הדור ימצא את מבוקשו דווקא בגבול ישראל | אנשי אמנה [6]

הרב אלי סדן

י"א בשבט תשפ"ג

הדור ימצא את מבוקשו דווקא בגבול ישראל | אנשי אמנה [6]

הרב אלי סדן

י"א בשבט תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אלי סדן
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אלי סדן 14 18031 הדור ימצא את מבוקשו דווקא בגבול ישראל | אנשי אמנה [6] כללי - הרב אלי י"א בשבט תשפ"ג 49:05
אמונה הרב אלי סדן 14 18030 הדור פראי ונעלה | אנשי אמנה [5] כללי - הרב אלי ד בשבט תשפ"ג 55:00
אמונה הרב אלי סדן 14 17971 סנגוריה ותוכחה בדורות מורכבים | אנשי אמנה [4] כללי - הרב אלי כ"ו בטבת תשפ"ג 49:10
אמונה הרב אלי סדן 14 17925 סגולת ישראל- התכונה של האומה ושל כל פרט ופרט | אנשי אמנה [3] כללי - הרב אלי י"ט בטבת תשפ"ג 27:55
אמונה הרב אלי סדן 14 17904 הרב קוק צפה את המשבר שבדר | מבט בהיר [3] כללי - הרב אלי ט"ז בטבת תשפ"ג 01:18:15
אמונה הרב אלי סדן 14 17890 אהבת הקב"ה את ישראל מתחילה מלמעלה | משקפיים למציאות [2] אנשי אמנה כללי - הרב אלי י"ב בטבת תשפ"ג 44:55
אמונה הרב אלי סדן 14 17889 אנחנו עסוקים בלסנגר על הדור | מבט בהיר [2] חלק ב כללי - הרב אלי י בטבת תשפ"ג 01:06:25
אמונה הרב אלי סדן 14 17888 הדור הזה הוא טוב מבפנים | מבט בהיר [2] חלק א כללי - הרב אלי י בטבת תשפ"ג 33:40
אמונה הרב אלי סדן 14 17886 להבין את המציאות בה אנו חיים | משקפיים למציאות [1] אנשי אמנה כללי - הרב אלי ו בטבת תשפ"ג 46:20
אמונה הרב אלי סדן 14 17874 הכפירה והרצון להיות ככל הגויים בזמן הגאולה | מבט בהיר [1] חלק ב כללי - הרב אלי ג בטבת תשפ"ג 38:40
אמונה הרב אלי סדן 14 17873 העמדה הנפשית בזמן מאבק הדעות במדינה | מבט בהיר [1] חלק א כללי - הרב אלי ג בטבת תשפ"ג 01:01:00
אמונה הרב אלי סדן 14 17922 עניין התשובה בדורנו [3] כללי - הרב אלי כ"ט בחשוון תשפ"ג 01:03:35
אמונה הרב אלי סדן 14 17921 עניין התשובה בדורנו [2] כללי - הרב אלי כ"ח בחשוון תשפ"ג 01:38:30
אמונה הרב אלי סדן 14 17711 עניין התשובה בדורנו [1] כללי - הרב אלי כ"א בחשוון תשפ"ג 01:30:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 17654 הכנה לראש השנה חגים - הרב אלי כ"ו באלול תשפ"ב 01:40:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 17628 בירור יסודות הסליחות אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ג באלול תשפ"ב 01:52:40
אמונה הרב אלי סדן 14 17617 שכר ועונש - חלק ב כללי - הרב אלי י"ז באלול תשפ"ב 01:23:35
אמונה הרב אלי סדן 14 17616 שכר ועונש - חלק א כללי - הרב אלי ט"ז באלול תשפ"ב 01:18:10
אמונה הרב אלי סדן 14 17586 התורה ניתנה לעם ולא לפרטים | יחס הכלל והפרט כללי - הרב אלי י באלול תשפ"ב 01:24:30
אמונה הרב אלי סדן 14 17582 אינדבדואלים או כלליות | כללי כללי - הרב אלי ט באלול תשפ"ב 01:18:30
אמונה הרב אלי סדן 14 17554 אופיו של בית מדרשנו - חלק ראשון | פתיחה לזמן אלול כללי - הרב אלי ב באלול תשפ"ב 01:16:20
אמונה הרב אלי סדן 14 17555 אופיו של בית מדרשנו - חלק שני | שיחת פתיחה לזמן אלול כללי - הרב אלי ב באלול תשפ"ב 01:13:50
אמונה הרב אלי סדן 14 17593 אחריות זה לא תפקיד. אחריות זה תכונה נפשית | מתוך שיחה על אופיו שבית המדרש כללי - הרב אלי א באלול תשפ"ב 02:40
אמונה הרב אלי סדן 14 17469 אמיתות התורה ומציאות הקב"ה - חלק ב' כללי - הרב אלי כ"א בתמוז תשפ"ב 57:35
אמונה הרב אלי סדן 14 17468 אמיתות התורה ומציאות הקב"ה -חלק א' כללי - הרב אלי כ"א בתמוז תשפ"ב 01:47:00
אמונה הרב אלי סדן 14 17438 האם שיטת אלקנה עובדת - חלק א כללי - הרב אלי י"ט בתמוז תשפ"ב 48:10
אמונה הרב אלי סדן 14 17439 האם שיטת אלקנה עובדת - חלק ב כללי - הרב אלי י"ט בתמוז תשפ"ב 01:37:55
אמונה הרב אלי סדן 14 17416 מה היא אמונה | הסברת המושג אמונה כללי - הרב אלי ז בסיוון תשפ"ב 57:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 17278 מהות התורה- הופעת החסד האלוקי בעולם | שבועות חגים - הרב אלי א בסיוון תשפ"ב 01:37:20
אמונה הרב אלי סדן 14 16985 כיצד להשפיע ברמה הבינלאומית | מלחמת רוסיה אוקראינה כללי - הרב אלי כ"ג באדר א תשפ"ב 37:25
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 16955 נשמת האומה מתגלה בתורה ובמצוות | שמונה קבצים [3] קובץ א 'פס' ג' שמונה קבצים - הרב אלי [תשפ"ב] ח באדר א תשפ"ב 1:09:20
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 16954 חופש הדעות | שמונה קבצים [2] קובץ א 'פס' ב' שמונה קבצים - הרב אלי [תשפ"ב] א באדר א תשפ"ב 1:17:05
אמונה הרב אלי סדן 14 16936 שלוש סיבות להתפשטות הכפירה | סיבות הכפירה בדורנו [חלק ג'] כללי - הרב אלי ל בשבט תשפ"ב 01:25:25
אמונה הרב אלי סדן 14 16935 לאורך השנים לא למדו אמונה, למה פתאום זו בעיה? | סיבות הכפירה בדורנו [חלק ב'] כללי - הרב אלי כ"ט בשבט תשפ"ב 01:19:50
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 16916 החיים הישראלים ושורשם | שמונה קבצים [1] קובץ א' פס' א' - ט' שמונה קבצים - הרב אלי [תשפ"ב] כ"ו בשבט תשפ"ב 1:05:40
אמונה הרב אלי סדן 14 16913 הכפירה מופיעה דווקא בדור הגאולה | סיבות הכפירה בדורנו [חלק א'] כללי - הרב אלי כ"ג בשבט תשפ"ב 01:38:30
אמונה הרב אלי סדן 14 17988 חובת לימוד אמונה וההבדל בין היהדות לשאר הדתות כללי - הרב אלי כ"ב בשבט תשפ"ב 01:55:36
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16872 ארץ זבת חלב ודבש [2] | ט"ו בשבט חגים - הרב אלי ט"ז בשבט תשפ"ב 01:29:50
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16865 ארץ זבת חלב ודבש [1] | ט"ו בשבט חגים - הרב אלי ט"ו בשבט תשפ"ב 1:30:15
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 17987 האבות הבחירה והמוסר | פרשת וירא פרשת שבוע - הרב אלי ט"ו בחשוון תשפ"ב 02:02:50
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 17986 תפקיד עם ישראל בעולם | פרשת לך לך פרשת שבוע - הרב אלי ו בחשוון תשפ"ב 01:22:00
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 17985 פרשת נח פרשת שבוע - הרב אלי כ"ט בתשרי תשפ"ב 18:25
ללא הרב אלי סדן 14 16908 אחדות ואהבה בין האיש והאישה | סוגית הנאמנות המשפחתית כללי - הרב אלי י"ב באלול תשפ"א 1:08:40
אמונה הרב אלי סדן 14 16454 התייחסות לממשלה החדשה כללי - הרב אלי ד בתמוז תשפ"א 01:49:15
אמונה הרב אלי סדן 14 16370 מענייני דיומא - מבצע 'שומרי החומות' | כללי כללי - הרב אלי א בסיוון תשפ"א 1:36:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 17989 יום העצמאות - למה צריך לשמוח? כללי - הרב אלי כ"ט בניסן תשפ"א 01:05:30
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16331 הכנה לליל הסדר | פסח חגים - הרב אלי כ"ו באדר תשפ"א 1:04:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16326 מאירים את הארת החיים הישראלית לכל הדורות | ליל הסדר [2] חגים - הרב אלי כ"ה באדר תשפ"א 2:06:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16325 מאירים את הארת החיים הישראלית לכל הדורות | ליל הסדר [1] חגים - הרב אלי כ"ד באדר תשפ"א 1:31:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 17990 יציאת מצרים - אביב העמים | פסח כללי - הרב אלי י"ט באדר תשפ"א 01:06:30
אמונה הרב אלי סדן 14 16301 הקומה האנושית בעמ" קודמת לקומה הרוחנית / תורנית | יסודות האמונה ספר שמות [5] יסודות האמונה בספר שמות - הרב אלי י"ז באדר תשפ"א 1:04:10
אמונה הרב אלי סדן 14 16300 לדמותו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל | כללי כללי - הרב אלי י"ג באדר תשפ"א 1:01:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16296 ההנהגה האלוקית הנסתרת עי מרדכי והמן | פורים חגים - הרב אלי י"א באדר תשפ"א 1:54:40
אמונה הרב אלי סדן 14 16295 מבט על משימת חיינו מתוך מצוות מחיית עמלק | כללי [שבת זכור] כללי - הרב אלי י באדר תשפ"א 1:25:50
אמונה הרב אלי סדן 14 16289 המהות השונה של עמ"י המתבטאת בניסי יציאת מצרים | יסודות האמונה ספר שמות [4] יסודות האמונה בספר שמות - הרב אלי ג באדר תשפ"א 1:07:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16293 קדושת הגוף הישראלית | שיעור לקראת פורים חגים - הרב אלי ל בשבט תשפ"א 1:00:30
אמונה הרב אלי סדן 14 16261 יציאת מצרים- תמצית ההויה הישראלית | יסודות האמונה בספר שמות [3] יסודות האמונה בספר שמות - הרב אלי י"ט בשבט תשפ"א 40:10
ללא הרב אלי סדן 14 16270 הפוליטיקה של הציונות הדתית כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תשפ"א 55:05
אמונה הרב אלי סדן 14 16265 לא רק שאנחנו נגאלים, יש לנו זכות לפעול עם אל כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תשפ"א 27:10
אמונה הרב אלי סדן 14 16262 יחס האומות לבני אדם מול היחס של ישראל לבני אדם | לאמונת עתנו [3] כללי - הרב אלי י"ד בשבט תשפ"א
תנ"ך הרב אלי סדן 14 16248 למה עם ישראל נצרך לעבור בגלות? | יסודות האמונה בספר שמות [2] יסודות האמונה בספר שמות - הרב אלי י"ב בשבט תשפ"א 59:40
אמונה הרב אלי סדן 14 16250 הקודש שבחול - הופעה יכולה להיות דווקא בארץ ישראל | שיעור כללי כללי - הרב אלי ו בשבט תשפ"א 57:50
תנ"ך הרב אלי סדן 14 16231 המעבר מהפרט אל העם [המעבר מספר בראשית לספר שמות | יסודות האמונה ספר שמות [1] יסודות האמונה בספר שמות - הרב אלי ה בשבט תשפ"א 1:08:50
אמונה הרב אלי סדן 14 16232 מי אתה המהר"ל? ומה הבעיה לשבח את ה'? | גבורות ה' [1] פתיחה ופרק א' גבורות ה' [תשפ"א] - הרב אלי ד בשבט תשפ"א 1:06:45
אמונה הרב אלי סדן 14 16235 תורה שמקושרת לעם לעומת שאר הדתות | לאמונת עתנו כללי - הרב אלי א בשבט תשפ"א 1:22:10
אמונה הרב אלי סדן 14 16236 מעלת ארץ ישראל- ארץ הקודש | שיעור כללי כללי - הרב אלי כ"ט בטבת תשפ"א 47:20
אמונה הרב אלי סדן 14 16237 הרגש האלוקי שבכולנו | לימוד יסודות האמונה [5] כללי - הרב אלי כ"ז בטבת תשפ"א 1:06:40
אמונה הרב אלי סדן 14 16239 יחס הפרט והכלל בישראל | לאמונת עתנו [2] כללי - הרב אלי כ"ב בטבת תשפ"א 1:24:00
אמונה הרב אלי סדן 14 16241 אין חיים יהודיים בלי ארץ ישראל | סוגיות באורות כ"א בטבת תשפ"א 1:10:25
אמונה הרב אלי סדן 14 16221 מהי אמונה? | לימוד יסודות האמונה [4] כללי - הרב אלי כ"א בטבת תשפ"א 1:31:00
אמונה הרב אלי סדן 14 16220 ההכרח להעמיק ולבנות עולם אמוני משמעותי | לימוד יסודות האמונה [3] כללי - הרב אלי כ בטבת תשפ"א 1:06:25
אמונה הרב אלי סדן 14 16219 חובת לימוד האמונה | לימוד יסודות האמונה [2] כללי - הרב אלי י"ג בטבת תשפ"א 1:18:20
הרב אלי סדן 14 16240 לאמונת עתנו חלק א ההבדל בין היהדות לשאר הדתות ט בטבת תשפ"א 01:10:25
אמונה הרב אלי סדן 14 16193 חמש נקודות למה צריך ללמוד אמונה? | לימוד יסודות האמונה [1] כללי - הרב אלי ח בטבת תשפ"א 1:35:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16194 בימים ההם בזמן הזה | שיעור לחנוכה חגים - הרב אלי כ"ט בכסלו תשפ"א 49:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16176 ארבעת המלחמות ביון, חלק ב' | שיעור לחנוכה חגים - הרב אלי כ"ג בכסלו תשפ"א 1:27:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16177 ארבעת המלחמות ביון, חלק א' | שיעור לחנוכה חגים - הרב אלי כ"ג בכסלו תשפ"א 1:46:00
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 16134 יעקב ועשיו - הגרעין והקליפה | פרשת תולדות פרשת שבוע - הרב אלי כ"ט בחשוון תשפ"א 1:54:00
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 16114 הכרת תפקידנו מתוך התבוננות בדמותו של אברהם אבינו - חלק א' | פרשת לך לך פרשת שבוע - הרב אלי י בחשוון תשפ"א 1:09:40
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 16110 הקשת המבול והקורונה | פרשת נח פרשת שבוע - הרב אלי ד בחשוון תשפ"א 1:08:15
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
בראשית
שבת ומועדים