היחס בין השבת לבין המועדים | על השבת [34]

הרב אוהד תירוש

ח באייר תשפ"ד

היחס בין השבת לבין המועדים | על השבת [34]

הרב אוהד תירוש

ח באייר תשפ"ד
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אוהד תירוש
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 19182 היחס בין השבת לבין המועדים | על השבת [34] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] ח באייר תשפ"ד 28:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 19183 קדושת השבת וקדושת החגים | פרשת אמור פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז באייר תשפ"ד 1:00:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 19172 יום הזיכרון ויום העצמאות אחד הם ואיך נשמח השנה ביום העצמאות | יום העצמאות חגים - הרב אוהד ד באייר תשפ"ד 49:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 19169 שני היבטים לקדושה | פרשת קדושים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ל בניסן תשפ"ד 58:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 19162 מצוות האכילה בפסח -משעבוד חומרי למצווה | שיעור לפסח חגים - הרב אוהד כ"ט באדר ב תשפ"ד 34:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 19163 על השבת [33] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] כ"ה באדר ב תשפ"ד 24:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 19146 היום השמיני הוא יום של שמחה והויה בארץ | פרשת שמיני פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד באדר ב תשפ"ד 50:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 19145 גבורת בין הזמנים כללי - הרב אוהד כ"ג באדר ב תשפ"ד 37:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 19131 השביתה מהעשייה מתקנת את המחשבות | על השבת [32] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] י"ח באדר ב תשפ"ד 27:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 19130 רק מסירות נפש מכפרת על הרהורי עבירה | פרשת צו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז באדר ב תשפ"ד 1:01:15
הלכה הרב אוהד תירוש 12 19118 הלכות והליכות בפורים חלק שני חגים - הרב אוהד י"א באדר ב תשפ"ד 1:07:55
הלכה הרב אוהד תירוש 12 19117 הלכות והליכות בפורים חלק ראשון | חגים - הרב אוהד י באדר ב תשפ"ד 48:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 19116 פורים מעבר לעידן של הסתר | ערב הכנה לפורים ערבי לימוד לחגים י באדר ב תשפ"ד 50:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 19083 הטהרה מין החוץ אל הפנים על ידי המים | על השבת [31] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] ד באדר ב תשפ"ד 33:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 19082 משכן ומקדש, דוד ומשה, ארעיות וקביעות, תורה ותפילה | פרשת פקודי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ג באדר ב תשפ"ד 46:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 19101 מיהו גיבור תנכ''י | לזכר עמישר בן דוד הי''ד כללי - הרב אוהד ב באדר ב תשפ"ד 35:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 19057 רחיצת הגוף והנפש לקראת שבת | פרשת ויקהל פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ו באדר א תשפ"ד 43:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 19078 ואת צנועים חכמה- דרכי הצניעות של גבריאל שני הי''ד | כללי כללי - הרב אוהד כ"ה באדר א תשפ"ד 39:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 19040 ואת צנועים חכמה | אזכרה לגבריאל שני הי"ד כללי - הרב אוהד כ באדר א תשפ"ד 1:00:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18999 קדושת ישראל =לכל אחד יש חלק | פרשת תרומה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ה באדר א תשפ"ד 44:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18980 מהות המשפט | פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ח בשבט תשפ"ד 49:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18945 מה היא גבורה | מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] י"ג בשבט תשפ"ד 52:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18924 אש בברד- להרגיש את הקדושה | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח בשבט תשפ"ד 37:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18919 אוזר ישראל בגבורה | מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] ז בשבט תשפ"ד 49:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18896 רוכב על החמור | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ג בטבת תשפ"ד 28:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18895 גבורת הלוחם היהודי | מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] כ"ב בטבת תשפ"ד 44:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18882 היחס לחיילי העורף | מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] ט"ו בטבת תשפ"ד 35:05
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18840 התפיסה היונית בימינו ושורשה | ערב לימוד לחנוכה ערבי לימוד לחגים כ"ג בכסלו תשפ"ד 41:45
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18839 עיון בנאום יהודה המכבי | הכנה לחנוכה חגים - הרב אוהד כ"ג בכסלו תשפ"ד 1:00:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18813 לקדש את שכם בכסף | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ז בכסלו תשפ"ד 46:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18814 שורש הגבורה היהודית | הכנה לחנוכה חגים - הרב אוהד ט"ז בכסלו תשפ"ד 45:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18770 מי הוא העושה, ממשיכו של אברהם | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ב בכסלו תשפ"ד 48:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18738 מה זה חיים? | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד בחשוון תשפ"ד 48:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18725 חשק והשתדלות | לך לך וירא חלק ב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח בחשוון תשפ"ד 38:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18724 ללכת | לך לך וירא חלק א פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז בחשוון תשפ"ד 43:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18636 לטהר את המוות שבחיים | יום כיפור [ערב לימוד ליום כיפור] ערבי לימוד לחגים ו בתשרי תשפ"ד 42:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18635 אמונה אינה זריקת השכל | כוזרי [32] , פס' פז'- צ' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] ד בתשרי תשפ"ד 35:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18619 הלכות ראש השנה ושלוש דרגות בשמיעת שופר | על השבת [30] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] כ"ח באלול תשפ"ג 36:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18618 יכולת ההתקדמות יכולה להיות רק אם יש את היכולת ליפול | פרשת וילך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ז באלול תשפ"ג 55:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18617 נקודת היסוד של מעמד הר סיני | כוזרי [31] , פס' פז'- פט' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] כ"ו באלול תשפ"ג 25:45
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18612 שמיעת קול שופר היא שמיעת הצלילים הדקים של דבר ה' | ראש השנה חגים - הרב אוהד כ"ו באלול תשפ"ג 53:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18596 תקיעת שופר- זמן פתיחת רגשי הלב הנעלים | על השבת [29] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] כ"א באלול תשפ"ג 32:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18578 אמונה, מסורות נפש ותורה שבעל פה - שלושת היסודות שהשרישו האבות באומה | הכנה לראש השנה חלק ב חגים - הרב אוהד כ באלול תשפ"ג 29:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18580 שמיעת הפרגוד ממעמקי הנפש | פרשת ניצבים וילך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ באלול תשפ"ג 51:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18579 הוכחת הקשר הדיבורי בין האל לאדם | כוזרי [30] , פס' פז' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] י"ט באלול תשפ"ג 24:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18577 קול השופר הוא הוצאת הקול הפנימי של הנשמה | הכנה לראש השנה חלק א' חגים - הרב אוהד י"ט באלול תשפ"ג 46:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18557 כי תבוא- הכנה לראש השנה | על השבת [28] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] י"ד באלול תשפ"ג 23:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18555 תפקידי הכהן והביכורים וחיבורם לעם ישראל | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג באלול תשפ"ג 58:05
גמרא הרב אוהד תירוש 12 18532 קידושי אישה בכסף שור וביאה | שיעור פתיחה למסכת קידושין כללי - הרב אוהד ז באלול תשפ"ג 56:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18522 ''כניסת התורה ללב האדם כנגד יצר הרע'' | פרשת כי תצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ו באלול תשפ"ג 54:45
ללא הרב אוהד תירוש 12 18531 שיחת פתיחה והקדמה למסכת קידושין כללי - הרב אוהד ד באלול תשפ"ג 25:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18517 ההקשבה בתורתו של הרב צוקרמן זצ"ל כללי - הרב אוהד ג באלול תשפ"ג 51:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18462 שבת חזון - התבוננות גאולית על החורבן | על השבת [27] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] ב באב תשפ"ג 31:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18460 ספר דברים- הנכחת היראה בעם ישראל פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א באב תשפ"ג 54:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18461 שבת היא המשך התגלות ה' במציאות | כוזרי [29] , פס' פה' -פז' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] כ"ט בתמוז תשפ"ג 34:05
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18445 דיבור ושמיעה והשפעתם בנסתר על נפש האדם | על השבת [26] , פרי צדיק פרשת מטות פס' ט על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] כ"ד בתמוז תשפ"ג 25:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18422 עונג הגוף בשבת מאפשר לחשוף את הנשמה | על השבת [25] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] י"ז בתמוז תשפ"ג 30:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18416 פרשת פנחס - קורבנות חובה וטעם בתורה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ז בתמוז תשפ"ג 47:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18437 כוזרי [28] , פס' פג' - פה' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] ט"ו בתמוז תשפ"ג 33:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18421 על השבת [24] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] י בתמוז תשפ"ג 34:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18420 כוזרי {27] פס' עח' - פב כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] ח בתמוז תשפ"ג 36:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18382 ארבע לשונות של השבת כנגד הפס' ''אתה קדשת את יום השביעי' | על השבת [23] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] ג בתמוז תשפ"ג 27:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18374 שלש מדרגות בתורה ובשבת, ''זאת חוקת התורה'' | פרשת חוקת פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ב בתמוז תשפ"ג 48:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18358 השלום האמיתי הוא השבת | על השבת [22] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] כ"ו בסיוון תשפ"ג 30:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18351 מקום המחולקת שהיא לשם שמיים | פרשת קרח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ה בסיוון תשפ"ג 56:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18350 התגלות ה' בכל גווני החיים | כוזרי [25] , פס' סח'- ע' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] כ"ד בסיוון תשפ"ג 27:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18341 בחינת החן הוא למעלה מתפיסת האדם | על השבת [21] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] י"ט בסיוון תשפ"ג 30:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18328 לכיבוש הארץ דרושה גבורה רוחנית | פרשת שלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח בסיוון תשפ"ג 52:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18310 נרות שבת כעין נרות המנורה | על השבת [20] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] י"ב בסיוון תשפ"ג 19:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18309 התגלות התורות אצל משה ואצל החכמים | פרשת בהעלותך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"א בסיוון תשפ"ג 50:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18308 חשיבות המוסרת | כוזרי [23] , פס' סג'- סה' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] י"א בסיוון תשפ"ג 39:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18299 חשיבות קבלת המגמה במסורת ולא מעצמך | כוזרי [22] פס' סג'- סה' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] ד בסיוון תשפ"ג 26:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18300 סגולת שבועות לבער את השאור שבעיסה | שיעור לשבועות חגים - הרב אוהד ד בסיוון תשפ"ג 49:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18277 מידת הענווה ומתן תורה | ערב לימוד לשבועות חגים - הרב אוהד ב בסיוון תשפ"ג 43:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18259 יום ירושלים | קצרים בזמן חגים - הרב אוהד כ"ח באייר תשפ"ג 08:00
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18254 הזיקה בין השבת התשובה וירושלים | על השבת [19] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] כ"ז באייר תשפ"ג 30:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18256 המפקד- גילוי התפקיד של כל אחד | פרשת במדבר פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ז באייר תשפ"ג 45:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18255 גדולת התרבות של העמים תלויה ברמה חומרית גבוהה | כוזרי [21] , פס' סג' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] כ"ה באייר תשפ"ג 22:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18234 מצוות ה' בארץ כגילוי למציאות רוחנית עליונה | פרשת בהר - בחוקתי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ט באייר תשפ"ג 47:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18235 המפגש בין היהדות לפילוסופיה | כוזרי [20] פס' סב'-סג' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] י"ח באייר תשפ"ג 33:25
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים