחשוון תשע"ז 30:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11728 הנסתר והנגלה בתורה ובתפילה | אור לנתיבתי [74] מאמר ''הנסתר העצמי והנגלה המפעלי'' עמ' קכז' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ז בחשוון תשע"ז 36:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11727 הטעויות הגדולות בהבנת האדם את המידות | אור לנתיבתי [73] מאמר ''מרום אחדות'' עמ' קכו' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ו בחשוון תשע"ז 35:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11713 התורה כספר הדרכה לביטוי הנשמה | אור לנתיבתי [72] מאמר ''כוונות כלליות ופרטיות'' עמ' קכד' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] א בחשוון תשע"ז 42:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11674 מלכות ה' היא אחדות הסדר בעולם | אור לנתיבתי [71] מאמרים ''קבלת מלכות שמיים'' ו- ''אחדות האלוקית'' עמ' קכב' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ל בתשרי תשע"ז 25:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11668 ארבע כוונות שהן כוונה אחת בקריאת שמע | אור לנתיבתי [70] מאמר ''סובב כל עלמין וממלא כל עלמין'' עמ' קכ' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ט בתשרי תשע"ז 35:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11653 כח השעיר והפר ממתקין את הדין | אור לנתיבתי [69] מאמר עיצומו של יום'' עמ' פז' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ח בתשרי תשע"ז 33:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11638 קדושה ללא מלכות - כבריכה ללא מציל | אור לנתיבתי [68] מאמרים ''יחוד עליון ויחוד תחתון'' ו- ''סובב כל עלמין ממלא כל עלמין'' עמ' סד' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ג בתשרי תשע"ז 33:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11618 ''ברוך שם כבוד למלכותו'' - איזון אמירת שם שמיים לבטלה | אור לנתיבתי [67] מאמר ''יחוד עליון ויחוד תחתון'', עמ' קיז' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ה באלול תשע"ו 27:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11593 סוף מעשה במחשבה תחילה | אור לנתיבתי [66] מאמרים ''שם הויה'' ו-''אזכרת השם'', עמ' קטו' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ד באלול תשע"ו 27:10
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים