"סתירת זקנים בניין" - עקירת התפיסה המצרית | פרשת וארא

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ו בטבת תשע"ט

"סתירת זקנים בניין" - עקירת התפיסה המצרית | פרשת וארא

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ו בטבת תשע"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת וארא
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15593 כשאתה במשבר אתה לא רואה את העתיד | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ה בטבת תש"פ 55:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15589 משמעות מכות מצרים והקשרן לשואה | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תש"פ 39:45
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 14746 מאנשים פרטיים לאומה עובדת ה' | פרשת וארא פרשת שבוע - הרב אלי כ"ז בטבת תשע"ט 15:10
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 14626 פרשת וארא פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס כ"ז בטבת תשע"ט 24:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14614 "סתירת זקנים בניין" - עקירת התפיסה המצרית | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל כ"ו בטבת תשע"ט 46:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13553 מלחמת תרבות רק על ידי הנהגה ישרה | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשע"ח 49:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13569 עשרת המכות - מידה כנגד מידה | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשע"ח 35:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13552 מכת שחין - שרטוט תשובתם של ישראל במצרים | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ג בטבת תשע"ח 1:02:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12192 המכות - תודעת האחדות לעומת תודעת החלקיות | פרשת וארא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"ז 39:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12193 מכות מצרים - התוכחה הנוקבת של אלוקים לאנושות | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"ז 31:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12194 הכרת הבורא בדרך טבעית | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ז בטבת תשע"ז 51:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10171 יום הולדת לפסוק ''וידבר ה' אל משה לאמר'' - לדמותו של משה | פרשת וארא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ו בטבת תשע"ו 38:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 10174 מהאבות למשה - מהשגת אל שדי לדעת יקוק | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ה בטבת תשע"ו 1:11:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10202 מכות מצריים - בניין חברה אנושית תקינה | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תשע"ו 31:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 8947 התנין הנחש והמטה | פרשת וארא פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ד בטבת תשע"ה 1:01:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8732 עשרת המכות הן מידה כנגד מידה על ההתנהלות של האומה המצרית | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשע"ה 41:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8729 שם הויה - הביטוי של קרבת הקב''ה אלינו | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשע"ה 45:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 7212 האם שינויים מדעיים יכולים ליצור שינוי בהלכה | פרשת וארא מצווה בפרשה - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשע"ד 54:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7217 הקולות בעשרת המכות- הביטוי להכנה למתן תורה | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשע"ד 33:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6361 הבנת שליחותו של עם ישראל היוצאת מעשרת המכות | פרשת וארא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"ג 41:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4992 מכת הברד | פרשת וארא פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ג בטבת תשע"א 1:01:20
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 5019 נס וטבע | פרשת וארא פרשת שבוע - הרב אלי כ"ג בטבת תשע"א 55:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4133 פרשת וארא [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תש"ע 4:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4134 פרשת וארא [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תש"ע 4:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3261 פרשת וארא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ו בטבת תשס"ט 41:24
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 3262 פרשת וארא פרשת שבוע - הרב אלי כ"ו בטבת תשס"ט 1:24
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3260 שם ה' וידיעתו | פרשת וארא פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ו בטבת תשס"ט 53:44
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 1878 שיחות הרצי"ה 23 המשך פרשת וארא ותחילת פרשת בא שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תשס"ז - תשס"ח י"ח בחשוון תשס"ח 01:12
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 1877 שיחות הרצי"ה 22 המשך פרשת שמות ותחילת פרשת וארא שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תשס"ז - תשס"ח י"א בחשוון תשס"ח 01:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1235 המכות כהכנה לקבלת תורה | פרשת וארא (בוגרים) פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ו בטבת תשס"ו 1:04:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1210 פרשת וארא [תשס"ה] (שנה ב') פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ו בטבת תשס"ה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1209 מהות שבע מכות מצרים | פרשת וארא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תשס"ה 1:03 ש'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1195 עניינם של המכות | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשס"ד 1:04 ש'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1197 פרשת וארא (שנה א') [תשס"ד] שמותיו של הקב"ה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשס"ד 53 ד'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
כתבי הראי"ה