נרות שבת כעין נרות המנורה | על השבת [20]

הרב אוהד תירוש

י"ב בסיוון תשפ"ג

נרות שבת כעין נרות המנורה | על השבת [20]

הרב אוהד תירוש

י"ב בסיוון תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אוהד תירוש
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18310 נרות שבת כעין נרות המנורה | על השבת [20] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] י"ב בסיוון תשפ"ג 19:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18309 התגלות התורות אצל משה ואצל החכמים | פרשת בהעלותך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"א בסיוון תשפ"ג 50:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18308 חשיבות המוסרת | כוזרי [23] , פס' סג'- סה' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] י"א בסיוון תשפ"ג 39:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18299 חשיבות קבלת המגמה במסורת ולא מעצמך | כוזרי [22] פס' סג'- סה' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] ד בסיוון תשפ"ג 26:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18300 סגולת שבועות לבער את השאור שבעיסה | שיעור לשבועות חגים - הרב אוהד ד בסיוון תשפ"ג 49:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18277 מידת הענווה ומתן תורה | ערב לימוד לשבועות חגים - הרב אוהד ב בסיוון תשפ"ג 43:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18259 יום ירושלים | קצרים בזמן חגים - הרב אוהד כ"ח באייר תשפ"ג 08:00
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18254 הזיקה בין השבת התשובה וירושלים | על השבת [19] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] כ"ז באייר תשפ"ג 30:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18256 המפקד- גילוי התפקיד של כל אחד | פרשת במדבר פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ז באייר תשפ"ג 45:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18255 גדולת התרבות של העמים תלויה ברמה חומרית גבוהה | כוזרי [21] , פס' סג' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] כ"ה באייר תשפ"ג 22:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18234 מצוות ה' בארץ כגילוי למציאות רוחנית עליונה | פרשת בהר - בחוקתי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ט באייר תשפ"ג 47:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18235 המפגש בין היהדות לפילוסופיה | כוזרי [20] פס' סב'-סג' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] י"ח באייר תשפ"ג 33:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18253 מוגבלות האדם בעיצוב המציאות | על השבת [18] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] י"ג באייר תשפ"ג 33:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18199 כוזרי [19] פס' ס'-סב' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] י"א באייר תשפ"ג 23:45
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18147 מכת בכורות - יד חזקה וזרוע נטויה | פסח חגים - הרב אוהד כ"ט באדר תשפ"ג 32:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18144 המלכים המלווים את האדם בבית הכנסת הם יצר טוב ויצר רע | על השבת [17] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] כ"ג באדר תשפ"ג 26:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18145 מעשי האדם בבריאה, בהקמת המשכן ובשבת | פרשת ויקהל- פקודי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב באדר תשפ"ג 47:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18198 כוזרי [18] חסר כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] כ"א באדר תשפ"ג
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18130 הכנסת הרצון בקריאת התורה | על השבת [16] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] ט"ז באדר תשפ"ג 30:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18117 בירור מושג הבית הישראלי אל מול 'בית המן'| ערב לימוד לפורים חגים - הרב אוהד י"ב באדר תשפ"ג 50:57
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18114 דברים בהכנסת ספר התורה לישיבה לבוגרי צבא כללי - הרב אוהד ט באדר תשפ"ג 17:15
הלכה הרב אוהד תירוש 12 18157 מהלכות פורים הלכה - הרב אוהד ח באדר תשפ"ג 01:12:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18112 התגלות ה' לאדם במעמד הר סיני | כוזרי [17] פס' מט'-נו' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] ז באדר תשפ"ג 35:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18102 חיי עולם הבא בעולם הזה | על השבת [15] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] ב באדר תשפ"ג 22:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18094 זהב וכסף - אהבה ויראה | פרשת תרומה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א באדר תשפ"ג 49:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18076 תכלית השבת - העצמת רשות היחיד | על השבת [14] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] כ"ה בשבט תשפ"ג 30:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18058 כוונת הלב של כל אחד היא תחילת השלמות | פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד בשבט תשפ"ג 46:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18059 תחילת הספירה מאדם הראשון | כוזרי [16] מאמר ראשון פס' כז'-כח' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] כ"ג בשבט תשפ"ג 39:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18035 זכור ושמור - שתי בחינות במהותה של השבת | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז בשבט תשפ"ג 47:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18007 קדושת הזמן משפיעה על קדושת המקום | על השבת [13] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] י"א בשבט תשפ"ג 28:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18009 ארבע תרופות מקריעת ים סוף כנגד התלונות של המרגלים על התורה | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י בשבט תשפ"ג 56:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18008 מדרגת הנבואה המדרגה הבאה אחרי המדבר | כוזרי 15 , מאמר ראשון פס' לא'- מא' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] י בשבט תשפ"ג 21:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18006 שביתה בשבת- הכרח לקבלת עול מלכות שמיים | על השבת [12] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] ד בשבט תשפ"ג 27:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17992 סגולת ישראל והתחברות הגרים אליה | כוזרי [14] מאמר ראשון פס' כה'-ל' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] ב בשבט תשפ"ג 37:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17972 השבת היא הכנסת תוכן אלוקי לשבוע חומרי | על השבת [11] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] כ"ו בטבת תשפ"ג 29:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17973 יסוד הטהרה של ימי השבויים | מכינה כללי - הרב אוהד כ"ו בטבת תשפ"ג 34:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17953 שימת גבולות ושמירת הברית | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ה בטבת תשפ"ג 50:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17950 אמונה גם בלי לראות | כוזרי [13] מאמר ראשון פס' יד'-כה' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] כ"ד בטבת תשפ"ג 31:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17908 ''וירא בסבלותם'' - מטוב לטוב מאוד| פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח בטבת תשפ"ג 51:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17910 האמונה מתחילה מה' לאדם ולא להפך | כוזרי [12] , מאמר ראשון יא- יד כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] י"ז בטבת תשפ"ג 36:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17879 יוסף - השלד של קדושת ישראל | פרשת ויחי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"א בטבת תשפ"ג 54:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17846 מה אפשר ללמוד מהמפגש בין האחים | פרשת ויגש פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בטבת תשפ"ג 57:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17827 דעת החכם | כוזרי [11], מאמר ראשון יא- יב, כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] ג בטבת תשפ"ג 40:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17829 התפיסה המוסלמית ודחייתה ע''י החבר | כוזרי [10], מאמר ראשון פס' ו-י כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] כ"ו בכסלו תשפ"ג 37:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17820 הגוף והשכל בישראל וביוון | חנוכה חגים - הרב אוהד כ"ב בכסלו תשפ"ג 49:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17847 קדושת שבת - התגלות אורו של משיח | על השבת [10] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] כ"א בכסלו תשפ"ג 25:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17806 דחיית הנוצרי והזמנת המוסלמי | כוזרי [9] , מאמר ראשון פס' ה כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] י"ט בכסלו תשפ"ג 34:15
מוסר הרב אוהד תירוש 12 17793 לדמותו של הרב | אזכרה לרב מרדכי שטרנברג זצ"ל כללי - הרב אוהד י"ז בכסלו תשפ"ג 26:20
מוסר הרב אוהד תירוש 12 17780 עומק החיים של הרב - לזכר הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל כללי - הרב אוהד י"ד בכסלו תשפ"ג 27:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17779 מפגש יעקב ועשו - ההתמודדויות התרבותיות של עמ"י | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג בכסלו תשפ"ג 56:00
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17848 השבת משחררת את האדם מעול ימי המעשה | על השבת [9] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] ז בכסלו תשפ"ג 27:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17773 חשיבות המעשה אצל הנוצרי | כוזרי [8] כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] ו בכסלו תשפ"ג 35:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17774 יראת יצחק מהלב, יראת יעקב גם מהמקדש | פרשת ויצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ו בכסלו תשפ"ג 56:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17754 הקשר של קדושת ראש חודש לקדושת השבת | על השבת [8] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] ל בחשוון תשפ"ג 30:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17748 עם ישראל נמשל לשדה תפוחים | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ט בחשוון תשפ"ג 58:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17737 כוזרי [7] כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] כ"ח בחשוון תשפ"ג 27:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17755 הנשמה היתרה של שבת | על השבת [7] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] כ"ג בחשוון תשפ"ג 26:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17736 תפיסת הפילוסוף - המטרה להגיע אל השכל הפועל | כוזרי [6] כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] כ"ב בחשוון תשפ"ג 36:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17749 כוח החידוש שיש בשבת | על השבת [6] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] י"ט בחשוון תשפ"ג 29:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17689 העיקר הוא הרצון | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ו בחשוון תשפ"ג 57:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17705 סיכום עד כה | כוזרי [5] כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] י"ד בחשוון תשפ"ג 17:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17693 הנשמה היתירה זו מדרגת מעמד הר סיני | על השבת [5] אורות הקודש ב עמ' תקיז על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] ט בחשוון תשפ"ג 26:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17688 התגלות שלושת האבות בציווי ה' 'לך לך'| פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח בחשוון תשפ"ג 50:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17691 בשבת נפגשים עם ההתחדשות המתמדת של העולם | על השבת [4] אורות הקודש ב עמ' תקיז על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] ב בחשוון תשפ"ג 27:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17687 'איש צדיק תמים' - כנגד מדרגת משה יוסף ויעקב | פרשת נח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א בחשוון תשפ"ג 48:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17642 צריך כל אדם להיות הולך תמיד | פרשת וילך פרשת שבוע - הרב אוהד ג בתשרי תשפ"ג 32:00
מוסר הרב אוהד תירוש 12 17658 כפי מידת תשובתנו באלול כך מתגלה ה' בר"ה | שפת אמת לאלול [15] פסקה יב' (תרס"א) שפת אמת אלול [תשפ"ב] כ"ד באלול תשפ"ב 13:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17657 דעת הפילוסוף - האלוקים קדמון אך אין קשר איתו | כוזרי [4] כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] כ"ג באלול תשפ"ב 37:30
מוסר הרב אוהד תירוש 12 17630 עיקר התשובה- זכירת שליחותנו לעשות את רצון ה' | שפת אמת לאלול [14] פס' י'-יא' שפת אמת אלול [תשפ"ב] כ"ג באלול תשפ"ב 14:15
מוסר הרב אוהד תירוש 12 17612 הנקודה הפנימית בנפש ישראל שלעולם דבוקה בה' יתברך | שפת אמת לאלול [13] שנת תרמ''ז-תרמ''ח סע' ט' שפת אמת אלול [תשפ"ב] י"ט באלול תשפ"ב 14:45
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17692 השבת היא זמן של תשובה עליונה ולא של התעסקות בפרטים | על השבת [3] אורות התשובה פרק טז פסקה א על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] י"ט באלול תשפ"ב 32:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17603 השפעת הבאת הביכורים על התחדשות האדם | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח באלול תשפ"ב 39:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17614 אין מחלוקת עם הפילוסופים בשכל אלא ברצון | כוזרי [03] מאמר ראשון סע' א כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] י"ז באלול תשפ"ב 27:50
מוסר הרב אוהד תירוש 12 17606 התבטלות האדם לה' מתוך בחירה | שפת אמת לאלול [11] שנת תרמ''ז-תרמ''ח סע' ט' שפת אמת אלול [תשפ"ב] י"ז באלול תשפ"ב 10:45
מוסר הרב אוהד תירוש 12 17605 חודש אלול זהו חודש התפילה | שפת אמת לאלול [10] שנת תרמ''ז-תרמ''ח סע' ט' שפת אמת אלול [תשפ"ב] ט"ז באלול תשפ"ב 13:20
מוסר הרב אוהד תירוש 12 17732 שפת אמת לאלול [9] סע' ט ט"ו באלול תשפ"ב 14:30
מוסר הרב אוהד תירוש 12 17597 מה קורה כשרק רצון ה' חשוב לישראל | שפת אמת לאלול [08] שנת תרמ''ד סע' א שפת אמת אלול [תשפ"ב] י"ב באלול תשפ"ב 14:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17590 קדושת השבת היא מקור קדושת ישראל וארץ ישראל | על השבת [2] אורות הקודש ב מאמר ראשון פס' יג, על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] י"ב באלול תשפ"ב 26:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17588 התשובה מתחילה באכילה מתוקנת | פרשת כי תצא פרשת שבוע - הרב אוהד י"א באלול תשפ"ב 53:00
מוסר הרב אוהד תירוש 12 17596 תשובת ישראל על חטא העגל- תשובה לדורות | שפת אמת לאלול [07] שנת תרל''ד סע'ז שפת אמת אלול [תשפ"ב] י"א באלול תשפ"ב 15:15
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים