אמת מארץ תצמח / הרב אליעזר קשתיאל (תשס"ט)

אמת מארץ תצמח / הרב אליעזר קשתיאל

ותפתח הארץ את פיה. האדמה מתמוטטת. האדמה מתמוטטת כאשר העקרונות הכי יסודיים של החיים מתמוטטים. העקרונות היסודיים של לא למרוד באחד, שלא לבגוד בחבר, של להיות עם דרך ארץ ולא להחזיק במחלוקת ובקנאה, ובשם הקנאה להרוס ולפגוע ולהעליב. העקרונות היסודיים, כשמבינים שיש תורה שבאה משמים להנחות את דרכינו כאן בארץ, ובלי תורת אמת, דרכינו בארץ כאן אבודות. אם אין תורה מן השמים גם אי אפשר להעמיד כלום בארץ. הכל יכול להיות הכל אפשרי, אין גבולות ברורים, מוסריים תרבותיים, רוחניים. אין סוף אפשרויות נפתחות לפנינו. וכשהכל נפתח בצורה אין סופית האדם יכול לאבד את דרכו לחלוטין, כך טוען המהר"ל בספרו תפארת ישראל. הפתיחות הזאת שכל העדה כולם קדושים, האומרת שאנחנו לא צריכים תורת אמת, יש בה ממש גיהנום. יש בה ממש התמוטטות אדמה. אין וודאות בכלום, אין יכולת להיות שייך לכלום כי כל שייכות מוטלת בספק, מי אמר שלזה נכון להשתייך, אולי זה ישתנה, אולי זה לא נכון. הכל הרי המצאות אנוש, הכל אפשרי.

קרח, כמו שערות תלושות, שעשה קרחה בישראל. מצב של תלישות. תלישות ממוסר, תלישות ממוחלטות ערכית רוחנית שבאה מחוקי שמים חד משמעיים ברורים שמאפשרים לנו להצמיח אמת מן הארץ. כדי שאמת מארץ תצמח צריך לומר על דברים מסויימים שהם לא נכונים, שהם שקר. מי שלא יודע לומר על דבר מסויים – לא נכון, אין לו אמת בחייו. אם הכל יכול להיות, אם אין דבר שהוא שקרי, אז אין גם אמת. אין ארץ.

אמת מארץ תצמח. וכשקרח ועדתו בלועים בתוך האדמה, הם משמיעים עד היום את הקול משה אמת ותורתו אמת וקרח ועדתו בדאים, כך לשון הגמרא במסכת בבא בתרא. האמת אומר המהר"ל, היא לא מתפשרת כי ההתפשרות היא סכנה לצמיחה. זה נכון שיש צורך ביוזמה, בפתיחות, בדינמיקה של צמיחה, אבל אם אין אמת, הכל יבול. אין קרקע בטוחה שעליה הם עומדים.

ברוך ה' יש לנו קרקע, יש לנו תורת אמת, יש לנו ערכי מוסר מוחלטים, יש לנו מצפון, יש לנו רגשות אחווה, נאמנות, כך יורשים את הארץ, כך מטפסים אל ארץ. ארץ של בניה, ארץ של עשיה.

בעזרת ה' בזכות אחיזתנו באמת, נזכה עוד ועוד לאחוז בארץ, לאחוז בצמיחה שלה, לאחוז בפריחה שלה. פרח מטה הארון. דווקא המטה של אהרון, דווקא הסדר האלוקי המוגדר, דווקא הוא מלא פריחה, מלא צמיחה, מלא ברכה ויוזמה.
תפריט תפריט