המשך הפילוסוף | כוזרי [16] ,מאמר ראשון סע' א

הרב יוסף קלנר

ז באדר תשפ"ג

המשך הפילוסוף | כוזרי [16] ,מאמר ראשון סע' א

הרב יוסף קלנר

ז באדר תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב יוסף קלנר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18139 המשך הפילוסוף | כוזרי [16] ,מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ז באדר תשפ"ג 44:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18138 פתיחה | יסורים ממרקרים [1] יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] ז באדר תשפ"ג 50:06
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18087 הרצאת הפילוסוף וההסבר הפשוט שלהם | כוזרי [15] , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ל בשבט תשפ"ג 38:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18078 כוזרי [14] , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ג בשבט תשפ"ג 33:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18039 חזרה על עיקרי השיעור הקודם | כוזרי [13] , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ט"ז בשבט תשפ"ג 44:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18038 הספקנות לא שייכת ביחס לעצם הטענה הסובייקטיבית | כוזרי [12] , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ט בשבט תשפ"ג 40:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17946 האם ריבוי דעות היא הוכחה לספקנות? | כוזרי [11] , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ד בטבת תשפ"ג 48:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17979 הטבע המוסרי והבחירה הכמוסה | אורות הקודש ג' [28] מוסר הקודש עמ' כג סעיף יז אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ד בטבת תשפ"ג 52:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17978 האליליים הרוחניים | אורות הקודש ג' [27] מוסר הקודש עמ' כא-כג סעיפים טז-יז אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ז בטבת תשפ"ג 52:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17940 מהי מטרת הצגת הדעות האחרות בספר | כוזרי [10] , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י"ז בטבת תשפ"ג 37:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17844 היחס בין השכל והמוסר | אורות הקודש ג' [26] מוסר הקודש עמ' יט-כא סעיפים טו-טז אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ג בטבת תשפ"ג 48:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17863 המשכילים יבינו, ופניית המלך לפילוסוף | כוזרי [9] מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ג בטבת תשפ"ג 50:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17843 המוסר ומקורו | אורות הקודש ג' [25] מוסר הקודש עמ' טו סעיף יד אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ט בכסלו תשפ"ג 55:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17862 התגובה הראשונית לחלום | כוזרי [8] מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י"ט בכסלו תשפ"ג 39:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17803 בין, כי היא תבינך | כוזרי [7] ,מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ה בכסלו תשפ"ג 48:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17842 הקדושה והמוסר | אורות הקודש ג' [24] מוסר הקודש עמ' יג-יד סעיפים יב-יג אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ה בכסלו תשפ"ג 56:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17747 דע את נפשך ובקש לה בורא | כוזרי [6] מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ח בחשוון תשפ"ג 46:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17841 הטבע והמוסר | אורות הקודש ג' [23] מוסר הקודש עמ' יב סעיפים ט-י אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ח בחשוון תשפ"ג 54:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17734 חלום שגדול מריאליזם | כוזרי [5] , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ב בחשוון תשפ"ג 43:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17840 האושר הרצוני ומדת המוסר המוחלט | אורות הקודש ג' [22] מוסר הקודש עמ' יא-יב סעיפים ט-י אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"א בחשוון תשפ"ג 53:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17708 כינוי החבר ומהות החלום | כוזרי [4] , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ט"ו בחשוון תשפ"ג 51:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17839 הירידה הכללית | אורות הקודש ג' [21] מוסר הקודש עמ' יא סעיף ט אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ד בחשוון תשפ"ג 43:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17707 הקדמה | כוזרי [3] כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ד באלול תשפ"ב 48:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17838 מוסר האישיות העולמית הכללית | אורות הקודש ג' [20], מוסר הקודש עמ' יא סעיף ט אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ד באלול תשפ"ב 51:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17834 אורות הקודש ג' [19] מוסר הקודש עמ' י סעיפים ז-ח, המוסר והמצוות אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ז באלול תשפ"ב 50:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17706 הקדמה | כוזרי [2] כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י"ז באלול תשפ"ב 50:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17833 אורות הקודש ג' [18] מוסר הקודש עמ' ח סעיף ו וקובץ ג סעיף כא-כב, המצוה הכללית האלקית אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] י באלול תשפ"ב 53:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17621 הקדמה |כוזרי [1] כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י באלול תשפ"ב 46:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17832 אורות הקודש ג' [17] מוסר הקודש עמ' ח סעיף ו וקובץ ג סעיף כא-כב, כי זה כל האדם אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ג באלול תשפ"ב 50:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17831 ההתפלספות החומרנית | אורות הקודש ג' [16] מוסר הקודש עמ' ח סעיף ו וקובץ ג סעיף כא-כב אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ה באב תשפ"ב 41:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17500 שו"ת למתגייסים שו''ת - הרב קלנר ה באב תשפ"ב 47:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17830 מקור המוסר | אורות הקודש ג' [15] מוסר הקודש עמ' ז-ח סעיפים ה-ו אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ז בתמוז תשפ"ב 48:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17453 המקור העצמי של המוסר | אורות הקודש ג' [14] מוסר הקודש עמ' ו-ז סעיף ד אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] כ בתמוז תשפ"ב 48:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17451 השפעת התורה והמצוות על הממד הנצחי | אורות ישראל [31] פרק ב' פס' ג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] כ בתמוז תשפ"ב 53:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17440 קשר האדם וההוויה | אורות הקודש ג' [13] מוסר הקודש עמ' ד-ה סעיף ג אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ג בתמוז תשפ"ב 43:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17396 מוסר ההוויה | אורות הקודש ג' [12] מוסר הקודש עמ' ד סעיף ג אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ו בתמוז תשפ"ב 45:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17395 המוסר הכללי העליון | אורות הקודש ג' [11] מוסר הקודש עמ' ג-ד סעיפים ב-ג אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ט בסיוון תשפ"ב 44:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17387 מהו כלל ישראל | אורות ישראל [30] פרק ב' פס' ג אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ט בסיוון תשפ"ב 01:02:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17394 אורות הקודש ג' [10] ראש דבר עמ' לד סעיף יח ומוסר הקודש עמ' א סעיף א אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ב בסיוון תשפ"ב 47:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17358 המוסר מחבר את היחיד לכנסת ישראל | אורות ישראל {29] ,פרק ב' פס' ב-ג אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ב בסיוון תשפ"ב 58:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17393 אמת ושקר טוב ורע | אורות הקודש ג' [9] ראש דבר עמ' לב סעיף טז אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ט"ו בסיוון תשפ"ב 45:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17329 השפעת מוסר היחידים על הקשר לכנסת ישראל | אורות ישראל [28] ,פרק ב' פס' א אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] ט"ו בסיוון תשפ"ב 50:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17328 נק' ציון- והשפעת המוסר של היחיד על כנסת ישראל | אורות ישראל [27] ,פרק א' פס' טז' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] ט בסיוון תשפ"ב 58:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17391 המוסר שבמידות והמעשים החוקיים | אורות הקודש ג' [8] ראש דבר עמ' לב סעיף טו אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ח בסיוון תשפ"ב 47:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17392 אורות הקודש ג' [7] חסר אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] א בסיוון תשפ"ב
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17327 הגאווה האלוקית מתגלה על ידי עם ישראל | אורות ישראל [26] ,פרק א' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] א בסיוון תשפ"ב 01:04:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17326 המשמעות הרוחנית של מתן תורה | אורות ישראל [25[ ,פרק א' פס' יד {4} אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ה באייר תשפ"ב 52:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17390 יראת השמים וגבורת האדם | אורות הקודש ג' [6] ראש דבר עמ' כח-לא סעיפים יב-יג אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ג באייר תשפ"ב 42:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17240 השפעת יראת השמים על האדם | אורות הקודש ג' [5] ראש דבר עמ' כז-כח סעיפים יא-יב אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ט"ז באייר תשפ"ב 42:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17325 מהי התורה וכיצד היא מופיעה | אורות ישראל [24],פרק א' פס' יד {3} אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] ט"ז באייר תשפ"ב 53:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17324 אורות ישראל [23] פרק א' פס' יד{2] אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] ט באייר תשפ"ב 56:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17239 יראת שמים - בסיס האמונה | אורות הקודש ג' [4] ראש דבר עמ' כו-כז סעיפים ט-יא אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ט באייר תשפ"ב 44:45
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 17405 מעלת מסירות הנפש | יום הזיכרון חגים - הרב קלנר ג באייר תשפ"ב 01:00:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17238 יראת ה' ומוסר | אורות הקודש ג' [3] ראש דבר עמ' כד-כה סעיפים ו-ח אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ב באייר תשפ"ב 01:02:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17323 אורות ישראל [22] פרק א פס' יד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ט באדר ב תשפ"ב 43:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17237 לימוד אמונה ויראת ה' | אורות הקודש ג' [2] ראש דבר עמ' כא-כג סעיפים ג-ה אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ו באדר ב תשפ"ב 44:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17236 מבואים לאמונה ולמוסר | אורות הקודש ג' [1] ראש דבר עמ' יט-כ סעיפים א-ב אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ב באדר ב תשפ"ב 54:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17322 אורות ישראל [20] פרק א' פס' יב {2} אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ח באדר א תשפ"ב 45:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17119 שאיפת השכל וההכרות האמוניות | אורות האמונה [50] עמ' 67 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] כ"ח באדר א תשפ"ב 30:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17321 אורות ישראל [19] פרק א' פס' יב אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ב באדר א תשפ"ב 52:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17118 כף הקלע של הכופרים | אורות האמונה [49] עמ' 66 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] כ"א באדר א תשפ"ב 37:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17320 אורות ישראל [18] פרק א פס' יא' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ד באדר א תשפ"ב 52:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17117 המשך עיון בקובץ א תרצט (נמצא באורות האמונה עמ' 135) | אורות האמונה [48] עמ' 66 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] י"ד באדר א תשפ"ב 32:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17116 שתי רמות לאמונה (עיון בקובץ א תרצט) | אורות האמונה [47] עמ' 66 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ז באדר א תשפ"ב 33:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17114 המשך מהשיעור הקודם (קובץ ג כז) וגם כח האמונה המצוי באדם | אורות האמונה [46] עמ' 66 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ל בשבט תשפ"ב 33:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17113 אינסטינקט והכרה שכלית | אורות האמונה [45] עמ' 65 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] כ"ג בשבט תשפ"ב 38:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17120 רעיונות אמוניים לאנשים שונים | אורות האמונה [44] עמ' 63 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ט"ז בשבט תשפ"ב 34:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17112 האמת המוחלטת והאהבה העליונה | אורות האמונה [43] עמ' 62 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] כ"ד בטבת תשפ"ב 34:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16844 בקשת אלוקים של ציבור יכולה להיות רק בעם ישראל אורות ישראל [13] פרק א' פס' ו' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ז בטבת תשפ"ב 57:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17111 כח הפעולה של המחשבה | אורות האמונה [42] עמ' 60 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ט"ז בטבת תשפ"ב 35:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16843 הרצון לחיים של כנסת ישראל נובע מהמוסר אורות ישראל [12] פרק א' פס' ה' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] ג בטבת תשפ"ב 1:00:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17110 התביעה לאנרכיה | אורות האמונה [41] עמ' 60 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ג בטבת תשפ"ב 35:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16842 מה המשמעות של סמיכת גאולה לתפילה אורות ישראל [11] פרק א' פס' ה' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ט בכסלו תשפ"ב 41:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17109 שכחת האדם את עצמו | אורות האמונה [40] עמ' 60 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] י"ט בכסלו תשפ"ב 41:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17108 הבירור השכלי מהותי לאדם | אורות האמונה [39] עמ_59 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] י"ג בכסלו תשפ"ב 39:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16841 כל השתוקקות הגאולה של האומה נובע מהרצון להטיב | אורות ישראל [10] פרק א' פס' ד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ב בכסלו תשפ"ב 1:01:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16840 הטוב כתכונת חייה של כנסת ישראל | אורות ישראל [9] פרק א' פס' ד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] ה בכסלו תשפ"ב 54:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17107 רגש האמונה ובירורים שכליים | אורות האמונה [38] עמ' 58 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ה בכסלו תשפ"ב 37:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17106 החקירה החופשית | אורות האמונה [37] עמ' 58 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] כ"ז בחשוון תשפ"ב 36:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16839 התגלות התשוקה האלוקית של כנסת ישראל | אורות ישראל [8] פרק א' פס' ג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ז בחשוון תשפ"ב 49:05
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
בראשית
שבת ומועדים