עיקר התשובה- זכירת שליחותנו לעשות את רצון ה' | שפת אמת לאלול [14] פס' י'-יא'

הרב אוהד תירוש

כ"ג באלול תשפ"ב

עיקר התשובה- זכירת שליחותנו לעשות את רצון ה' | שפת אמת לאלול [14] פס' י'-יא'

הרב אוהד תירוש

כ"ג באלול תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אוהד תירוש
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
מוסר הרב אוהד תירוש 12 17630 עיקר התשובה- זכירת שליחותנו לעשות את רצון ה' | שפת אמת לאלול [14] פס' י'-יא' שפת אמת אלול [תשפ"ב] כ"ג באלול תשפ"ב 14:15
מוסר הרב אוהד תירוש 12 17612 הנקודה הפנימית בנפש ישראל שלעולם דבוקה בה' יתברך | שפת אמת לאלול [13] שנת תרמ''ז-תרמ''ח סע' ט' שפת אמת אלול [תשפ"ב] י"ט באלול תשפ"ב 14:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17603 השפעת הבאת הביכורים על התחדשות האדם | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח באלול תשפ"ב 39:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17614 אין מחלוקת עם הפילוסופים בשכל אלא ברצון | כוזרי [03] מאמר ראשון סע' א כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] י"ז באלול תשפ"ב 27:50
מוסר הרב אוהד תירוש 12 17606 התבטלות האדם לה' מתוך בחירה | שפת אמת לאלול [11] שנת תרמ''ז-תרמ''ח סע' ט' שפת אמת אלול [תשפ"ב] י"ז באלול תשפ"ב 10:45
מוסר הרב אוהד תירוש 12 17605 חודש אלול זהו חודש התפילה | שפת אמת לאלול [10] שנת תרמ''ז-תרמ''ח סע' ט' שפת אמת אלול [תשפ"ב] ט"ז באלול תשפ"ב 13:20
מוסר הרב אוהד תירוש 12 17597 מה קורה כשרק רצון ה' חשוב לישראל | שפת אמת לאלול [08] שנת תרמ''ד סע' א שפת אמת אלול [תשפ"ב] י"ב באלול תשפ"ב 14:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17590 קדושת השבת היא מקור קדושת ישראל וארץ ישראל | על השבת [02] אורות הקודש ב מאמר ראשון פס' יג, על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] י"ב באלול תשפ"ב 26:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17588 התשובה מתחילה באכילה מתוקנת | פרשת כי תצא פרשת שבוע - הרב אוהד י"א באלול תשפ"ב 53:00
מוסר הרב אוהד תירוש 12 17596 תשובת ישראל על חטא העגל- תשובה לדורות | שפת אמת לאלול [07] שנת תרל''ד סע'ז שפת אמת אלול [תשפ"ב] י"א באלול תשפ"ב 15:15
מוסר הרב אוהד תירוש 12 17577 דעת אלוקים מביאה לידי ענווה | שפת אמת לאלול [06] שנת תרל''ד סע' ו שפת אמת אלול [תשפ"ב] י באלול תשפ"ב 14:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17587 הבנה יהודית ופילוספית ברצון ה' | כוזרי [02] מאמר ראשון סע' א כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] י באלול תשפ"ב 44:00
מוסר הרב אוהד תירוש 12 17576 הרצון האנושי מקיים ומעמיד את הרצון האלוקי | שפת אמת לאלול [05] שנת תרל''ד סע' ה שפת אמת אלול [תשפ"ב] ט באלול תשפ"ב 12:15
מוסר הרב אוהד תירוש 12 17575 חודש אלול- התייחדות עם ה' | שפת אמת לאלול [04] שנת תרל''ד סעיף ד' שפת אמת אלול [תשפ"ב] ח באלול תשפ"ב 15:10
מוסר הרב אוהד תירוש 12 17561 זמן התעוררות הרצון שלקראת השנה הבאה שנת | שפת אמת לאלול [03] תרל''ד סעיף ג' שפת אמת אלול [תשפ"ב] ה באלול תשפ"ב 15:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17565 קדושת השבת היא מקור כל קדושות וברכות השבוע | על השבת [1] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] ה באלול תשפ"ב 28:00
מוסר הרב אוהד תירוש 12 17560 התקרבות לה' בביטול הגאווה שנת | שפת אמת לאלול [02] תרל''ב סעיף ב שפת אמת אלול [תשפ"ב] ד באלול תשפ"ב 11:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17564 ירושת הארץ ניתנת רק בדבקות בה' | פרשת שופטים פרשת שבוע - הרב אוהד ד באלול תשפ"ב 50:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17557 ארבע יסודות באמונה | אזכרה לרב קוק והרב צוקרמן זצ''ל כללי - הרב אוהד ג באלול תשפ"ב 35:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17562 תמצית האמונה בתפיסת רבי יהודה הלוי | כוזרי [01], פתיחה כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] ג באלול תשפ"ב 31:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17552 מציאות שבת בחיים | שיחת פתיחה זמן אלול כללי - הרב אוהד ב באלול תשפ"ב 37:05
מוסר הרב אוהד תירוש 12 17559 עת רצון להתגלות י''ג מידות הרחמים | שפת אמת לאלול [01] שנת תרל"א סעיף א שפת אמת אלול [תשפ"ב] ב באלול תשפ"ב 10:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17493 פרשת דברים - שבת חזון | גדלות, חשבון נפש ותשובה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ו באב תשפ"ב 56:30
הלכה הרב אוהד תירוש 12 17488 המשך דיני קטן, והגדרת מקום ייחוד | הלכות צניעות וייחוד [10] הלכה - הרב אוהד ג באב תשפ"ב 58:00
הלכה הרב אוהד תירוש 12 17471 המשך הלכות 'שמירת קטן' | הלכות צניעות וייחוד [9] הלכה - הרב אוהד כ"ה בתמוז תשפ"ב 09:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17449 עבודת ימי בין המצרים - בניית בית המקדש: תורה, טהרה ויישוב הארץ כללי - הרב אוהד כ"ב בתמוז תשפ"ב 18:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17447 עוצמתו של כח הדיבור ומהות הנדר | פרשת מטות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"א בתמוז תשפ"ב 58:40
הלכה הרב אוהד תירוש 12 17454 גדר 'שומר' | הלכות צניעות וייחוד [8] הלכה - הרב אוהד י"ט בתמוז תשפ"ב 45:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17431 שורש קנאת פנחס - יתרו | פרשת פנחס פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ו בתמוז תשפ"ב 40:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17384 האתון שבנפש | פרשת בלק פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז בתמוז תשפ"ב 57:00
הלכה הרב אוהד תירוש 12 17379 כמות אנשים בגדר ייחוד | הלכות ייחוד וצניעות [07] הלכה - הרב אוהד ה בתמוז תשפ"ב 41:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17360 יותר חשוב שלא תחשוב | פרשת חקת פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ל בסיוון תשפ"ב 52:50
הלכה הרב אוהד תירוש 12 17356 גדרי ההיתר של פתח פתוח לרשות הרבים | הלכות ייחוד וצניעות [6] הלכה - הרב אוהד כ"ח בסיוון תשפ"ב 47:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17407 פרשת קרח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד בסיוון תשפ"ב 47:05
הלכה הרב אוהד תירוש 12 17342 דין פתח פתוח לרשות הרבים | הלכות ייחוד וצניעות [5] הלכה - הרב אוהד כ בסיוון תשפ"ב 45:50
הלכה הרב אוהד תירוש 12 17345 דין בעלה בעיר | הלכות ייחוד וצניעות [4] הלכה - הרב אוהד ט"ו בסיוון תשפ"ב 46:45
הלכה הרב אוהד תירוש 12 17308 עם מי מותר להתייחד ואיך | הלכות ייחוד וצניעות [3] הלכה - הרב אוהד ז בסיוון תשפ"ב 44:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17282 השמירה מהמעכבים בדרך אל הדבקות | פרשת נשא פרשת שבוע - הרב אוהד ב בסיוון תשפ"ב 50:35
הלכה הרב אוהד תירוש 12 17274 האיסורים מהתורה ומדרבנן | הלכות ייחוד וצניעות [2] הלכה - הרב אוהד כ"ט באייר תשפ"ב 43:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17264 הספירה המבטאת את ייחודיות הפרטים | פרשת במדבר פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד באייר תשפ"ב 01:05:25
הלכה הרב אוהד תירוש 12 17273 הקפדה על הלכות ייחוד מונעת נפילה | הלכות ייחוד וצניעות [1] הלכה - הרב אוהד כ"ד באייר תשפ"ב 44:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17256 לסגל מבט רב שכבתי | דמותם של רשב"י ובנו [2] דמותם של רשב"י ובנו - הרב אוהד [מכינה תשפ"א] כ"ג באייר תשפ"ב 40:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17232 כמה מיני מיתות | לג' בעומר חגים - הרב אוהד י"ז באייר תשפ"ב 56:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17172 שנת שבתון | פרשת בהר פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י באייר תשפ"ב 47:05
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17146 חודש אייר - השבת אור פסח אל החיים | פתיחת זמן קיץ כללי - הרב אוהד א באייר תשפ"ב 33:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17144 זרע אדם וזרע בהמה - תהליך הגאולה | יום העצמאות חגים - הרב אוהד כ"ז בניסן תשפ"ב 01:00:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17073 ארבע כוסות/נרצה | קצרים בזמן - סימני הסדר [13] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד י בניסן תשפ"ב 03:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17074 הלל | קצרים בזמן - סימני הסדר [12] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד ט בניסן תשפ"ב 03:45
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17075 ברך | קצרים בזמן - סימני הסדר [11] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד ח בניסן תשפ"ב 02:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17076 צפון | קצרים בזמן - סימני הסדר [10] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד ז בניסן תשפ"ב 03:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17077 שולחן עורך | קצרים בזמן - סימני הסדר [9] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד ו בניסן תשפ"ב 03:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17078 כורך | קצרים בזמן - סימני הסדר [8] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד ה בניסן תשפ"ב 02:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17079 מרור | קצרים בזמן - סימני הסדר [7] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד ד בניסן תשפ"ב 03:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17080 רחצה/מוציא מצה | קצרים בזמן - סימני הסדר [6] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד ג בניסן תשפ"ב 03:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17081 מגיד | קצרים בזמן - סימני הסדר [5] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד ב בניסן תשפ"ב 03:00
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17082 יחץ | קצרים בזמן - סימני הסדר [4] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד א בניסן תשפ"ב 02:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17067 כרפס | קצרים בזמן - סימני הסדר [3] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד כ"ט באדר ב תשפ"ב 02:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17070 ורחץ | קצרים בזמן - סימני הסדר [2] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד כ"ח באדר ב תשפ"ב 02:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17066 קדש | קצרים בזמן - סימני הסדר [1] סימני הסדר (קצרים בזמן) - הרב אוהד כ"ח באדר ב תשפ"ב 03:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17057 עונג שבת - גילוי האלוקיות בארץ | פרשת תזריע פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ז באדר ב תשפ"ב 45:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17032 עבודת הקרבנות - הדרך להילחם ביצר הרע | פרשת שמיני פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ באדר ב תשפ"ב 48:00
הרב אוהד תירוש 12 17009 מהו עמל תורה - טעימה מתורתו ודמותו של הרב חיים קניבסקי כללי - הרב אוהד י"ח באדר ב תשפ"ב 42:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17012 דגשים לארבע מצוות היום | פורים חגים - הרב אוהד י"ב באדר ב תשפ"ב 40:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16983 מפלת המן - דרך חדשה אל התורה | שפת אמת לפורים [2] חגים - הרב אוהד ה באדר ב תשפ"ב 15:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16982 לכל דור יש את המרדכי שלו, שלא יכרע ולא ישתחווה | שפת אמת לפורים [1] חגים - הרב אוהד ד באדר ב תשפ"ב 13:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16961 סוד העמודים והאדנים | פרשת ויקהל פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב באדר א תשפ"ב 52:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16957 "פסול לך" - פיסול לבבות ישראל | פרשת כי תשא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ו באדר א תשפ"ב 51:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16943 מתפקדי הכהן, קירוב רחוקים ותיקון פגם הברית | פרשת תצווה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח באדר א תשפ"ב 51:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16926 שטות בקודש הקודשים | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב אוהד א באדר א תשפ"ב 49:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16915 פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ה בשבט תשפ"ב 47:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16873 דיבור קדוש ויד חזקה | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז בשבט תשפ"ב 51:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16862 הקדמת עץ הדעת לעץ החיים | טו' בשבט חגים - הרב אוהד ט"ו בשבט תשפ"ב 46:05
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16860 חודש שבט - הייסורין וההתמסרות לתורה | טו' בשבט חגים - הרב אוהד י בשבט תשפ"ב 32:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16858 יציאת מצרים כמנגדת לחטא המרגלים | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י בשבט תשפ"ב 54:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16845 המכות שנגד גלות הנפש | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ג בשבט תשפ"ב 52:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16806 האטמות הדיבור בגלל אטימות הלב | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד בטבת תשפ"ב 57:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17475 לגלות את המהות (ע"פ המדרש על ר' אליעזר בן הורקנוס) כללי - הרב אוהד י"ד בטבת תשפ"ב 41:00
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16786 שמירת הברית - שמירת הכוחות ותיקון הנפילות כללי - הרב אוהד י"ב בטבת תשפ"ב 45:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16757 הסוף כמברר את תכלית התהליך | פרשת ויחי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"א בטבת תשפ"ב 55:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16739 יראה של המון ויראה של יחידים | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בטבת תשפ"ב 49:50
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים