פרשת חיי שרה - התלהבות המביאה לדבקות של מלאכי קודש | פרשת שבוע

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ג בחשוון תשע"ו

פרשת חיי שרה - התלהבות המביאה לדבקות של מלאכי קודש | פרשת שבוע

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ג בחשוון תשע"ו
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18871 עגולים וישרים | פרשת ויחי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשפ"ד 38:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18835 ביאור למהלך הורדת בני יעקב למצרים | פרשת וישב פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשפ"ד 30:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18774 האינסטינקט הראשוני והבחירה לאחר המחשבה השנייה | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג בכסלו תשפ"ד 45:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18744 יציאה לעצמאות | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה בחשוון תשפ"ד 37:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18702 מידת הענווה | פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח בחשוון תשפ"ד 49:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18701 משמעות הברכה בעם ישראל, ומה מרווחים ממנה | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א בחשוון תשפ"ד 32:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18669 חשיבותה של מידת הבושה | פרשת נח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד בחשוון תשפ"ד 35:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17722 ההיגלמות מהילדות ומעבר לאישיות עצמאית והיציאה לעולם |פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשפ"ג 30:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17945 רחל ויוסף - מקדמי האחווה | פרשת ויצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ז בכסלו תשפ"ב 39:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16123 "אל הארץ אשר אראך" - משמעות הברכה בארץ ישראל | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א בחשוון תשפ"א 33:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15497 חיים בתודעת שליחות | פרשת ויגש פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה בטבת תש"פ 34:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15426 צריך לחשוב לפני שפועלים ולא למהר | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ל בחשוון תש"פ 38:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15396 ביטחון בה' | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תש"פ 38:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15366 זריזות והתלהטות במצוות ועבודת ה' | פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז בחשוון תש"פ 39:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15349 ממלכת כהנים וגוי קדוש! | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בחשוון תש"פ 40:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13509 ספר בראשית - ספר הישר - ניצחון האדם על הטבע | פרשת ויחי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י בטבת תשע"ח 43:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13484 מקור החיות - תודעת השליחות | פרשת ויגש פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג בטבת תשע"ח 39:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13456 יוסף - כח האחדות | פרשת וישב פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"ח 37:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13417 סירובו של יעקב ללכת עם עשיו | פרשת וישלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ח 39:52
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13379 רחל ולאה - שתי צורות התנהלות שונות בעולם | פרשת ויצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ח 30:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13349 תמימות זה לחיות משהו באמת | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ח 50:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13305 ערכה של השיחה | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"ח 40:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13287 סוד עבודת ה' בהתלהבות | פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ח 32:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13260 אברהם אבינו מלמד אותנו מה זה באמת להיות מלך | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"ח 40:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11996 מלכות בעם ישראל דבר טוב? | פרשת וישלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תשע"ז 37:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11894 שלמות והשתלמות | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל א בכסלו תשע"ז 38:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11862 פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשע"ז 36:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11749 חשיבות הארץ בשליחותו של עם ישראל בעולם | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בחשוון תשע"ז 33:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11704 האנושות אחרי המבול - התגברות ההתערבות האלוקית בטבע האדם | פרשת נח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל א בחשוון תשע"ז 38:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10092 גורם ההפתעה, הצורך להפתיע בחיים | פרשת ויחי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ב בטבת תשע"ו 31:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10056 מה קורה כשאני רואה את עצמי כשליח? | פרשת ויגש פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה בטבת תשע"ו 32:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9993 יוסף כחוט המקשר בין יעקב לאחים | פרשת וישב פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ בכסלו תשע"ו 36:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9894 פרשת תולדות - דמותו של יעקב אבינו - התמימות כדרך חיים | פרשת שבוע פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשע"ו 36:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9788 התלהבות האבות והאמהות - התלהבות המובילה להדבקות של מלאכי קודש | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשע"ו 31:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9870 פרשת חיי שרה - התלהבות המביאה לדבקות של מלאכי קודש | פרשת שבוע פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשע"ו 31:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9748 פרשת לך לך - מלכות הצדק של אברהם וישראל בעולם | פרשת שבוע פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י בחשוון תשע"ו 30:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9881 פרשת נח - ההתערבות האלוקית באדם לאחר המבול | פרשת שבוע פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ב בחשוון תשע"ו 37:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8695 אחדות ואיחוד | פרשת ויחי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א בטבת תשע"ה 11:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8693 מסקנת ספר הישר - להיות חרותיים | פרשת ויחי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י בטבת תשע"ה 43:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8656 סוד גלות מצרים שמאחורי הקמת העם | פרשת ויגש פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג בטבת תשע"ה 35:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8643 יוסף החי בהווה על פי העתיד | פרשת ויגש פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ה 10:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8619 תחילתה של מלוכת יוסף ומלכות יהודה | פרשת וישב פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"ה 39:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8628 הקמת ממלכה של מתנדבים | פרשת וישלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א בכסלו תשע"ה 38:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8526 תמימותו של יעקב אבינו | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשע"ה 40:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8482 הבסיס לאמונה בה' - האמונה הטבעית | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"ה 35:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8514 אברהם אבינו - נביא ומשיח | פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ה 9:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8451 ההתלהבות בעבודת ה' כמענה ליצר | פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"ה 41:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8425 הבשורה המיוחדת שאברהם מביא לעולם [איכות שמיעה לא טובה] | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה בחשוון תשע"ה 36:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7165 תכונת הישרות בעם ישראל | פרשת ויחי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בטבת תשע"ד 37:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7131 כולנו שליחים | פרשת ויגש פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג בטבת תשע"ד 8:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7128 תודעת השליחות בעם ישראל | פרשת ויגש פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ב בטבת תשע"ד 36:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7114 תכונתו של מנהיג: אחוה | פרשת מקץ פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשע"ד 40:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7078 המלכות בעם ישראל | פרשת וישב פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשע"ד 31:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7045 סוגיית הפנים | פרשת וישלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ד 9:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7041 פני יעקב | פרשת וישלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א בכסלו תשע"ד 29:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7014 עדרי הצאן כמשל לבניית אומה | פרשת ויצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ד 7:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6968 תמימות בעבודת ה' | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ד 35:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6994 תמימותו של יעקב אל מול חוסר תמימותו של עשו | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ד 8:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6954 כח התשובה | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"א בחשוון תשע"ד 6:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6887 אברהם אבינו כמוביל תפיסת המלוכה בעולם | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"ד 32:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6929 האם הקב''ה מתחרט על מעשיו | פרשת נח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה בחשוון תשע"ד 22:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6838 הרוח החומר והרצון- עיון בימי הבריאה | פרשת בראשית פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"א בתשרי תשע"ד 40:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4996 פרשת ויחי [מכינה] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בטבת תשע"א 33:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4995 פרשת ויגש [מכינה] -יוסף ויהודה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג בטבת תשע"א 33:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4885 כְּרָחֵל וּכְלֵאָה אֲשֶׁר בָּנוּ שְׁתֵּיהֶם אֶת בֵּית יִשְׂרָאֵל | פרשת ויצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"א 30:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4794 פרשת וירא- מלאכים כבני אדם פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"א 35:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4784 פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"א 29:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4089 פרשת ויחי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ו בטבת תש"ע 37:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4088 פרשת ויחי-ספר בראשית כספר הישר פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ד בטבת תש"ע 49:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4072 ויגש פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ז בטבת תש"ע 34:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4070 פרשת ויגש- דיבור יוסף ליעקב ע"י המשלוח עם אחיך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ז בטבת תש"ע 38:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4036 פרשת וישב פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תש"ע 41:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3990 ויצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בכסלו תש"ע
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4014 פרשת ויצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בכסלו תש"ע 38:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3910 אברהם ויצחק- שילוב מידות האהבה והיראה | פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח בחשוון תש"ע 45:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3873 פרשת נח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ב בחשוון תש"ע 39:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3904 פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל א בחשוון תש"ע 41:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3223 פרשת 'ויחי' – 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ג בטבת תשס"ט 47:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3094 פרשת וישב פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשס"ט 46:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3006 פרשת ויצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה בכסלו תשס"ט 36:30
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים