ספר יחזקאל [35]

הרב אליעזר קשתיאל

ט באייר תשע"ז

ספר יחזקאל [35]

הרב אליעזר קשתיאל

ט באייר תשע"ז
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו]
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13226 ספר יחזקאל [55] ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ד בתשרי תשע"ח 1:13:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13155 חלוקת הארץ לשבטים | ספר יחזקאל [54] פרק מז' פס' יג' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ו באלול תשע"ז 21:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13156 חנוכת בימי בית שלישי | ספר יחזקאל [53] פרק מה' פס' יח' - פרק מז יב' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ו באלול תשע"ז 52:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13122 בירור מטרת לימוד מידות הבית לפרטים | ספר יחזקאל [49] פרק מג' פס' י' - יב' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ט באלול תשע"ז 21:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13129 הנחלות בימי בית שלישי | ספר יחזקאל [52] פרק מה' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ט באלול תשע"ז 24:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13128 ''שכינה לא יוצאת מבית המקדש'' ותיאור התעלות הכהנים בבית שלישי | ספר יחזקאל [51] פרק מד' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ט באלול תשע"ז 29:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13127 תיאור המזבח וחנוכתו על ידי יחזקאל | ספר יחזקאל [50] פרק מג' פס' יג' - כז' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ט באלול תשע"ז 13:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13085 ספר יחזקאל [48] פרק מא' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ב באלול תשע"ז 46:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13072 ספר יחזקאל [47] פרק מא' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ה באלול תשע"ז 44:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13071 הקפת השערים והכניסה לבית | ספר יחזקאל [46] פרק מ' פס' יח' - מט' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ז באב תשע"ז 33:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13070 מידות שערי הר הבית | ספר יחזקאל [45] פרק מ' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ח בתמוז תשע"ז 37:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12935 ספר יחזקאל [44] ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ט"ו בתמוז תשע"ז 38:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12911 מפלת גוג ורווחי עם ישראל מהמלחמה | ספר יחזקאל [43] פרק לט' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ח בתמוז תשע"ז 46:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12880 ספר יחזקאל [42] ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] א בתמוז תשע"ז 29:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12845 איחוד עץ אפרים ויהודה | ספר יחזקאל [41] פרק לז' פס' טו' - כח' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ד בסיוון תשע"ז 34:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12800 ספר יחזקאל [40] פרק לז' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ז בסיוון תשע"ז 42:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12759 פרשת התשובה אליבא דיחזקאל | ספר יחזקאל [39] פרק לו' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י בסיוון תשע"ז 50:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12746 ספר יחזקאל [38] ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ג בסיוון תשע"ז 43:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12701 הפוליטיקה הישראלית - כיצד?? | ספר יחזקאל [37] פרק לד' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ה באייר תשע"ז 45:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12666 עדות החורבן כפתח ליעוד נבואת יחזקאל | ספר יחזקאל [36] פרק לג' פס' כא' - לג' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ח באייר תשע"ז 29:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12646 ספר יחזקאל [35] ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ט באייר תשע"ז 44:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12615 ספר יחזקאל [34] ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ד באייר תשע"ז 47:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12553 מפלת מצרים | ספר יחזקאל [33] פרקים ל' - לא' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ח באדר תשע"ז 41:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12523 הוכחת מלך צור ומצרים על רצונם להחליף את ה' | ספר יחזקאל [32] פרקים כח' - כט' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"א באדר תשע"ז 41:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12438 נבואת חורבן צור וקינה על חורבנה | ספר יחזקאל [31] פרקים כו' - כז' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ז באדר תשע"ז 42:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12391 נקמת ה' בגויים השמחים בחורבן ירושלים | ספר יחזקאל [30] פרק כה' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ל בשבט תשע"ז 33:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12355 המצור על ירושלים בעשרה בטבת | ספר יחזקאל [29] פרק כד' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ב בשבט תשע"ז 39:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12294 הכנסת התרבות המערבית לתוך המקדש | ספר יחזקאל [28] פרק כג' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ט"ז בשבט תשע"ז 31:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12302 ספר יחזקאל [27] פרק כב' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ט בשבט תשע"ז 33:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12210 ספר יחזקאל [26] ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ב בשבט תשע"ז 31:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12125 היאוש מהתשובה ותיאור החרב החדה | ספר יחזקאל [25] פרק כא' פס' א' - כב' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ז בטבת תשע"ז 37:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12087 חטאים שמביאים לגלות ביסורים וגאולה בעליה לארץ | ספר יחזקאל [24] פרק כ' פס' כז' - מד' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י בטבת תשע"ז 37:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12034 סקירה הסטורית של ישראל מיציאת מצרים עד סוף משכן שילה | ספר יחזקאל [23] פרק כ' פס' א' - כז' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ה בכסלו תשע"ז 41:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 11990 קינת האריות והגפן | ספר יחזקאל [22] פרק יט' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ח בכסלו תשע"ז 38:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 11945 העוונות של האבות, העונש עלינו? | ספר יחזקאל [21] פרק יח' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"א בכסלו תשע"ז 43:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 11891 חידת הנשר הדגול והגפן הסורחת | ספר יחזקאל [20] פרק יז' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ד בכסלו תשע"ז 38:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 11851 הבושה - המפתח לתיקון | ספר יחזקאל [19] פרק טז' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ו בחשוון תשע"ז 43:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 11804 בגידת ישראל בקב''ה | ספר יחזקאל [18] פרק יז' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ט בחשוון תשע"ז 48:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 11764 חוסר התקווה של ירושלים לאור נח, דניאל ואיוב | ספר יחזקאל [17] פרק יד' פס' יב' - פרק טו' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ב בחשוון תשע"ז 38:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 11712 התוכחה והחשיפה של ליבות זקני ישראל בגולה | ספר יחזקאל [16] פרק יד' פס' א' - יא' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ה בחשוון תשע"ז 35:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 11667 נביאי השקר המסיתים את העם מלחזור בתשובה | ספר יחזקאל [15] פרק יג' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ח בתשרי תשע"ז 43:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 11647 העינים והדיבור של הנביא והעם | ספר יחזקאל [14] פרק יב' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ז בתשרי תשע"ז 33:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 11574 הטעות בתפילה אל השמש | ספר יחזקאל [13] פרק יא' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ב באלול תשע"ו 45:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 11530 התגלות מידת הרחמים בתוך החורבן | ספר יחזקאל [12] פרק י' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ט"ו באלול תשע"ו 46:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 11483 תחילת התיאור הרוחני של חורבן ירושלים | ספר יחזקאל [11] פרק ט' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ח באלול תשע"ו 48:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 11433 חוסר האמונה ביכולת ה' להשפיע - החושך שבלב | ספר יחזקאל [10] פרק ח' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] א באלול תשע"ו 45:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 11373 נבואת קץ לאדמת ישראל | ספר יחזקאל [9] פרק ז' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ה בתמוז תשע"ו 43:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 11339 הדרך לבירור האמת המוחלטת | ספר יחזקאל [8] פרק ז' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ח בתמוז תשע"ו 34:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 11227 ירושלים - לב האומות בחיוב ובשלילה | ספר יחזקאל [7] פרק ה' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ח בסיוון תשע"ו 33:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 11172 שורש הגלות הוא שיכחת מהותה של ירושלים | ספר יחזקאל [6] פרק ד' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ בסיוון תשע"ו 46:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 11119 לדבר אל אנשים שלא רוצים לשמוע | ספר יחזקאל [5] פרק ג' פס' י' - סוף הפרק ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ג בסיוון תשע"ו 45:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 11031 ביאור מרכבות השליחות ומטרתה הכפולה | ספר יחזקאל [4] פרקים ב' - ג' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"א באייר תשע"ו 45:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 10920 מעשה מרכבה - הנהגת ה' בגלות | ספר יחזקאל [2] פרק א' פס' ד' - יד' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ז באייר תשע"ו 46:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 10867 נביא הגולה וההשלמה | ספר יחזקאל [1] פרק א' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ל בניסן תשע"ו 41:50
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים