load page
המתן בבקשה...

בית מדרש וירטואלי

  • לעילוי נשמת הרב אשר דב ומרים קאהן ז"ל

אודותינו

המכינה הישיבתית הקדם-צבאית "בני דוד" עלי, הוקמה בשנת תשמ"ח (1988) ע"י הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין. שתי מטרות מרכזיות היו לנגד עיני מקימי המכינה בהקמתה, האחת היא להוביל את החברה הדתית ללקיחת אחריות ולנשיאה בנטל הביטחון באופן שווה לשאר חלקי האוכלוסייה

להרחבה

חדשות ואירועים

כנס משתחררים טבת תשע"ז
משתחררים בקרוב? השתחררתם בשנה האחרונה? הכנס הזה בשבילכם!


העבירו גם לחברים רלוונטיים.
בדרכו של דגן ורטמן הי"ד - פרוייקט הדסטארט
כשכולם הלכו לישון, הוא עוד ישב בבית המדרש, הראשון שמדליק את האור בבוקר והאחרון שמכבה אותו בלילה. כשכולם יצאו הביתה, לפלוגה שלו המתינו עוד ארבע שעות בבסיס. אבל כשכל מפקדי הפלוגות יצאו לבתיהם, דגן יצא לסיבוב בין בתי חייליו, לקנות מזון למי שהמקרר שלו ריק ולהשיג מקרר למי שאין לו.
פרוייקט הדסטארט לכתיבת ספר המשכה והשראה בדרכו של דגן ורטמן הי''ד
הספד הרב אלי באזכרה ליני נתנאל הי"ד
"אנו מבכים היום לא רק את יוני שהיה, אלא את החיסרון של מה שהוא היה יכול להיות היום, הכאב אינו דוהה עם השנים
אלא משנה לשנה אנו רואים כמה אנו זקוקים ליוני",
הרב אלי בהספדו על יוני נתנאל הי"ד