תפארת ישראל [68] פרק כא'

הרב אוהד תירוש

ט"ז בחשוון תשע"א

תפארת ישראל [68] פרק כא'

הרב אוהד תירוש

ט"ז בחשוון תשע"א
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: תפארת ישראל-הרב אוהד
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אוהד תירוש 12 5416 תפארת ישראל [93] פרק כט' - ל' תפארת ישראל-הרב אוהד כ"ד בסיוון תשע"א 1:00:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 5415 תפארת ישראל [89] פרק כח' תפארת ישראל-הרב אוהד י"א באייר תשע"א 57:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 5414 תפארת ישראל [88] פרק כח' תפארת ישראל-הרב אוהד ד באייר תשע"א 51:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 5413 תפארת ישראל [87] פרק כז' תפארת ישראל-הרב אוהד כ"ב באדר ב תשע"א 50:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 5412 תפארת ישראל [86] פרק כז' תפארת ישראל-הרב אוהד כ"א באדר ב תשע"א 53:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 5411 תפארת ישראל [85] פרק כו' תפארת ישראל-הרב אוהד ל באדר א תשע"א 53:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 5214 תפארת ישראל [83] פרק כו' תפארת ישראל-הרב אוהד ט"ז באדר א תשע"א 58:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 5185 תפארת ישראל [82] פרק כה'- כו' תפארת ישראל-הרב אוהד ט באדר א תשע"א 54:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 5151 תפארת ישראל [81] פרק כה' תפארת ישראל-הרב אוהד ב באדר א תשע"א 52:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 5129 תפארת ישראל [80] פרק כה' תפארת ישראל-הרב אוהד כ"ה בשבט תשע"א 41:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 5112 תפארת ישראל [79] פרק כה' תפארת ישראל-הרב אוהד י"ח בשבט תשע"א 21:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 5087 תפארת ישראל [78] פרק כה' תפארת ישראל-הרב אוהד י"א בשבט תשע"א 50:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 5040 תפארת ישראל [77] פרק כד' תפארת ישראל-הרב אוהד ד בשבט תשע"א 46:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 5016 תפארת ישראל [76] פרק כד' תפארת ישראל-הרב אוהד כ"ו בטבת תשע"א 1:03:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 5015 תפארת ישראל [75] פרק כד' תפארת ישראל-הרב אוהד י"ט בטבת תשע"א 47:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 5010 תפארת ישראל [74] תפארת ישראל-הרב אוהד י"ב בטבת תשע"א 55:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4981 תפארת ישראל [73] פרק כג' תפארת ישראל-הרב אוהד ה בטבת תשע"א 54:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4954 תפארת ישראל [72] פרק כג' תפארת ישראל-הרב אוהד כ"א בכסלו תשע"א 1:02:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4929 תפארת ישראל [71] פרק כב' תפארת ישראל-הרב אוהד י"ד בכסלו תשע"א 46:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4874 תפארת ישראל [70] פרק כב' תפארת ישראל-הרב אוהד ל בחשוון תשע"א 45:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4823 תפארת ישראל [69] פרק כא' תפארת ישראל-הרב אוהד כ"ג בחשוון תשע"א 50:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4807 תפארת ישראל [68] פרק כא' תפארת ישראל-הרב אוהד ט"ז בחשוון תשע"א 45:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4785 תפארת ישראל [67] פרק כא' תפארת ישראל-הרב אוהד ט בחשוון תשע"א 53:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4757 תפארת ישראל [66] פרק כ' תפארת ישראל-הרב אוהד ב בחשוון תשע"א 45:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4710 תפארת ישראל [65] פרק כ' תפארת ישראל-הרב אוהד י"ט באלול תש"ע 53:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4692 תפארת ישראל [64] פרק כ' תפארת ישראל-הרב אוהד י"ב באלול תש"ע 45:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4633 תפארת ישראל [62] פרק יח'-יט' תפארת ישראל-הרב אוהד כ"ט בתמוז תש"ע 58:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4602 תפארת ישראל [61] פרק יח' תפארת ישראל-הרב אוהד ט"ו בתמוז תש"ע 38:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4576 תפארת ישראל [60] פרק יח' תפארת ישראל-הרב אוהד ח בתמוז תש"ע 55:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4555 תפארת ישראל [59] פרק יח' תפארת ישראל-הרב אוהד ב בתמוז תש"ע 48:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4573 תפארת ישראל [58] פרק יז' תפארת ישראל-הרב אוהד כ"ד בסיוון תש"ע 1:04:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4504 תפארת ישראל [57] פרק טז'-יז' תפארת ישראל-הרב אוהד י"ז בסיוון תש"ע 50:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4481 תפארת ישראל [56] פרק טז' תפארת ישראל-הרב אוהד י בסיוון תש"ע 1:01:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4469 תפארת ישראל [55] פרק טז' תפארת ישראל-הרב אוהד י"ב באייר תש"ע 54:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4376 תפארת ישראל [54] פרק טז' תפארת ישראל-הרב אוהד י"א באייר תש"ע 1:00:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4350 תפארת ישראל 53 פרק טז' תפארת ישראל-הרב אוהד ד באייר תש"ע 52:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4352 תפארת ישראל 52 פרק טו' תפארת ישראל-הרב אוהד כ"ח באדר תש"ע 53:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4302 תפארת ישראל 51 פרק טו' תפארת ישראל-הרב אוהד כ"א באדר תש"ע 1:01:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4259 תפארת ישראל 50 פרק טו' תפארת ישראל-הרב אוהד ז באדר תש"ע 40:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4243 תפארת ישראל 49 פרק יד' תפארת ישראל-הרב אוהד ל בשבט תש"ע 1:04:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4226 תפארת ישראל 48 פרק יג'- יד' תפארת ישראל-הרב אוהד כ"ג בשבט תש"ע 53:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4200 תפארת ישראל 47 פרק יג' תפארת ישראל-הרב אוהד ט"ז בשבט תש"ע 43:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4211 תפארת ישראל 46 פרק יג' תפארת ישראל-הרב אוהד ט בשבט תש"ע 59:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4156 תפארת ישראל 45 פרק יג' תפארת ישראל-הרב אוהד ב בשבט תש"ע 52:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4139 תפארת ישראל 44 פרק יב' תפארת ישראל-הרב אוהד כ"ד בטבת תש"ע 55:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4138 תפארת ישראל 43 פרק יב' תפארת ישראל-הרב אוהד י"ז בטבת תש"ע 57:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4061 תפארת ישראל 42 פרק יב' תפארת ישראל-הרב אוהד ג בטבת תש"ע 1:10:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4060 תפארת ישראל 41 פרק יא' תפארת ישראל-הרב אוהד כ"ז בכסלו תש"ע 1:02:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 4016 תפארת ישראל 40 פרק יא' תפארת ישראל-הרב אוהד י"ט בכסלו תש"ע 56:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3995 תפארת ישראל 39 פרק יא' תפארת ישראל-הרב אוהד י"ב בכסלו תש"ע 1:00:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3978 תפארת ישראל 38 פרק יא' תפארת ישראל-הרב אוהד ה בכסלו תש"ע 56:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3944 תפארת ישראל 37 פרק יא' תפארת ישראל-הרב אוהד כ"ח בחשוון תש"ע 1:00:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3929 תפארת ישראל 36 פרק יא' תפארת ישראל-הרב אוהד כ"א בחשוון תש"ע 52:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3902 תפארת ישראל 35 תפארת ישראל-הרב אוהד י"ד בחשוון תש"ע 56:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3879 תפארת ישראל 34 תפארת ישראל-הרב אוהד ז בחשוון תש"ע 59:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3878 תפארת ישראל 33 [איכות שמיעה בעיתית] תפארת ישראל-הרב אוהד ל בתשרי תש"ע 1:02:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3796 תפארת ישראל 32 פרק י' תפארת ישראל-הרב אוהד י"ז באלול תשס"ט 1:03:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3780 תפארת ישראל 31 פרק י' תפארת ישראל-הרב אוהד י באלול תשס"ט 48:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3764 תפארת ישראל 30 פרק י' תפארת ישראל-הרב אוהד ג באלול תשס"ט 20:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3757 תפארת ישראל 29 תפארת ישראל-הרב אוהד ה באב תשס"ט 59:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3739 תפארת ישראל 28 תפארת ישראל-הרב אוהד כ"ז בתמוז תשס"ט 29:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3724 תפארת ישראל 27 פרק ח' תפארת ישראל-הרב אוהד כ בתמוז תשס"ט 55:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3692 תפארת ישראל 26 פרק ח' תפארת ישראל-הרב אוהד י"ג בתמוז תשס"ט 49:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3693 תפארת ישראל 25 פרק ח' תפארת ישראל-הרב אוהד ז בתמוז תשס"ט 54:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3655 תפארת ישראל 24 פרק ז' תפארת ישראל-הרב אוהד כ"ט בסיוון תשס"ט 36:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3633 תפארת ישראל 23 פרק ז' תפארת ישראל-הרב אוהד כ"ב בסיוון תשס"ט 50:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3596 תפארת ישראל 22 פרק ו' ותחילת ז' תפארת ישראל-הרב אוהד ט"ו בסיוון תשס"ט 43:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3546 תפארת ישראל 20 פרק ו' תפארת ישראל-הרב אוהד א בסיוון תשס"ט 1:12:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3576 תפארת ישראל 18 פרק ה' תפארת ישראל-הרב אוהד י"ט באדר תשס"ט 54:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3472 תפארת ישראל 17 תחילת פרק ה' תפארת ישראל-הרב אוהד י"ג באדר תשס"ט 1:09:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3427 תפארת ישראל 16 סוף פרק ד' - תחילת פרק ה' תפארת ישראל-הרב אוהד ה באדר תשס"ט 48:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3324 תפארת ישראל 15 פרק ד' תפארת ישראל-הרב אוהד כ"א בשבט תשס"ט 1:04:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3315 תפארת ישראל 14 פרק ד' תפארת ישראל-הרב אוהד י"ד בשבט תשס"ט 59:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3290 תפארת ישראל 13 תפארת ישראל-הרב אוהד ז בשבט תשס"ט 1:00:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3471 תפארת ישראל 12 פרק ג' תפארת ישראל-הרב אוהד כ"ט בטבת תשס"ט 1:02:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3197 תפארת ישראל 11 תפארת ישראל-הרב אוהד ח בטבת תשס"ט 1:05:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3085 תפארת ישראל 10 תפארת ישראל-הרב אוהד י"ז בכסלו תשס"ט 55:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3069 תפארת ישראל 9 תפארת ישראל-הרב אוהד י בכסלו תשס"ט 40:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 3068 תפארת ישראל 8 תפארת ישראל-הרב אוהד ג בכסלו תשס"ט 57:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 2960 תפארת ישראל 7 סוף פרק א' תפארת ישראל-הרב אוהד כ"ה בחשוון תשס"ט 57:35
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים