load page
המתן בבקשה...

בית מדרש וירטואלי

אודותינו

המכינה הישיבתית הקדם-צבאית "בני דוד" עלי, הוקמה בשנת תשמ"ח (1988) ע"י הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין. שתי מטרות מרכזיות היו לנגד עיני מקימי המכינה בהקמתה, האחת היא להוביל את החברה הדתית ללקיחת אחריות ולנשיאה בנטל הביטחון באופן שווה לשאר חלקי האוכלוסייה

להרחבה

חדשות ואירועים

יום בת מצוה [4] תשע"ט
תרשמו ביומן,
זאת חנוכה יום שני ב' טבת [10/12].
יום בת מצווה נוסף, מס' [4]

אל תפספסו שלא תתחרטו!
בונים את דור העתיד
ביום חמישי נערך לימוד משותף של תלמידי הישיבה הגבוהה עם תלמידי כיתות ז' ח' של התלמוד תורה בעלי. הלימוד המשותף חיזק את הקשר בין המוסדות וחיבר בין התלמידים שימשיכו ללמוד בעז'ה גם בשבוע הבא.
הרופא של המדינה - קרן דניאלי
בטקס רב רושם חולקו בערב, יום ראשון יב' בחשוון 20/11 במרכז הקונגרסים בירושלים חולק פרס הרופא הטוב של המדינה ל10 רופאים עם לב מכל רחבי המדינה שהומלצו ונבחרו מתוך 150,000 המלצות שנתנו על 5,400 מרופאי המשפחה בישראל. את הטקס כבדו בנכוחתם משפחת זוננפלד ומאות אורחים מכיריה ומוקיריה של דניאלי זוננפלד ז'ל. הרב סדן, ליאור שטול ונציגות של בוגרות מדרשת דניאלי מכל המחזורים א-ב-ג הגיעו והשתתפו בטקס המרגש והמכובד.
בוקר לימוד נשים מדרשת דניאלי
לנשום, להתמלא, ביום לימוד נשי, בכל יום חמישי במהלך השנה הבאה,
מפגש חי ומעמיק, לימוד תורה גדולה ונוגעת.

להרשמה ולפרטים נוספים לחצי על התמונה
כפר סטודנטיות במדרשת 'דניאלי - בני דוד' תשע"ט
כפר הסטודנטיות של מדרשת הדניאלי יוצא לדרך ...

מפגש חשיפה ראשון טו' תמוז [28.6]

לפרטים נוספים לחצי על התמונה
תוכנית אלול במדרשת 'דניאלי - בני דוד'
מוזמנת למפגש חי ומחדש עם עצמך בליווי אישי ובשיתוף חבורה, להעמיק ולהתכונן לקרתא השנה החדשה.

להרשמה ולפרטים נוספים לחצי על התמונה