התייחסות לממשלה החדשה

הרב אלי סדן

ד בתמוז תשפ"א

התייחסות לממשלה החדשה

הרב אלי סדן

ד בתמוז תשפ"א
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אלי סדן
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אלי סדן 14 16454 התייחסות לממשלה החדשה כללי - הרב אלי ד בתמוז תשפ"א 01:49:15
אמונה הרב אלי סדן 14 16370 מענייני דיומא - מבצע 'שומרי החומות' | כללי כללי - הרב אלי א בסיוון תשפ"א 1:36:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16331 הכנה לליל הסדר | פסח חגים - הרב אלי כ"ו באדר תשפ"א 1:04:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16326 מאירים את הארת החיים הישראלית לכל הדורות | ליל הסדר [2] חגים - הרב אלי כ"ה באדר תשפ"א 2:06:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16325 מאירים את הארת החיים הישראלית לכל הדורות | ליל הסדר [1] חגים - הרב אלי כ"ד באדר תשפ"א 1:31:35
אמונה הרב אלי סדן 14 16301 הקומה האנושית בעמ" קודמת לקומה הרוחנית / תורנית | יסודות האמונה ספר שמות [5] יסודות האמונה בספר שמות - הרב אלי י"ז באדר תשפ"א 1:04:10
אמונה הרב אלי סדן 14 16300 לדמותו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל | כללי כללי - הרב אלי י"ג באדר תשפ"א 1:01:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16296 ההנהגה האלוקית הנסתרת עי מרדכי והמן | פורים חגים - הרב אלי י"א באדר תשפ"א 1:54:40
אמונה הרב אלי סדן 14 16295 מבט על משימת חיינו מתוך מצוות מחיית עמלק | כללי [שבת זכור] כללי - הרב אלי י באדר תשפ"א 1:25:50
אמונה הרב אלי סדן 14 16289 המהות השונה של עמ"י המתבטאת בניסי יציאת מצרים | יסודות האמונה ספר שמות [4] יסודות האמונה בספר שמות - הרב אלי ג באדר תשפ"א 1:07:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16293 קדושת הגוף הישראלית | שיעור לקראת פורים חגים - הרב אלי ל בשבט תשפ"א 1:00:30
אמונה הרב אלי סדן 14 16261 יציאת מצרים- תמצית ההויה הישראלית | יסודות האמונה בספר שמות [3] יסודות האמונה בספר שמות - הרב אלי י"ט בשבט תשפ"א 40:10
ללא הרב אלי סדן 14 16270 הפוליטיקה של הציונות הדתית כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תשפ"א 55:05
אמונה הרב אלי סדן 14 16265 לא רק שאנחנו נגאלים, יש לנו זכות לפעול עם אל כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תשפ"א 27:10
אמונה הרב אלי סדן 14 16262 יחס האומות לבני אדם מול היחס של ישראל לבני אדם | לאמונת עתנו [3] כללי - הרב אלי י"ד בשבט תשפ"א
תנ"ך הרב אלי סדן 14 16248 למה עם ישראל נצרך לעבור בגלות? | יסודות האמונה בספר שמות [2] יסודות האמונה בספר שמות - הרב אלי י"ב בשבט תשפ"א 59:40
אמונה הרב אלי סדן 14 16250 הקודש שבחול - הופעה יכולה להיות דווקא בארץ ישראל | שיעור כללי כללי - הרב אלי ו בשבט תשפ"א 57:50
תנ"ך הרב אלי סדן 14 16231 המעבר מהפרט אל העם [המעבר מספר בראשית לספר שמות | יסודות האמונה ספר שמות [1] יסודות האמונה בספר שמות - הרב אלי ה בשבט תשפ"א 1:08:50
אמונה הרב אלי סדן 14 16232 מי אתה המהר"ל? ומה הבעיה לשבח את ה'? | גבורות ה' [1] פתיחה ופרק א' גבורות ה' [תשפ"א] - הרב אלי ד בשבט תשפ"א 1:06:45
אמונה הרב אלי סדן 14 16235 תורה שמקושרת לעם לעומת שאר הדתות | לאמונת עתנו כללי - הרב אלי א בשבט תשפ"א 1:22:10
אמונה הרב אלי סדן 14 16236 מעלת ארץ ישראל- ארץ הקודש | שיעור כללי כללי - הרב אלי כ"ט בטבת תשפ"א 47:20
אמונה הרב אלי סדן 14 16237 הרגש האלוקי שבכולנו | לימוד יסודות האמונה [5] כללי - הרב אלי כ"ז בטבת תשפ"א 1:06:40
אמונה הרב אלי סדן 14 16239 יחס הפרט והכלל בישראל | לאמונת עתנו [2] כללי - הרב אלי כ"ב בטבת תשפ"א 1:24:00
אמונה הרב אלי סדן 14 16241 אין חיים יהודיים בלי ארץ ישראל | סוגיות באורות כ"א בטבת תשפ"א 1:10:25
אמונה הרב אלי סדן 14 16221 מהי אמונה? | לימוד יסודות האמונה [4] כללי - הרב אלי כ"א בטבת תשפ"א 1:31:00
אמונה הרב אלי סדן 14 16220 ההכרח להעמיק ולבנות עולם אמוני משמעותי | לימוד יסודות האמונה [3] כללי - הרב אלי כ בטבת תשפ"א 1:06:25
אמונה הרב אלי סדן 14 16219 חובת לימוד האמונה | לימוד יסודות האמונה [2] כללי - הרב אלי י"ג בטבת תשפ"א 1:18:20
הרב אלי סדן 14 16240 לאמונת עתנו חלק א ההבדל בין היהדות לשאר הדתות ט בטבת תשפ"א 01:10:25
אמונה הרב אלי סדן 14 16193 חמש נקודות למה צריך ללמוד אמונה? | לימוד יסודות האמונה [1] כללי - הרב אלי ח בטבת תשפ"א 1:35:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16194 בימים ההם בזמן הזה | שיעור לחנוכה חגים - הרב אלי כ"ט בכסלו תשפ"א 49:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16176 ארבעת המלחמות ביון, חלק ב' | שיעור לחנוכה חגים - הרב אלי כ"ג בכסלו תשפ"א 1:27:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16177 ארבעת המלחמות ביון, חלק א' | שיעור לחנוכה חגים - הרב אלי כ"ג בכסלו תשפ"א 1:46:00
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 16134 יעקב ועשיו - הגרעין והקליפה | פרשת תולדות פרשת שבוע - הרב אלי כ"ט בחשוון תשפ"א 1:54:00
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 16114 הכרת תפקידנו מתוך התבוננות בדמותו של אברהם אבינו - חלק א' | פרשת לך לך פרשת שבוע - הרב אלי י בחשוון תשפ"א 1:09:40
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 16110 הקשת המבול והקורונה | פרשת נח פרשת שבוע - הרב אלי ד בחשוון תשפ"א 1:08:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16086 השבת וראש השנה כצוהר להופעת הקדושה העליונה | שיעור לראש השנה חגים - הרב אלי י"ט באלול תש"פ 1:07:10
אמונה הרב אלי סדן 14 16064 מהי משמעות האדם בעולם? | סוגיות באורות [2] מאמר ערך התחיה סוגיות באורות - הרב אלי י"ח באלול תש"פ 01:13:40
הרב אלי סדן 14 16215 לימוד הלכה קצר בכל כללי - הרב אלי י"ב באלול תש"פ 06:20
אמונה הרב אלי סדן 14 16063 הדבקות בה' היא התשוקה היותר טבעית לאדם | סוגיות באורות [1] מאמר ערך התחיה סוגיות באורות - הרב אלי י"א באלול תש"פ 01:16:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16001 קורבן התמיד [1] | כללי כללי - הרב אלי כ"ג בתמוז תש"פ 1:04:10
אמונה הרב אלי סדן 14 15989 מדוע אנשים מרגישים שהתורה מגבילה אותם? | מצוות למה ניתנו? [5] כללי - הרב אלי ט"ז בתמוז תש"פ 1:11:10
אמונה הרב אלי סדן 14 15978 מצוות למה ניתנו? [4] כללי - הרב אלי י"ד בתמוז תש"פ 54:25
אמונה הרב אלי סדן 14 15977 המצוות הן הדרך להוציא לפועל את ערכי היהדות | מצוות למה ניתנו? [3] כללי - הרב אלי ח בתמוז תש"פ 1:05:50
אמונה הרב אלי סדן 14 15973 מצוות - סוד השמירה על הנפש היהודית | מצוות למה ניתנו? [2] כללי - הרב אלי ז בתמוז תש"פ 1:13:45
מוסר הרב אלי סדן 14 16030 גדול השלום, גם היום! | הרב אלי סדן כללי - הרב אלי --- בתמוז תש"פ 24:30
אמונה הרב אלי סדן 14 15972 הכרחיות המצוות המעשיות לביטוי האמונה | מצוות למה ניתנו? [1] כללי - הרב אלי כ"ג בסיוון תש"פ 1:18:55
אמונה הרב אלי סדן 14 15932 חטא המרגלים - הפחד מהחומריות | פרשת שלח כללי - הרב אלי י"ז בסיוון תש"פ 1:19:55
אמונה הרב אלי סדן 14 15919 כך היא גאולתם של ישראל | כללי כללי - הרב אלי ט"ז בסיוון תש"פ 1:28:40
אמונה הרב אלי סדן 14 15925 מהי שקידה? | כללי כללי - הרב אלי ט"ז בסיוון תש"פ 1:50
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אלי סדן 14 15902 רב המחבר על המפריד - הציונות הדתית תעודת זהות | הקדמה + פרק א' | הרב אלי סדן כללי - הרב אלי כ"ג באייר תש"פ 23:40
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אלי סדן 14 15903 רב המחבר על המפריד - הציונות הדתית תעודת זהות | פרק ב' | הרב אלי סדן כללי - הרב אלי כ"ג באייר תש"פ 37:25
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אלי סדן 14 15904 רב המחבר על המפריד - הציונות הדתית תעודת זהות | פרק ג' | הרב אלי סדן כללי - הרב אלי כ"ג באייר תש"פ 11:40
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אלי סדן 14 15905 רב המחבר על המפריד - הציונות הדתית תעודת זהות | פרק ד' | הרב אלי סדן כללי - הרב אלי כ"ג באייר תש"פ 27:05
אמונה הרב אלי סדן 14 15858 מהי האמונה הנצרכת לדורנו? | כך היא גאולתן של ישראל, שיעור ראשון כללי - הרב אלי כ"ו בניסן תש"פ 58:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15843 קריעת ים סוף בימים ההם בזמן הזה | שביעי של פסח חגים - הרב אלי י"ט בניסן תש"פ 59:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15842 "והיא שעמדה לאבותינו", הגדה של פסח - חלק שלישי | ליל הסדר חגים - הרב אלי י"ח בניסן תש"פ 1:00:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15839 שיר השירים - שיר האהבה שבו המשל והנמשל למדים זה מזה | שבת חוה"מ פסח חגים - הרב אלי ט"ו בניסן תש"פ 17:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15835 הגדה של פסח - חלק שני | ליל הסדר חגים - הרב אלי י"ב בניסן תש"פ
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15829 הגדה של פסח - חלק ראשון | ליל הסדר חגים - הרב אלי י"א בניסן תש"פ 1:10:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15810 דגשים והארות לעורכים ליל הסדר לראשונה | ליל הסדר חגים - הרב אלי ז בניסן תש"פ 1:08:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15797 "משכני אחריך נרוצה" | שיעור לפסח תש"פ [7] חגים - הרב אלי ה בניסן תש"פ 55:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15785 ההכנות ללידה הדרמטית ביותר בתולדות המין האנושי | שיעור לפסח תש"פ [6] חגים - הרב אלי א בניסן תש"פ 52:25
אמונה הרב אלי סדן 14 15783 גם מכון ויצמן נושא עיניו לשמים [תגובה לראיון ראש הממשלה עם דנה ויס] | כללי כללי - הרב אלי כ"ט באדר תש"פ 45:50
אמונה הרב אלי סדן 14 15782 השתתפות בצרת הציבור בעומק הלב באמת! | שיעור שהועבר בתקופת נגיף הקורונה כללי - הרב אלי כ"ט באדר תש"פ 36:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15779 פסח, מצה ומרור - על שום מה? | שיעור לפסח תש"פ [5] חגים - הרב אלי כ"ח באדר תש"פ 51:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15771 מה נשתנה הלילה הזה | שיעור לפסח תש"פ [4] חגים - הרב אלי כ"ז באדר תש"פ 50:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15767 למה נצרך עם ישראל להיולד במצרים ולצאת ממנה? | שיעור לפסח תש"פ [3] חגים - הרב אלי כ"ו באדר תש"פ 48:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15760 למה הקב"ה הכניס אותנו למצרים - חלק ב' | שיעור לפסח תש"פ [2] חגים - הרב אלי כ"ב באדר תש"פ 59:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15747 למה הקב"ה הכניס אותנו למצרים - חלק א' | שיעור לפסח תש"פ [1] חגים - הרב אלי כ"א באדר תש"פ 56:35
אמונה הרב אלי סדן 14 15739 מחשבות על הקורונה | כללי כללי - הרב אלי כ באדר תש"פ 1:02:30
הרב אלי סדן 14 15707 לא להפוך את הסדר! צריך להתחיל מלמטה | היחס למדינת ישראל [3] כללי - הרב אלי כ"ט בשבט תש"פ 40:35
אמונה הרב אלי סדן 14 15708 לא להפוך את הסדר! צריך להתחיל מלמטה | היחס למדינת ישראל [3] כללי - הרב אלי כ"ט בשבט תש"פ 40:35
אמונה הרב אלי סדן 14 15691 אסור לאבד את החשבון הכללי | היחס למדינת ישראל [2] כללי - הרב אלי כ"ב בשבט תש"פ 1:00:20
אמונה הרב אלי סדן 14 15690 התגלות הקב''ה באדם | מפגשים עם אלוקים [12] כללי - הרב אלי כ"ב בשבט תש"פ 1:17:15
אמונה הרב אלי סדן 14 15689 התגלות הקב''ה בתורה | מפגשים עם אלוקים [11] כללי - הרב אלי כ"ב בשבט תש"פ 38:50
אמונה הרב אלי סדן 14 15671 החכמה שבתורה - המפגש עם חכמת הקודש | מפגשים עם אלוקים [10] כללי - הרב אלי ט"ז בשבט תש"פ 32:50
אמונה הרב אלי סדן 14 15670 יסודות המוסר העולמיים נמצאים בתנ"ך | מפגשים עם אלוקים [9] כללי - הרב אלי ט"ז בשבט תש"פ 44:05
אמונה הרב אלי סדן 14 15663 הכרת האמת מצד עצמה ולא על ידי שלילת הרע | מפגשים עם אלוקים [8] כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תש"פ 41:40
אמונה הרב אלי סדן 14 15662 התגלות הקב"ה בהיסטוריה - שום דבר לא במקרה | מפגשים עם אלוקים [7] כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תש"פ 49:55
אמונה הרב אלי סדן 14 15661 משמעות ופעולת האמונה במדינה | היחס למדינת ישראל [1] כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תש"פ 50:40
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים