בריתו של אברהם / הרב אליעזר קשתיאל (תשע"ג)
"הִמּוֹל לָכֶם כָּל זָכָר" זכר כך מסתיימת פרשת לך לך, בציווי על ברית המילה. מדייק המלבי"ם בפירושו על התורה, " הִמּוֹל לָכֶם כָּל זָכָר ". המילה, מתייחסת לכל האישיות. מילה היא עבודה כוללת של הסרת הרבה עורלות. יש את עורלת הלב, ועורלת האוזן, יש כל מיני אטימות וכיסוים שאנחנו נדרשים להסיר.
אברהם אבינו הוא מסיר הערלה הגדול, הוא זה שמנסה להסיר את האטימות האנושית בכל מיני תחומים. בתחומי החסד והרגישות לזולת, בתחומי המחשבה המופשטת והרוחנית, בתחומי הראיה הכוללת ולא הצרה. אברהם אבינו הוא כולו ברית מילה, אומר המהר"ל מפראג בספרו תפארת ישראל. זה לא שאברהם מצטווה על ברית המילה. אברהם, הוא ברית מילה. הוא כולו הסרת ערלה אחת ענקית של כל החברה האנושית. אברהם פותח את הפתח, קורע צוהר, חותך את הערלה הזאת שאטמה את העיניים והאוזניים את הלב והנפש.

פריצת הדרך הזאת נשארת לדורות, בברית המילה אנחנו מברכים "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו" ומייחלים להיות דומים לאברהם הפורץ. הפורץ את העורלות, הפורץ את הכיסויים. את החציצות שבין אדם לחברו, את החציצות שבין אדם למקום, את החציצות שבין אדם לעצמו.

אברהם אבינו, פורץ את כל עולם המושגים המוכר. כל דפוסי החשיבה מתנפצים, הוא יוצא להלחם נגד הצבאות החזקים ביותר באזור, למרות שאין לו שום אינטרס. הוא מתפלל על סדום וחפץ בטובתה למרות שהם אידאולגית הפוכים ממנו.

אברהם מזעזע את כל אמות הסיפים, את החשיבה הקונבנציונאלי של הלכי החשיבה הרגילים. אברהם מזעזע ופורץ, שובר את הפסלים כל חייו. הלוואי שנזכה להיות כולנו ממשיכי דרך קריעת העורלה ושבירת הפסלים. פותחי אופקים, פותחי ראש ולב לארץ חדש ושמים חדשים, לברית חדשה.

שבת שלום.
תפריט תפריט