אות הברית / הרב אליעזר קשתיאל (תש"ע)
בסוף המבול מבטיח הקב"ה שלא יהיה עוד מבול לשחת כל בשר. בהבטחה הזאת מופיעה המילה "ברית" שבע פעמים. ברית שריבונו של עולם כורת עם הארץ שלא יהיה עוד מבול לשחת כל בשר. ההבטחה הזאת שלא יהיה עוד מבול טעונה הבנה.
לדעת המלבי"ם פירושה של הבטחה זו היא שהמציאות השתנתה, טבע העולם השתנה במבול. האדם כבר לא חזק ולא יצרי כמו שהיה לפני כן. חוסנו החומרי ועוצמת התאוות שלו הוחלשו, ומוסיף הרב קוק בעין אי"ה שגם המצפון התחזק יותר באדם, האדם שאחרי המבול הוא לא אותו אדם שלפניו, הוא חי הרבה פחות שנים, הגיל שלו הולך ופוחת ועוצמת חייו הפיזיים נמוכה יותר, הוא פחות חופשי, פחות בחירי, פחות עוצמתי, יותר כנוע כוחותיו יותר כפופים... אדם כזה, יחטא פחות וגם אם יחטא, עוצמת החטא לא תהיה כל כך הרסנית. לא יהיה יותר מבול, לא כי הקדוש ברוך הוא מוותר, אלא כי האדם השתנה- הברית הינה ההתערבות האלוקית. הקב"ה מתערב בתוך הנפש האנושית, בונה את הטבע שלה מחדש, יוצר בה תכונות אחרות.

אות הברית- זה מזכיר לנו אות ברית אחרת שתופיע בפרשת לך לך. גם ברית המילה הינה התערבות חיצונית שמתערבת בבחירה החופשית של האדם, מסירה ממנו את העורלה בעודו תינוק, כורתת ממנו מימדים שליליים. כפי שאומר הרמב"ם במורה נבוכים, הברית מחלישה את יצרו, עוזרת לצד המצפוני שבו להיות יותר ויותר מקבל עול תורה ומצוות. הברית שבפרשתינו היא בעצם מפתח ושורש לכל הבריתות הבאות שיבואו- ברית התורה, ברית המילה, כולן יונקות מהברית היסודית הזאת. בשבע מצוות בני- נח המופיעות בפרשה שלנו יש מבוא לתרי"ג מצוות. באמצעות שבע מצוות בני נח לתבוע מהאדם להיות נאמן לצו מצפונו. ותביעה גדולה עוד יותר תבוא לעם ישראל שנערכה לו ברית גדולה יותר להיות נאמן לכל עולמו הנשמתי בתרי"ג אוצרות רוחניים האמונים באישיותו.

שבת שלום
תפריט תפריט
< !--Google tag(gtag.js)-- >