הסולם - מלמעלה למטה או מלמטה למעלה? | פרשת ויצא

הרב פנחס עציון

ט בכסלו תשע"ז

הסולם - מלמעלה למטה או מלמטה למעלה? | פרשת ויצא

הרב פנחס עציון

ט בכסלו תשע"ז
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת ויצא
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 15438 למה יעקב לא עלה בסולם? | פרשת ויצא פרשת שבוע - הרב אלי ח בכסלו תש"פ 15:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15436 מה ראה יעקב לאהוב יותר את רחל? | פרשת ויצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח בכסלו תש"פ 16:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15435 שינת העבר וחלום העתיד | פרשת ויצא פרשת שבוע - הרב אוהד ח בכסלו תש"פ 4:20
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 14463 איך יוצאים לדרך ארוכה? | פרשת ויצא פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס ח בכסלו תשע"ט 29:10
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 14949 העשייה היא חובתינו, התוצאה היא בידי הבורא | פרשת ויצא פרשת שבוע - הרב אלי ח בכסלו תשע"ט 10:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14459 על האמת והשקר בחיינו | פרשת ויצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ו בכסלו תשע"ט 57:00
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 13386 לבן ביקש לעקור את הכל - ארס הטשטוש המשחיט | פרשת ויצא פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס ו בכסלו תשע"ח 27:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13374 מעלותיו של יעקב אבינו | פרשת ויצא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ח 36:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13379 רחל ולאה - שתי צורות התנהלות שונות בעולם | פרשת ויצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ח 30:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13375 על האמת והשקר בחיינו | פרשת ויצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בכסלו תשע"ח 1:02:50
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 11958 הסולם - מלמעלה למטה או מלמטה למעלה? | פרשת ויצא פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס ט בכסלו תשע"ז 25:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11923 לדמותו של יעקב - איחוד הקודש והחול | פרשת ויצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח בכסלו תשע"ז 48:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 11922 התפילה כעמידה, כשיחה וכתנועה מתוך החושך | פרשת ויצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז בכסלו תשע"ז 1:11:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9897 השגחת ה' על ישראל איננה ע''י מתווכים | פרשת ויצא פרשת שבוע ע"פ הרמב"ן - הרב קשתיאל ח בכסלו תשע"ו 35:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 9896 שמשו של יעקב | פרשת ויצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז בכסלו תשע"ו 1:00:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 9909 עולמו של אדם מאמין בזמן בריחה מרודפים | תהילים [10] פרק ג' על פי פרשת ויצא ספר תהילים - הרב קשתיאל ו בכסלו תשע"ו 29:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8546 הקמת בית לאומי מלחמה מבפנים ומבחוץ | פרשת ויצא פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל ד בכסלו תשע"ה 49:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7014 עדרי הצאן כמשל לבניית אומה | פרשת ויצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ד 7:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 7004 עקרות | פרשת ויצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד בכסלו תשע"ד 54:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7009 רחל ולאה- הגוף והנשמה של עם ישראל | פרשת ויצא פרשת שבוע - הרב אוהד ד בכסלו תשע"ד 51:20
פרשיות השבוע הרב איתן קופמן 52 6987 המאבק בין האחים לאורך ספר בראשית- בירור הסגולה | פרשת ויצא פרשת שבוע - הרב איתן קופמן א בכסלו תשע"ד 10:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6212 קומה חדשה בהשראת השכינה | פרשת ויצא פרשת שבוע - הרב אוהד ח בכסלו תשע"ג 1:09:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6204 יעקב חושף את מידת האמת בעולם ההסתר | פרשת ויצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ז בכסלו תשע"ג 37:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6205 פרשת ויצא [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל ו בכסלו תשע"ג 3:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5477 "ויפגע במקום", שימושי "המקום" בספר בראשית - פרשת ויצא פרשת שבוע - הרב אוהד ה בכסלו תשע"ב 58:20
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 5474 ההכרח שבכוחות שונים באומה | פרשת ויצא פרשת שבוע - הרב אלי ה בכסלו תשע"ב 59:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5476 פרשת ויצא [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ב 3:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5472 ''כל מעשי יעקב באבנים''- מידת האמת שביעקב | פרשת ויצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ד בכסלו תשע"ב 44:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4885 כְּרָחֵל וּכְלֵאָה אֲשֶׁר בָּנוּ שְׁתֵּיהֶם אֶת בֵּית יִשְׂרָאֵל | פרשת ויצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"א 30:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4884 דמותה של לאה | פרשת ויצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ד בכסלו תשע"א 38:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4882 דמותו ומהותו של לבן | פרשת ויצא פרשת שבוע - הרב אוהד ד בכסלו תשע"א 49:05
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 4905 פרשת ויצא [מכינה] פרשת שבוע - הרב אלי ד בכסלו תשע"א 1:05:00
פרשיות השבוע הרב דוד בן מאיר 48 4881 סיפורי חסידים לפרשת ויצא [עלון פ"ש] סיפורי חסידים [עלון פ"ש] - הרב בן מאיר ג בכסלו תשע"א 7:10
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 4928 שיחות הרצי"ה [8] פרשת ויצא שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תש"ע - תשע"א ג בכסלו תשע"א 41:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4868 פרשת ויצא [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל ב בכסלו תשע"א 3:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4014 פרשת ויצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בכסלו תש"ע 38:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 2986 פרשת ויצא - גלות יעקב מול גלות מצרים פרשת שבוע - הרב אוהד ז בכסלו תשס"ט 48:39
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2985 פרשת ויצא - יעקב והבנים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ז בכסלו תשס"ט 35:58
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3006 פרשת ויצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה בכסלו תשס"ט 36:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2460 פרשת ויצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג בכסלו תשס"ח 38:35
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 1872 שיחות הרצי"ה 17 פרשת ויצא שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תשס"ז - תשס"ח ד באלול תשס"ז 01:08
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1257 פרשת ויצא (שנה א') [תשס"ה] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה בכסלו תשס"ה 50 ד'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
כתבי הראי"ה