יסוד ושורש החידוש בתורה נמצא בעולם הרוחני | אורות הקודש א' [95] עמ' קעט פס' יד'

הרב אליעזר קשתיאל

ו בטבת תשפ"ג

יסוד ושורש החידוש בתורה נמצא בעולם הרוחני | אורות הקודש א' [95] עמ' קעט פס' יד'

הרב אליעזר קשתיאל

ו בטבת תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ']
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18648 גוונים שונים ביחסי הגומלין וההשפעות ההדדיות בין הדמיון והשכל | אורות הקודש א' [123]עמ' רמ'- רמא' פס' סז'- סח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ז בתשרי תשפ"ד 37:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18628 יחסי גומלין של הדמיון והשכל | אורות הקודש א' [122] עמ' רלח' -רלט' פס' סה' - סו אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ט באלול תשפ"ג 50:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18592 שני צדדים לדמיון - מתחת לשכל ומעליו | אורות הקודש א' [121] עמ' רלז' פס' סד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ב באלול תשפ"ג 50:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18566 ביחיד ובאומה ישנם איזונים שדורשים שימור | אורות הקודש א' [120] עמ' רלה' פס' סג' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ו באלול תשפ"ג 48:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18542 דמיון שמואר באור השכל האלוקי מאפשר פגישה עם השכל האלוקי ע''י משלים והסברה | אורות הקודש א' [119] עמ' רלג' -רלד' פס' ס'- סב' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ח באלול תשפ"ג 58:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18464 הדמיון צריך להיות כלי להפתח לשכל העליון | אורות הקודש א' [118] עמ' רלב' פס' נט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ג באב תשפ"ג 49:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18447 אורות הקודש א' [117] , עמ' רל' -רלא' פס' נו'- נט אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ה בתמוז תשפ"ג 36:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18424 שיתוף הפעולה של הדמיון והשכל | אורות הקודש א' [116] עמ' רכט' פס' נה' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ח בתמוז תשפ"ג 39:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18409 כשהנפש טהורה הדמיון מאיר אור חדש על החיים | אורות הקודש א' [115] עמ' רכז' פס' נד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"א בתמוז תשפ"ג 48:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18386 אורות הקודש א' [114], פס' מעלת הדמיון, עמ' רכה' פס' נב' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ד בתמוז תשפ"ג 50:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18360 קריאה להופעת הנבואה מחדש | אורות הקודש א' [113] , עמ' רכג' פס' נא' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ז בסיוון תשפ"ג 43:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18339 בהתקדמות לרוח הקודש ישנו ערעור של הודאות והיציבות | אורות הקודש א' [112] , עמ' ריז'-ריט' פס' מט'-מנ' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ בסיוון תשפ"ג 33:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18313 התנתקותו של הנביא מהעולם המוחשי מאפשרת לו להיפגש עם העולם הפנימי | אורות הקודש א' [111] , עמ' רטו'-רטז' פס' מז'-מח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ג בסיוון תשפ"ג 47:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18272 קומת השכל שמעליה קומת רוח הקודש | אורות הקודש א' [110] , עמ' ריג'-ריד' פס' מה'-מו' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ח באייר תשפ"ג 43:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18243 עולם ההשערה המאפשר | אורות הקודש א' [109] , ע' ריב'-ריג' פס' מב'-מד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"א באייר תשפ"ג 38:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18223 אימוץ יכולת ההשערה | אורות הקודש א' [108] ע' רי'-ריא' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ד באייר תשפ"ג 01:03:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18184 על מה שהנסתר רואה אי אפשר לחלוק | אורות הקודש א' [107] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ז באייר תשפ"ג 45:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18153 הוודאות הנסתרת| אורות הקודש א' [106] עמ' רז'-רח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ד באדר תשפ"ג 59:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18127 הספקות דוחפים לודאות עלינוה יותר | אורות הקודש א' [105] , עמ' רג' - רו' פס' לג'-לד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ז באדר תשפ"ג 52:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18126 אורות הקודש א' [104] עמ' קצז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י באדר תשפ"ג 46:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18096 צער הפרידה מהחומרנות והעכירות | אורות הקודש א' [103] , עמ' קצה'- קצו', פס' כט'-ל' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ג באדר תשפ"ג 50:13
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18074 תפקידנו ליצור חותם של הנשמה בגוף ובעולם | אורות הקודש א' [102] עמ' קצא', פס' כז'-כח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ו בשבט תשפ"ג 56:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18045 בנשמה יש שאיפות מנוגדות | אורות הקודש א' [101] עמ' קפט', פס' כה'-כו' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ט בשבט תשפ"ג 44:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18022 רוח הקודש מחייה את המימד הלא בחירי שלנו | אורות הקודש א' [100] , עמ' קפז'- קפח', פס' כג- כד אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ג בשבט תשפ"ג 39:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17998 הברק העליון מופיע בהפסקות' מאיר המון לרגע ונעלם | אורות הקודש א' [99] , עמ' קפד'- קפו, פס' כ- כב אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה בשבט תשפ"ג 50:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17965 קשר הנשמה והגוף | אורות הקודש א' [98] עמ' קפג' פס' יט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ז בטבת תשפ"ג 43:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17927 קליטת הנביא את האור הנשמה | אורות הקודש א' [97] , עמ' קפא', סע' יז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ בטבת תשפ"ג 57:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17891 צמיחת המחשבות אצל הנביא | אורות הקודש א' [96] עמ' קפ'-קפא' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ג בטבת תשפ"ג 45:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17871 יסוד ושורש החידוש בתורה נמצא בעולם הרוחני | אורות הקודש א' [95] עמ' קעט פס' יד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ו בטבת תשפ"ג 58:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17825 הזרמת הדעת הפנימית מהנביא | אורות הקודש א' [94] עמ' קעז' - קעח' פס' יב' -יג' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ב בכסלו תשפ"ג 52:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17799 כוח הדמיון וחשיבותו אצל הנביא | אורות הקודש א' [93] , סוגיית 'הגיון הקודש' עמ' קעו' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ו בכסלו תשפ"ג 49:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17763 עיבוד הנביא את נבואתו ע''י הלימוד וזיק נשמתו| אורות הקודש א' [92] , פס' 'קשב החזון' עמ' קעד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ח בכסלו תשפ"ג 57:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17762 הנשמה מאירה ומתחדשת תמידית | אורות הקודש א' 91 , עמ' קעב' פס' ה'-ו' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ב בכסלו תשפ"ג 40:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17726 אנשי היצירה - הנביאים מחיים את העולם ממעין החיים | אורות הקודש א' [90] , 'שטף היצירה הנשמתית', עמ' קע' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ד בחשוון תשפ"ג 45:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17701 נשמות של יצירה | אורות הקודש א' [89] ,פס' הנשמה היוצרת, עמ' קסח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ז בחשוון תשפ"ג 47:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17683 אורות הקודש א' [88] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י בחשוון תשפ"ג 46:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17682 תחילת שער הגיון הקודש | אורות הקודש א' [87] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ג בחשוון תשפ"ג 47:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17652 התגשמות חזון הנביאים בדורות הגאולה | אורות הקודש א' [86] עמ' קנז' סע' קלח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה בתשרי תשפ"ג 49:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17647 אורות הקודש א' [85] עמ' קנז' סע' קלו' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ז באלול תשפ"ב 51:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17627 הדרך לקומה הבאה עוברת דרך הרקבה של הקומה הקודמת | אורות הקודש א' [84] פס' קלה' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ באלול תשפ"ב 38:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17598 אורות של משיח הינו אור עתידי ומהפכני בו הקודש יאיר מתוך העולם | אורות הקודש א' [83] פס' קלד אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ג באלול תשפ"ב 39:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17573 החיים האלוקיים טבועים בישראל וחפצים להתגלות | אורות הקודש א' 82 אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ו באלול תשפ"ב 55:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17462 הופעת רזי התורה בארץ ישראל | אורות הקודש א' [81] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ב בתמוז תשפ"ב 55:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17432 אורות הקודש א' [80] פס' קכט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ז בתמוז תשפ"ב 48:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17402 בדור הגאולה צריך לחזק את הממדים החומריים בשביל שישרה עליהם הרבה קודש | אורות הקודש א' [79] , פס' קכח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט בתמוז תשפ"ב 01:07:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17367 דרך ההתמודדות עם עולם החול היא לכבדו | אורות הקודש א' [78] פס' קכז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ב בתמוז תשפ"ב 01:00:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17354 הקדושה טבעית למציאות | אורות הקודש א' [77] פס' קכה'-קכו' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ה בסיוון תשפ"ב 01:09:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17353 צריך להדליק את האור בעולם הזה | אורות הקודש א' [76] פס' קכד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ח בסיוון תשפ"ב 36:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17332 הכרח לימוד הרזים בדור הזה | אורות הקודש א' [75] , פס' קכב' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"א בסיוון תשפ"ב 40:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17296 בדור הגאולה הלימוד שונה ונעשה מאליו | אורות הקודש א' [74] פס' קכא' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה בסיוון תשפ"ב 41:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17295 אורות הקודש א' [73] פס' קכ' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ו באייר תשפ"ב 33:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17245 היחיד מושפע מהאור המוזרח על עמ'י בארצו | אורות הקודש א' [72] פס' קיח'-קיט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ט באייר תשפ"ב 44:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17220 אור החכמה האלוקית שורה דווקא בארץ ישראל | אורות הקודש א' [71] פס' קטז-קיז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ג באייר תשפ"ב 48:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17190 אורות הקודש א' [70] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה באייר תשפ"ב 37:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17038 הרגשות הסמויים - פתח לאהבה בעבודת ה' | אורות הקודש א' [69] פס' קיד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ג באדר ב תשפ"ב 42:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16996 אורות הקודש א' [68] סע' קיג' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ח באדר ב תשפ"ב 37:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16977 אורות הקודש א' [67] פס' קיא' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] א באדר ב תשפ"ב
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16976 יש עליות שדורשות מחיקה של המדרגה הקודמת | אורות הקודש א' [66] עמ' קכד', סע' קי' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ד באדר א תשפ"ב 43:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16975 אורות הקודש א' [65] עמ' קכג', סע' קט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ז באדר א תשפ"ב 40:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16951 המלחמה על עולם הרזים | אורות הקודש א [64] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י באדר א תשפ"ב 1:01:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16941 כל מעשיך לשם שמים | אורות הקודש א' [63] פס' קז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ג באדר א תשפ"ב 45:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16919 גם לשמות הטומאה יש תפקיד בעולם | אורות הקודש א' [62] פס' קה' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ו בשבט תשפ"ב 49:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16894 השלום המדומה מול השלום העליון | אורות הקודש א' [61] פס' קד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ט בשבט תשפ"ב 01:03:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16867 האותיות האלוקיות מחיות ובוראות את העולם | אורות הקודש [60] פס' קג' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ב בשבט תשפ"ב 33:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16853 יחודים - תכונת ההקשבה | אורות הקודש א' [59] פס' קא' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה בשבט תשפ"ב 49:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16822 אורות הקודש [58] פס' צט' - ק' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ז בטבת תשפ"ב 49:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16799 התיווך בין המחשבות למעשים | אורות הקודש א' [57] פס' צד'-צז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ בטבת תשפ"ב 40:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16770 שפת הסוד 'מקודדת' במכוון | אורות הקודש א' [56] פס' צג' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ג בטבת תשפ"ב
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16749 השלום של העולם הנגלה והאמת של העולם הנסתר | אורות הקודש א' [55] פס' צא'-צב' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ו בטבת תשפ"ב 55:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16735 התקדמות במתח שבין הנגלה והנסתר | אורות הקודש א' [54] פס' צ' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ב בכסלו תשפ"ב 53:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16719 הגודל שבכל הקוטן | אורות הקודש א' [53] פס' פט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ו בכסלו תשפ"ב 47:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16702 אחדות האינסוף והסוף | אורות הקודש א' [52] פס' פח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ז בכסלו תשפ"ב 44:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16669 הדרך להסתכל בצורה בהירה ומוארת | אורות הקודש א' [51] פס' פז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] א בכסלו תשפ"ב 37:11
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16656 האמונה היא ודאות החיים | אורות הקודש א' [50] פס' פו' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ה בחשוון תשפ"ב 01:02:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16639 הדרך לקליטת רזי תורה היא על ידי חוש האמונה | אורות הקודש א' [49] עמ' קא', פס' פד'-פה' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ז בחשוון תשפ"ב 53:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16627 הברכה נמצאת בדבר הסמוי | אורות הקודש א' [48] פס' פג' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט בחשוון תשפ"ב 40:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16607 חכמת הנסתר נקלטת באופן סובייקטיבי | אורות הקודש א' [47] פס' פב' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ב בחשוון תשפ"ב 44:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16595 העולם החיצוני יוצר שיכרון | אורות הקודש א' [46] עמ' צח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה בתשרי תשפ"ב 51:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16594 אורות הקודש א' [45] הקלטה חלקית אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ט באלול תשפ"א 14:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16593 אורות הקודש א' [44] עמ' צה', פס' עו' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ב באלול תשפ"א 49:25
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים