כוזרי 110 מאמר חמישי סע' כ'

הרב יוסף קלנר

כ"ב בכסלו תש"ע

כוזרי 110 מאמר חמישי סע' כ'

הרב יוסף קלנר

כ"ב בכסלו תש"ע
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר)
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב יוסף קלנר 23 4232 כוזרי 116 סיום הספר כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ"ו בשבט תש"ע 1:01:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 4231 כוזרי 115 סוף מאמר חמישי, תחילת החתימה כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ בשבט תש"ע 57:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 4181 כוזרי 114 מאמר חמישי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ה בשבט תש"ע 1:05:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 4129 כוזרי 113 מאמר חמישי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ בטבת תש"ע 1:03:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 4128 כוזרי 112 מאמר חמישי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) י"ג בטבת תש"ע 1:02:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 4127 כוזרי 111 מאמר חמישי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ו בטבת תש"ע 1:00:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 4040 כוזרי 110 מאמר חמישי סע' כ' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ"ב בכסלו תש"ע 1:01:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 4025 כוזרי 109 מאמר חמישי סע' כ' עמ' רמג' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ט"ו בכסלו תש"ע 57:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 4024 כוזרי 108 מאמר חמישי סע' כ' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ח בכסלו תש"ע 54:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 4001 כוזרי 107 מאמר חמישי סע' כ' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) א בכסלו תש"ע 1:06:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 4000 כוזרי 106 מאמר חמישי סע' כ' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ"ד בחשוון תש"ע 1:01:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3999 כוזרי 105 מאמר חמישי סע' כ' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) י"ח בחשוון תש"ע 1:02:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3894 כוזרי 104 מאמר חמישי סע' יח'-יט' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) י בחשוון תש"ע 1:07:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3893 כוזרי 103 מאמר חמישי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ג בחשוון תש"ע 54:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3892 כוזרי 102 מאמר חמישי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ה בתשרי תש"ע 49:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3826 כוזרי 101 מאמר חמישי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ"ז באלול תשס"ט 49:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3823 כוזרי 100 מאמר חמישי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) י"ג באלול תשס"ט 56:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3822 כוזרי 99 מאמר חמישי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ו באלול תשס"ט 47:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3754 כוזרי 98 מאמר חמישי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) א באב תשס"ט 49:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3753 כוזרי 97 מאמר חמישי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ"ב בתמוז תשס"ט 52:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3707 כוזרי 96 מאמר רביעי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ט"ז בתמוז תשס"ט 55:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3706 כוזרי 95 מאמר רביעי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ב בתמוז תשס"ט 57:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3641 כוזרי 94 מאמר רביעי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ"ה בסיוון תשס"ט 55:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3616 כוזרי 93 מאמר רביעי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) י"ח בסיוון תשס"ט 55:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3615 כוזרי 92 מאמר רביעי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) י"א בסיוון תשס"ט 54:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3589 כוזרי 91 מאמר רביעי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ד בסיוון תשס"ט 48:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3539 כוזרי 90 מאמר רביעי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ"ו באייר תשס"ט 52:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3515 כוזרי 89 מאמר רביעי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) י"ט באייר תשס"ט 53:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3514 כוזרי 88 מאמר רביעי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) י"ב באייר תשס"ט 53:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3513 כוזרי 87 מאמר רביעי{השלמה מסדרה אחרת} כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ל באדר תשס"ט 50:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3512 כוזרי 86 מאמר רביעי{השלמה מסדרה אחרת} כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ"ט באדר תשס"ט 52:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3432 כוזרי 85 מאמר רביעי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ"ב באדר תשס"ט 52:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3430 כוזרי 84 מאמר רביעי עמ' קנז' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) א באדר תשס"ט 58:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3342 כוזרי 83 מאמר רביעי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ"ד בשבט תשס"ט 47:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3313 כוזרי 82 תחילת מאמר רביעי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) י בשבט תשס"ט 59:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3304 כוזרי 81 סע' מח' סוף מאמר שלישי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ג בשבט תשס"ט 33:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3239 כוזרי 80 מאמר שלישי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) י"ז בטבת תשס"ט 56:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3207 כוזרי 79 מאמר שלישי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) י"א בטבת תשס"ט 52:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3169 כוזרי 78 מאמר שלישי עמוד קלב' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ג בטבת תשס"ט 56:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3101 כוזרי 77 מאמר שלישי עמוד קכט' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ בכסלו תשס"ט 1:00:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3054 כוזרי 76 מאמר שלישי עמוד קכז' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) י"ג בכסלו תשס"ט 57:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2990 כוזרי 75 מאמר שלישי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ו בכסלו תשס"ט 58:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2989 כוזרי 74 מאמר שלישי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ"ז בחשוון תשס"ט 55:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2972 כוזרי 73 מאמר שלישי עמוד קיד' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ בחשוון תשס"ט 1:01:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2918 כוזרי 72 מאמר שלישי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) י"ד בחשוון תשס"ט 1:00:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2895 כוזרי 71 מאמר שלישי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ז בחשוון תשס"ט 57:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 3431 כוזרי 70 מאמר שלישי עמוד קיב' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ל בתשרי תשס"ט 58:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2788 כוזרי 69 מאמר שלישי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ"ד באלול תשס"ח 57:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2764 כוזרי 68 מאמר שלישי עמ' קז' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) י"ח באלול תשס"ח 52:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2740 כוזרי 67 מאמר שלישי כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) י באלול תשס"ח 54:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2737 כוזרי 66 מאמר שלישי פס' יא' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ב באלול תשס"ח 46:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2668 כוזרי 65 מאמר שלישי פס' ט' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ד באב תשס"ח 1:01:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2645 כוזרי 64 מאמר שלישי פס' ה' עמ' קב' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ"ו בתמוז תשס"ח 1:06:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2626 כוזרי 63 מאמר שלישי פסקה ה' עמ' קא' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) י"ט בתמוז תשס"ח 45:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2610 כוזרי 62 מאמר שלישי פס' ה' עמ' ק' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) י"ב בתמוז תשס"ח 35:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2541 כוזרי 61 מאמר שלישי פס' ה' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ה בתמוז תשס"ח 56:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2477 כוזרי 60 מאמר שלישי פס' א' [חסר ההתחלה] כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ"ב בסיוון תשס"ח 51:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2443 כוזרי 59 מאמר שלישי פס' א' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ט"ו בסיוון תשס"ח 1:03:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2408 כוזרי 58 תחילת מאמר שלישי {חסר 10 דקות ראשונות} כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ח בסיוון תשס"ח 47:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2377 כוזרי 57 פס' פ'-סוף מאמר שלישי פס' א' [חסרות כ10 ד' בתחילת השיעור] כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ"ט באייר תשס"ח 1:01:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2359 כוזרי 56 סוף מאמר שני כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ"ב באייר תשס"ח 54:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2321 כוזרי 55 מאמר שני פס' סה'-סח' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ט"ו באייר תשס"ח 58:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2305 כוזרי 54 מאמר שני פס' סג'-סד' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ז באייר תשס"ח 1:01:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2214 כוזרי 53 מאמר שני -פס' נח' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ"ה באדר ב תשס"ח 54:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2213 כוזרי 52 מאמר שני פס' נו' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) י"ט באדר ב תשס"ח 58:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2212 כוזרי 51 מאמר שני פס' נ'-נה כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ד באדר ב תשס"ח 55:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2215 כוזרי 50 מאמר שני פס' מח'-מט' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ"ז באדר א תשס"ח 51:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2210 כוזרי 49 מאמר שני פס' מד'-מז' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ באדר א תשס"ח 56:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 1941 כוזרי 48 מאמר שני פס' לד'-מג' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) י"ג באדר א תשס"ח 00:59
אמונה הרב יוסף קלנר 23 1942 כוזרי 47 מאמר שני פס' לב'-לג' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ו באדר א תשס"ח 01:03
אמונה הרב יוסף קלנר 23 1839 כוזרי 46 מאמר שני פס' כו' עמ' סו' (שיעור מסדרה ישנה) כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ"ב בשבט תשס"ח 01:07:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 1838 כוזרי 45 מאמר שני פס' כו' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ט"ו בשבט תשס"ח 01:07
אמונה הרב יוסף קלנר 23 1837 כוזרי 44 מאמר שני פס' כו' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ח בשבט תשס"ח 00:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 1836 כוזרי 43 מאמר שני פס' כד'-כה' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) א בשבט תשס"ח 00:53
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2652 כוזרי 42 מאמר שני פס' כג' (שיעור מסדרה ישנה ) כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ"ד בטבת תשס"ח 42:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 1835 כוזרי 41 מאמר שני פס' כב' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ט"ז בטבת תשס"ח 01:03
אמונה הרב יוסף קלנר 23 2653 כוזרי 40 מאמר שני פס' כ' עמ' נט' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) י"ח בכסלו תשס"ח 56:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 1635 כוזרי 39 מאמר שני פס' טז' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) י בכסלו תשס"ח 01:03
אמונה הרב יוסף קלנר 23 1634 כוזרי 38 מאמר שני פס' י'-טו' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) ג בכסלו תשס"ח 01:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 1633 כוזרי 37 מאמר שני פס' ג'-ט' כוזרי [תשס"ו-תש"ע] - הרב יוסף קלנר (כל הספר) כ"ה בחשוון תשס"ח 01:00
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים