"יעקב ובניו" / הרב אליעזר קשתיאל (תש"ע)
"אברהם יגל יצחק ירנן יעקב ובניו ינוחו בו". יעקב לא מופיע לבדו, יש את אברהם, יש את יצחק אבל יעקב תמיד זה "יעקב ובניו". יעקב יחד עם זרעו.
אומר המהר"ל בספרו גבורות ה' שאין לנו אפשרות להיפגש עם יעקב עצמו. יעקב הוא כמו שורש שנמצא בתוך האדמה, לא רואים את השורש, הוא חבוי, הוא נעלם. אנחנו מתודעים אל השורש דרך  הענפים, אנחנו נחשפים אל דמותו של יעקב דרך  הבנים. כלשון הגמרא במסכת שבת, שליעקב יש צער גידול בנים, דרך גידול הבנים, דרך הנישואים עם רחל ולאה, זלפה ובלהה. דרך הלידות והדאגה לגידולם וטיפוחם של הבנים. וכל מה שיעבור הלאה עם יעקב, דרך כל ההבדלים באופי של הבנים השונים אנחנו מתודעים לגודל דמותו של יעקב, דמות כל כך גדולה, אין אף בן שיכול להגיד "אני יעקב". כולם יעקב, כולם בניו.
יעקב הוא כלל ישראל. כדי להיפגש עם כלל ישראל כולו צריך להתודע לכל החלקים ולכל השבטים, לכל הגוונים של האומה, כי יעקב מידתו אמת-  "תתן אמת ליעקב".
האמת היא השלמות שלא חסר בה דבר. אם חסרה זוית אחת, אם חסר פן אחד באמירה של כלל ישראל, דמותו של יעקב לא שלמה, האמת לא נאמרה במלואה, ואמת שלא נאמרה בשלמותה היא לא אמת, היא כבר חסרה. אנחנו מחויבים לאמת של יעקב אבינו, מחויבים להבנה העמוקה שיש כל כך הרבה צדדים בדמות הזאת, וכולם ביחד ינוחו בו. יעקב ובניו.
פעמים יעקב נמצא לבדו, אצלנו, בתחילת פרשת ויצא, יעקב מגיע לבדו אל המקום, אל השדה. ופעם אחרת ו"יותר יעקב לבדו" בפרשת וישלח. בפעמים שיעקב נמצא לבדו הוא נפגש עם מלאכים. יעקב מצד עצמו כשהוא לבדו הוא בעצם מלאך. צורתו, צורת דמותו של יעקב, חקוקה על כסא הכבוד, זו דמות שמימית. המדרש מספר, בצורה מדהימה איך כשהמלאכים יורדים למטה הם רואים את פניו של יעקב, וכשהם עולים למעלה, הם שוב  על כסא הכבוד, הם שוב רואים את פניו. הם לא יודעים מי למטה ומי למעלה. יעקב כולל הכל.
כשמתודעים לבנים, כשחוקרים את התכונות של הבנים, כששמים לב להבדלים בין בני רחל ובני לאה. לאט לאט לומדים על גודל דמותו המורכבת של יעקב.
צריך גם את לאה וגם את רחל כדי לבנות יחדיו את בית יעקב.
שבת שלום ובשורות טובות
תפריט תפריט