סוגיות בתורה ומדינה | תוכנית "חי רועי"
 

התנהלות האזרחים ע"פ חוקי מדינתם הינה אבן היסוד למשטר דמוקרטי. יש לברר מהו יחס התורה לחוקי מדינת ישראל על כל סוגיהם וגווניהם.

דיני העבודה הינם מהנושאים השכיחים ביותר בהם העוסקת מערכת המשפט במדינת ישראל. להלכה ישנם עקרונות מוסריים- הלכתיים להתנהלות תקינה של מערכת יחסים זו

לכל אדם שומר תורה ומצוות ישנם נקודות ממשק רבות עם הציבור החילוני במדינת ישראל: בעבודה, בצבא, ובשכונה. כיצד יש להתנהל ע"פ תורה במפגשים אלו מתוך אהבת ישראל מחד, ומאידך הקפדה על פרטי ההלכות

התקשורת בעידן המודרני כבר מזמן הפכה מתקשורת מסקרת אירועים לתקשורת מעצבת דעת קהל. מהם גבולות הגזרה ההלכתיים של העיסוק האינטנסיבי ביצירת כותרות חדשים לבקרים, וכיצד תבצע התקשורת את מלאכתה נאמנה ע"פ עקרונות הלכות לשון הרע

העולם הכלכלי עבר תמורות מרחיקות לכת במרוצת השנים ונהיה מתוחכם ויעיל יותר מבעבר . כיצד ניתן לאפשר למשק הכלכלי להתנהל בצורה היעילה ביותר בהתאם למוסר העסקי אותו מתווים לנו חז"ל

אחד מיסודותיו של עולם המשפט הינו הביסוס הראיתי של הטענות הנשמעות ע"י המתדיינים בבית המשפט. מהם עקרונות דיני הראיות במשפט העברי בהשוואה לדינים אלו בבתי המשפט "האזרחיים"

חזרנו לארצנו לאחר אלפיים שנות נדודים. בעקבות כך התחדשו לנו מצוות נשכחות התלויות בארץ כשמיטה וכדומה וכן מצוות ישוב וכיבוש הארץ. מעבר לפרטי מצוות אלו הנוגעים לכל אדם פרטי, יש לברר באלו דרכים מוטל על מדינת ישראל לקיים מצוות אלו

העולם המודרני הביא עימו פיתוחים טכנולוגיים המשנים את כל "כללי המשחק" שהיו נהוגים בעבר בכל הנוגע לדיני הקניין. כיצד ניתן להיעזר מבחינה משפטית- כלכלית בתצורות הקניין החדשות ע"פ תורת ישראל

מדינה מתוקנת מתקיימת על בסיס יכולתה לגבות מסים. מהי הדרך הנאותה והמוסרית לגביית המסים במדינת ישראל וכיצד יש לחלק את העוגה התקציבית לכלל צרכי המדינה באופן המוסרי ביותר

אחד מהמכשירים הפיננסיים המרכזיים ביותר בכלכלה המודרנית הינו היכולת להלוות בריבית. כיצד ניתן להתנהל בשוק ההלוואות הפועל כיום בהיקפים עצומים באופן המותר ע"פ תורה הן בסוגיית הריבית, והן בהיבטים נוספים של שוק זה

צה"ל הינו הצבא המוסרי והערכי בעולם. אולם בנושא כה מורכב מבחינה מוסרית בו מונחים על כף המאזניים חיי אדם משני עברי הגבול, יש להתבונן מהו הקוד האתי עליו צריך להיות מושתת "רוח צה"ל" ע"פ המוסר האלוקי של תורת ישראל

יותר מששמרו ישראל את השבת, השבת שמרה על ישראל, אמר אחד העם על שמירת השבת בגלות. כיצד מערכות חיוניות כחברת חשמל משטרה וכדומה צרכים להתנהל בשבת במדינת ישראל החורטת על דגלה שמירת שבת ציבורית

ביתו של האדם הוא מבצרו. כיצד יש לתכנן את בניית הבניינים והערים במדינת ישראל כך שיוכל כל אדם לעשות בנכסיו כרצונו ולא יפגע בפרטיותו ושלוותו של חברו, וכיצד ישמרו זכויותיו של הפרט בישובים ובניינים משותפים

אחד מהדברים עליהם העולם עומד הינו המשפט. מהם סדרי הדין הנהוגים במשפט העברי, ומהו יחס הראוי למערכת בתי המשפט במדינת ישראל אשר אינה מושתתת על יסודותיה של תורת ישראל

סוגיית "המגדר" מעסיקה רבות את השיח הציבורי במדינת ישראל. מהו אם כן מקומה הראוי של האשה בחברה הישראלית ע"פ תורה, וכיצד ראוי להתנהל באופן שיכבד את הנשים וישמור על טהרת מחנה ישראל בנקודות החיכוך בין גברים לנשים

חכמי ישראל אשר ישבו בכרם ביבנה התוו את יחסי הגומלין הנאותים בין ת"ח לאנשי המעשה באמרם: אני בריה וחברי בריה. מהו אם כן היחס הראוי לתורה וללומדיה במדינת ישראל המוכרחת שיהיו בה אנשי משק אנשי נשק וגם אנשי רוח ות"ח

אחד מדגליו המוסריים המרכזיים של העם היהודי לאורך כל שנות קיומו הינו עולם החסד והרווחה המפותחים המצויים בו. כיצד יש לנהוג בניהול עולם זה במעבר מצדקה אישית - קהילתית כפי שהייתה בגלות למדיניות רווחה בסדר גודל של מדינה בעידן המודרני

מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך הינו אחד מכללי היסוד עליו מושתתים יחסי הגומלין הנאותים בין אדם לחברו, וכחלק מכלל זה יש לאדם להישמר מלהזיק לחברו. מהי המדיניות המשפטית הלכתית ביחס לדיני הנזיקין במצבים שמזמן לנו העולם המודרני בין אדם לחברו ובין מדינה לאזרחיה

חביב אדם שנברא בצלם. מהו היחס הנכון והראוי בו צריכה לנקוט מדינת ישראל כלפי אזרחיה ותושביה שאינם יהודיים וכיצד ישפיע יחס זה על יחסי הגומלין הנאותים עם שכנותיה

תפריט תפריט