קצת תמונות מהשלג...
                                         שלג על עירי
בשוך הסערה התפננו להעלות קצת תמונות מסערה הקטנה שהייתה...

יכול להיות שלקח לחורף קצת זמן להגיע, אבל אין ספק שמופע הפתיחה היה מיוחד מאוד.


    המכינה במעטה לבן

        

             

    ומזוית אחרת

            

    תלמידי הישיבה הגבוהה בלימוד ללא אור חימום ביום שישי

            

     מגג המטבח החדש

            

             

תפריט תפריט