עיניו של דוד, מול עייני בלעם | פרשת בלק

הרב אוהד תירוש

י"ג בתמוז תשפ"א

עיניו של דוד, מול עייני בלעם | פרשת בלק

הרב אוהד תירוש

י"ג בתמוז תשפ"א
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אוהד תירוש
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16860 חודש שבט - הייסורין וההתמסרות לתורה | טו' בשבט חגים - הרב אוהד י בשבט תשפ"ב 32:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16858 יציאת מצרים כמנגדת לחטא המרגלים | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י בשבט תשפ"ב 54:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16845 המכות שנגד גלות הנפש | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ג בשבט תשפ"ב 52:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16806 האטמות הדיבור בגלל אטימות הלב | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד בטבת תשפ"ב 57:00
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16786 שמירת הברית - שמירת הכוחות ותיקון הנפילות כללי - הרב אוהד י"ב בטבת תשפ"ב 45:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16757 הסוף כמברר את תכלית התהליך | פרשת ויחי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"א בטבת תשפ"ב 55:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16739 יראה של המון ויראה של יחידים | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בטבת תשפ"ב 49:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16731 ההבדל בין היהודים ליוונים | שפת אמת לחנוכה [2] חגים - הרב אוהד כ"ה בכסלו תשפ"ב 15:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16730 נר איש וביתו | שפת אמת לחנוכה [1] חגים - הרב אוהד כ"ד בכסלו תשפ"ב 15:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16727 משיח - שמירת הברית | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ בכסלו תשפ"ב 50:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16709 קנייני הקודש נקנים דווקא בעמל | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג בכסלו תשפ"ב 56:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16697 תיקון יצר הרע, סיבת יציאת יעקב לגלות חרן | פרשת ויצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ו בכסלו תשפ"ב 53:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16666 יעקב אבינו לא שיקר! | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ח בחשוון תשפ"ב 58:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16660 הזקנה - חיים בעלי משמעות | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב בחשוון תשפ"ב 56:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16636 המלאכים - בירור הופעת הכוחות של האבות | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ד בחשוון תשפ"ב 1:07:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16661 פריצת גבולות - מתי מותר לשתות יין? | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח בחשוון תשפ"ב 45:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16583 ההכנות הנדרשות לראש השנה | ראש השנה חגים - הרב אוהד כ"ה באלול תשפ"א 26:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16582 ייצוב הקומה הנוכחית לקראת הקומה הבאה | פרשת נצבים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד באלול תשפ"א 45:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16574 ביכורים - האור שבעור | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז באלול תשפ"א 43:40
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16566 איך עובדים את ה' כך שירצה בעבודתנו | שפת אמת לחודש אלול [09] שפת אמת לחודש אלול [תשפ"א] - הרב אוהד י"ד באלול תשפ"א 09:55
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16565 שפת אמת לחודש אלול [08] שפת אמת לחודש אלול [תשפ"א] - הרב אוהד י"א באלול תשפ"א 12:30
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16564 התבטלות מתוך דעת וקרבה | שפת אמת לחודש אלול [07] שפת אמת לחודש אלול [תשפ"א] - הרב אוהד י באלול תשפ"א 14:55
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16563 קביעת אלול כימי רצון - מתוך מעשינו | שפת אמת לחודש אלול [06] שפת אמת לחודש אלול [תשפ"א] - הרב אוהד ח באלול תשפ"א 13:05
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16562 התנאי לקבל עול מלכות שמים - ניתוק מהשעבוד | שפת אמת לחודש אלול [05] שפת אמת לחודש אלול [תשפ"א] - הרב אוהד ז באלול תשפ"א 14:15
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16557 תפקיד האיש הישראלי בחודש אלול | שפת אמת לחודש אלול [04] שפת אמת לחודש אלול [תשפ"א] - הרב אוהד ד באלול תשפ"א 13:45
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16556 הופעת הנצח בזמן | שפת אמת לחודש אלול [03] שפת אמת לחודש אלול [תשפ"א] - הרב אוהד ב באלול תשפ"א 12:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 16528 שיחת פתיחה זמן אלול - העולם עומד על התורה כללי - הרב אוהד א באלול תשפ"א 45:35
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16555 חודש אלול - עת רצון | שפת אמת לחודש אלול [01] שפת אמת לחודש אלול [תשפ"א] - הרב אוהד ל באב תשפ"א 12:10
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16505 חיים של תורה מתוך מסירות נפש בבית המדרש כללי - הרב אוהד ו באב תשפ"א 18:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 16504 מהות המקום - מתוך התבוננות ברשויות השבת כללי - הרב אוהד ו באב תשפ"א 27:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16500 ספר דברים - בחינת תורה שבע"פ | פרשת דברים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ה באב תשפ"א 51:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16486 קנאה של תשובה וכפרה | פרשת פנחס פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ בתמוז תשפ"א 48:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16475 עיניו של דוד, מול עייני בלעם | פרשת בלק פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג בתמוז תשפ"א 43:30
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16473 שמונה פרקים [09] פרק ג' שמונה פרקים - הרב אוהד [תשפ"א] י בתמוז תשפ"א 45:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16455 נחשים ושרפים - משה עושה מלאך | פרשת חקת פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ו בתמוז תשפ"א 46:00
הרב אוהד תירוש 12 16472 שמונה פרקים [08] פרק ב' שמונה פרקים - הרב אוהד [תשפ"א] ג בתמוז תשפ"א 48:00
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16471 שמונה פרקים [07] סוף פרק א' שמונה פרקים - הרב אוהד [תשפ"א] כ"ז בסיוון תשפ"א 46:50
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16470 שמונה פרקים [06] פרק א' שמונה פרקים - הרב אוהד [תשפ"א] י"ט בסיוון תשפ"א 52:00
הרב אוהד תירוש 12 16469 המשך כוחות הנפש | שמונה פרקים [05] פרק א' שמונה פרקים - הרב אוהד [תשפ"א] י"ב בסיוון תשפ"א 49:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16374 המטרה - הַשְׂכֵּל וְיָדֹעַ אוֹתִי | פרשת נשא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח בסיוון תשפ"א 51:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16355 לא להיות אילן סרק בחיינו | פרשת בהר - בחוקותי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ג באייר תשפ"א 57:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16347 היכולת של השבת לעצב את המחשבות | פרשת אחרי מות - קדושים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט באייר תשפ"א 35:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16316 החמץ מסמל את הערבוב שבחיים | שיעור לפסח חגים - הרב אוהד כ"ד באדר תשפ"א 38:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16297 תפקידה של אסתר | מגילת אסתר חגים - הרב אוהד י"ב באדר תשפ"א 1:03:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16290 זכור - בין שבת לעמלק | פרשת תרומה - זכור פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ה באדר תשפ"א 39:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16284 שור+חמור= כלב? | פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ח בשבט תשפ"א 47:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16272 מהו רועה עם? ומה השפעתו? | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב בשבט תשפ"א 38:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16258 על העץ ועל האילן | פרשת בשלח וטו' שבט פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ד בשבט תשפ"א 45:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16243 נחש מחופש לתלמיד חכם | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז בשבט תשפ"א 38:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16238 מיהו גואל של אמת | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב בטבת תשפ"א 40:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16211 השבת פותחת את סתימת חיינו | פרשת ויחי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ד בטבת תשפ"א 51:20
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16285 להיות בן תורה - האחריות בכל מרחבי החיים | שיחה לחציון השני של החורף לאחר חנוכה וביציאה מחודש טבת, וקורונה כללי - הרב אוהד ט בטבת תשפ"א 44:00
הרב אוהד תירוש 12 16244 את יהודה שלח לפניו'' -למה עם ישראל צריך לרדת לגלות. פרשת שבוע - הרב אוהד ח בטבת תשפ"א 54:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16191 קידוש המקום על ידי הזמן | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ז בכסלו תשפ"א 56:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16135 סעודתו של יצחק - אכילתו של צדיק | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ב בכסלו תשפ"א 49:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 16159 חשיבות חום התורה בתקופת הקורונה | שיחת פתיחה לזמן חורף כללי - הרב אוהד כ"ט בחשוון תשפ"א 37:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16132 משמעויות מערת המכפלה וקבורת שרה בה | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד בחשוון תשפ"א 42:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16115 מידת האהבה שמוליכה ממדרגה למדרגה שנטועה בנו | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י בחשוון תשפ"א 38:35
תנ"ך הרב אוהד תירוש 12 16124 המדון הוא הפירוד בין החלקים המשלימים | משלי [2] ספר משלי [תשפ"א] - הרב אוהד ח בחשוון תשפ"א 43:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16100 הנחמה באי התפילה של נח | פרשת נח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בחשוון תשפ"א 42:50
תנ"ך הרב אוהד תירוש 12 16101 כעס מדון וריב, | משלי [1] הקדמה ללימוד ולספר ספר משלי [תשפ"א] - הרב אוהד ג בחשוון תשפ"א 49:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16095 שבת 'שובה' - הארת התשובה הקדומה | שבת תשובה חגים - הרב אוהד ו בתשרי תשפ"א 52:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16087 יראת השופר והשבת | שיעור לראש השנה שחל בשבת חגים - הרב אוהד כ"ז באלול תש"פ 50:55
הרב אוהד תירוש 12 16216 ראש השנה -יראת השופר והשבת 55: פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ז באלול תש"פ 55:55
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16158 שפת אמת לחודש אלול [17] שפת אמת לחודש אלול [תש"פ] - הרב אוהד כ"ז באלול תש"פ 13:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16151 שפת אמת לראש השנה | שפת אמת לחודש אלול [17] שנת תרמ"ה שפת אמת לחודש אלול [תש"פ] - הרב אוהד כ"ז באלול תש"פ 13:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 16150 הברית שלנו עם ה' נובעת מעצם הקשר שלנו איתו ולא מהרמה שלנו | שפת אמת לחודש אלול [16] שנת תרס"א שפת אמת לחודש אלול [תש"פ] - הרב אוהד כ"ו באלול תש"פ 14:05
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16085 התגלות י"ג מידות בחודש אלול ובחודש תשרי | שפת אמת לחודש אלול [15] שנת תרנ"ט שפת אמת לחודש אלול [תש"פ] - הרב אוהד כ"ה באלול תש"פ 11:25
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16076 על ידי התשובה של עמ"י הימים האלה מתגלים כימי רצון | שפת אמת לחודש אלול [14] שנת תרנ"ט שפת אמת לחודש אלול [תש"פ] - הרב אוהד כ"א באלול תש"פ 8:30
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16075 עיקר התשובה: להזכר שאנחנו עובדי ה' והשליחים שלו | שפת אמת לחודש אלול [13] שנת תרנ"ז שפת אמת לחודש אלול [תש"פ] - הרב אוהד כ באלול תש"פ 15:00
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16074 זוכים למידת הרחמים על ידי גילוי הנק' הפנימית הייחודית של עמ"י | שפת אמת לחודש אלול [12] שנת תרמ"ח שפת אמת לחודש אלול [תש"פ] - הרב אוהד י"ט באלול תש"פ 14:00
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16073 התודעה של עם ישראל - רק לעשות רצונו | שפת אמת לחודש אלול [11] שנת תרמ"ח שפת אמת לחודש אלול [תש"פ] - הרב אוהד י"ח באלול תש"פ 13:50
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16077 יציאה מאזור הנוחות- לכל דבר יש מחיר | התקדמות בחיים [3] כללי - הרב אוהד י"ח באלול תש"פ 43:40
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16066 ימים של קרבה ושל תפילה | שפת אמת לחודש אלול [10] שנת תרמ"ז-תרמ"ח שפת אמת לחודש אלול [תש"פ] - הרב אוהד י"ז באלול תש"פ 16:30
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16065 אלול- התכלית הנרצה של כל מעשי השנה | שפת אמת לחודש אלול [9] שנת תרמ"ד שפת אמת לחודש אלול [תש"פ] - הרב אוהד י"ד באלול תש"פ 14:15
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16061 ארבעים ימי התשובה של חטא העגל ממשיכים ללוות אותנו | שפת אמת לחודש אלול [8] שנת תרמ"ב - תרמ"ג שפת אמת לחודש אלול [תש"פ] - הרב אוהד י"ג באלול תש"פ 13:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16043 הקללות כחלק מהברית של הקב"ה עם עם ישראל | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג באלול תש"פ 1:03:05
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16060 יותר אתה מתקרב ואוהב את ה' יותר אתה משתחרר מהרצונות הטפלים והחיצוניים | שפת אמת לחודש אלול [7] שנת תרמ"א - תרמ"ב שפת אמת לחודש אלול [תש"פ] - הרב אוהד י"ב באלול תש"פ 14:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 16044 האהבה המגיעה מתוך דעת הטמונה בחסידות | מסילת ישרים [65] פרק י"ח מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] י"א באלול תש"פ 45:10
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16059 התעוררות של האדם כשלב ראשון להתקשרות עם ה' | שפת אמת לחודש אלול [6] שנת תר"מ - תרמ"א שפת אמת לחודש אלול [תש"פ] - הרב אוהד י"א באלול תש"פ 15:45
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים