דף שידור חי [זמן קיץ תש"פ]

בעקבות התקופה המורכבת העומדת לפנינו ננסה לעשות שגרה של לימוד בבית המדרש ע"י שידורים חיים [ראה למטה את לוח השידורים].תפריט תפריט