load page
המתן בבקשה...

בית מדרש וירטואלי

  • לעילוי נשמת הרב אשר דב ומרים קאהן ז"ל

אודותינו

המכינה הישיבתית הקדם-צבאית "בני דוד" עלי, הוקמה בשנת תשמ"ח (1988) ע"י הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין. שתי מטרות מרכזיות היו לנגד עיני מקימי המכינה בהקמתה, האחת היא להוביל את החברה הדתית ללקיחת אחריות ולנשיאה בנטל הביטחון באופן שווה לשאר חלקי האוכלוסייה

להרחבה

חדשות ואירועים

האתגרים כיום לא פחות גדולים מאשר בתש"ח - ראיון עם הרב אלי
...עיניו הכחולות בוערות באש כשהוא מדבר. מדי פעם הוא שולף מן המדפים הצפופים ספר של הרב קוק, מדפדף בו במהירות ומקריא ממנו קטע. ...
משפחת 'בני דוד' מאחלת לבוגרינו, ידידינו ולכל עם ישראל חג שמח וכשר
במהלך ימי החג משרדינו יהיו סגורים, ביום ראשון כג' ניסן המשרד יחזור לפעילות.

חג שמח
עדכונים מ'בני דוד - מעלה אפרים'
מחזור ב' של 'בני דוד מעלה אפרים' יוצא לדרך!
בשישבת האחרונים [פרשת תזריע] יצאנו לסיור ולשבת גיבוש לחבורה שתגיע אי"ה ללמוד במעלה אפרים בשנה הבאה (שנה"ל תשע"ז). כ25 בחורים הגיעו מרחבי הארץ לסיור ומפגש עם אנשים שמבטאים את רוח 'בני דוד' בכלל ואת האופי המיוחד של השלוחה בפרט.
חודש ניסן נפתח בסימן לימוד
חברי מחזור כז' נפגשו במוצש"ק תזריע בפתח תקווה כדי לחגוג עם שני חברים שסיימו מסכת סנהדרין.
במקביל התכנסנו כ- 40 חברים בבית משפחת מגידיש ברעננה .לירן גרובס רכז המחזור חילק לחיילנו היקרים את ספר מסילת ישרים החדש שיצא בהוצאת המכינה לאור. הרב פנחס עציון העביר שיעור חיזוק לחיילים ונפרדנו בטעם של עוד.
היו ראשונים לקרוא, עלון 'חדשות בני דוד' פסח תשע"ו
הרבה דברים עברו עלינו בזמן חורף, העוקבים באתר ובעלון השבועי על רובם ידעו וקראו,
מוזמנים לשטוף את העיניים במרכזים שבהם.
מתקדמים בתכנון בניין המכינה
בשעה טובה התוכניות וההתיעצויות הולכות ונשלמות עם הגורמים המקצועיים ובעז"ה נצא במכרז קבלנים לאחר חג הפסח. בסיום הבנייה יושלם תהליך הקמת הקומפוס של 'בני דוד'.
אנו עסוקים בגיוס משאבים לבנייה ועד כה גייסנו 25% מהפרוייקט כשנגיע ל50 % נתחיל בבניה בעז"ה.
קשר עם חיילים
מדור בוגרים
עלון פרשת השבוע
מכירת ספרים ודיסקים