האדם צריך לייצר לעצמו חסרונות בריאים כדי להתקדם | גבורות ה' [47] פרק יב'

הרב אוהד תירוש

כ"ג בשבט תשע"ז

האדם צריך לייצר לעצמו חסרונות בריאים כדי להתקדם | גבורות ה' [47] פרק יב'

הרב אוהד תירוש

כ"ג בשבט תשע"ז
שיעורים מומלצים:
נושאשם הרבIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12346 האדם צריך לייצר לעצמו חסרונות בריאים כדי להתקדם | גבורות ה' [47] פרק יב' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ג בשבט תשע"ז 38:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12313 איזה יעדים מציבים להתקדמות רוחנית? | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ז 9:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12316 איך הופכים את התורה לתכונה נפשית? | שו"ת כללי - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ז 11:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12333 למה כולנו צריכים ללמוד תורה? מה כולנו צריכים להיות אותו דבר? | טו' בשבט חגים - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשע"ז 9:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12056 מקומה של השמחה בחיים | בנין עדי עד [7] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ו בטבת תשע"ז 38:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8645 שקידת התורה - תכונה לאומית | כללי כללי - הרב קשתיאל ג בטבת תשע"ה 36:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2452 חיפושו של שלמה אחר תולעת השמיר | שיעור כללי- תיקון הדמיון חלק א' דמיון - הרב קשתיאל כ"א בסיוון תשע"ג 41:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6395 מסע בעקבות דתן ואבירם | פרשת בשלח פרשת שבוע - הרב אוהד י"ג בשבט תשע"ג 43:00
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6101 שאיפת ההשתלמות | היחס לכסף-סוגיות בעין אי"ה [1] ברכות א' פרק חמישי פס' מג' סוגיות בעין אי"ה - הרב אוהד י"ד בחשוון תשע"ג 38:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 4166 הקשר הנשמתי בין האדם לטבע לטו' בשבט | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל י"ג בשבט תש"ע 42:20
שיעורים אחרונים:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12346 האדם צריך לייצר לעצמו חסרונות בריאים כדי להתקדם | גבורות ה' [47] פרק יב' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ג בשבט תשע"ז 38:05
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12329 מסכת בבא בתרא [22] לא' ע''א - לב' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשע"ז 24:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12332 קיום מצוות הוא לא רק נקודה אישית אלא סוגיה לאומית | אורות ישראל [47] אורות ישראל פרק ו' פס' ב' - ג' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"א בשבט תשע"ז 47:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12334 קיום מצוות הוא לא רק נקודה אישית אלא סוגיה לאומית | אורות ישראל [47] אורות ישראל פרק ו' פס' ב' - ג' שיעורים נבחרים מתוך סדרות כ"א בשבט תשע"ז 47:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12331 שאיפת החסד היא נצחון המוות - תחיית המתים | אורות הקודש ב' [59] עמ' שעח' פס ''הטל העליון'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"א בשבט תשע"ז 37:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12318 גדלותו של משה אל מול עם ישראל | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל כ בשבט תשע"ז 45:55
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12330 זדונות נהפכות לשגגות | אורות התשובה [81] פרק ט' פס' ה' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ בשבט תשע"ז 39:40
אמונה הרב נתנאל אלישיב 26 12322 מה ניתן ללמוד מהקוצים בערוגה שלך? | כללי כללי - הרב נתנאל כ בשבט תשע"ז 3:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12321 מהי אמונה? קשר עם אלוקים | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ בשבט תשע"ז 8:05
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12317 מסכת בבא בתרא [21] כט' ע''א - ל' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ בשבט תשע"ז 28:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12320 עבודת ה' - עבודת עבד או פיתוח הכוחות כולם? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ בשבט תשע"ז 14:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12328 עשה עצמך כמדבר והפקר עצמך! הדרך לקנות חכמה ותורה | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ בשבט תשע"ז 53:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 12345 תפילת תשלומין בראש חודש, שבתות וחגים | הלכות תפילה [96] סימן קח' סע' ד' - ט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ בשבט תשע"ז 30:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12307 השלום מסתכל על המכנה המשותף ולא מבליט השוני | אור לנתיבתי [136] מאמר ''מקוריות השלום המוחלטת'' עמ' רכד' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ט בשבט תשע"ז 17:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12324 ירידת יתרו למדבר - לימוד תורה מתוך צמא | פרשת יתרו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בשבט תשע"ז 35:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12308 יש זהות בין המימד הגשמי והרוחני | אור לנתיבתי [137] מאמר ''אחדות ההויה'' עמ' רכו' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ט בשבט תשע"ז 9:35
אמונה הרב נתנאל אלישיב 26 12319 מה יש לקב''ה מעם ישראל? | מבוא למשנת הרב קוק [18] איגרת תקנה, פולמוס השמיטה - חלק ב' מבוא למשנת הרב קוק- הרב נתנאל י"ט בשבט תשע"ז 1:03:30
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12305 מסכת בבא בתרא [20] כז' ע''ב - כט' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל י"ט בשבט תשע"ז 29:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12325 מציאות הרע היא העדר השפעת הטוב | דעת תבונות [19] פרק שני סק' ק' - קטז' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] י"ט בשבט תשע"ז 39:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12310 מרידות החומר והרוח בזמן חבלי משיח | אורות התחיה [67] פס' מד' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ט בשבט תשע"ז 1:13:10
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
שמחת תורה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר
כתבי הראי"ה
בנין כוחות הנפש
תפריט תפריט