התגלות י"ג מידות בחודש אלול ובחודש תשרי | שפת אמת לחודש אלול [15] שנת תרנ"ט

הרב אוהד תירוש

כ"ה באלול תש"פ

התגלות י"ג מידות בחודש אלול ובחודש תשרי | שפת אמת לחודש אלול [15] שנת תרנ"ט

הרב אוהד תירוש

כ"ה באלול תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אוהד תירוש
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17493 פרשת דברים - שבת חזון | גדלות, חשבון נפש ותשובה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ו באב תשפ"ב 56:30
הלכה הרב אוהד תירוש 12 17488 המשך דיני קטן, והגדרת מקום ייחוד | הלכות צניעות וייחוד [10] הלכה - הרב אוהד ג באב תשפ"ב 58:00
הלכה הרב אוהד תירוש 12 17471 המשך הלכות 'שמירת קטן' | הלכות צניעות וייחוד [9] הלכה - הרב אוהד כ"ה בתמוז תשפ"ב 09:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17449 עבודת ימי בין המצרים - בניית בית המקדש: תורה, טהרה ויישוב הארץ כללי - הרב אוהד כ"ב בתמוז תשפ"ב 18:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17447 עוצמתו של כח הדיבור ומהות הנדר | פרשת מטות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"א בתמוז תשפ"ב 58:40
הלכה הרב אוהד תירוש 12 17454 גדר 'שומר' | הלכות צניעות וייחוד [8] הלכה - הרב אוהד י"ט בתמוז תשפ"ב 45:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17431 שורש קנאת פנחס - יתרו | פרשת פנחס פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ו בתמוז תשפ"ב 40:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17384 האתון שבנפש | פרשת בלק פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז בתמוז תשפ"ב 57:00
הלכה הרב אוהד תירוש 12 17379 כמות אנשים בגדר ייחוד | הלכות ייחוד וצניעות [07] הלכה - הרב אוהד ה בתמוז תשפ"ב 41:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17360 יותר חשוב שלא תחשוב | פרשת חקת פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ל בסיוון תשפ"ב 52:50
הלכה הרב אוהד תירוש 12 17356 גדרי ההיתר של פתח פתוח לרשות הרבים | הלכות ייחוד וצניעות [6] הלכה - הרב אוהד כ"ח בסיוון תשפ"ב 47:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17407 פרשת קרח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד בסיוון תשפ"ב 47:05
הלכה הרב אוהד תירוש 12 17342 דין פתח פתוח לרשות הרבים | הלכות ייחוד וצניעות [5] הלכה - הרב אוהד כ בסיוון תשפ"ב 45:50
הלכה הרב אוהד תירוש 12 17345 דין בעלה בעיר | הלכות ייחוד וצניעות [4] הלכה - הרב אוהד ט"ו בסיוון תשפ"ב 46:45
הלכה הרב אוהד תירוש 12 17308 עם מי מותר להתייחד ואיך | הלכות ייחוד וצניעות [3] הלכה - הרב אוהד ז בסיוון תשפ"ב 44:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17282 השמירה מהמעכבים בדרך אל הדבקות | פרשת נשא פרשת שבוע - הרב אוהד ב בסיוון תשפ"ב 50:35
הלכה הרב אוהד תירוש 12 17274 האיסורים מהתורה ומדרבנן | הלכות ייחוד וצניעות [2] הלכה - הרב אוהד כ"ט באייר תשפ"ב 43:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17264 הספירה המבטאת את ייחודיות הפרטים | פרשת במדבר פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד באייר תשפ"ב 01:05:25
הלכה הרב אוהד תירוש 12 17273 הקפדה על הלכות ייחוד מונעת נפילה | הלכות ייחוד וצניעות [1] הלכה - הרב אוהד כ"ד באייר תשפ"ב 44:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17256 לסגל מבט רב שכבתי | דמותם של רשב"י ובנו [2] דמותם של רשב"י ובנו - הרב אוהד [מכינה תשפ"א] כ"ג באייר תשפ"ב 40:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17232 כמה מיני מיתות | לג' בעומר חגים - הרב אוהד י"ז באייר תשפ"ב 56:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17172 שנת שבתון | פרשת בהר פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י באייר תשפ"ב 47:05
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17146 חודש אייר - השבת אור פסח אל החיים | פתיחת זמן קיץ כללי - הרב אוהד א באייר תשפ"ב 33:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17144 זרע אדם וזרע בהמה - תהליך הגאולה | יום העצמאות חגים - הרב אוהד כ"ז בניסן תשפ"ב 01:00:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17073 ארבע כוסות/נרצה | קצרים בזמן - סימני הסדר [13] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד י בניסן תשפ"ב 03:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17074 הלל | קצרים בזמן - סימני הסדר [12] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד ט בניסן תשפ"ב 03:45
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17075 ברך | קצרים בזמן - סימני הסדר [11] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד ח בניסן תשפ"ב 02:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17076 צפון | קצרים בזמן - סימני הסדר [10] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד ז בניסן תשפ"ב 03:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17077 שולחן עורך | קצרים בזמן - סימני הסדר [9] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד ו בניסן תשפ"ב 03:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17078 כורך | קצרים בזמן - סימני הסדר [8] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד ה בניסן תשפ"ב 02:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17079 מרור | קצרים בזמן - סימני הסדר [7] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד ד בניסן תשפ"ב 03:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17080 רחצה/מוציא מצה | קצרים בזמן - סימני הסדר [6] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד ג בניסן תשפ"ב 03:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17081 מגיד | קצרים בזמן - סימני הסדר [5] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד ב בניסן תשפ"ב 03:00
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17082 יחץ | קצרים בזמן - סימני הסדר [4] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד א בניסן תשפ"ב 02:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17067 כרפס | קצרים בזמן - סימני הסדר [3] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד כ"ט באדר ב תשפ"ב 02:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17070 ורחץ | קצרים בזמן - סימני הסדר [2] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד כ"ח באדר ב תשפ"ב 02:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17066 קדש | קצרים בזמן - סימני הסדר [1] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד כ"ח באדר ב תשפ"ב 03:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17057 עונג שבת - גילוי האלוקיות בארץ | פרשת תזריע פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ז באדר ב תשפ"ב 45:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17032 עבודת הקרבנות - הדרך להילחם ביצר הרע | פרשת שמיני פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ באדר ב תשפ"ב 48:00
הרב אוהד תירוש 12 17009 מהו עמל תורה - טעימה מתורתו ודמותו של הרב חיים קניבסקי כללי - הרב אוהד י"ח באדר ב תשפ"ב 42:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17012 דגשים לארבע מצוות היום | פורים חגים - הרב אוהד י"ב באדר ב תשפ"ב 40:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16983 מפלת המן - דרך חדשה אל התורה | שפת אמת לפורים [2] חגים - הרב אוהד ה באדר ב תשפ"ב 15:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16982 לכל דור יש את המרדכי שלו, שלא יכרע ולא ישתחווה | שפת אמת לפורים [1] חגים - הרב אוהד ד באדר ב תשפ"ב 13:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16961 סוד העמודים והאדנים | פרשת ויקהל פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב באדר א תשפ"ב 52:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16957 "פסול לך" - פיסול לבבות ישראל | פרשת כי תשא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ו באדר א תשפ"ב 51:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16943 מתפקדי הכהן, קירוב רחוקים ותיקון פגם הברית | פרשת תצווה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח באדר א תשפ"ב 51:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16926 שטות בקודש הקודשים | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב אוהד א באדר א תשפ"ב 49:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16915 פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ה בשבט תשפ"ב 47:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16873 דיבור קדוש ויד חזקה | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז בשבט תשפ"ב 51:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16862 הקדמת עץ הדעת לעץ החיים | טו' בשבט חגים - הרב אוהד ט"ו בשבט תשפ"ב 46:05
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16860 חודש שבט - הייסורין וההתמסרות לתורה | טו' בשבט חגים - הרב אוהד י בשבט תשפ"ב 32:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16858 יציאת מצרים כמנגדת לחטא המרגלים | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י בשבט תשפ"ב 54:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16845 המכות שנגד גלות הנפש | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ג בשבט תשפ"ב 52:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16806 האטמות הדיבור בגלל אטימות הלב | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד בטבת תשפ"ב 57:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17475 לגלות את המהות (ע"פ המדרש על ר' אליעזר בן הורקנוס) כללי - הרב אוהד י"ד בטבת תשפ"ב 41:00
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16786 שמירת הברית - שמירת הכוחות ותיקון הנפילות כללי - הרב אוהד י"ב בטבת תשפ"ב 45:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16757 הסוף כמברר את תכלית התהליך | פרשת ויחי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"א בטבת תשפ"ב 55:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16739 יראה של המון ויראה של יחידים | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בטבת תשפ"ב 49:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16731 ההבדל בין היהודים ליוונים | שפת אמת לחנוכה [2] חגים - הרב אוהד כ"ה בכסלו תשפ"ב 15:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16730 נר איש וביתו | שפת אמת לחנוכה [1] חגים - הרב אוהד כ"ד בכסלו תשפ"ב 15:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16727 משיח - שמירת הברית | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ בכסלו תשפ"ב 50:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16709 קנייני הקודש נקנים דווקא בעמל | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג בכסלו תשפ"ב 56:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16697 תיקון יצר הרע, סיבת יציאת יעקב לגלות חרן | פרשת ויצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ו בכסלו תשפ"ב 53:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16666 יעקב אבינו לא שיקר! | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ח בחשוון תשפ"ב 58:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16660 הזקנה - חיים בעלי משמעות | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב בחשוון תשפ"ב 56:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16636 המלאכים - בירור הופעת הכוחות של האבות | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ד בחשוון תשפ"ב 1:07:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16661 פריצת גבולות - מתי מותר לשתות יין? | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח בחשוון תשפ"ב 45:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17463 היחס הנכון בין גוף המעשים לרוח המעשים | יום הכיפורים חגים - הרב אוהד ז בתשרי תשפ"ב 50:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17467 המלכת ה' דרך השמיעה והרצון | ראש השנה חגים - הרב אוהד כ"ח באלול תשפ"א 44:00
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16583 ההכנות הנדרשות לראש השנה | ראש השנה חגים - הרב אוהד כ"ה באלול תשפ"א 26:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16582 ייצוב הקומה הנוכחית לקראת הקומה הבאה | פרשת נצבים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד באלול תשפ"א 45:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16574 ביכורים - האור שבעור | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז באלול תשפ"א 43:40
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16566 איך עובדים את ה' כך שירצה בעבודתנו | שפת אמת לחודש אלול [09] שפת אמת לחודש אלול [תשפ"א] - הרב אוהד י"ד באלול תשפ"א 09:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17309 איך מחזירים את היצרים בתשובה | פרשת כי תצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"א באלול תשפ"א 45:15
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16565 שפת אמת לחודש אלול [08] שפת אמת לחודש אלול [תשפ"א] - הרב אוהד י"א באלול תשפ"א 12:30
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16564 התבטלות מתוך דעת וקרבה | שפת אמת לחודש אלול [07] שפת אמת לחודש אלול [תשפ"א] - הרב אוהד י באלול תשפ"א 14:55
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16563 קביעת אלול כימי רצון - מתוך מעשינו | שפת אמת לחודש אלול [06] שפת אמת לחודש אלול [תשפ"א] - הרב אוהד ח באלול תשפ"א 13:05
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16562 התנאי לקבל עול מלכות שמים - ניתוק מהשעבוד | שפת אמת לחודש אלול [05] שפת אמת לחודש אלול [תשפ"א] - הרב אוהד ז באלול תשפ"א 14:15
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16557 תפקיד האיש הישראלי בחודש אלול | שפת אמת לחודש אלול [04] שפת אמת לחודש אלול [תשפ"א] - הרב אוהד ד באלול תשפ"א 13:45
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16556 הופעת הנצח בזמן | שפת אמת לחודש אלול [03] שפת אמת לחודש אלול [תשפ"א] - הרב אוהד ב באלול תשפ"א 12:40
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים