הרב יוסף קלנר

חולשת הבחירה בחסרון האמצעים | כוזרי [97] מאמר חמישי סעיף כ', ניצני ארץ חוברת ה' עמ' 33

הרב יוסף קלנר

ג בסיוון תש"פ

חולשת הבחירה בחסרון האמצעים | כוזרי [97] מאמר חמישי סעיף כ', ניצני ארץ חוברת ה' עמ' 33

הרב יוסף קלנר

ג בסיוון תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב יוסף קלנר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15914 חולשת הבחירה בחסרון האמצעים | כוזרי [97] מאמר חמישי סעיף כ', ניצני ארץ חוברת ה' עמ' 33 כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ג בסיוון תש"פ 54:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15889 גילוי האורות והגוונים השונים שבכנסת ישראל | אורות ישראל [33] פרק ה' פס' יב' - יג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ב באייר תש"פ 1:07:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15766 יניקה מן האלוקות בצורתה הטהורה יכולה להתקיים רק בישראל | אורות ישראל [29] פרק ה' פס' ה' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ב באדר תש"פ 1:14:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15751 יסוד דעת אלוקים - ענוה | אורות ישראל [28] פרק ה' פס ד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ח באדר תש"פ 44:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15734 ההבאה אל מצב דעת אלוקים השלם | עבודת אלוקים [14] עמ' קנה' - קנו' - שיעור אחרון מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] ז באדר תש"פ 33:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15752 כפירה בעיקר | על דעת ה' ומלחמות ה [1] מאמרי הראיה עמ' 507 מאמרי ראי"ה - הרב קלנר [תשפ'] ז באדר תש"פ 22:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15722 מדרגות המציאות | כוזרי [96] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ז באדר תש"פ 36:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15723 העיצבון הכללי וזוהמת הכלל | אורות התשובה [18] פרק יד' פס' ז' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ה באדר תש"פ 49:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15750 ישראל ואומות העולם | אורות ישראל [27] פרק ה' פס ד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] א באדר תש"פ 1:13:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15710 השגת התכלית הכללית של הבריאה | כוזרי [95] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ל בשבט תש"פ 44:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15712 מציאות הדילוג במציאות | עבודת אלוקים [13] עמ' קנג' - קנד' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] ל בשבט תש"פ 50:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15711 קלות התשובה | אורות התשובה [17] פרק יד' פס' ד1' - ו' ל בשבט תש"פ 45:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15724 התכונה האוניברסלית גנוזה בעומק הלאומיות הישראלית | אורות ישראל [26] פרק ה' פס ג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ד בשבט תש"פ 1:11:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15688 רגש החופש - דרישת הרוח הבריאה | עבודת אלוקים [12] עמ' קנג' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] כ"ד בשבט תש"פ 58:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15697 הרצון העליון יוצא אל הפועל על ידי בחירת האדם | כוזרי [94] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ג בשבט תש"פ 54:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15693 עליה רוחנית ללא תיקון המידות | אורות התשובה [16] פרק יד' פס' ב' - ד' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר כ"ג בשבט תש"פ 42:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15680 השפעת וקבלה בין ישראל ואומות העולם | אורות ישראל [25] פרק ה' פס א' - ב' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ז בשבט תש"פ 1:10:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15679 העלאת המידות והמחשבות הרעות והקטנות | אורות התשובה [15] פרק יד' פס' א', א1 אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ט"ז בשבט תש"פ 45:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15668 עבודת אלוקים [11] עמ' קנב' - קנג' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] ט"ז בשבט תש"פ 1:14:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15641 אהבת הטבע הישראלי | אורות ישראל [24] פרק ד' פס ז' - ט' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י בשבט תש"פ 57:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15643 היחס בין הבורא למציאות | כוזרי [93] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט בשבט תש"פ 40:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15656 התשובה ממלאת את האדם מוטיבציית חיים | אורות התשובה [14] פרק יג סע' יב' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ט בשבט תש"פ 50:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15642 תפישת היהדות במושגים גולמיים | עבודת אלוקים [10] עמ' קנא' - קנב' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] ט בשבט תש"פ 54:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15620 המשך שורשה של שנאת חינם | אורות ישראל [23] פרק ד' פס ז' - ח' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ג בשבט תש"פ 58:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15625 "הרצון הפשוט" | כוזרי [92] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ב בשבט תש"פ 38:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15623 החינוך לאידיאליים האלוקיים | עבודת אלוקים [9] עמ' קנא' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] ב בשבט תש"פ 55:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15624 התשובה שבחטא | אורות התשובה [13] פרק יג סע' י' - יב' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ב בשבט תש"פ 44:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15604 שורשה החיובי של שנאת חינם | אורות ישראל [22] פרק ד' פס ה' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ה בטבת תש"פ 1:18:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15605 המוסר הטבעי היבש | עבודת אלוקים [8] עמ' קמט' - קנ' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] כ"ד בטבת תש"פ 51:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15606 כל הנקודות האידיאליות מוצאות את תיקונן בעולם המוסרי | כוזרי [91] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ד בטבת תש"פ 46:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15607 לא לעכב את התשובה | אורות התשובה [12] פרק יג סע' ט' י' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר כ"ד בטבת תש"פ 9:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15578 המבט הנכון על אהבת ישראל | אורות ישראל [21] פרק ד' פס ג' - ד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ח בטבת תש"פ 1:04:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15580 כבדות ההשגה | אורות התשובה [11] פרק יג' סע' ז' - ח' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י"ז בטבת תש"פ 41:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15579 ממלכת כהנים וגוי קדוש | עבודת אלוקים [7] עמ' קמח' - קמט' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] י"ז בטבת תש"פ 47:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15581 משאלת ההכרח והבחירה לשאלת הידיעה והבחירה | כוזרי [90] מאמר חמישי כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ז בטבת תש"פ 50:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15550 רוח הזמן של היהדות | עבודת אלוקים [6] עמ' קמח' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] י בטבת תש"פ 47:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15551 כשההתקשרות עם כנסת ישראל ברוחניותה ובעצם מהותה באה למדרגה הגונה | אורות ישראל [20] עמ' קמח' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ח בטבת תש"פ 1:16:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15534 דיבור הנביא | כוזרי [89] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ג בטבת תש"פ 42:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15533 הדבקות של האדם הפרטי בכנסת ישראל | אורות ישראל [19] פרק' ג' פס' ה' - ט' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ג בטבת תש"פ 1:05:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15531 ההתמודדות עם הפער בין השאיפה למציאות בתהליך התשובה | אורות התשובה [10] פרק יג' פס' ו' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ג בטבת תש"פ 42:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15532 הפנייה לעצם | עבודת אלוקים [5] עמ' קמו' - קמז' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] ג בטבת תש"פ 54:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15537 סיכום מאמר ראשון | כוזרי כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ג בטבת תש"פ 17:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15517 הדבקות בצדיק, הדבקות של כנת ישראל באור האלוקי | אורות ישראל [18] פרק' ג' פס' ג' - ד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ בכסלו תש"פ 1:02:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15518 ההבחנה בין אובייקטיבי לסובייקטיבי | עבודת אלוקים [4] עמ' קמו' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] י"ט בכסלו תש"פ 57:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15515 התשובה לטענה שאין טעם לפעול למול הידיעה אלוקית | כוזרי [88] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ט בכסלו תש"פ 39:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15516 כשהנשמה מאירה באדם | אורות התשובה [9] פרק יג' פס' ה' - ה1' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י"ט בכסלו תש"פ 45:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15473 הדבקות בצדיק | אורות ישראל [17] פינקס א' פס' שכו', צמח צבי אגרת פא' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ג בכסלו תש"פ 1:19:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15462 ארבעה סוגי הדיבור | כוזרי [87] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ב בכסלו תש"פ 27:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15464 הציבוריות הישראלית - הדרך לתשובה | אורות התשובה [8] פרק יג' פס' ג' - ה' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י"ב בכסלו תש"פ 50:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15463 עבודת עבד ועבודת בנים | עבודת אלוקים [3] עמ' קמה' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] י"ב בכסלו תש"פ 1:00:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15444 הדבקות בצדיקים ושימוש תלמידי חכמים | אורות ישראל [16] פרק ג' פס' ג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ו בכסלו תש"פ 57:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15428 הדבק בכנסת ישראל - זוכה לתשובה | אורות התשובה [7] פרק יג' פס' ג' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ה בכסלו תש"פ 47:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15434 צמאון העם לאגדה | עבודת אלוקים [2] עמ' קמג' - קמד' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] ה בכסלו תש"פ 59:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15429 שיטת הכוזרי בסוגיית ההשגחה | כוזרי [86] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ה בכסלו תש"פ 44:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15418 איכותו ופעולתו של הדור האחרון | אורות ישראל [15] פרק ג' פס' ב' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ט בחשוון תש"פ 1:14:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15419 הרפואה לתיקון המושגים האלוקיים - עבודה שכלית בלימודי אמונה | עבודת אלוקים [1] עמ' קמב' - קמג' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] כ"ח בחשוון תש"פ 59:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15408 רוח הקודש בא דרך כנסת ישראל אל הלב של כל יחיד | אורות ישראל [14] פרק ב' פס' ז' - ח' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ב בחשוון תש"פ 1:09:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15406 הידיעה האלוקית והבחירה החופשית | כוזרי [85] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"א בחשוון תש"פ 46:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15407 העבודה היותר קדושה של עבודת התורה בדורותינו | דעת אלוקים [46] עמ' קלט' - קמא' - שיעור אחרון דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"א בחשוון תש"פ 57:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15455 מוסר אוניברסלי ומוסר ישראלי | אורות התשובה [6] פרק יג' פס' ב' - ג' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר כ"א בחשוון תש"פ 30:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15367 התרחבות החומר באומה מרחיבה את הנשמה | אורות ישראל [13] פרק ב' פס' ד' - ו' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ט"ו בחשוון תש"פ 1:13:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15369 האמצעיים שבים אל הכוונה הראשונה | כוזרי [84] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ד בחשוון תש"פ 59:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15370 המוסר במובנו האוניברסלי ובמובנו הישראלי | אורות התשובה [5] פרק יג' פס' א' - ב' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י"ד בחשוון תש"פ 40:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15368 הנקודה שירדה ממרום עוזה להתלבש בלבושין של חול | דעת אלוקים [45] עמ' קלט' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ד בחשוון תש"פ 57:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15365 המצוות - חיזוק הקשר של היחיד אל האומה | אורות ישראל [12] פרק ב' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ח בחשוון תש"פ 1:12:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15354 הדבקות בכנסת ישראל - הידבקות בהקב''ה | אורות התשובה [4] פרק יג' פס' א' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ז בחשוון תש"פ 45:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15355 נקודות וקווים | כוזרי [83] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ז בחשוון תש"פ 49:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15364 שינוי המגמה באופי הנטייה האמונית | דעת אלוקים [44] עמ' קלט' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ז בחשוון תש"פ 59:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15332 עצמיות וחיצוניות המהות ביחסי הפרט לאומתו | אורות ישראל [11] פרק ב' פס' ג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] א בחשוון תש"פ 1:14:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15304 הכח המאחד באומות ובישראל | אורות ישראל [10] פרק ב' פס' א' - ב' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ג בתשרי תש"פ 1:04:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15305 אורות ישראל [9] פרק א' פס' יד' - טז' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ה באלול תשע"ט 1:18:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15297 הגזירה מחייבת שתהיה בחירה | כוזרי [82] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ד באלול תשע"ט 59:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15296 הציור הלקוי של הכבוד האלוקי | דעת אלוקים [43] עמ' קלח' - קלט' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ד באלול תשע"ט 52:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15300 השפעתה של התשובה על הנפש | אורות התשובה [3] איגרת שעח' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר כ"ד באלול תשע"ט 47:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15265 אורות ישראל [7] פרק א' פס' יא' - יב' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"א באלול תשע"ט 1:07:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15269 השפעת היהדות על האנושות במצביה ההיסטוריים השונים של היהדות | דעת אלוקים [42] עמ' קח' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י באלול תשע"ט 47:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15270 השפעת שכלנו על המציאות והכרח החוק המוסרי בעולם | כוזרי [81] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י באלול תשע"ט 51:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15258 שמחת הנשמה | אורות התשובה [2] אגרת שעח' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י באלול תשע"ט 51:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15247 השפעת ישראל על האנושות | דעת אלוקים [41] עמ' קלז' - קלח' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ד באלול תשע"ט 55:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15252 ייחוד כנסת ישראל והקב''ה | אורות ישראל [6] פרק א' פס' ט' - י' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ד באלול תשע"ט 1:01:50
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
ספר תהילים