פסח מצה ומרור | פסח

הרב אלי סדן

כ"ד באדר ב תשפ"ד

פסח מצה ומרור | פסח

הרב אלי סדן

כ"ד באדר ב תשפ"ד
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אלי סדן
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 19149 פסח מצה ומרור | פסח חגים - הרב אלי כ"ד באדר ב תשפ"ד 1:30:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 19135 יציאת מצרים כבסיס להשראת שכינה בעם ישראל | שיעור לפסח חגים - הרב אלי כ"ג באדר ב תשפ"ד 1:15:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 19104 ההסתרה שבתוך ההסתרה- חלק שני | שיעור הכנה לפורים חגים - הרב אלי י באדר ב תשפ"ד 2:25:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 19103 ההסתרה שבתוך ההסתרה, חלק ראשון | שיעור הכנה לפורים חגים - הרב אלי ט באדר ב תשפ"ד 1:15:30
אמונה הרב אלי סדן 14 19062 היחס הנכון אל המידות ופרט מידת השמחה | כללי כללי - הרב אלי כ"ד באדר א תשפ"ד 1:20:20
אמונה הרב אלי סדן 14 19033 הסכנה ברוחניות ללא מחויבות | כללי כללי - הרב אלי י"ז באדר א תשפ"ד 1:09:40
אמונה הרב אלי סדן 14 19017 התכלית האלוקית של המצוות המעשיות- חלק שני | כללי כללי - הרב אלי י באדר א תשפ"ד 1:08:10
אמונה הרב אלי סדן 14 19011 התכלית האלוקית של המצוות המעשיות | כללי כללי - הרב אלי ט באדר א תשפ"ד 1:35:10
אמונה הרב אלי סדן 14 18967 לדרכה של הישיבה הגבוהה | כללי כללי - הרב אלי כ בשבט תשפ"ד 1:49:40
אמונה הרב אלי סדן 14 18937 סוגיות מהותיות באמונה מתוך פרשת בא | כללי כללי - הרב אלי י"ד בשבט תשפ"ד 1:27:10
אמונה הרב אלי סדן 14 18918 יסוד יציאת מצרים כיסוד האמונה הישראלית - שיעור שני | כללי כללי - הרב אלי ו בשבט תשפ"ד 1:09:50
אמונה הרב אלי סדן 14 18897 גאולתנו בדרך נס או בדרך טבע | כללי כללי - הרב אלי כ"ז בטבת תשפ"ד 1:04:50
אמונה הרב אלי סדן 14 18894 אמונה ובטחון בה' בפרט ובכלל - חלק ב' | מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] כ"א בטבת תשפ"ד 1:37:10
אמונה הרב אלי סדן 14 18886 אמונה ובטחון בה' בזמן מלחמה - חלק א' | מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] כ בטבת תשפ"ד 1:38:00
אמונה הרב אלי סדן 14 18859 איגרת המיוחדת של הרב סדן לדור הצעיר במהלך מלחמת חרבות ברזל כללי - הרב אלי ט בטבת תשפ"ד
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18825 השפעתם של היוונים על חיינו | הכנה לחנוכה [בירור ייחודו של עם ישראל חלק ג] חגים - הרב אלי כ"א בכסלו תשפ"ד 1:21:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18822 חוכמה אנושית מול חוכמה אלוקית | הכנה לחנוכה [בירור ייחודו של עם ישראל חלק ב] חגים - הרב אלי כ בכסלו תשפ"ד 1:17:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18817 בירור ייחודו של עם ישראל - חלק א | הכנה לחנוכה חגים - הרב אלי ט"ו בכסלו תשפ"ד 1:21:15
אמונה הרב אלי סדן 14 18805 חשיבות לימוד גמרא | כללי כללי - הרב אלי י"ד בכסלו תשפ"ד 1:34:40
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 18789 העוצמה של עשו שנמצאת ביעקב | פרשת תולדות פרשת שבוע - הרב אלי ח בכסלו תשפ"ד 1:41:40
אמונה הרב אלי סדן 14 18768 מושגים ועקרונות באמונה | יסודות האמונה ע''פ ספר בראשית [5] כללי - הרב אלי א בכסלו תשפ"ד 1:35:20
אמונה הרב אלי סדן 14 18767 ''בראשית ברא אלוקים'' -חלק ב | יסודות האמונה ע''פ ספר בראשית [4] כללי - הרב אלי כ"ט בחשוון תשפ"ד 1:03:40
אמונה הרב אלי סדן 14 18735 עבודת ה' -אינדיבידואליזם או כלליות -חלק ב | יסודות האמונה ע''פ ספר בראשית [3] כללי - הרב אלי כ"ג בחשוון תשפ"ד 34:20
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 18734 חסד לאברהם והמשכו בישראל | פרשיות לך לך וירא פרשת שבוע - הרב אלי כ"ב בחשוון תשפ"ד 1:27:15
אמונה הרב אלי סדן 14 18708 הספד של הרב אלי לבוגר המכינה יהודה כהן הי"ד מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] כ"א בחשוון תשפ"ד 09:00
אמונה הרב אלי סדן 14 18704 עבודת ה' - אינדיבידואליזם או כלליות | יסודות האמונה ע''פ ספר בראשית [2] כללי - הרב אלי ט"ו בחשוון תשפ"ד 1:11:00
אמונה הרב אלי סדן 14 18672 שלוש מחשבות על תקופת ההמתנה | מלחמת משיב הרוח מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] י בחשוון תשפ"ד 12:45
אמונה הרב אלי סדן 14 18674 איך מתמודדים בזמן המלחמה | מלחמת משיב הרוח מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] ט בחשוון תשפ"ד 1:22:05
אמונה הרב אלי סדן 14 18703 ''בראשית ברא אלוהים'' מה המשמעות שהעולם נברא | יסודות האמונה ע''פ ספר בראשית [1] כללי - הרב אלי ט בחשוון תשפ"ד 1:30:05
אמונה הרב אלי סדן 14 18671 עכשיו נחשף מיהו עם ישראל האמיתי | מלחמת משיב הרוח מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] ט בחשוון תשפ"ד 07:15
אמונה הרב אלי סדן 14 18655 את צמח דוד תצמיח | מלחמת חרבות ברזל מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] א בחשוון תשפ"ד 1:03:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18645 הקודש שמתגלה בשבתות ומועדים והארת יום הכיפורים | יום כיפור [ערב לימוד אבות ובנים] ערבי לימוד לחגים ה בתשרי תשפ"ד 1:20:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18607 עניין הסליחות וי''ג מידות | הכנה לראש השנה חגים - הרב אלי כ"ה באלול תשפ"ג 53:30
אמונה הרב אלי סדן 14 18606 תורת ה' בארץ- חלק שני | כללי כללי - הרב אלי כ"ה באלול תשפ"ג 31:00
אמונה הרב אלי סדן 14 18605 תורת ה' בארץ- חלק ראשון | כללי כללי - הרב אלי י"ט באלול תשפ"ג 01:31:55
אמונה הרב אלי סדן 14 18588 היחס ללימוד אמונה ולהבנת דברי חז"ל | כללי כללי - הרב אלי י"ח באלול תשפ"ג 01:50:55
אמונה הרב אלי סדן 14 18375 שיחת חיזוק לתלמידי בני דוד אחרי הפיגוע הקשה כללי - הרב אלי ב בתמוז תשפ"ג 01:27:30
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18286 הא יומא דקא גרים | שיעור לשבועות ישיבה גבוהה חגים - הרב אלי ד בסיוון תשפ"ג 01:44:50
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18285 לבירור ערכה של תורה- מדוע קוראים מגילת רוח בשבועות | שיעור לשבועות בית מדרש מכינה חגים - הרב אלי ג בסיוון תשפ"ג 01:17:40
אמונה הרב אלי סדן 14 18284 עומק התהום בין תפיסת הטבע המוחלט לבין תפיסת האמונה | לאמונת עתנו [4] כללי - הרב אלי ב בסיוון תשפ"ג 01:07:30
אמונה הרב אלי סדן 14 18265 הפירוד בעם ישראל זה עצם הגלות | לאמונת עתנו [3] כללי - הרב אלי כ"ד באייר תשפ"ג 54:55
אמונה הרב אלי סדן 14 18216 סוגיית הגאולה [2] כללי - הרב אלי י"ב באייר תשפ"ג 01:25:00
אמונה הרב אלי סדן 14 18202 הסיבות לשנאת חינם בעם ישראל | לאמונת עתנו [2] כללי - הרב אלי י באייר תשפ"ג 01:05:05
אמונה הרב אלי סדן 14 18215 סוגיית הגאולה [1] כללי - הרב אלי י באייר תשפ"ג 01:11:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18196 " עין בעין יראו בשוב ה' ציון" -צריך לפתח מבט אמוני בדורות הגאולה | שיעור ליום העצמאות חגים - הרב אלי ה באייר תשפ"ג 01:27:15
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אלי סדן 14 18177 יום העצמאות ה-75 (חלק ב) - הרב אלי סדן | הפודקאסט של בני דוד פודקאסט 'בני דוד' ד באייר תשפ"ג 57:55
אמונה הרב אלי סדן 14 18176 חומרתו הגדולה של המשבר הנוכחי | לאמונת עתנו [1] כללי - הרב אלי ג באייר תשפ"ג 01:09:05
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אלי סדן 14 18174 יום העצמאות ה-75 (חלק א) - הרב אלי סדן | הפודקאסט של בני דוד פודקאסט 'בני דוד' ג באייר תשפ"ג 47:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18178 לקראת יום הזיכרון כללי - הרב אלי ג באייר תשפ"ג 01:22:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18110 חלק א - חיוב הכליה מפני הייאוש מהגאולה | פורים חגים - הרב אלי ח באדר תשפ"ג 01:25:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18111 חלק ב - נהפוך הוא: חזרה למחשב הראשית | פורים חגים - הרב אלי ח באדר תשפ"ג 01:32:20
אמונה הרב אלי סדן 14 18113 סוגיית חשיבות לימוד האמונה | חוסר לימוד אמונה יצור פער בין הקודש לחול כללי - הרב אלי ז באדר תשפ"ג 02:06:30
אמונה הרב אלי סדן 14 18093 יוסף ממלא את תפקידו בכל הדורות | שיטת הגר''א ביחס לגאולה (שיעור שלישי) כללי - הרב אלי ל בשבט תשפ"ג 01:40:55
אמונה הרב אלי סדן 14 18092 הצורך ששיבת ציון תהיה מרצון | שיטת הגר''א ביחס לגאולה (שיעור שני) כללי - הרב אלי כ"ט בשבט תשפ"ג 01:25:15
אמונה הרב אלי סדן 14 18054 שיטת הגר''א ביחס לגאולה | השתתפות האדם בהתקדמות הגאולה כללי - הרב אלי כ"ג בשבט תשפ"ג 01:44:45
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18041 ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה | שיעור לטו' בשבט, חלק שני חגים - הרב אלי ט"ז בשבט תשפ"ג 01:37:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18040 ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה | שיעור לטו' בשבט, חלק ראשון חגים - הרב אלי ט"ו בשבט תשפ"ג 01:30:40
אמונה הרב אלי סדן 14 18031 הדור ימצא את מבוקשו דווקא בגבול ישראל | אנשי אמנה [6] כללי - הרב אלי י"א בשבט תשפ"ג 49:05
אמונה הרב אלי סדן 14 18030 הדור פראי ונעלה | אנשי אמנה [5] כללי - הרב אלי ד בשבט תשפ"ג 55:00
אמונה הרב אלי סדן 14 18053 חשיבות לימוד אמונה | פתיחה כללי - הרב אלי א בשבט תשפ"ג 21:10
אמונה הרב אלי סדן 14 17971 סנגוריה ותוכחה בדורות מורכבים | אנשי אמנה [4] כללי - הרב אלי כ"ו בטבת תשפ"ג 49:10
אמונה הרב אלי סדן 14 17925 סגולת ישראל- התכונה של האומה ושל כל פרט ופרט | אנשי אמנה [3] כללי - הרב אלי י"ט בטבת תשפ"ג 27:55
אמונה הרב אלי סדן 14 17904 הרב קוק צפה את המשבר שבדר | מבט בהיר [3] כללי - הרב אלי ט"ז בטבת תשפ"ג 01:18:15
אמונה הרב אלי סדן 14 17890 אהבת הקב"ה את ישראל מתחילה מלמעלה | משקפיים למציאות [2] אנשי אמנה כללי - הרב אלי י"ב בטבת תשפ"ג 44:55
אמונה הרב אלי סדן 14 17889 אנחנו עסוקים בלסנגר על הדור | מבט בהיר [2] חלק ב כללי - הרב אלי י בטבת תשפ"ג 01:06:25
אמונה הרב אלי סדן 14 17888 הדור הזה הוא טוב מבפנים | מבט בהיר [2] חלק א כללי - הרב אלי י בטבת תשפ"ג 33:40
אמונה הרב אלי סדן 14 17886 להבין את המציאות בה אנו חיים | משקפיים למציאות [1] אנשי אמנה כללי - הרב אלי ו בטבת תשפ"ג 46:20
אמונה הרב אלי סדן 14 17874 הכפירה והרצון להיות ככל הגויים בזמן הגאולה | מבט בהיר [1] חלק ב כללי - הרב אלי ג בטבת תשפ"ג 38:40
אמונה הרב אלי סדן 14 17873 העמדה הנפשית בזמן מאבק הדעות במדינה | מבט בהיר [1] חלק א כללי - הרב אלי ג בטבת תשפ"ג 01:01:00
אמונה הרב אלי סדן 14 17922 עניין התשובה בדורנו [3] כללי - הרב אלי כ"ט בחשוון תשפ"ג 01:03:35
אמונה הרב אלי סדן 14 17921 עניין התשובה בדורנו [2] כללי - הרב אלי כ"ח בחשוון תשפ"ג 01:38:30
אמונה הרב אלי סדן 14 17711 עניין התשובה בדורנו [1] כללי - הרב אלי כ"א בחשוון תשפ"ג 01:30:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 17654 הכנה לראש השנה חגים - הרב אלי כ"ו באלול תשפ"ב 1:40:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 17628 בירור יסודות הסליחות אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ג באלול תשפ"ב 01:52:40
אמונה הרב אלי סדן 14 17617 שכר ועונש - חלק ב כללי - הרב אלי י"ז באלול תשפ"ב 01:23:35
אמונה הרב אלי סדן 14 17616 שכר ועונש - חלק א כללי - הרב אלי ט"ז באלול תשפ"ב 01:18:10
אמונה הרב אלי סדן 14 17586 התורה ניתנה לעם ולא לפרטים | יחס הכלל והפרט כללי - הרב אלי י באלול תשפ"ב 01:24:30
אמונה הרב אלי סדן 14 17582 אינדבדואלים או כלליות | כללי כללי - הרב אלי ט באלול תשפ"ב 01:18:30
אמונה הרב אלי סדן 14 17554 אופיו של בית מדרשנו - חלק ראשון | פתיחה לזמן אלול כללי - הרב אלי ב באלול תשפ"ב 01:16:20
אמונה הרב אלי סדן 14 17555 אופיו של בית מדרשנו - חלק שני | שיחת פתיחה לזמן אלול כללי - הרב אלי ב באלול תשפ"ב 01:13:50
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים