קניית תכשיטים לאישה | בנין עדי עד [12]

הרב יוסף קלנר

י"ג בשבט תשע"ז

קניית תכשיטים לאישה | בנין עדי עד [12]

הרב יוסף קלנר

י"ג בשבט תשע"ז
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13647 בנין עדי עד [42] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ט"ו בשבט תשע"ח 45:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13610 בנין עדי עד [41] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ז בשבט תשע"ח 41:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13556 הצורך בזהירות לא להשוות את השקפת התורה להדרכות טבעיות | בנין עדי עד [40] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ"ג בטבת תשע"ח 42:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13533 בניין עדי עד [39] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ט"ז בטבת תשע"ח 37:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13502 בניין עדי עד [38] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ט בטבת תשע"ח
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13446 בניין עדי עד [37] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ח בכסלו תשע"ח
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13408 הכתובה - הירידה בקדושת החיים | בניין עדי עד [36] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"א בכסלו תשע"ח 45:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13368 בנין עדי עד [35] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ד בכסלו תשע"ח 34:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13339 בנין עדי עד [34] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ"ו בחשוון תשע"ח 46:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13292 בנין עדי עד [33] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ט בחשוון תשע"ח 41:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13272 בנין עדי עד [32] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ב בחשוון תשע"ח 38:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13254 בנין עדי עד [31] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ה בחשוון תשע"ח 38:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13200 בנין עדי עד [30] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ז בתשרי תשע"ח 41:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13199 בנין עדי עד [29] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ"ב באלול תשע"ז 41:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13198 בנין עדי עד [28] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ד באלול תשע"ז 44:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13090 דרך טובה לחנך את הילדות | בנין עדי עד [27] פס' ''ומניין שאין פרי בטנה של אשה..'' בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ח באלול תשע"ז 45:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13001 יתרונות האישה בהכרה אינטואטיבית ובתפקיד היומיומי | בנין עדי עד [26] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ג באב תשע"ז 42:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12949 האישה כגורם המאזן, המרגיע והמשלים - אך לא כגרום המכבה | בנין עדי עד [24] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ח בתמוז תשע"ז 48:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12928 חיי הזוגיות כשכל אחד לעצמו ובשביל עצמו | בנין עדי עד [23] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"א בתמוז תשע"ז 42:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13197 בנין עדי עד [23] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ג בתמוז תשע"ז 43:15
מוסר הרב יוסף קלנר 23 12864 חיי הזוגיות כשכל אחד לעצמו ובשביל עצמו | בנין עדי עד [22] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ"ז בסיוון תשע"ז 43:05
מוסר הרב יוסף קלנר 23 12818 בנין עדי עד [21] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ בסיוון תשע"ז 46:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12805 ההבדל בין מילוי הרצון לריצוי הרצון | בנין עדי עד [18] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ"ד באדר תשע"ז 43:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12533 בנין עדי עד [17] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ז באדר תשע"ז 52:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12804 בנין עדי עד [16] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י באדר תשע"ז 17:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12408 חיבוט הקבר - שמו של האדם | בנין עדי עד [15] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ג באדר תשע"ז 39:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12366 לאדם יש תפקיד בעולם! | בנין עדי עד [14] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ"ה בשבט תשע"ז 41:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12311 תרבות המערב - טשטוש הזהויות המיניות | בנין עדי עד [13] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ט בשבט תשע"ז 43:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12293 קניית תכשיטים לאישה | בנין עדי עד [12] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ג בשבט תשע"ז 47:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12237 לעולם אל ירבה רעים בתוך ביתו | בנין עדי עד [11] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ה בשבט תשע"ז 44:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12187 בנין עדי עד [10] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ"ז בטבת תשע"ז 35:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12163 בניין התא המשפחתי עם חשיבה על המציאות הכללית | בנין עדי עד [9] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ בטבת תשע"ז 45:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12099 חתן וכלה צריכים שימור מפני המזיקים | בנין עדי עד [8] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ג בטבת תשע"ז 49:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12056 מקומה של השמחה בחיים | בנין עדי עד [7] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ו בטבת תשע"ז 38:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12055 ''אשר יצר את האדם בצלמו'' - סוד נסירת הפרצופים | בנין עדי עד [6] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ"א בכסלו תשע"ז 40:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11971 כל המציאות מתקדמת על ידי היחס בין הטבע לבחירה, סוד נסירת הפרצופים | בנין עדי עד [5] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ד בכסלו תשע"ז 45:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11917 כל המציאות בנויה מטבע ובחירה | בנין עדי עד [4] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ד בכסלו תשע"ז 20:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11871 השפעת חיי הזוגיות על כלל התנהלות המציאות | בנין עדי עד [3] ע''פ אורות ישראל ותחייתו פס' כו' בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ"ט בחשוון תשע"ז 36:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11826 האמון בין בני הזוג מעיקרון האמונה הנמצא במציאות | בנין עדי עד [2] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ"ב בחשוון תשע"ז 39:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11776 מימד הנצח באירוסין | בנין עדי עד [1] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ט"ו בחשוון תשע"ז 36:55
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים