זריזות והתלהטות במצוות ועבודת ה' | פרשת וירא

הרב אליעזר קשתיאל

ט"ז בחשוון תש"פ

זריזות והתלהטות במצוות ועבודת ה' | פרשת וירא

הרב אליעזר קשתיאל

ט"ז בחשוון תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
שיעורים מומלצים:
נושאשם הרבIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15366 זריזות והתלהטות במצוות ועבודת ה' | פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז בחשוון תש"פ 39:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15348 על הצמחונות בחיינו | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח בחשוון תש"פ 1:01:00
אמונה הרב אלי סדן 14 14792 איך לומדים עין איה? | כללי כללי - הרב אלי ט"ז באדר א תשע"ט 1:01:45
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6224 המעלה בתכונת רדיפת הממון | היחס לכסף-סוגיות בעין אי"ה [3] ברכות א' פרק חמישי פס' מג' סוגיות בעין אי"ה - הרב אוהד ט"ו בכסלו תשע"ג 42:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5941 נחמיה [2] פרק ב' [פס' א'- יג'] - הקמת אומה ומלכות שבטלה לרצון ה' ספר נחמיה - קשתיאל י"א באלול תשע"ב 43:10
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 5402 "אב המון גויים"- לדמותו של אברהם אבינו | פרשת לך לך פרשת שבוע - הרב אלי ו בחשוון תשע"ב 56:50
שיעורים אחרונים:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15371 הרחבת הדעת - השמחה בהתפתחות | תניא [50] פרקים לג' - לד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז בחשוון תש"פ 41:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15366 זריזות והתלהטות במצוות ועבודת ה' | פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז בחשוון תש"פ 39:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15372 בירור העיקר בבריאה | כוזרי [8] מאמר ראשון פס' מא' - מו' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ט"ו בחשוון תש"פ 55:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15367 התרחבות החומר באומה מרחיבה את הנשמה | אורות ישראל [13] פרק ב' פס' ד' - ו' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ט"ו בחשוון תש"פ 1:13:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15369 האמצעיים שבים אל הכוונה הראשונה | כוזרי [84] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ד בחשוון תש"פ 59:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15370 המוסר במובנו האוניברסלי ובמובנו הישראלי | אורות התשובה [5] פרק יג' פס' א' - ב' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י"ד בחשוון תש"פ 40:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15368 הנקודה שירדה ממרום עוזה להתלבש בלבושין של חול | דעת אלוקים [45] עמ' קלט' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ד בחשוון תש"פ 57:05
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15363 הערך הרוחני של עמל חומרי | החיים על פי עין איה [6] ברכות א' פרק א' פס' קא', קד' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] י"ב בחשוון תש"פ 57:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15358 גאולת המחשבה - תהליך תיקון העולם הרוחני | אורות הקודש [156] אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י בחשוון תש"פ 32:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15359 ישראל שונים לחלוטין מכל אומה אחרת | אורות התחיה [12] עמ' נה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בחשוון תש"פ 53:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15361 הדרך להתמודדות עם הקליפה | תניא [49] פרק לג' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט בחשוון תש"פ 1:00:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15349 ממלכת כהנים וגוי קדוש! | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בחשוון תש"פ 40:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15365 המצוות - חיזוק הקשר של היחיד אל האומה | אורות ישראל [12] פרק ב' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ח בחשוון תש"פ 1:12:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15350 הסגולה - המעבר משיעור היסטוריה לשיעור במדעי הטבע | כוזרי [7] מאמר ראשון פס' כה' - מ' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ח בחשוון תש"פ 58:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15351 לשון הרע - דיבור שלילי המשפיע על העולם | שמירת הלשון [2] הקדמת הספר שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ח בחשוון תש"פ 11:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15348 על הצמחונות בחיינו | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח בחשוון תש"פ 1:01:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 15357 שכר שבת | הלכות שבת [133] סימן שו' סע' ד' - ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ח בחשוון תש"פ 31:30
אמונה הרב אלי סדן 14 15352 בירור החובה ללמוד אמונה | שיחות על אמונה [2] כללי - הרב אלי ז בחשוון תש"פ 1:21:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15354 הדבקות בכנסת ישראל - הידבקות בהקב''ה | אורות התשובה [4] פרק יג' פס' א' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ז בחשוון תש"פ 45:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15340 הדרך לתקן ולאזן את המידות | שמונה פרקים [12] פרק ד' שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] ז בחשוון תש"פ 54:25
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
כתבי הראי"ה