פרשת שלח לך- שגגת עבודה זרה בציבור

הרב אוהד תירוש

י"ד בסיוון תשע"א

פרשת שלח לך- שגגת עבודה זרה בציבור

הרב אוהד תירוש

י"ד בסיוון תשע"א
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת שבוע - הרב אוהד
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15961 פרה אדומה - הדרך להטהרות הנפש | פרשת חקת פרשת שבוע - הרב אוהד ג בתמוז תש"פ 51:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15122 זאת חלקת התורה, הטמעת היסודות הרוחניים ע'י פעולה נכונה בעולם הזה | פרשת חקת פרשת שבוע - הרב אוהד ב בתמוז תשע"ט 4:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12861 השוויון אל מול הבורא | פרשת קרח פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ז בסיוון תשע"ז 50:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 8165 תחום החיים- תחום השבת כתחום מקלט הרוצח | פרשת מסעי פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ו בתמוז תשע"ד 46:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 8060 הפיות שנבראו בבין השמשות בערב שבת - פי הבאר, פי הארץ ופי האתון | פרשת בלק פרשת שבוע - הרב אוהד ה בתמוז תשע"ד 47:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 8026 פרשיית הנחשים - חתימת תקופת המדבר | פרשת חקת פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ח בסיוון תשע"ד 1:05:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7974 מה בין תרומה וביכורים | פרשת קרח פרשת שבוע - הרב אוהד כ"א בסיוון תשע"ד 1:00:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7920 שבט הקיני - מקורו ותפקידו בעם ישראל | פרשת בהעלותך פרשת שבוע - הרב אוהד ז בסיוון תשע"ד 1:03:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7888 תפקידה של הגירות בעם ישראל | פרשת נשא פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ט באייר תשע"ד 1:14:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6663 גבולות ארץ ישראל- משמעות הגורל | פרשת מטות- מסעי פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ו בתמוז תשע"ג 1:09:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6637 הביטוי הפנימי של קורבן התמיד | פרשת פנחס פרשת שבוע - הרב אוהד י"ח בתמוז תשע"ג 1:10:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6600 העור כמתנת כהונה | פרשת קרח פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ח בסיוון תשע"ג 1:16:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 1189 "סר צלם מעליהם" - קומות במושג הצל | פרשת שלח לך פרשת שבוע - הרב אוהד כ"א בסיוון תשע"ג 1:08:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 2413 חצוצרות הכסף - היכולת לאחד את הפרטים | פרשת בהעלותך פרשת שבוע - הרב אוהד י"ד בסיוון תשע"ג 1:04:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6579 שיער הנזירות כהפרשה לתפקיד הקדושה | פרשת נשא פרשת שבוע - הרב אוהד ז בסיוון תשע"ג 50:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6573 בירור משמעות פדיון הבכורות | פרשת במדבר פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ט באייר תשע"ג 1:02:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5895 פרשת מטות- מסעי- ערי הלויים ומקומם הייחודי פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ט בתמוז תשע"ב 52:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5882 פרשת פנחס- מוסף השבת פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ב בתמוז תשע"ב 59:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5863 בלק ומעורבותם של המדיינים | פרשת בלק פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ו בתמוז תשע"ב 1:00:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5846 תרומת המעשר | פרשת קרח פרשת שבוע - הרב אוהד א בתמוז תשע"ב 1:14:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5831 פרשת שלח לך- מצוות ציצית פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ד בסיוון תשע"ב 1:11:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5767 פרשת במדבר- בן עשרים שנה לצבא פרשת שבוע - הרב אוהד ג בסיוון תשע"ב 1:10:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5333 היחס בין הכהנים והלויים | פרשת קרח פרשת שבוע - הרב אוהד כ"א בסיוון תשע"א 52:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5328 פרשת שלח לך- שגגת עבודה זרה בציבור פרשת שבוע - הרב אוהד י"ד בסיוון תשע"א 58:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5323 פסח ופסח שני | פרשת בהעלותך פרשת שבוע - הרב אוהד ז בסיוון תשע"א 48:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5307 פרשת במדבר- עבודת בני קהת- מדרגות ותפקידים בזיקה לקודש פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ב באייר תשע"א 45:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4630 פרשת מטות- מסעי האחריות הציבורית בשפיכות דמים פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ו בתמוז תש"ע 1:00:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4589 ביום הביכורים | פרשת פנחס פרשת שבוע - הרב אוהד י"ט בתמוז תש"ע 49:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4580 פרשת בלק- הזנות בשיטים כהצמדות לבעל פעור פרשת שבוע - הרב אוהד י"ב בתמוז תש"ע 55:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4542 פרה אדומה- טומאת מת | פרשת חקת פרשת שבוע - הרב אוהד ה בתמוז תש"ע 1:05:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4491 הקדשת הלויים וטהרתם | פרשת בהעלותך פרשת שבוע - הרב אוהד י"ד בסיוון תש"ע 51:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3728 מטות מסעי-נדרים פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ד בתמוז תשס"ט 49:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3684 פרשת בלק פרשת שבוע - הרב אוהד י בתמוז תשס"ט 1:02:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3670 פרה אדומה | פרשת חקת פרשת שבוע - הרב אוהד ג בתמוז תשס"ט 59:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3643 פרשת קרח-מתנות הכהונה פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ו בסיוון תשס"ט 1:04:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3609 פרשת שלח לך-פרשת הנסכים פרשת שבוע - הרב אוהד י"ט בסיוון תשס"ט 49:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 2651 פרשת מטות-ערי המקלט ונבואות החורבן פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ח בתמוז תשס"ח 1:41:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 2606 פרשת פנחס - תמידין כסדרן ומוספין כהלכתם פרשת שבוע - הרב אוהד י"ד בתמוז תשס"ח 01:21:44
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 2543 קהל ישראל ובכורתו לעומת בלק ובלעם | פרשת בלק פרשת שבוע - הרב אוהד ז בתמוז תשס"ח 1:12:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 2604 חקת הפרה, חקת הפסח וחקת יוה''כ | פרשת חקת פרשת שבוע - הרב אוהד ל בסיוון תשס"ח 1:02:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 2484 פרשת קרח - קרח ועדתו פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ג בסיוון תשס"ח 01:14:23
הרב אוהד תירוש 12 2453 פרשת שלח לך - חטא המרגלים פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ז בסיוון תשס"ח 01:06:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 2412 פרשת בהעלותך - החצוצרות וההליכה במדבר פרשת שבוע - הרב אוהד ט בסיוון תשס"ח 1:29:00
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים