עצמות יוסף / הרב אליעזר קשתיאל (תשע"ב)
בתחילת הפרשה מובא שמשה לוקח את עצמות יוסף עימו. כל יציאת מצרים מלווה בשבועתו של יוסף, "פקד יפקד אלוהים אתכם" וברגע היציאה לוקחים את עצמות יוסף, וארונו של יוסף מלווה את ישראל במדבר. לפי חז"ל, בזכות עצמות יוסף, נקרע ים סוף כמו שנאמר, "הים ראה וינוס", מה ראה? ראה את יוסף שעליו נאמר "וינוס ויצא החוצה". יוסף, היכולת להתמודד, לעמוד בניסיונות קשים, היכולת להתגבר במצבי אי- וודאות. כוחו של יוסף חוזר ומתעורר בנו על הים.
ישראל נמצאים במדבר, במקום לא ידוע ואבוד, אל מולם נמצא הים, לא ברור איך יצאו, הם צריכים להיעזר בביטחון ובאמונה, הם צריכים להתגבר על חולשות, על פקפוקים וספקות.
כדי לקרוע את הים, כדי לגלות ניסים, צריכים לעמוד בניסיונות. נחשון בן עמינדב יכנס עד צווארו למים ורק כאשר תתגלה עוצמת הביטחון, עוצמת הכנעת הטבע, הכנעת הרגשות, הכנעת המחשבות, באמונה שאין דומה לה, רק אז יבקע הים, "הייתה יהודה לקודשו". קשה לעמלק לראות, קשה לעמלק מאוד לראות מסירות נפש כזאת, הכנעה כזאת, היכולת לעמוד בניסיונות, היכולת ללכת בעקבות עצמות יוסף. יש כוחות בעולם שממאנים להאמין שהאדם יכול להתגבר על יצריו, שהאדם יכול לשלוט בכוחותיו, שהאדם יכול באמת לקבל מלכות שמים בשמחה.

מלחמה לד' בעמלק, "ד' ניסי", המזבח שנבנה על רקע המלחמה נקרא ניסי, הניסיון והנס, היכולת לעמוד בניסיון מולידה ניסים. היכולת להיאבק בעמלק, בספק, בחוסר הוודאות ובחוסר האמונה, היא זו שמחזיקה את הידיים "ידיו אמונה עד בוא השמש". לא קל להחזיק את הידיים למעלה, ישנם הרבה כוחות המושכים למטה. אבל כוחו של יוסף, כוח העצמיות, כוח הניסיון והגבורה מוליד בקרבנו, מוליד בקרב משה את היכולת להחזיק ידיים למעלה. ויהושע בן-נון מצאצאיו של יוסף הצדיק חולש ומנצח את עמלק, מכניע את כוחו של עשיו. צאצאיו של יוסף היודעים להתגבר על יצריהם, הם שמכניעים את עמלק הבא להלחם נגד ישראל.

שבת שלום
תפריט תפריט