load page
המתן בבקשה...

בית מדרש וירטואלי

הרב יגאל לוינשטיין
הרב יגאל לוינשטיין
הרב אליעזר קשתיאל
הרב אליעזר קשתיאל
הרב אלי סדן
הרב אלי סדן
הרב אוהד תירוש
הרב אוהד תירוש
  • לעילוי נשמת הרב אשר דב ומרים קאהן ז"ל

אודותינו

המכינה הישיבתית הקדם-צבאית "בני דוד" עלי, הוקמה בשנת תשמ"ח (1988) ע"י הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין. שתי מטרות מרכזיות היו לנגד עיני מקימי המכינה בהקמתה, האחת היא להוביל את החברה הדתית ללקיחת אחריות ולנשיאה בנטל הביטחון באופן שווה לשאר חלקי האוכלוסייה

להרחבה

חדשות ואירועים

החלה ההרשמה לתוכנית "חי רועי" לשנת הלימודים תשע"ו
התוכניית מיועדת לסטודנטים בכלל המוסודת האקדמאים בישראל הרוצים לשלב לימודים תורנים במקביל לימודים האקדמאים. ומתוך כך להשפיע בהמשך חייהם על הציבוריות במדינת ישראל, לחצו לפרטים.
190 בנות השתתפו בשבת היכרות עם מדרשת "הלל"
190 בנות שמינית הגיעו לעלי בשבת פרשת וארא ,מכל רחבי הארץ, לשבת היכרות עם מדרשת הלל - הכנה לשירות לאומי שתפתח בעז"ה בחודש אלול תשע"ה.
במהלך השבת נפגשו הבנות עם ראשי המדרשה ועם רבני ורבניות "בני דוד" ושמעו על רוח המדרשה ועל "חיים של שליחות".
במהלך השבועות הקרובים יוזמנו הבנות לראיונות אישיים לצורך קבלתם למדרשה.
אלה הצעירים שרוצים לשנות את המגזר הציבורי
המגזר הציבורי זקוק לכוח אדם מצוין שיוביל את המדינה . בשנים האחרונות ישנן תוכניות רבות העוסקות בנושא בהם שותפים גם בוגרי "בני דוד".
אנו מזמינים אתכם להיכנס ולקרוא כתבה מעניינת בנושא ולהצטרף לאחת התוכניות המשפיעות על עתידה של המדינה.
קשר עם חיילים
מדור בוגרים
עלון פרשת השבוע
מכירת ספרים ודיסקים