הרב יוסף קלנר

ניתן להקשיב לשיעורים רק לאחר שמיעת סדרות: "יסורים ממרקים" וכן "אגרת עא'"

הרב יוסף קלנר

ב באלול תשע"ח

ניתן להקשיב לשיעורים רק לאחר שמיעת סדרות: "יסורים ממרקים" וכן "אגרת עא'"

הרב יוסף קלנר

ב באלול תשע"ח
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח]
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17174 סיכום המאמר | דעת אלוקים [47] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ג בסיוון תש"פ 49:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15407 העבודה היותר קדושה של עבודת התורה בדורותינו | דעת אלוקים [46] עמ' קלט' - קמא' - שיעור אחרון דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"א בחשוון תש"פ 57:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15368 הנקודה שירדה ממרום עוזה להתלבש בלבושין של חול | דעת אלוקים [45] עמ' קלט' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ד בחשוון תש"פ 57:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15364 שינוי המגמה באופי הנטייה האמונית | דעת אלוקים [44] עמ' קלט' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ז בחשוון תש"פ 59:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15296 הציור הלקוי של הכבוד האלוקי | דעת אלוקים [43] עמ' קלח' - קלט' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ד באלול תשע"ט 52:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15269 השפעת היהדות על האנושות במצביה ההיסטוריים השונים של היהדות | דעת אלוקים [42] עמ' קח' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י באלול תשע"ט 47:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15247 השפעת ישראל על האנושות | דעת אלוקים [41] עמ' קלז' - קלח' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ד באלול תשע"ט 55:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15232 עוצמתו הלאומית של ישראל תיגלה רק על ידי האדיאלים האלוקיים | דעת אלוקים [40] עמ' קלז' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ה באב תשע"ט 51:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15216 כשזנח ישראל טוב.. | דעת אלוקים [39] עמ' קלז' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ז בתמוז תשע"ט 55:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15171 השאיפה לאידיאלים האלוקיים נתגלתה בישראל | דעת אלוקים [38] עמ' קלו' - קלז' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ בתמוז תשע"ט 1:22:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15177 'במעמד הנפש פנימה' | דעת אלוקים [37] עמ' קלה' - קלו' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ג בתמוז תשע"ט 54:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15129 מהי סגולתה המיוחדת של כנסת ישראל? | דעת אלוקים [36] עמ' קלה' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ו בתמוז תשע"ט 53:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15096 תוצאותיה של הסחת הדעת האנושית מדעת דרכי ה' | דעת אלוקים [35] עמ' קלד' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ט בסיוון תשע"ט 1:02:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15095 הוצאת שפינוזה מן הכלל | דעת אלוקים [34] עמ' קלד' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ב בסיוון תשע"ט 1:02:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15036 תוצואותיה של השפינוזיות | דעת אלוקים [33] עמ' קלג' - קלד' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ט"ו בסיוון תשע"ט 1:02:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15037 ירידת הדורות ודעת אלוקים | דעת אלוקים [32] עמ' קלג' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ח בסיוון תשע"ט 50:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15033 הסכנה הקיימת בעלייה אל הצד העליון של המחשבה האלוקית | דעת אלוקים [32] קבצים מכתי''ק ב' מג' - מד' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] א בסיוון תשע"ט 1:05:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15010 ההשתחוואה היא אל הדום רגליו של ה' אלוקינו | דעת אלוקים [30] עולת ראיה א' ריא' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ג באייר תשע"ט 1:03:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14990 הקישור באידיאלים האלוקים לעומת הקישור בעצמו | דעת אלוקים [29] פנקס יג' סע' קנ' - קנא' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ט"ז באייר תשע"ט 52:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14966 הפתרון לנטיית העבודה זרה | דעת אלוקים [28] פנקס יג' סע' קמד', קמט' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ט באייר תשע"ט 35:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14960 מטרתה האלוקית של מציאות הכפירה | דעת אלוקים [27] פנקס יג' סע' פט2 דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ב באייר תשע"ט 52:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14920 הסכנה בציור מציאות האלוקות | דעת אלוקים [26] פנקס יג' סע' פט2 דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ו באדר ב תשע"ט 59:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14885 אי אפשר לחשוב על עצם של שום דבר ובוודאי לא על העצם האלוקי | דעת אלוקים [25] פנקס יג' סע' עד' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ט באדר ב תשע"ט 53:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14886 דעת אלוקים [24] - חסר דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ב באדר ב תשע"ט
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14849 ההבנה רק מצד אור אין סוף | דעת אלוקים [23] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ה באדר ב תשע"ט 1:05:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14841 המונתאיזם, הפנתאיזם והפאנאתאיזם ביהדות | דעת אלוקים [22] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ח באדר א תשע"ט 59:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14782 השפינוציזם המזוכך | דעת אלוקים [20] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ד באדר א תשע"ט 1:01:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14766 הגבלת המציאות רק למה שאנו רואים בעינינו - זהו שיגעון | דעת אלוקים [19] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ז באדר א תשע"ט 1:01:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14729 הסתירה בין תפיסת המדע כיום לבין התפיסה השפינוזית | דעת אלוקים [18] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ל בשבט תשע"ט 1:03:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14704 'החופש' השפינוזאי | דעת אלוקים [17] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ג בשבט תשע"ט 1:07:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14683 התנאים ההיסטוריים להיווצרות השפינוזיות | דעת אלוקים [16] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ט"ז בשבט תשע"ט 53:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14659 מציאות הניסים בשיטה השפינוזית | דעת אלוקים [15] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ט בשבט תשע"ט 1:05:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14610 החיסרון העיקרי בשיטת שפינוזה שמגלה את טעותה | דעת אלוקים [14] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ד בטבת תשע"ט 52:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14582 'אלוקים הוא הטבע' של שפינוזה | דעת אלוקים [13] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ח בטבת תשע"ט 1:02:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14559 הספרה הדתית שבה הופיע שפינוזה | דעת אלוקים [12] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"א בטבת תשע"ט 1:00:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14536 תביעה תמידית של דעת אלוקים עם התעוררות הגבורה הלאומית | דעת אלוקים [11] עמ' קלג' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ד בטבת תשע"ט 1:11:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14507 ההבדל שבין ישראל לעמים ביחס לקריאה בשם ה' | דעת אלוקים [10] עמ' קלג' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ט בכסלו תשע"ט 1:02:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14474 כל יסודות הטוב שבעמים מקורם בישראל | דעת אלוקים [9] עמ' קלב' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ב בכסלו תשע"ט 1:01:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14456 האידיאלים האלוקיים ועם ישראל | דעת אלוקים [8] עמ' קלב' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ה בכסלו תשע"ט 1:06:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14413 האידיאלים האלוקיים | דעת אלוקים [7] עמ' קלב' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ח בחשוון תשע"ט 59:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14389 תוצאותיה של המחשבה הילדותית | דעת אלוקים [6] עמ' קלא' - קלב' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ד בחשוון תשע"ט 57:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14355 המדרגות הרביעית והחמישית והמחשבה הילדותית | דעת אלוקים [5] עמ' קל' - קלא' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ז בחשוון תשע"ט 58:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14290 שלושת המדרגות הראשונות בדעת אלוקים | דעת אלוקים [4] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ד באלול תשע"ח 52:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14267 המחשבה הרמה - המחשבה הייעודית | דעת אלוקים [3] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ז באלול תשע"ח 1:02:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14213 אובייקטיבי וסובייקטיבי | דעת אלוקים [1] אדר היקר עמ' קל' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ג באלול תשע"ח 59:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14214 ניתן להקשיב לשיעורים רק לאחר שמיעת סדרות: "יסורים ממרקים" וכן "אגרת עא'" דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ב באלול תשע"ח
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים