מפלת סנחריב ומכה לישראל | ספר ישעיהו [9] פרק ט'

הרב אליעזר קשתיאל

ג בכסלו תשע"ט

מפלת סנחריב ומכה לישראל | ספר ישעיהו [9] פרק ט'

הרב אליעזר קשתיאל

ג בכסלו תשע"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח]
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15731 אי ביטול הבחירה החופשית והשכר והעונש של צדיקים ורשעים | ספר ישעיהו [55] פרק סו' - שיעור אחרון ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב באדר תש"פ 57:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15715 גאולת הצדיקים והשמחה המפתיעה שתהיה בירושלים | ספר ישעיהו [54] פרק סה' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה באדר תש"פ 36:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15695 הדרכת ישעיהו לימים קשים בגלות - תחינה ותשובה | ספר ישעיהו [53] פרקים סד' - סה' פס' ט' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ח בשבט תש"פ 45:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15653 נבואות ישעיהו לעם ישראל | ספר ישעיהו [52] פרקים סא' - סב' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ד בשבט תש"פ 52:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15629 יחסי אומות העולם ועם ישראל בזמן הגאולה | ספר ישעיהו [51] פרק ס' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז בשבט תש"פ 52:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15612 תוכחה או נחמה | ספר ישעיהו [50] פרק נט' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ט בטבת תש"פ 55:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15596 קריאה לתשובה | ספר ישעיהו [49] פרקים נח' - נט' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב בטבת תש"פ 39:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15575 תוכחה בלב הנחמות | ספר ישעיהו [48] פרקים נו' פס' ט' - פרק נח' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו בטבת תש"פ 42:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15524 גאולת העם - גאולת העולם | ספר ישעיהו [47] פרקים נה' - נו' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח בטבת תש"פ 1:05:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15501 שינה ויקיצה - גלות וגאולה | ספר ישעיהו [46] פרק נד' - נה' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד בכסלו תש"פ 49:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15468 עם ישראל נגאל גם ללא צורך בתשובה | ספר ישעיהו [45] פרקים נג' - נד' [בחצי שיעור חסר אודיו] ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז בכסלו תש"פ 1:02:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15449 נבואת ישעיהו עתידית - משפלות להצלחה | ספר ישעיהו [44] ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בכסלו תש"פ 55:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15424 מי הוא מבקש הנחמה? | ספר ישעיהו [43] פרק נא' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג בכסלו תש"פ 57:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15397 'מהרו בניך מהרסיך ומחרביך ממך יצאו' | ספר ישעיהו [42] פרקים מט' - נ' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו בחשוון תש"פ 49:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15387 ישעיהו בנבואה אישית | ספר ישעיהו [41] פרק מט' פס' א' - י' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט בחשוון תש"פ 29:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15374 משמעות הבחירה והגאולה המובטחת | ספר ישעיהו [40] פרק מח' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב בחשוון תש"פ 46:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15333 התמוטטות מלכות בבל | ספר ישעיהו [39] פרקים מה' - מז' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה בחשוון תש"פ 51:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15295 כורש | ספר ישעיהו [38] פרק מה' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב באלול תשע"ט 51:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15253 ביטחון מוחלט של ישראל בהקב''ה | ספר ישעיהו [36] פרק מג' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח באלול תשע"ט 55:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15184 המשך נבואות הנחמה של ישעיהו | ספר ישעיהו [35] פרק מב' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בתמוז תשע"ט 51:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15207 ספר ישעיהו [34] פרק מא' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"א בתמוז תשע"ט 1:04:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15119 המבט הכפול על הגאולה | ספר ישעיהו [33] פרק מ' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ד בתמוז תשע"ט 51:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15083 תחילת נבואות הנחמה | ספר ישעיהו [32] פרק מ' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז בסיוון תשע"ט 49:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15045 תפילתו של חזקיהו | ספר ישעיהו [31] פרק לח' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג בסיוון תשע"ט 35:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15003 ספר ישעיהו [30] פרק לז' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"א באייר תשע"ט 58:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14958 נבואות על אדום | ספר ישעיהו [29] פרקים לד' - לה' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז באייר תשע"ט 54:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14938 ישועת ה' מסנחריב ללמד צדקה ומשפט | ספר ישעיהו [28] פרק לג' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ל בניסן תשע"ט 42:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14895 השינוי התופעתי שיוצרת דמותו של חזקיה | ספר ישעיהו [27] פרקים לא' - לב' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד באדר ב תשע"ט 42:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14872 תוכחה לעם ישראל על כך שבוחרים לחזור לקשר עם מצרים | ספר ישעיהו [26] פרק ל' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז באדר ב תשע"ט 1:02:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14855 ספר ישעיהו [25] פרקים כט' - ל' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י באדר ב תשע"ט 54:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14837 ספר ישעיהו [24] ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג באדר ב תשע"ט 47:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14838 נבואת נחמה או נקמה? | ספר ישעיהו [23] פרק כז' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו באדר א תשע"ט 35:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14769 המשך נבואות ההתמוטטות והודאה עליהם | ספר ישעיהו [21] פרקים כד' - כה' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב באדר א תשע"ט 57:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14747 נבואה על נפילתה של צור | ספר ישעיהו [20] פרקים כג' - כד' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה באדר א תשע"ט 56:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14707 נבואת ירושלים | ספר ישעיהו [19] פרק כב' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ח בשבט תשע"ט 52:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14689 נבואות על עתידם של האומות שהציקו לישראל | ספר ישעיהו [18] פרק כא' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"א בשבט תשע"ט 34:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14647 מהפכת מצרים | ספר ישעיהו [17] פרקים יט' - כ' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז בשבט תשע"ט 55:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14624 עונש וגאולה לאשור וישראל | ספר ישעיהו [16] פרקים יז' - יח' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ט בטבת תשע"ט 41:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14570 נבואה על מפלת נבוכנצר | ספר ישעיהו [14] פרק יד' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו בטבת תשע"ט 47:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14541 מרומם ומשפיל גאים | ספר ישעיהו [13] פרק יג' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז בטבת תשע"ט 46:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14514 שתי צורות לקרוא את הנבואה, הביטחון בה' כמרכז התחוללות הגאולה | ספר ישעיהו [12] פרקים יא' - יב' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד בכסלו תשע"ט 51:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14494 זלזול הצבא האשורי בירושלים ותושביה | ספר ישעיהו [11] פרקים י' - יא' פס ג' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז בכסלו תשע"ט 55:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14464 גאוות סנחריב | ספר ישעיהו [10] פרק י' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בכסלו תשע"ט 45:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14434 מפלת סנחריב ומכה לישראל | ספר ישעיהו [9] פרק ט' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג בכסלו תשע"ט 29:36
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14418 הנביא כמנהיג הדור | ספר ישעיהו [8] פרק ח' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו בחשוון תשע"ט 53:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14386 סרובו של אחז לקדש שם שמים | ספר ישעיהו [7] פרק ז' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט בחשוון תשע"ט 1:06:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14362 נבואת ההקדשה | ספר ישעיהו [6] פרק ו' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב בחשוון תשע"ט 1:04:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14336 משל הכרם | ספר ישעיהו [5] פרק ה' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה בחשוון תשע"ט 58:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14278 ביקורת על הגאוה והבוטח באדם | ספר ישעיהו [3] פרק ב' פס' ו' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב באלול תשע"ח 43:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14254 צדקה ומשפט | ספר ישעיהו [2] פרק א' פס' יח' - פרק ב' פס ה' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו באלול תשע"ח 51:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14184 כשלון הממלכה | ישעיהו [1] פרק א' פס' א' - יז' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח באלול תשע"ח 39:25
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים